?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Малі Загайці. Обитель Святого Іоанна Милостивого. Оборонна церква/Наследие. М. Загайцы.

Тип споруди: оборонна церква, що залишилася від укріпленого монастиря, побудованого на місці старого замку
  Так само відомо як:
- Меліхов - давня назва поселення, яке існувало на місці майбутніх Загайців
- Замок / монастир / церква в селі Малі Загайці
- Загаєцький чоловічий монастир
- Загаєцький монастир святого Іоанна Милостивого(укр.)
- Монастир Св. Іоанна Милостивого(укр.)
- Оборонна церква-фортеця в селі Загайці (укр.)
- Храм Івана Милостивого (укр.)
Перший етап будівництва: 16 століття (замок), 1626 року (монастир і оборонна церква). Останній етап будівництва:?
Історичне сповідання: православ'я. Сучасна приналежність: православ'я (Московський Патріархат)
————
Тип сооружения: оборонная церковь, оставшаяся от укреплённого монастыря, построенного на месте старого замка
Так же известно как:
- Мелихи – древнее название поселения, существовавшего на месте будущих Загайцев
- Замок/монастырь/церковь в селе Малые Загайцы
- Загаецкий мужской монастырь
- Загаецкий монастырь святого Иоанна Милостивого
- Монастырь Св. Иоанна Милостивого
- Оборонная церковь-крепость в селе Загайцы
- Храм Иоанна Милостивого

Первый этап строительства: 16 век (замок), 1626 год (монастырь и оборонная церковь). Последний этап строительства: ?
Историческое исповедание: православие. Современная принадлежность: православие (Московский Патриархат)Перша письмова згадка Малих Загайців (на території цього села був розташований замок). Тоді на місці старого замку (раніше зруйнованого?) починається будівництво православного монастиря, одного з найдавніших монастирів Волині. Фінансувала зведення монастирського комплексу Ірина Ярмолинецька, будівництво обійшлося в 30 000 злотих. Монастир будувався з благословення Митрополита Київського Петра Могили та преподобного Іова, ігумена Почаївського. З моменту спорудження монастир став одним із значних опорних пунктів православ'я на Волині. При монастирі перебувала унікальна бібліотека, що включала в себе безліч стародавніх рукописів. Одним з найцінніших експонатів цієї бібліотеки була Острозька Біблія (1581 рік), яка тут зберігалася до 1914 року.
—————
Первое письменное упоминание Малых Загайцев (на территории этого села был расположен замок). Тогда на месте старого замка (ранее разрушенного?) начинается строительство православного монастыря, одного из самых древних монастырей Волыни. Финансировала возведение монастырского комплекса Ирина Ярмолинская, строительство обошлось в 30 000 злотых. Монастырь строился с благословения Митрополита Киевского Петра Могилы и преподобного Иова, игумена Почаевского. С момента постройки монастырь стал одним из значительных опорных пунктов православия на Волыни. При монастыре находилась уникальная библиотека, включающая в себя множество древних рукописей. Одним из ценных экспонатов этой библиотеки была Острожская Библия (1581 год), которая здесь хранилась до 1914 года.У тому ж 1626 році був закладений оборонний храм, який став домінантою нововозведённого монастирського комплексу. Спорудження однонавове з полігональною апсидою, яка має ширину меншою, ніж ширина нефа. Фасад храму фланкувала квадратна в плані оборонна 3-ярусна (?) вежа. У вежі були прорізані бійниці. У нижньому ярусі вежі був влаштований головний вхід до храму. У верхній частині нефа і апсиди була влаштована бойова галерея з ключевіднимі бійницями.
—————
В том же 1626 году был заложен оборонный храм, ставший доминантой нововозведённого монастырского комплекса. Сооружение однонефное с полигональной апсидой, которая имеет ширину меньшею, чем ширина нефа. Фасад храма фланкировала квадратная в плане оборонная 3-ярусная (?) башня. В башне были прорезаны бойницы. В нижнем ярусе башни был устроен главный вход в храм. В верхней части нефа и апсиды была устроена боевая галерея с ключевидными бойницами.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/48. M_Zag/HDR_5324_5330_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/48. M_Zag/HDR_5320_5323_middle.jpg

Кінець 17 століття. Загайці (Малі і Великі) перебували у власності Коегана Бобра-Петровіцкого. У Великих Загайцях новий власник сіл влаштував свою резиденцію, де знаходився його палац (зруйнований в 1943 році і паче не відновлювався) і розбитий при ньому парк.
1709 рік. У монастир був направлений військовий загін, який повинен був, спираючись на наявні сили, перевести православних монахів під владу Унії. Цей військовий загін приніс чимало бід монастирю, пограбувавши його і знищивши безліч цінних документів.
1721 рік. Монастир, згідно з рішенням ігумена Варлама Снітковський, перейшов під владу Унії.
—————
Конец 17 века. Загайцы (Малые и Великие) находились в собственности Коегана Бобра-Петровицкого. В Великих Загайцах новый владелец сёл устроил свою резиденцию, где находился его дворец (разрушен в 1943 году и более не восстанавливался) и разбитый при нём парк.
1709 год. В монастырь был направлен военный отряд, который должен был, опираясь на имеющиеся силы, перевести православных монахов под власть Унии. Этот военный отряд принёс немало бед монастырю, разграбив его и уничтожив множество ценных документов.
1721 год. Монастырь, согласно решению игумена Варлама Снитковского, перешёл под власть Унии.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/48. M_Zag/HDR_5332_5340_middle.jpg

1749 рік. Стефан Ярмолинецький дарує старовинну чудотворну ікону Божої Матері (відома під назвою «Всемілостівійша») монастирю. З цього моменту ікона стала головною святинею монастиря.
1784 рік (?). У південній частині монастирського комплексу будується 2-поверховий братський корпус монастиря.
—————
1749 год. Стефан Ярмолинский дарит старинную чудотворную иконку Божьей Матери (известна под названием «Всемилостивійша») монастырю. С этого момента икона стала главной святыней монастыря.
1784 год (?). В южной части монастырского комплекса строится 2-этажный братский корпус монастыря.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/48. M_Zag/HDR_5343_5345_middle.jpg

1794 рік. Монастир повернувся в лоно православної церкви, проте на той час він втратив статус значною обителі.
2-а половина 19 століття. Монастир отримав статус обителі 3-го класу.
1865 - 1873 роки. До Загаєцького монастира був приписаний Кременецький монастир. З моменту занепаду Загаєцького монастиря, Кременецька обитель була від нього відокремлена.
—————
1794 год. Монастырь вернулся в лоно православной церкви, однако к тому времени он потерял статус значительной обители.
2-ая половина 19 века. Монастырь получил статус обители 3-го класса.
1865 – 1873 годы. К Загаецкому монастырю был приписан Кременецкий монастырь. С момента упадка Загаецкого монастыря, Кременецкая обитель была от него отделена.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/48. M_Zag/HDR_53170_173_big.jpg4 червня 1899 року. Під час грози церква постраждала - була пошкоджена одна з її стін, згорів купол.
Початок 20 століття. Обитель налічувала близько 100 ченців.
1939 рік. З приходом радянської влади починається занепад монастиря.
—————
4 июня 1899 года. Во время грозы церковь пострадала - была повреждена одна из её стен, сгорел купол.
Начало 20 века. Обитель насчитывала около 100 иноков.
1939 год. С приходом советской власти начинается упадок монастыря.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/48. M_Zag/IMG_5406_5412_middle.jpg

24 березня 1964 року. Монастир закривають, знімають його з реєстраційних списків релігійних споруд і передають місцевій владі для культурно-освітніх цілей. Однак монастирська церква продовжувала діяти, але вже в якості храму парафії, а не монастиря. Братський корпус використовують для різних потреб - в його приміщеннях в різний час розміщувалася школа, бібліотека, клуб, магазин, швейна майстерня та навіть станція по супроводу літаків.
???. На монастирській горі помістили радіостанцію.
—————
24 марта 1964 года. Монастырь закрывают, снимают его с регистрационных списков религиозных сооружений и передают местным властям для культурно-образовательных целей. Однако монастырская церковь продолжала действовать, но уже в качестве храма парафии, а не монастыря. Братский корпус используют для различных нужд – в его помещениях в разное время размещалась школа, библиотека, клуб, магазин, швейная мастерская и даже станция по сопровождению самолётов.
???. На монастырской горе поместили радиостанцию.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/48. M_Zag/IMG_5360_5366_middle.jpg

