m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Category:

Спадщина. Бронька. Замок/Наследие. Бронька. Замок.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


Скажу відразу, на верху ми не були і коптером не злітали. Для цього було кілька вагомих причин:
- йшов сильний дощ,
- вже рясно почало опадати листя і на землі був просто листяный килим, що закривав абсолютно все,
- лісники на в'їзді сказали що далі дорога сильно розмита, замок знаходыться з іншого боку гори, а з цього боку підйом дуже крутий, місцями під 45º.
----------
Скажу сразу, на верху мы не были и коптером не взлетали. Для этого было несколько веских причин:
- шел сильный дождь,
- уже обильно начала опадать листва и на земле был просто ковер из листьев, закрывающий абсолютно все,
- лесники на въезде сказали что дальше дорога сильно размыта, замок находится с другой стороны горы, а с этой стороны подъем очень крутой, местами под 45º.Тип споруди: замок, за іншою версією - укріплений сторожовий піст
Так само відомий як:
- Бронецкий замок (рус.)
- Szuhabaranka (угор.), Baranka (угор.)
Перший етап будівництва: 2-а половина 13 століття
Останній етап будівництва: 1-а половина 14 століття (?)
—————
Тип сооружения: замок, по другой версии - укреплённый сторожевой пост
 Так же известен как:
- Бронецкий замок (рус.)
- Szuhabaranka (венг.), Baranka (венг.)
Первый этап строительства: 2-ая половина 13 века
Последний этап строительства: 1-ая половина 14 века (?)

за ціми воротами замкова гора/за этими воротами замковая гора


підходи дуже круті/подходы очень крутые


Якщо з текстовою інформацією справи йдуть більш-менш, то з візуальною зовсім погано. Фактично тільки графічні матеріали з розкопок та фотографії від Володимира зі Стрия і кілька у ua.igotoworld і go-to.rest. І так, почнемо.
Місце для спорудження укріплень було вибрано на вершині крутої скелястої гори, що підноситься на схід від села Бронька. Біля підніжжя гори протікає річка Бронька, огинає височина з трьох сторін (з півдня, заходу і північного заходу), створюючи своїм руслом петлю, в центрі якої і перебувала замкова гора, відома серед місцевого населення під назвою «Царська» (урочище «Царська гора »).
----------
Если с текстовой информацией дела обстоят более-менее, то с визуально совсем плохо. Фактически только графические материалы с раскопок да фотографии от Владимира из Стрыя и несколько у ua.igotoworld и go-to.rest.
И так, начнем. Место для возведения укреплений было выбрано на вершине крутой скалистой горы, возвышающейся к востоку от села Бронька. У подножия горы протекает река Бронька, огибающая возвышенность с трёх сторон (с юга, запада и северо-запада), создавая своим руслом петлю, в центре которой и находилась замковая гора, известная среди местного населения под названием «Царская» (урочище «Царская гора»).

можна подумати що ти вже на місці і це останки замку, але ні, це просто камені/
можно подумать что ты уже на месте и это останки замка, но нет, это просто камни

3 - 2 тисячоліття до н.е. В епоху міді і бронзи, близько 4 000 - 5 000 років тому, на гори влаштувалися перші поселенці, які могли використовувати вершину височини в якості притулку. У 2008 році під час обстеження гори були виявлені скромні сліди перебування на плато гори перших поселенців - кілька фрагментів ліпної кераміки від бічних стінок судин.
2 перша половина 13 століття. Ймовірно в цей період, через деякий час після руйнівної монголо-татарської навали Батия, на горі будуються перші укріплення. До вершини не вели нормальні підйоми, укріплення займали невелику площу, а з гори відмінно проглядалася навколишня місцевість - все це дає підставу припустити, що на Царській горі виникло не класичне укріплене житло феодала, а якийсь дозорно-контрольний пункт. Археологічні обстеження гори, проведені в 2008 році, показали, що основою для житлової будови замку служила погано підготовлена ​​площадка, яку навіть попередньо не стали вирівнювати. Ймовірно, це свідчить про те, що форпост зводився в поспіху.
—————
3 – 2 тысячелетия до н.э. В эпоху меди и бронзы, около 4 000 – 5 000 лет назад, на горы обосновались первые поселенцы, которые могли использовать вершину возвышенности в качестве убежища. В 2008 году во время обследования горы были обнаружены скромные следы пребывания на плато горы первых поселенцев – несколько фрагментов лепной керамики от боковых стенок сосудов. 
 2-ая половина 13 века. Вероятно в этот период, спустя некоторое время после разрушительного монголо-татарского нашествия Батыя, на горе строятся первые укрепления. К вершине не вели нормальные подъёмы, укрепления занимали небольшую площадь, а с горы отлично просматривалась окружающая местность – всё это даёт основание предположить, что на Царской горе возникло не классическое укреплённое жилище феодала, а некий дозорно-контрольный пункт. Археологические обследования горы, проведённые в 2008 году, показали, что основой для жилого строения замка служила плохо подготовленная площадка, которую даже предварительно не стали выравнивать. Вероятно, это свидетельствует о том, что форпост возводился в спешке.
 
а ось і залишки замку/а вот и останки замка
Основою для замка служив овальний майданчик, витягнутий по осі захід-схід (з незначним відхиленням). Розміри плато (35 х 14 м) обмежували площу замку. Майданчик, на якому знаходився замок, не вирівнювали, і тому вон зберіг перепад висот - західний край плато піднят над його східною ділянкою. В ході обстеження гори було виявлено наявність 2-х кам'яних будівель. У східній частині майданчика була зведена кругла в плані вежа. Її зовнішній діаметр - 7,8 м, товщина стіни - 1 м. Вежа, ймовірно, була домінантою замку, її могли використовувати як сторожовий пункт, а так само як укріплення, що прикриває найбільш доступну для підйому ділянку схилу. Південна частина башти межує зі скельним виступом 3-метрової висоти, в основі якого була влаштована штучна печера.
—————
Основой для замка служила овальная площадка, вытянутая по оси запад-восток (с незначительным отклонением). Размеры плато (35 х 14 м) ограничивали площадь замка. Площадку, на которой находился замок, не выравнивали, и потому она сохранила перепад высот – западная оконечность плато приподнята над его восточным участком. В ходе обследования горы было выявлено наличие 2-х каменных построек. В восточной части площадки была возведена круглая в плане башня. Её внешний диаметр - 7,8 м, толщина стены - 1 м. Башня, вероятно, была доминантой замка, её могли использовать как дозорный пункт, а так же как укрепление, прикрывающее наиболее доступный для подъёма участок склона. Южная часть башни граничит со скальным выступом 3-метровой высоты, в основании которого была устроена искусственная пещера.У західній частині майданчика знаходиться 2-га кам'яна будівля - прямокутна в плані споруда, яка, мабуть, виконувала житлові функції. Розміри будівлі - 13,6 х 7,6 м, товщина стін - 1 м. Північна стіна будівлі межує з крутим (45˚) схилом. Західна стіна межує зі стрімкими скельними виступами. Південна і східна стіни будівлі виходять на майданчик плато - замковий двір. Ймовірно, вхід в приміщення знаходився з південного боку - тут між стіною будівлі і крутим (45˚) південним схилом гори знаходився порівняно рівний майданчик шириною близько 3 метрів. На основі знайденого археологами остеологического (кісткового) матеріалу можна зробити висновок, що насельники замку займалися полюванням на кабанів, косуль, оленів і вовків, а так само риболовлею. В їжу вживалося так само м'ясо свиней і корів.
—————
В западной части площадки находится 2-е каменное строение – прямоугольное в плане сооружение, которое, видимо, выполняло жилые функции. Размеры строения - 13,6 х 7,6 м, толщина стен - 1 м. Северная стена здания граничит с крутым (45˚) склоном. Западная стена граничит с отвесными скальными выступами. Южная и восточная стены здания выходят на площадку плато – замковый двор. Вероятно, вход в помещение находился с южной стороны - здесь между стеной здания и крутым (45˚) южным склоном горы находилась сравнительно ровная площадка шириной около 3 метров. На основе найденного археологами остеологического (костного) материала можно сделать вывод, что насельники замка занимались охотой на кабанов, косуль, оленей и волков, а так же рыбной ловлей. В пищу употреблялось так же мясо свиней и коров.

1265 рік. Дослідники замків Закарпаття Д. Поп і І. Поп відносять першу згадка замку до 1273 року, проте збереглася більш рання згадка укріплення на Царській горе, що відноситься до 1265 році. Тоді під стінами замку проходили військові дії між угорським королем Белою IV (1206 - 1270) і його сином Іштваном V (1239 - 1272), який неодноразово зазіхав на владу свого батька, піднімаючи проти нього повстання.
1273 рік. У грамоті угорського короля Ласло IV (1262 - 1290) було сказано, що замок перейшов у володіння корони після того, як його забрали у ворогів короля Іштвана V, батька Ласло IV. Не відомо чи залишився замок в королівської власності або ж був подарований, подібно Вишковський замку, одному з наближених до короля феодалів.
—————
1265 год. Исследователи замков Закарпатья Д. Поп и И. Поп относят первое упоминание замка к 1273 году, однако сохранилось более раннее упоминание укрепления на Царской горе, относящееся к 1265 году. Тогда под стенами замка проходили военные действия между венгерским королём Белой IV (1206 - 1270) и его сыном Иштваном V (1239 - 1272), который неоднократно посягал на власть своего отца, поднимая против него восстания.
1273 год. В грамоте венгерского короля Ласло IV (1262 - 1290) было сказано, что замок перешёл во владение короны после того, как его отняли у врагов короля Иштвана V, отца Ласло IV. Не известно остался ли замок в королевской собственности или же был подарен, подобно Вышковскому замку, одному из приближённых к королю феодалов.
 
Bela IV


Ishtvan V


Andrash III


1291 рік. Замок згадується в грамоті Андраша III (1265 - 1301), останнього короля Угорщини з династії Арпадів. Андраш III був змушений вести боротьбу з іншим претендентом на угорський трон - герцогом Альбрехтом Австрійським (+1255 - 1308). Після року боротьби Альбрехт відмовився від подальшої боротьби і уклав мирний договір з Угорщиною. По однієї з умов цього договору Андрашe III належало зруйнувати кілька невеликих прикордонних фортець. У число цих укріплень, яким договір підготував незавидну долю, потрапив і Броньківського замок.
1336 рік. Сучасний історик-дослідник Шандор Ковач, вивчивши межові опису місцевості за 1336 рік, прийшов до висновку, що внаслідок виконання договору 1291 року замок був пошкоджений/зруйнований.
—————
1291 год. Замок упоминается в грамоте Андраша III (1265 - 1301), последнего короля Венгрии из династии Арпадов. Андраша III был вынужден вести борьбу с другим претендентом на венгерский трон – герцогом Альбрехтом Австрийским (1255 - 1308). После года борьбы Альбрехт отказался от дальнейшей борьбы и заключил мирный договор с Венгрией. По одному из условий этого договора Андрашу III надлежало разрушить несколько небольших приграничных крепостей. В число этих укреплений, которым договор уготовил незавидную участь, попал и Броньковский замок.
1336 год. Современный историк-исследователь Шандор Ковач, изучив межевые описи местности за 1336 год, пришёл к выводу, что вследствие исполнения договора 1291 года замок был повреждён/разрушен.
 
Середина 14 століття. Укріплення, зведені в 2-ій половині 13 століття, проіснували на горі недовго, менше 100 років. Вочевідь, до середини 14 століття життя на замчище повністю завмерло, укріплення були надовго у занедбаному стані. У всякому разі, археологічні знахідки, пов'язані з основного етапу життя на замчище, відносяться до періоду 2-ї половини 13 - початку 14 століття.
2-а половина 15 століття. Угорський дослідник і історик Шандор Ковач вважає, що в зруйнованому замку влаштувалася група розбійників, які використовували укріплення на горі в якості притулку, поки не були розгромлені в 1471 році. Про лігві розбійників на горі розповідають місцеві легенди. Ці легенди дали підставу дослідникам (Дмитро Поп, Іван Поп) вважати, що замок належав деякому феодалу-лицареві, що промишляв грабежами і розбоєм. Під час обстеження замчища в 2008 році було знайдено незначну кількість матеріалу 15 століття, що підтверджує версію про використання в цей період руїн замку, ймовірно в якості притулку.
—————
Середина 14 века. Укрепления, возведённые во 2-ой половине 13 века, просуществовал на горе недолго, менее 100 лет. Очевидно, к середине 14 века жизнь на замчище полностью замерла, укрепление было надолго заброшено. Во всяком случае, археологические находки, относящиеся к основному этапу жизни на замчище, относятся к периоду 2-ой половины 13 – начала 14 века.
2-ая половина 15 века. Венгерский исследователь и историк Шандор Ковач считает, что в разрушенном замке обосновалась группа разбойников, которые использовали укрепления на горе в качестве убежища, пока не были разгромлены в 1471 году. О логове разбойников на горе рассказывают местные легенды. Эти легенды дали основание исследователям (Дмитрий Поп, Иван Поп) полагать, что замок принадлежал некому феодалу-рыцарю, промышляющему грабежами и разбоем. Во время обследования замчища в 2008 году было найдено незначительное количество материала 15 века, что подтверждает версию об использовании в этот период развалин замка, вероятно в качестве убежища.
 


1454 рік. Перша письмова згадка села Бронька, на східній околиці якого знаходився замок.
Кінець 19 - початок 20 століття. Угорський військовий історик Шоуша Елемер (1844 - 1929), відомий дослідник фортифікаційних об'єктів, займався вивченням замчища на Царській горе. Ймовірно на основі своїх знань і отриманих в результаті обстеження даних, він створив зображення Броньківського замку. На своєму малюнку він зобразив витягнуте замчище, що складається з 3-х терас. Замчище по периметру захищала лінія кам'яних зубчастих стін. Дві інші поперечні стіни / вала відокремлювали один від одного тераси замку, створюючи три відносно ізольованих замкових двори, пов'язані між собою воротами. Щоб потрапити до головного верхньому двору, потрібно було послідовно подолати 3 лінії укріплень. Ворота у зовнішній стіні, на думку Елемера, були влаштовані в вежі. На території Верхнього двору автор малюнка розмістив ізольовану від інших укріплень головну вежу, що знаходиться в центрі майданчика, а так само схематично зобразив пару будівель. Головна вежа, на думку Елемера, була круглою в плані і складалася з 5 ярусів. Вхід в вежу знаходився на рівні 2-го ярусу. Зображення замку авторства Елемера дуже важко зіставити з матеріалами розкопок і тому його можна назвати фантастичним.
—————
1454 год. Первое письменное упоминание села Бронька, на восточной окраине которого находился замок.
Конец 19 - начало 20 века. Венгерский военный историк Шоуш Элемер (1844 - 1929), известный исследователь фортификационных объектов, занимался изучением замчища на Царской горе. Вероятно на основе своих знаний и полученных в результате обследования данных, он создал изображение Броньковского замок. На своём рисунке он изобразил вытянутое замчище, состоящее из 3-х террас. Замчище по периметру защищала линия каменных зубчатых стен. Две другие поперечные стены/вала отделяли друг от друга террасы замка, создавая три относительно изолированных замковых двора, связанные между собой воротами. Чтобы попасть к главному верхнему двору, нужно было последовательно преодолеть 3 линии укреплений. Ворота во внешней стене, по мнению Элемера, были устроены в башне. На территории Верхнего двора автор рисунка разместил изолированную от других укреплений главную башню, находящуюся в центре площадки, а так же схематически изобразил пару построек. Главная башня, по мнению Элемера, была круглой в плане и состояла из 5 ярусов. Вход в башню находился на уровне 2-го яруса. Изображение замка авторства Элемера очень трудно сопоставить с материалами раскопок и потому его можно назвать фантастическим.


 
Весна 2008 року. В рамках програми Інституту карпатознавства Ужгородського Національного Університету з вивчення замків Закарпаття була організована археологічна експедиція, яка досліджувала залишки Броньківського замку.
В ході обстеження було виявлено безліч слідів «роботи» чорних археологів, які практично повністю знищили культурний шар на більшості ділянок вершини гори. Особливо інтенсивно було розкопано замчище в районі західної житлової будівлі, а так же майданчик між нею і східною вежею. Місцями шар землі/глини був знищений аж до скельної основи. Після проведення розкопок на відносно непогано збережених ділянках пам'ятник визнали непридатним до подальшого археологічного вивчення.
Оскільки більшість ділянок замчища були непридатні для розкопок, було прийнято рішення вивчити 2 порівняно непогано збережених зони замчища - західну частину прямокутної споруди і внутрішню частину круглої вежі. В обох будівлях були закладені розкопки. Докладніше про матеріали розкопок можно почитати тут.
—————
Весна 2008 года. В рамках программы Института карпатоведения Ужгородского Национального Университета по изучению замков Закарпатья была организована археологическая экспедиция, исследовавшая остатки Броньковского замка.
В ходе обследования было выявлено множество следов «работы» чёрных археологов, практически полностью уничтоживших культурный слой на большинстве участках вершины горы. Особенно интенсивно был раскопано замчище в районе западного жилого строения, а так же площадка между этим строением и восточной башней. Местами слой земли/глины был уничтожен вплоть до скальной основы. После проведения раскопок на относительно неплохо сохранившихся участках памятник признали непригодным к дальнейшему археологическому изучению.
Поскольку большинство участков замчища были непригодны для раскопок, было принято решение изучить 2 сравнительно неплохо сохранившихся зоны замчища – западную часть прямоугольной постройки и внутреннюю часть круглой башни. В обоих строениях были заложены раскопы. Подробнее о материалах раскопок можно почитать здесь.


Джерела/источники:
zamok bronka

old-in-photos.livejournal.com
go-to.rest
ua.igotoworld.com

Иштван V
Андраш III


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


Технічний партнер весняної експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

ну как то так =))
Tags: Закарпаття, Закарпатье, замок, руины, руїни
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments