m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Свірж. Замок/Наследие. Свирж. Замок.

Свірзький замок (укр. Свірзькій замок) - замок у Свіржі, Львівська область, Україна, унікальний пам'ятник оборонної архітектури споруджений у XV-XVII століттях. Спочатку будувався як фортеця, але після реконструкції в XVII столітті втратив свій початковий вигляд.
----------
Свиржский замок (укр. Свірзький замок) — замок в Свирже, Львовская область, Украина, уникальный памятник оборонной архитектуры постройки XV—XVII веках. Изначально строился как крепость, но после реконструкции в XVII веке утратил свой изначальный вид.Свірзький замок зустрічається в архівних документах з XVI століття (1530 рік), коли він належав шляхетському роду Свірзьких.
----------
Свиржский замок встречается в архивных документах с XVI века (1530 год), когда он принадлежал шляхетскому роду Свиржских.

Те що залишилося від в'їзної брами і огорожі замкової території
----------
То что осталось от въездных ворот и ограды замковой территории


Сучасного вигляду замок набув з середини XVII століття, з часу переходу його у власність графа А. Цетнера (ім'ям якого названий район Львова - Цетнерівка і ботанічний сад у Львові).
----------
Современный вид замок приобрел с середины XVII века, со времени перехода его в собственность графа А. Цетнера (именем которого назван район Львова — Цетнеровка и ботанический сад во Львове).За наказом графа замок був перебудований і значно укріплений.
----------
По приказу графа замок был перестроен и значительно укреплён.Передбачається, що задум Цетнера по зміцненню Свірзького замку здійснював відомий фортифікатор, генерал від артилерії Павло Гродзіцький.
----------
Предполагается, что замысел Цетнера по укреплению Свиржского замка осуществлял известный фортификатор, генерал от артиллерии Павел Гродзицкий.Роботи по перебудові замку проводилися приблизно в той же час, коли генерал Гродзіцький будував у Львові одразу два арсенали - королівський і Сенявських.
----------
Работы по перестройке замка проводились примерно в то же время, когда генерал Гродзицкий строил во Львове сразу два арсенала — королевский и Сенявских.

Меморіальна плита, що повідомляє про ремонт-реставрацію 1917 року/Мемориальная плита, сообщающая о ремонте-реставрации 1917 года.


Незважаючи на своє вигідне оборонне розташування - замок знаходиться на горі Белз і був оточений непрохідними болотами, озерами, поруч зі стінами - ровами і підйомним мостом, палацовий тип його архітектури навряд чи міг мати серйозне оборонне значення. Відомо, що під час українсько-польської війни в 1648-1654 роках замок не раз брали козацькі загони, а в 1648 році - спалили татари.
----------
Несмотря на своё выгодное оборонительное расположение — замок находится на горе Белз и был окружён непроходимыми болотами, озёрами, рядом со стенами — рвами и подъемным мостом, дворцовый тип его архитектуры вряд ли мог иметь серьёзное оборонительное значение. Известно, что во время украинско-польской войны в 1648—1654 годах замок не раз брали казацкие отряды, а в 1648 году — сожгли татары.

У 1672 році, під час походу турків на Львів, замок все ж вистояв турецьку облогу. Під час другого походу турків Свірзький замок знову вистояв і захистив у своїх стінах жителів Поморянського замку, які не маючи достатньої сили для оборони, через таємний хід вийшли в ліс і перейшли в Свірж.
----------
В 1672 году, во время похода турок на Львов, замок все же выстоял турецкую осаду. Во время второго похода турок Свиржский замок снова выстоял и защитил в своих стенах жителей Поморянского замка, которые не имея достаточной силы для обороны, через тайный ход вышли в лес и перешли в Свирж.

перехід на нижній (західний) замковий двір і північну вежу/переход на нижний (западный) замковый двор и северную башню
Сучасний стан замку сьогодні залишає бажати кращого. Власне, збереглися тільки зовнішні стіни. Змінено планування кімнат замку, перебудовані інші приміщення.
----------
Современное состояние замка сегодня оставляет желать лучшего. Собственно, сохранились только внешние стены. Изменена планировка комнат замка, перестроены другие помещения.