1980-і роки. Більш ніж наполовину було зруйновано будівлю монастирських келій.
Жовтень 2001 року. У монастирі почалися ремонтно-відновлювальні роботи. До цього моменту купол і дах церкви перебували в аварійному стані. Фасад практично не ремонтувався з моменту зведення. Внутрішні стіни храму, через відсутність опалення і системи водовідведення, вкрилися грибком.
—————
1980-е годы. Более чем наполовину было разрушено здание монастырских келий.
Октябрь 2001 года. В монастыре начались ремонтно-восстановительные работы. К этому моменту купол и крыша церкви находились в аварийном состоянии. Фасад практически не ремонтировался с момента возведения. Внутренние стены храма, по причине отсутствия отопления и системы водоотвода, покрылись грибком.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/48. M_Zag/IMG_5367_5372_middle.jpg2006 рiк. У ніч на 23 січня з храму була викрадена його головна святиня - давня чудотворна ікона Божої Матері «Всемілостівійша». На той момент в монастирі проживало 2 ченців і 5 послушників. За свідченнями очевидців вночі приїхали три людини в дорогій машині, постукали в двері. Їм відкрили, після чого «гості» наставили зброю на ченців, наказали мовчати і не рухатися. Вони забрали ікону, срібну чашу, обрамлену золотом, а так само престольний хрест. Ікона втрачена і до сих пір не знайдено. Місце старовинної ікони зайняла її копія, виконана в 19 столітті.
—————
2006 год. В ночь на 23 января из храма была украдена его главная святыня – древняя чудотворная икона Божьей Матери «Всемилостівійша». На тот момент в монастыре проживало 2 монахов и 5 послушников. По свидетельствам очевидцев ночью приехали три человека в дорогой машине, постучали в дверь. Им открыли, после чего «гости» наставили оружие на монахов, приказали молчать и не двигаться. Они забрали икону, серебряную чашу, обрамлённую золотом, а так же престольный крест. Икона утрачена и до сих пор не найдена. Место старинной иконы заняла её копия, выполненная в 19 веке.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/48. M_Zag/IMG_5382_5385_middle.jpg

10 вересня 2007 рік. Обитель Святого Іоанна Милостивого знову отримала раніше втрачений статус монастиря. Були безуспішні спроби повернути у володіння монастиря землі, що раніше належали йому - сінокоси, ліс, озера і орні землі. Однак документи, що підтверджують право монастиря на володіння цими землями, були практично повністю втрачені.
—————
10 сентября 2007 год. Обитель Святого Иоанна Милостивого снова получила ранее утраченный статус монастыря. Были безуспешные попытки вернуть во владения монастыря земли, ранее принадлежавшие ему – сенокосы, лес, озёра и пахотные земли. Однако документы, подтверждающие право монастыря на владение этими землями, были практически полностью утрачены.Наші дні. Відносно добре зберіглась головна споруда монастиря - Оборонна церква Івана Милостивого. Споруда дійшла до наших днів без значних перебудов і навіть зберегло свої основні оборонні риси - бойову галерею у верхній частині храму, а так само оборонну вежу. Збереглася також будівля келій. Можна припустити, що на археологічному рівні збереглися залишки не тільки ранніх споруд монастиря, а й замку. Монастир діє, число його братії - близько двадцяти чоловік.
—————
Наши дни. Относительно хорошо сохранился главное сооружение монастыря – Оборонная церковь Ивана Милостивого. Сооружение дошло до наших дней без значительных перестроек и даже сохранило свои основные оборонные черты – боевую галерею в верхней части храма, а так же оборонную башню. Сохранилось так же здание келий. Можно предположить, что на археологическом уровне сохранились остатки не только ранних сооружений монастыря, но и замка. Монастырь действует, число его братии – около двадцати человек.декілька старих кадрів, креслень та малюнок/несколько старых кадров, чертежей и рисунок
Північний фасад церкви. Реконструкція станом на XVII ст./Северный фасад церкви. Реконструкция состоянию на XVII в.


Поперечний розріз церкви/Поперечный разрез церкви


Фрагмент портрета Ірини Ярмолинської, фундаторки монастиря в с.Малі Загайці. XVII ст./
Фрагмент портрета Ирины Ярмолинской, основательницы монастыря в с.Малые Загайцы. XVII в.Джерела/источники:
http://zamki-kreposti.com.ua/ternopolskaya-oblast/cerkov-malye-zagajcy/
http://www.pslava.info/MaliZagajciS_MonSvIoanaMylostyvogo,234408.html


ну как то так =)