?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Свірж. Замок/Наследие. Свирж. Замок.

Свірзький замок (укр. Свірзькій замок) - замок у Свіржі, Львівська область, Україна, унікальний пам'ятник оборонної архітектури споруджений у XV-XVII століттях. Спочатку будувався як фортеця, але після реконструкції в XVII столітті втратив свій початковий вигляд.
----------
Свиржский замок (укр. Свірзький замок) — замок в Свирже, Львовская область, Украина, уникальный памятник оборонной архитектуры постройки XV—XVII веках. Изначально строился как крепость, но после реконструкции в XVII веке утратил свой изначальный вид.Свірзький замок зустрічається в архівних документах з XVI століття (1530 рік), коли він належав шляхетському роду Свірзьких.
----------
Свиржский замок встречается в архивных документах с XVI века (1530 год), когда он принадлежал шляхетскому роду Свиржских.

Те що залишилося від в'їзної брами і огорожі замкової території
----------
То что осталось от въездных ворот и ограды замковой территории


Сучасного вигляду замок набув з середини XVII століття, з часу переходу його у власність графа А. Цетнера (ім'ям якого названий район Львова - Цетнерівка і ботанічний сад у Львові).
----------
Современный вид замок приобрел с середины XVII века, со времени перехода его в собственность графа А. Цетнера (именем которого назван район Львова — Цетнеровка и ботанический сад во Львове).За наказом графа замок був перебудований і значно укріплений.
----------
По приказу графа замок был перестроен и значительно укреплён.Передбачається, що задум Цетнера по зміцненню Свірзького замку здійснював відомий фортифікатор, генерал від артилерії Павло Гродзіцький.
----------
Предполагается, что замысел Цетнера по укреплению Свиржского замка осуществлял известный фортификатор, генерал от артиллерии Павел Гродзицкий.Роботи по перебудові замку проводилися приблизно в той же час, коли генерал Гродзіцький будував у Львові одразу два арсенали - королівський і Сенявських.
----------
Работы по перестройке замка проводились примерно в то же время, когда генерал Гродзицкий строил во Львове сразу два арсенала — королевский и Сенявских.

Меморіальна плита, що повідомляє про ремонт-реставрацію 1917 року/Мемориальная плита, сообщающая о ремонте-реставрации 1917 года.


Незважаючи на своє вигідне оборонне розташування - замок знаходиться на горі Белз і був оточений непрохідними болотами, озерами, поруч зі стінами - ровами і підйомним мостом, палацовий тип його архітектури навряд чи міг мати серйозне оборонне значення. Відомо, що під час українсько-польської війни в 1648-1654 роках замок не раз брали козацькі загони, а в 1648 році - спалили татари.
----------
Несмотря на своё выгодное оборонительное расположение — замок находится на горе Белз и был окружён непроходимыми болотами, озёрами, рядом со стенами — рвами и подъемным мостом, дворцовый тип его архитектуры вряд ли мог иметь серьёзное оборонительное значение. Известно, что во время украинско-польской войны в 1648—1654 годах замок не раз брали казацкие отряды, а в 1648 году — сожгли татары.

У 1672 році, під час походу турків на Львів, замок все ж вистояв турецьку облогу. Під час другого походу турків Свірзький замок знову вистояв і захистив у своїх стінах жителів Поморянського замку, які не маючи достатньої сили для оборони, через таємний хід вийшли в ліс і перейшли в Свірж.
----------
В 1672 году, во время похода турок на Львов, замок все же выстоял турецкую осаду. Во время второго похода турок Свиржский замок снова выстоял и защитил в своих стенах жителей Поморянского замка, которые не имея достаточной силы для обороны, через тайный ход вышли в лес и перешли в Свирж.

перехід на нижній (західний) замковий двір і північну вежу/переход на нижний (западный) замковый двор и северную башню
Сучасний стан замку сьогодні залишає бажати кращого. Власне, збереглися тільки зовнішні стіни. Змінено планування кімнат замку, перебудовані інші приміщення.
----------
Современное состояние замка сегодня оставляет желать лучшего. Собственно, сохранились только внешние стены. Изменена планировка комнат замка, перестроены другие помещения.

приміщення знаходяться в стадії перманентного ремонту, за який велике бажання повиривало руки і відшибти голову, якої по відчуття і немає.
----------
помещения находятся в стадии перманентного ремонта, за который большое желание повырывать руки и отшибить голову, которой по ощущения и нет.Наші дні. Замок відносно непогано зберігся, а завдяки надзвичайно вдалому розташуванню й гармонії архітектурних форм ця споруда є одним з найкрасивіших і мальовничих замків не тільки Львівської області, а й всієї України. Більшість вцілілих будівель комплексу відносяться до 2-ій половині 17 століття, до періоду, коли на місці старого замку була зведена нова укріплена резиденція власників Свіржа. За даними архітектурних обстежень споруд замку від старих укріплень 2-ї половини 15 - 16 століть залишилися тільки фрагменти нижніх ярусів стін, які включили в обсяг більш пізнього замку. У період, коли замок намагалися більше пристосувати під потреби житла, деякі бійниці розтесали вікна, обрамлені кам'яними різьбленими лиштвами. Ці лиштви, а також різьблені портали замкових воріт і пара камінів - це все що залишилося від декоративного оздоблення старого замку, все інше загинуло під час пожежі 1914 року.
----------
Наши дни. Замок относительно неплохо сохранился, а благодаря необыкновенно удачному расположению и гармонии архитектурных форм это сооружение является одним из самых красивых и живописных замков не только Львовской области, но и всей Украины. Большинство уцелевших строений комплекса относятся ко 2-й половине 17 века, к периоду, когда на месте старого замка была возведена новая укреплённая резиденция владельцев Свиржа. По данным архитектурных обследований сооружений замка от старых укреплений 2-й половины 15 – 16 веков остались только фрагменты нижних ярусов стен, которые включили в объём более позднего замка. В период, когда замок старались больше приспособить под нужды жилья, некоторые бойницы растесали окна, обрамлённые каменными резными наличниками. Эти наличники, а также резные порталы замковых ворот и пара каминов – это всё что осталось от декоративного убранства старого замка, всё остальное погибло во время пожара 1914 года.

Збереглася ще одна цікава деталь декоративного прикраси замку - рельєфний грифон, фігура якого прикрашає фасад західної кутової вежі Верхнього замкового двору.
----------
Сохранилась ещё одна интересная деталь декоративного украшения замка – рельефный грифон, фигура которого украшает фасад западной угловой башни Верхнего замкового двора.З усіх будівель замку лише західний корпус, що розділяє два замкових двору, побудований недавно, в 1980-х (?) роках. Решта корпусу автентичні.
Свірзький замок: вид з повітря, фото 1930-х років. На фото добре видно, як виглядав корпус, який розділяв 2 замкових двору до «реставрації» в проміжок 70-80-х років. За матеріалами польського архіву «Narodowe Archiwum Cyfrowe». (Http://www.nac.gov.pl)
----------
Из всех строений замка лишь западный корпус, разделяющий два замковых двора, построен недавно, в 1980-х (?) годах. Остальные корпуса аутентичные.
Свиржский замок: вид с воздуха, фото 1930-х годов. На фото хорошо видно, как выглядел корпус, разделявший 2 замковых двора до «реставрации» в промежуток 70-80 -х годов. По материалам польского архива «Narodowe Archiwum Cyfrowe».(http://www.nac.gov.pl)У південно-західній частині замчища знаходяться руїни старої оборонної вежі, яку кількома століттями раніше використовували в якості каплиці, а до цього вежа грала певну роль (не до кінця з'ясованих) в обороні замку. В наші дні вежа збереглася на висоту 2-х ярусів (близько 6 метрів). В її нижньому ярусі видно автентичні бійниці, бійниці 2-го ярусу були растёсани в стрілчасті вікна, залишки яких можна побачити в наші дні. У кам'яній кладці можна побачити вкраплення цегли, пов'язані, ймовірно, до пізнього періоду, коли вежу перебудовували в каплицю.
----------
В юго-западной части замчища находятся руины старой оборонной башни, которую несколькими веками ранее использовали в качестве часовни, а до этого башня играла определённую роль (не до конца выясненную) в обороне замка. В наши дни башня сохранилась на высоту 2-х ярусов (около 6 метров). В её нижнем ярусе видны аутентичные бойницы, бойницы 2-го яруса были растёсаны в стрельчатые окна, остатки которых можно увидеть в наши дни. В каменной кладке можно увидеть вкрапления кирпича, относящиеся, вероятно, к позднему периоду, когда башню перестраивали в часовню.360°


для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому вехньої кутку/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу

</lj-embed>
Heritage. Svirzh. The ruins of the old defensive tower.

замок з небес

использованы тексты из - http://ru.wikipedia.org/wiki/Свиржский_замок и http://zamki-kreposti.com.ua/lvovskaya-oblast/svirzhskij-zamok-svirzh/

погляд з небес/взгляд с небес

ну как то так =)


  • 1
"Из всех строений замка лишь западный корпус, разделяющий два замковых двора, построен недавно, в 1980-х (?) годах."
В 1970-х. На момент съёмки Д'Артаньянов (1978) он уже был.

видимо так правильнее =)) поправил

> В 1970-х. На момент съёмки Д'Артаньянов (1978) он уже был.

Поспорю.

1. В 1975-м его ещё точно не было, у меня на страничке есть фото с точной датировкой, но там корпуса нет.

2. Сам фильм:

Кадр №1 - камера смотрит с площадки Верхнего двора в направлении площадки Нижнего двора... и никакого корпуса нет (есть только небольшой участок стены, который можно увидеть и на фото 1975 года), виден просвет и черепичная крыша пристенного корпуса Нижнего двора:Кадр №2 – встреча с палачом. Место до постройки корпуса:И сейчас (после постройки):3. Ремонтно-реставрационные работы в замке начались только в 1979 году. Вероятность того, что в том же году сразу возвели корпус, не очень высока. Так что, вполне вероятно, что его возвели всё же в 1980-х.