приміщення знаходяться в стадії перманентного ремонту, за який велике бажання повиривало руки і відшибти голову, якої по відчуття і немає.
----------
помещения находятся в стадии перманентного ремонта, за который большое желание повырывать руки и отшибить голову, которой по ощущения и нет.Наші дні. Замок відносно непогано зберігся, а завдяки надзвичайно вдалому розташуванню й гармонії архітектурних форм ця споруда є одним з найкрасивіших і мальовничих замків не тільки Львівської області, а й всієї України. Більшість вцілілих будівель комплексу відносяться до 2-ій половині 17 століття, до періоду, коли на місці старого замку була зведена нова укріплена резиденція власників Свіржа. За даними архітектурних обстежень споруд замку від старих укріплень 2-ї половини 15 - 16 століть залишилися тільки фрагменти нижніх ярусів стін, які включили в обсяг більш пізнього замку. У період, коли замок намагалися більше пристосувати під потреби житла, деякі бійниці розтесали вікна, обрамлені кам'яними різьбленими лиштвами. Ці лиштви, а також різьблені портали замкових воріт і пара камінів - це все що залишилося від декоративного оздоблення старого замку, все інше загинуло під час пожежі 1914 року.
----------
Наши дни. Замок относительно неплохо сохранился, а благодаря необыкновенно удачному расположению и гармонии архитектурных форм это сооружение является одним из самых красивых и живописных замков не только Львовской области, но и всей Украины. Большинство уцелевших строений комплекса относятся ко 2-й половине 17 века, к периоду, когда на месте старого замка была возведена новая укреплённая резиденция владельцев Свиржа. По данным архитектурных обследований сооружений замка от старых укреплений 2-й половины 15 – 16 веков остались только фрагменты нижних ярусов стен, которые включили в объём более позднего замка. В период, когда замок старались больше приспособить под нужды жилья, некоторые бойницы растесали окна, обрамлённые каменными резными наличниками. Эти наличники, а также резные порталы замковых ворот и пара каминов – это всё что осталось от декоративного убранства старого замка, всё остальное погибло во время пожара 1914 года.

Збереглася ще одна цікава деталь декоративного прикраси замку - рельєфний грифон, фігура якого прикрашає фасад західної кутової вежі Верхнього замкового двору.
----------
Сохранилась ещё одна интересная деталь декоративного украшения замка – рельефный грифон, фигура которого украшает фасад западной угловой башни Верхнего замкового двора.З усіх будівель замку лише західний корпус, що розділяє два замкових двору, побудований недавно, в 1980-х (?) роках. Решта корпусу автентичні.
Свірзький замок: вид з повітря, фото 1930-х років. На фото добре видно, як виглядав корпус, який розділяв 2 замкових двору до «реставрації» в проміжок 70-80-х років. За матеріалами польського архіву «Narodowe Archiwum Cyfrowe». (Http://www.nac.gov.pl)
----------
Из всех строений замка лишь западный корпус, разделяющий два замковых двора, построен недавно, в 1980-х (?) годах. Остальные корпуса аутентичные.
Свиржский замок: вид с воздуха, фото 1930-х годов. На фото хорошо видно, как выглядел корпус, разделявший 2 замковых двора до «реставрации» в промежуток 70-80 -х годов. По материалам польского архива «Narodowe Archiwum Cyfrowe».(http://www.nac.gov.pl)У південно-західній частині замчища знаходяться руїни старої оборонної вежі, яку кількома століттями раніше використовували в якості каплиці, а до цього вежа грала певну роль (не до кінця з'ясованих) в обороні замку. В наші дні вежа збереглася на висоту 2-х ярусів (близько 6 метрів). В її нижньому ярусі видно автентичні бійниці, бійниці 2-го ярусу були растёсани в стрілчасті вікна, залишки яких можна побачити в наші дні. У кам'яній кладці можна побачити вкраплення цегли, пов'язані, ймовірно, до пізнього періоду, коли вежу перебудовували в каплицю.
----------
В юго-западной части замчища находятся руины старой оборонной башни, которую несколькими веками ранее использовали в качестве часовни, а до этого башня играла определённую роль (не до конца выясненную) в обороне замка. В наши дни башня сохранилась на высоту 2-х ярусов (около 6 метров). В её нижнем ярусе видны аутентичные бойницы, бойницы 2-го яруса были растёсаны в стрельчатые окна, остатки которых можно увидеть в наши дни. В каменной кладке можно увидеть вкрапления кирпича, относящиеся, вероятно, к позднему периоду, когда башню перестраивали в часовню.360°


для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому вехньої кутку/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу

</lj-embed>
Heritage. Svirzh. The ruins of the old defensive tower.

замок з небес

использованы тексты из - http://ru.wikipedia.org/wiki/Свиржский_замок и http://zamki-kreposti.com.ua/lvovskaya-oblast/svirzhskij-zamok-svirzh/

погляд з небес/взгляд с небес

ну как то так =)
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 20 comments