Tags: часовня

Спадщина. Володимир-Волинський. Каплиця Св. Володимира/Наследие. Владимир-Волынский. Часовня. 2014.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Майже усі сучасні путівники одноголосно твердять, що каплицю звели у 1888 р. до 900-річчя Хрещення Русі. Таку ж дату знаходимо в офіційних переліках памʼяток архітектури та історії. Та історична наука вимагає перевіряти будь-яку інформацію. Й справді, повідомлення про відзначення у Володимирі 900-річчя важливої для українських християн дати не містять жодних згадок про будівництво чи освячення каплички. А така подія, як зведення тематичної культової споруди просто не могла не потрапити до подібних звітів. Отже, капличку звели в інший час та з іншого приводу. Коли, ким та навіщо?
—————
Почти все современные путеводители единогласно утверждают, что часовню построили в 1888 к 900-летию Крещения Руси. Ту же дату находим в официальных перечнях памятников архитектуры и истории. Но историческая наука требует проверять любую информацию. И действительно, сообщения о праздновании во Владимире 900-летия важной для украинских христиан даты не содержат никаких упоминаний о строительстве или освящения часовни. А такое событие, как возведение тематического культового сооружения просто не могло не попасть в подобные отчеты. Итак, часовню возвели в другое время и по другому поводу. Когда, кем и зачем?
Collapse )

Спадщина. Постолівка. Капличка/Наследие. Постоловка. Часовня.Постолівка - наступне село після Личківців і Городниці на шляху з Гусятина до Скалата.
Перша писемна згадка — 1546. В люстраційних записах 1564 р. вказано, що в селі Постолівці (Pvstolvka) руський воєвода збудував двір (dworzecz) на острові, який омивають води ставка на ріці Срібна Липа, для заховування худоби; там же є сіножать і фільварок[2] (Т.1, с. 105).
В селі діяли «Просвіта», «Луг», «Сільський господар» та інші товариства, кооператива. Чимале село (понад 1300 жителів), відоме з 1574 р. (за іншими даними - з 1546 р.), місцевість в Постолівці мальовнича.
—————
Постоловка - следующее село после Лычковцов и Городницы на пути из Гусятина до Скалата. Первое письменное упоминание - 1546. В люстрационных записях 1564 указано, что в селе Постоловка (Pvstolvka) русский воевода построил двор (dworzecz) на острове, который омывают воды пруда на реке Серебряная Липа, для содержанія скота; там же есть сенокос и поместье [2] (Т.1, с. 105).
В селе действовали «Просвита», «Луг», «Сельский хозяин» и другие общества, кооперативы. Село большое (более 1300 человек), известное с 1574 (по другим данным - с 1546), местность в Постоловке живописна.
Collapse )

Наследие. Скала-Подольская. Мавзолей-часовня семьи Голуховских/Спадщина. Скала-Подільська. Каплиця.

Якщо на трикутному перехресті в Скалі-Подільській з'їхати за пам'ятник-зенітку і трохи проїхати, то можна виявити останки мавзолею-каплиці родини Голуховських. На жаль від неї залишився лише фасад з притвіром ...
----------
Если на треугольном перекреске в Скале-Подольской съехать за памятник-зенитку и чуть-чуть проехать, то можно обнаружить останки мавзолея-часовни семьи Голуховских. К сожалению от неё остался лишь фасад с притвором...


Collapse )

Спадщина. Белз. Панорама +1/Наследие. Белз. Панорама +1.

каплиця, стара стіна, руїни монастиря .../часовня, старая стена, руины монастыря...


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/BELZ/IMG_7436_7440_middle.jpg
Collapse )

Наследие. Чечельник. Часовня Собанских./Спадшина. Чечельник. Каплиця Собанських.Цвинтарна капличка, споруджена Собанськими у 1848 році у стилі італійської неоготики. У її крипті були поховані нащадки її засновників.
----------
Кладбищенская часовня, построенная Собанскими в 1848 году в стиле итальянской неоготики. В ее крипте были похоронены потомки ее основателей.
Collapse )