время безжалостно убегает и всё меньше есть у кого спросить о том как это было.
в общем, напишем так - в промежуток 70-80 -х годов.

Кстати, фото-отчёт отличный, уже распиарил его в соцсетях, да и на форум zamki-kreposti часть материала утащил (со ссылками на первоисточник, разумеется)

спасибо за оценку =), а материал - он на то и есть чтобы его использовать по мере надобности =).

кстати, будут еще несколько как фотки попричёсываю.

Ждёмс )

Вы в замок, внутрь, попали без проблем? А то там с доступом как с лотереей - если повезёт (т.е. если будет человек на месте), то получится зайти, а не будет человека, то только штурм поможет )

попал легко, в приоткрытую дверь ворот, на вопрос у копошащегося в проёме работяги, спросил, дозволено ли здесь входить? был отомхнут рукой в сторону, что воспринял типа вали-гуляй, ну… и пошел гулять =). а вот когда выходил, ворота уже были на замке и по моей просьбе меня из них выпускал уже другой работяга. Время посещения замка 10,30-11,30.

Пожалуй, соглашусь. Сбила с толку лестница, по которой выходил палач. Думал, что она вместе с корпусом появилась.

Кстати, по поводу убегающего времени. Знаком в Свирже с человеком, который работал на подсобных работах во время съёмки картины. Говорит, что ставил палатки для съёмочной группы.

А отчёт у Вас - действительно отличный! Как, впрочем, и все остальные.
Жаль только, что с погодой Вам не особо повезло...


Edited at 2013-09-18 05:18 pm (UTC)

спасибо,
с погодой как раз лучше так, чем голое солнце, из-за которого плоская картинка с резкими провалами в тень и голым или засвеченным небом =)

ФОТОРЕПОРТАЖ

БЛАГОДАРЮ ЗА ИНТЕРЕСНЫЙ РЕПОРТАЖ!!!
Вообще случайно наткнулся на сие действо... искал именно тот замок,который участвовал в съёмках "Трёх Мушкетёров"....
дикое желание туда съездить... в силу последних событий на Братской УКРАИНЕ, всё успокоится, дай БОГ на следующее лето попытаюсь попасть....
жиды ни как не могут всё власть поделить,а страдает простой НАРОД...
у нас тоже ситуация не лучше,только пока относительно спокойно.... огромные внутренние проблемы,но на них пока внимание не обращают... все заняты КРЫМОМ и ситуацией на УКРАИНЕ....
грядёт социальный взрыв,огромная пропасть между богатыми и бедными... короче ни чего не поменялось с 1917года.... так же у власти царь и наместники... разве што у простого НАРОДА передвижения больше стало,да немножечко свободы добавилось,а в остальном то же самое....
Несколько вопросов к вам: сохранился ли тайный ход,и вообще што вам известно об этом???, упоминая вашу цитату выше: "В 1672 году, во время похода турок на Львов, замок все же выстоял турецкую осаду. Во время второго похода турок Свиржский замок снова выстоял и защитил в своих стенах жителей Поморянского замка, которые не имея достаточной силы для обороны, через тайный ход вышли в лес и перешли в Свирж."

приятно было посмотреть фотографии... очень качественные... если не секрет, какой тушкой снимали???, и каким объективом снимали:(переросток)??? если не ошибаюсь - "Рыбий глаз"???!!!

и как вообще в этот замок доехать из ПИТЕРА??? есть ли туда свободный доступ???
с уважением ЖОРА...
ДОБРА.

Re: ФОТОРЕПОРТАЖ

здесь всё снято на : Canon EOS 6D и EF24-105mm f/4L IS USM, там где фотографии вытянуты по горизонтали - это панорамная сборка из 4 и более кадров.
Добираться до Львова, а там хоть маршрутным такси, хоть рейсовым автобусом собственно до Свиржа.

Тайные хода на моей памяти ни в одном из известных мне замков не сохранились и существуют в виде легенд, хотя в жизни замков и крепостей они конечно же существовали, как элемент защиты...

Доступ в замок есть, но так как идет не системный вяло текущий ремонт можно и поцеловать запертые изнутри ворота... но проявив настойчивость =)) попасть таки можно...

Re: ФОТОРЕПОРТАЖ

БЛАГОДАРЮ за информацию...
с уважением...
ДОБРА.

Интересный репортаж!
И снимки отличные!

Отлично, Максим!

Впечатляющая архитектура, такое древнее все, последующие наслоения ничуть не убавили грандиозности .

не довели до состояния полной развалины, как большинство таких замков - и это уже радует...

Спасибо очень интересно. Собственно как и многие Ваши посты. С большим удовольствием Вас читаю

Спасибо за интерес =) Будем продолжать по мере сил и возможностей...

Свиржский Замок. Взгляд с небес

Пользователь starcom68 сослался на вашу запись в своей записи «Свиржский Замок. Взгляд с небес» в контексте: [...] Свіржський замок з землі/Свиржский замок с земли. [...]

  • 1