m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Поморяни. Троїцька церква/Наследие. Поморяны. Троицкая церковь.

Вченим не вдалося простежити, коли в Поморянах з'явилася римська церква і виникла римо-католицька парафія.
Близько 1748 року Гумницькой заклав в Поморянах фундамент кам'яного храму. В "Пом'янику" зазначено, що будівництво церкви почалося в 1738 році. Для будівництва королевич Якуб-Людвіг залишив фонд 12000 злотих і за ці кошти ксьондз Гумницькой звів стіни церкви до вікон. Закінчити не зміг, тому що 6 вересня 1758 помер. Стіни так і залишилися стояти на 10 років.
----------
Ученым не удалось проследить, когда в Поморянах появилась римская церковь и возникла римско-католическая парафия.
Около 1748 года Гумницкой заложил в Поморянах фундамент каменного храма. В "Помянику" указано, что строительство церкви началось в 1738 году. Для строительства королевич Якуб-Людвиг оставил фонд 12000 злотых и за эти средства ксендз Гумницкой возвел стены церкви до окон. Закончить не сумел, потому что 6 сентября 1758 умер. Стены так и остались стоять на 10 лет.

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Pomoryany/Chirch/IMG_3877_3882_middle.jpg

Восени 1803 року ксьондз Левандовський писав, що храм почали будувати з писаного каменю ще 50 років тому, але стоїть він непокритий. Богослужіння відбувалися в захристії.
----------
Осенью 1803 года ксендз Левандовский писал, что храм начали строить из писаного камня еще 50 лет назад, но стоит он непокрытый. Богослужения совершались в захристии.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Pomoryany/Chirch/IMG_3686_3698_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Pomoryany/Chirch/IMG_3716_3720_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Pomoryany/Chirch/IMG_3727_3741_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Pomoryany/Chirch/IMG_3743_3748_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Pomoryany/Chirch/IMG_3749_3754_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Pomoryany/Chirch/IMG_3760_3764_middle.jpg

При ксьондзі Левандівському (1807 - 1808) будівництво храму було завершено. 28 лютого 1812 року сюди на прихід призначили ксьондза Яна Ясинського, при якому повністю були завершені всі роботи в церкві.
-----------
При ксендзе Левандовском ( 1807 - 1808) строительство храма было завершено. 28 февраля 1812 году сюда на приход назначили ксендза Яна Ясинского, при котором полностью были завершены все работы в церкви.

Будівництво велося довго і з великими перервами. У 1812 році, завдяки грошам Юзефа Прушинського, завершилося. Розписував храм знаменитий майстер Ф.Бедріцкій. Тут були ікони пензля Андре дель Сарто, Вассарія, Гцерціна. На стінах висіли портрети польського короля Яна III Собеського (художник Купецкий), Юзефа Прушинського (художник Рейхан - молодший), образ Христа (автор Андре дель Сарто), образ св. Йосипа (автор Вассар), образ св. Йосипа (італійського автора Гцерціна). Орнат (ризи) були виготовлені з турецьких прапорів, отриманих Яном III.
-----------
Строительство велось долго и с большими перерывами. В 1812 г.,благодаря деньгам Юзефа Прушинского, завершилось. Расписывал храм знаменитый мастер Ф.Бедрицкий. Здесь были иконы кисти Андре дель Сарто, Вассария, Гцерцина. На стенах висели портреты польского короля Яна III Собеского (художник Купецкий), Юзефа Прушинского (художник Рейхан – младший), образ Христа (автор Андре дель Сарто), образ св. Иосифа (автор Вассар), образ св. Иосифа (итальянского автора Гцерцина). Орнат (ризы) были изготовлены из турецких флагов, полученных Яном III.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Pomoryany/Chirch/IMG_3792_IMG_3799_middle.jpgУ 1854 році під час пожежі інтер'єр храму дуже постраждав. Його відновили. Був зведений вівтар роботи А.Швачука, а в середині вівтаря художником Тіровічем намальований образ Святої Трійці. Спеціально для храму пані Меджінская привезла з Парижа статую Богородиці.
----------
В 1854 году во время пожара интерьер храма очень пострадал. Его восстановили. Был возведен алтарь работы А.Швачука, а в середине алтаря художником Тировичем нарисован образ Святой Троицы. Специально для храма пани Меджинская привезла из Парижа статую Богородицы.

На фасаді є герб, на якому зображений традиційний для Галичини масонський символ - око в трикутнику, а також особи хлопчиків, (таке враження) що цілуються.
-------------
На фасаде есть герб, на котором изображен традиционный для Галичины масонский символ - глаз в треугольнике, а также лица мальчиков, (такое впечатление) что целуются.Також цікавий портал над вхідними дверима до храму./Также интересен портал над входной дверью в храм.


Колись всередині був орган кінця XVIII століття. Його розібрали і перевезли до Львова на реставрацію, а на хори привезли щось, що нагадує інструмент - розібране і не робоче.
------------
Когда–то внутри был орган конца XVIII века. Его разобрали и перевезли во Львов на реставрацию, а на хоры привезли нечто, напоминающее инструмент - разобранное и не рабочее.

При розбиранні та перевезення органу з рами вилетіли цвяхи незвичайного виду: ковані чотиригранні, з двома зубцями-вухами. Експерти-історики кажуть, що такі цвяхи виготовляли на початку XVIII в. Таким чином вдалося визначити, що корпус органу був виготовлений на прикінці XVII ст.
При ремонті органу, який виконав В.Півнов, довелося замінити на нові труби двох регістрів і деякі язички в трубах, підправити механіку. Спочатку орган зберігався в Домініканському соборі міста Львова, а в 2008 році його перенесли в Вірменську церкву. Орган був виготовлений литовськими майстрами. У нього 740 труб, 10 регістрів. Один з них екзотичний, дуже приємний, такий рідко зустрічається - бамбукова флейта з цього бамбука. З концертною метою орган не використовується через відсутність повітряної машини і перебуває в розібраному стані. На сьогодні - це найстаріший з органів України.
----------
При разборке и перевозке органа из рамы вылетели гвозди необычного вида: кованые четырехгранные, с двумя зубцами-ушами. Эксперты-историки говорят, что такие гвозди изготавливали в начале XVIII в. Таким образом удалось определить, что корпус органа был изготовлен в конце XVII ст.
При ремонте органа, который выполнил В.Пивнов, пришлось заменить на новые трубы двух регистров и некоторые язычки в трубах, подправить механику. Сначала орган сохранялся в Доминиканском соборе города Львова, а в 2008 году его перенесли в Армянскую церковь. Орган был изготовлен литовскими мастерами. У него 740 труб, 10 регистров. Один из них экзотический, очень приятный, такой редко встречается – бамбуковая флейта из настоящего бамбука. С концертной целью орган не используется из-за отсутствия воздушной машины и находиться в разобранном состоянии. На сегодня - это наистарейший из органов Украины.Доглядач храму з ключем/Смотритель храма с ключём.Церква поєднує в собі стилі класицизму і готики. Фасад - в формах класицизму, прикрашений чотирма пілястрами тосканського ордену, які підтримують трикутний фронтон. А псевдоріза на фасаді і форма башточки-сигнатурки - готика.
-----------
Церковь соединяет в себе стили классицизма и готики. Фасад – в формах классицизма, украшен четырьмя пилястрами тосканского ордена, которые поддерживают треугольный фронтон. А псевдориза на фасаде и форма башенки-сигнатурки – готика.Храм має статус пам'ятника архітерктури. Дуже цікавим є фасад церкви/
Храм имеет статус памятника архитерктуры. Очень интересным является фасад церкви.переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Pomoryany/Chirch/IMG_3857_3861_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Pomoryany/Chirch/IMG_3864_3870_middle.jpg

Поруч з храмом знаходиться дзвіниця з дзвоном - даром короля Яна III Собеський, виготовленим з перелитих турецьких гармат, здобутих переможцем в битві під Хотином.
-----------
Рядом с храмом находится звоница с колоколом — даром короля Яна III Собеский, изготовленным из перелитых турецких пушек, добытых победителем в битве под Хотиным.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Pomoryany/Chirch/IMG_3871_3875_middle.jpgХрам зараз відремонтований (хоча процес руйнування вже проявляється неозброєним оком), але в основному закритий, прихожан залишилося 8 або 9 осіб, в основному люди похилого віку. Усередині буває заповнений лише зрідка, на свята. Належить римо-католицької церкви.
-----------
Храм сейчас отремонтирован (хотя процесс разрушения уже проявляется невооруженным глазом), но в основном закрыт, прихожан осталось 8 или 9 человек, в основном старики. Внутри бывает заполнен лишь изредка, на праздники. Принадлежит римо-католической церкви.


текст взят тут - http://fotki.yandex.ru/users/audrey-11/album/159257/ и тут http://nado.znate.ru/Поморяны
Tags: catholic, church, pomoryany, Костёл, Львовщина, Львівщина, Поморяни, Поморяны, храм, церква, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments