m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Ясіня. Вознесенська церква(Струківська)/Наследие. Ясиня. Вознесенская церковь(Струковская)

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Ясіня (відома з 1555 року) тягнеться вздовж траси довго-довго, нібе хоче супроводжувати вас туди, на Яблуницький перевал - щоби хоч на мить глянути, які ж ті Карпати з тієї сторони.  Вона облаштувалася на схилі гори Костерівка (652 м), в Ясінській котловині неподалік Говерли.
—————
Ясиня (известная с 1555 г.) тянется вдоль трассы долго-долго, будто хочет сопровождать вас туда, на Яблуницкий перевал - чтобы хоть на миг взглянуть, какие же те Карпаты с той стороны. Она обосновалась на склоне горы Костеривка (652 м), в Ясинской котловине возле Говерлы.
На селище гордовито споглядають й інші вершини Чорногори: Петрос (2024) та Близниця (1883). Ця близкість до Чорногори, а також Горган та Свидовця є знаковою. Вона робить Ясіню стартом мандрівки на Говерлу та центром гірськолижного відпочинку. Хоча Ясіня цікава й сама по собі: самих лише храмів тут шість!
І самому головному навіть пам'ятний знак поставили (виходячи з неоковирності знаку, це точно сталося в наш час забутих стандартів і нехтування гармонії). Бо - тьху-тьху-тьху через плече тричі - якщо пощастить, про Ясіню невдовзі знатимуть туристи з усього світу, а це честь. Навіть для гуцулів, хоч які пишні і горді - честь.
—————
На поселок гордо смотрят и другие вершины Черногоры: Петрос (2024) и Близница (1883). Эта близость к Чорногоре, а также Горган и Свидовца является знаковой. Она делает Ясиню стартом путешествия на Говерлу и центром горнолыжного отдыха. Хотя Ясиня интересна и сама по себе: одних только храмов здесь шесть!
И самому главному даже памятный знак поставили (исходя из несуразности знака, это точно произошло в наше время забытых стандартов и пренебрежение гармонии). Ибо - тьфу-тьфу-тьфу через плечо три раза - если повезет, о Ясиня вскоре знать туристы со всего мира, а это честь. Даже для гуцулов, хоть как ни пышные и гордые - честь.Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - як пентаграмма на радянській згущенці: символ високої якості і неабиякої цінності. П’ятизрубна одноверха Вознесенська церква, більше відома як «Струківська», місце у списку цілком заслужила. І дорогу до неї залюбки покажуть ясінчани будь-якого віку: знають де, пишаються пам'яткою. В холодну пору року церквицю навіть можна угледіти з вікна автобусу чи автівки, що поспішають з Коломиї до Рахова: Ясіня вже піде на спад, буде витончатися, закінчуватися.
—————
Список всемирного наследия ЮНЕСКО - как пентаграмма на советской сгущенке: символ высокого качества и незаурядной ценности. Пятисрубный одноэтажная Вознесенская церковь, больше известная как «Струковская», место в списке вполне заслужила. И дорогу к ней охотно покажут ясинчане любого возраста: знают где, гордятся памятником. В холодное время года церковку даже можно усмотреть из окна автобуса или машины, спешащих из Коломыи в Рахов: Ясиня уже пойдет на спад, будет утончатися, заканчиваться.

З одного боку заправка, з іншого трохи далі - мурований храм з високою дзвіницею (чітко напроти нього - автобусна зупинка). Тут вже можна зупинятися і вглядатися у протилежний берег Чорної Тиси. Але звідти ви туди не потрапите. Дорогу треба знати. З того боку, де заправка, буде скромний магазин. Його збоку ообігає стежечка - до кладки через річку - і далі до церкви. А іншої дороги і нема.  
—————
С одной стороны заправка, с другой чуть дальше - каменный храм с высокой колокольней (четко напротив него - автобусная остановка). Здесь уже можно останавливаться и вглядываться в противоположный берег Черной Тисы. Но отсуда вы туда не попадете. Дорогу надо знать. С той стороны, где заправка, будет скромный магазин. Его сбоку оббигает тропинка - до моста через реку - и дальше в церковь. А другой дороги и нету.Струк — прізвище напів-міфічного пастуха Івана, легендарного засновника храму, який звів церкву в 1824 році (за іншими даними, в XVI ст.) на вшанування порятунку отари. Начебто коли він гнав восени з Румунії отару, на горі Свидовець на нього напали вовки. Пастух поспіхом виготовив з ясеневих колод огорожу навколо отари — і побіг зі Свидовця. На його величезний подив, навесні він знайшов всіх своїх вівців живими і здоровими: вони харчувалися, обгризаючи ясеневі колоди. Звідси, до речі, й назва селища.
—————
Струк - фамилия полу-мифического пастуха Ивана, легендарного основателя храма, который построил церковь в 1824 году (по другим данным, в XVI в.) в честь спасения стада. Вроде когда он гнал осенью из Румынии стадо, на горе Свидовец на него напали волки. Пастух поспешно изготовил из десневых бревен ограждение вокруг стада - и побежал от Свидовца. По его огромному удивлению, весной он нашел всех своих овец живыми и здоровыми: они питались, обгрызая десневые бревна. Отсюда, кстати, и название поселка.Маленька і скромна Струківська церквиця ховається подалі від перенасиченої туристами і автівками траси, до центру селища звідси кілометри три.  Неподалік і трохи вище храму стоїть 11-метровая дзвіниця (1813), зрублена з ялинових колод. Зберігся різьблений іконостас (ХІХ ст.) з дещо наївними, але щирими зображеннями святих - це якщо пощастить потрапити в церкву досередини.
—————
Маленькая и скромная Струковская церквушка скрывается подальше от перенасыщенной туристами и автомобилями трассы, до центра поселка отсюда километра три. Неподалеку и немного выше храма стоит 11-метровая колокольня (1813), срубленная из еловых бревен. Сохранился резной иконостас (XIX в.) с несколько наивными, но искренними изображениями святых - это если повезет попасть в церковь внутрь.

в фокус повинні були потрапити ікони, але ... свічки взяли його на себе/в фокус должны были попасть иконы, но ... свечи приняли его на себя

В 1971 році пам’ятка була реставрована (архитектори Б.Я. Кіндзельський, И.Р. Могитич). В 1994 році святиня була віддана місцевій греко-католицькій громаді. (Старі листівки ж називають її просто "православною"). Ця дерев’яна церква помітно відрізняється від храмів, які туристи могли бачити у Тячівському, Виноградівському чи Хустському районах. Перед нами яскравий взірець гуцульської архітектури. А як інакше? Ясіня — споконвіку гуцульський край.
—————
В 1971 году памятник был реставрирована (архитекторы Б.Я. Киндзельський, И.Р. Могытыч). В 1994 году святыня была отдана местной греко-католической общине. (Старые открытки же называют ее просто "православной"). Эта деревянная церковь заметно отличается от храмов, которые туристы могли видеть в Тячевском, Виноградовском или Хустском районах. Перед нами яркий образец гуцульской архитектуры. А как иначе? Ясиня - исконно гуцульский край.

з книги Поп І.І., Поп Д.І. "В горах і долинах Закарпаття".
Існуючий нині храм відноситься до кінця XVIII століття. Він є одним з найцінніших пам'ятників гуцульського дерев'яного зодчества. Творіння народного майстра перейнято свідомістю урочистого спокою, величі і краси. У Струківський церкви знайдено вдале співвідношення центрального купола і чотирьох прирубов з двосхилими дахами. При погляді на неї у нас не виникає відчуття підпорядкованості бічних приміщень центральної вежі з восьміскатним куполом прекрасних форм. Бічні зруби тут саме таких розмірів, щоб гідно підтримувати "престиж" центрального верху, як вдало зауважив український мистецтвознавець Г. Н. Логвин.
—————
из книги Поп И.И., Поп Д.И. “В горах и долинах Закарпатья”.
Существующий ныне храм относится к концу XVIII века. Он является одним из ценнейших памятников гуцульского деревянного зодчества. Творение народного мастера проникнуто сознанием торжественного покоя, величия и красоты. В Струковской церкви найдено удачное соотношение центрального купола и четырех прирубов с двускатными крышами. При взгляде на нее у нас не возникает ощущения подчиненности боковых помещений центральной башне с восьмискатным куполом прекрасных форм. Боковые срубы здесь именно таких размеров, чтобы достойно поддерживать "престиж" центрального верха, как удачно заметил украинский искусствовед Г. Н. Логвин.


Слід вказати ще на одну особливість споруди. Прируба по ширині менше центрального квадрата, в результаті ззовні він утворює виступи. Ці кути надають особливу пластичність будівлі і забезпечують плавність переходу від одного об’єму до іншого. Все це, разом узяте, надає Сруківский церкви скульптурну виразність, здається, що вона вирізана талановитим гуцульським різьбярем з цільного шматка дерева. Інтер'єр храму відрізняється особливим затишком і в той же час не позбавлений урочистості. У церкві збереглося кілька ікон XVII століття. Вони відрізняються тонкою колірною гармонією, чисто народним типажем.
—————
Следует указать еще на одну особенность постройки. Прирубы по ширине меньше центрального квадрата, в результате извне он образует выступы. Эти углы придают особую пластичность постройке и обеспечивают плавность перехода от одного объема к другому. Все это, вместе взятое, придает Сруковской церкви скульптурную выразительность, кажется, что она вырезана талантливым гуцульским резчиком из цельного куска дерева. Интерьер храма отличается особым уютом и в то же время не лишен торжественности. В церкви сохранилось несколько икон XVII века. Они отличаются тонкой цветовой гармонией, чисто народным типажом.Поруч зі Струківською церквою розташована струнка дзвіниця, обсяг якої вирішено у вигляді двох ярусів, восьмерик на четверику. На відміну від статичної композиції храму архітектурний образ дзвіниці викликає враження невпинного руху вгору. Ці дві споруди добре доповнюють одна одну.
—————
Рядом со Струковской церковью расположена стройная колокольня, объем которой решен в виде двух ярусов, восьмерик на четверике. В отличие от статичной композиции храма архитектурный образ колокольни вызывает впечатление непрестанного движения ввысь. Эти две постройки хорошо дополняют друг друга.


Джерела/источники:

castles.com.ua
derev.org.ua
delcampe.net
Використані фотографії з панорам Ілії Кошковського


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".

ну как то так =))
Tags: ЮНЕСКО, дерев'яна архітектура, дерев'яна дзвіниця, дерев'яна церква, деревяная колокольня, деревяная церковь, деревянная архитектура
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments