m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Тараща. Римо-католицька церква св. Марії Магдалини/Наследие. Тараща. Церковь.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
У 1611 році король Сигізмунд III віддав урочище Тараща у володіння боярина Лісевича, зобов'язавши його бути на військовій службі при старостві (це і є перша згадка у документах про поселення, яке тоді було невеликим хутором).
—————
В 1611 году король Сигизмунд III отдал урочище Тараща во владение боярина Лисевича, обязав его быть на военной службе при старостве (это и есть первое упоминание в документах о поселении, которое тогда было небольшим хутором).

Його подальший розвиток пов'язують з іменем полковника Антонія Бліндовського, якому 1709 року король Август II віддав Таращу. У 1722 році їй було надано статус містечка, а 1791 року вона отримала магдебурзьке право. 22 листопада 1800 року Тараща стала центром повіту. У радянський час статус міста їй надано 1957 року, і вона є районним центром.
—————
Его дальнейшее развитие связывают с именем полковника Антония Блиндовського, которому в 1709 году король Август II отдал Таращу. В 1722 году ей был присвоен статус города, а 1791 году она получила магдебургское право. 22 ноября 1800 года Тараща стала центром уезда. В советское время статус города ему предоставлен в 1957 году, и она является районным центром.У середині XIX століття у Таращі були католицькими лише близько півсотні родин, але навіть така маленька громада прагнула мати своє власне приміщення для богослужіння. Вже 1856 року місцеві католики намагались створити так званий рухомий престол, біля якого можна було б проводити богослужіння.
—————
В середине XIX века в Тараще были католическими только около полусотни семей, но даже такая маленькая община стремилась иметь свое собственное помещение для богослужения. Уже в 1856 году местные католики пытались создать так называемый передвижной престол, у которого можно было бы проводить богослужения.

Для цього потрібно було отримати дозвіл від Православної Церкви, який і надав таращанський протоієрей Пахалович за умови, що у місті не буде свого священика, а богослужіння проводитиме один із священиків села Ківшовата, де рімська церква існувала з 1812 року.
—————
Для этого нужно было получить разрешение от Православной Церкви, которое и предоставил таращанский протоиерей Пахалович при условии, что в городе не будет своего священника, а богослужения будет проводить один из священников села Кившевата, где римская церковь существовала с 1812 года.

Згодом у Таращі з’явилася маленька католицька капличка та був розпочатий збір коштів на церкву, який очолив граф Браніцький. У 1886 році, на початок будівництва храму було зібрано близько 10 тисяч карбованців. Кошти надходили не лише з Таращанського повіту, а й з інших губерній і навіть з Польщі.
—————
Впоследствии в Тараще появилась маленькая католическая часовня и был начат сбор средств на церковь, который возглавил граф Браницкий. В 1886 году, на начало строительства храма было собрано около 10 000 рублей. Средства поступали не только из Таращанского уезда, но и из других губерний и даже из Польши.На час заснування церкви всього 54 родини Таращі сповідувало католицизм: Ле-Дюки, Рікмани, Садовські, Ейсмонти, Чачковські, Греневецькі та інші. Будівництво сучасного мурованого храму у псевдоготичному стилі завершили у 90-х роках. Для ксьондза храму був збудований окремий будинок. На службу в храм збиралися й поміщики і звичайні шляхтичі з сіл, здебільшого — поляки.
—————
На время основания церкви всего 54 семьи в Тараще исповедовалі католицизм: Ле-Дюки, Рикманы, Садовские, Эйсмонты, Чачковские, Греневецькие и другие. Строительство современного каменного храма в псевдоготическом стиле завершли в 90-х годах. Для ксендза храма был построен отдельный дом. На службу в храм собирались и помещики и обычные шляхтичи из сел, в основном - поляки.

У революційний період священик виїхав за кордон, орган розбили та повибивали вітражі, а церкву закрили. Зараз можна лише гадати про те, що врятувало споруду від руйнації пізніше в 30-ті роки, але у всякому разі не його міць, бо Георгіївський собор міста руйнували з таким натхненням, що застосовували навіть піротехнічні засоби.
—————
В революционный период священник уехал за границу, орган разбили и повыбивали витражи, а церковь закрыли. Сейчас можно только гадать о том, что спасло сооружение от разрушения позже в 30-е годы, во всяком случае - не его крепкость, потому что Георгиевский собор города разрушали с таким вдохновением, что применяли даже пиротехнические средства.єдине автентичне в інтер'єрі, це склепіння в передбаннику/единственное аутентичное в интерьере, это своды в предбаннике
Невідомо кому прийшла в голову думка розмістити у храмі католиків макаронну фабрику. Задум був би здійснений, якби не Друга світова війна. Вже навіть було завезене устаткування для виробництва макаронів. Під час німецької окупації у ньому проводили богослужіння православні. На початку 60-х років храм розділили на два поверхи та, облаштувавши маленькі аудиторії для індивідуальних занять, перетворили його на музичну школу. В костьолі знову зазвучала музика, але не духовна, а світська. Споруда церкви Мариї Магдалини і зараз використуєтся як музична школа.
—————
Неизвестно кому пришла в голову мысль разместить в храме католиков макаронную фабрику. Замысел был бы осуществлен, если бы не Вторая мировая война. Уже даже было завезено оборудование для производства макарон. Во время немецкой оккупации в нем проводили богослужения православные. В начале 60-х годов храм разделили на два этажа и, устроив маленькие аудитории для индивидуальных занятий, превратили его в музыкальную школу. В костеле снова зазвучала музыка, но не духовная, а светская. Сооружение церкви Марии Магдалины и сейчас используется как музыкальная школа.

Таращанський римо-католицький храм Марії Магдалини — єдиний з п'яти існуючих в дореволюційній Таращі християнських храмів, що зберігся до нашого часу. Крім нього ще була стара георгіївська церква, яку розібрали в 1903-му році через вислугу років, а три інші храми (Таращанський кафедральний Георгіївський собор, Михайлівська церква на Заріччі та маленька Софіївська церква поблизу місцевого кладовища) були зруйновані радянською владою в 1938-му році.
—————
Таращанский римско-католический храм Марии Магдалины - единственный из пяти существующих в дореволюционной Тараще христианских храмов, сохранившийся до нашего времени. Кроме него еще была старая георгиевская церковь, которую разобрали в 1903 году из-за выслуги лет, а три другие храмы (Таращанский кафедральный Георгиевский собор, Михайловская церковь в Заречье и маленькая Софиевская церковь вблизи местного кладбища) были разрушены советской властью в 1938-м году.Церква збудована у псевдоготичному стилі з використанням нових на момент її заснування будівельних матеріалів. Розташована на Дворянській вулиці, та є справжньою прикрасою міста. Зображення споруди активно продавалися на дореволюційних листівках, уособлюючи в собі своєрідний символ міста.
—————
Церковь построена в псевдоготическом стиле с использованием новых на момент ее основания строительных материалов. Расположена на Дворянской улице, и является настоящим украшением города. Изображение сооружения активно продавались на дореволюционных открытках, олицетворяя собой своеобразный символ города.

збережена плебанія, зараз тут музей Таращи/сохраненная плебания, сейчас тут музей Таращи


При тому, що, церква була візитною карткою Таращі на початку ХХ століття і багато разів друкувалася на поштових картках - нам на просторах інтернету вони не попалися. Якщо кому пощастить знайти або вони є в архіві - прохання або надіслати в коментарях, або на поштову скриньку madmax@studioavtv.com.ua. Заздалегідь, дякуємо =)
----------
При том, что, церковь была визитной карточкой Таращи в начале ХХ века и много раз печаталась на почтовых карточках - нам на просторах интернета они не попались. Если кому повезет найти или они есть в архиве - просьба либо прислать в коментариях, либо на почтовый ящик madmax@studioavtv.com.ua. Зараннее, благодарим =)

Джерела/Источники:
http://rkc.in.ua/index.php?l=u&m=k&f=ockvta&p=kvtatamm
https://uk.wikipedia.org/wiki/Костел_Марії_Магдалини_(Тараща)


Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".</span>

Технічний партнер осінньої експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

Висловлюємо подяку Києво-Житомирськой дієцезії Римо-католицької церкви в Україні за часткове фінансування осінньої експедиції

ну как то так =))
Tags: Киевщина, Київщина, костел, храм, церква, церковь, школа
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments