m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Київ. Кирилівська церква. Частина 2/Наследие. Киев. Кирилловская церковь. Часть 2.

Початок тут/начало здесь

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
У 1786 р., за указом імператриці Катерини ІІ, Києво-Кирилівський чоловічий монастир припинив своє існування як упорядкована обитель, а всі будівлі, розташовані на території монастиря, з храмом св. Трійці, в ім’я якої в ХVІІ ст. переосвятили Кирилівську церкву, перейшли у володіння Київського «Приказа Общественного Призрения» для влаштування в них благодійних та богоугодних установ. Згодом на території монастиря було організовано міську лікарню, а Кирилівський храм перетворили на лікарняну церкву.
—————
В 1786 году, по указу императрицы Екатерины II, Киево-Кирилловский мужской монастырь прекратил свое существование как упорядоченная обитель, а все здания, расположенные на территории монастыря, с храмом св. Троицы, во имя которой в XVII в. переосвятили Кирилловскую церковь, перешли во владение Киевского «Приказа общественного призрения» для устройства в них благотворительных и богоугодных учреждений. Впоследствии на территории монастыря было организовано городскую больницу, а Кирилловский храм превратили в больничную церковь.
Наступні, незначні за обсягом ремонтні роботи, не внесли змін у зовнішній вигляд Кирилівського храму. Натомість в інтер’єрі церкви у 1860 р. під пізніми нашаруваннями тиньку та фарб  виявлено унікальні фрескові розписи ХІІ ст., які уперше відкрили та скопіювали наприкінці ХІХ ст.
—————
Следующие, незначительные по объему ремонтные работы, не внесли изменений во внешний вид Кирилловского храма. Зато в интерьере церкви в 1860 под поздними наслоениями штукатурки и красок обнаружены уникальные фресковые росписи XII века, которые впервые открыли и скопировали в конце XIX в.

У повоєнні роки в музеї проводилися значні архітектурно-археологічні дослідження та реставрації настінного живопису. Загалом на реставрацію комплексу було витрачено близько 10 мільйонів доларів. Упродовж багатьох років фахівці здійснюють ремонтно-реставраційні роботи, підтримуючи належний стан конструкції споруди.
—————
В послевоенные годы в музее проводились значительные архитектурно-археологические исследования и реставрации настенной живописи. Всего на реставрацию комплекса было потрачено около 10 миллионов долларов. На протяжении многих лет специалисты осуществляют ремонтно-реставрационные работы, поддерживая надлежащее состояние конструкции здания.У 1990-х роках дах перекрито мідними пластинами, утеплено горище; а у 2006 р. навколо пам’ятки влаштовано довгоочікувану гідроізоляцію, проведено осушення стін від надлишкової вологи. Зовнішня поверхня стін регулярно тинькується та білиться. Виконано великий обсяг робіт з реставрації інтер’єру: відкриття й консервація фрескового живопису ХІІ ст., закріплення шарів тиньку та фарб, очищення живопису з-під забруднень тощо.
—————
В 1990-х годах крыша перекрыта медными пластинами, утеплен чердак; а в 2006 году. вокруг памятника устроено долгожданную гидроизоляцию, проведено осушение стен от избыточной влаги. Внешняя поверхность стен регулярно тинькуеться и белится. Выполнен большой объем работ по реставрации интерьера: открытие и консервация фресковой живописи XII века, закрепление слоев штукатурки и красок, очистки живописи из-под загрязнений и тому подобное.

Досліджується гідрогеологічний, геодезичний стан Кирилівського пагорба. Ведуться спостереження за температурно-вологісним режимом будівлі, вивчається його вплив на стан живопису. У приміщенні церкви підтримуються необхідні мікрокліматичні умови.
—————
Исследуется гидрогеологическое, геодезическое состояние Кирилловского холма. Ведутся наблюдения за температурно-влажностным режимом здания, изучается его влияние на состояние живописи. В помещении церкви поддерживаются необходимые микроклиматические условия.

У 60-х роках ХХ ст. було знято різночасові нашарування підлоги, аби знизити її до аутентичного рівня ХІІ ст.; під підлогою археологи виявили та ретельно дослідили понад 20 поховань.
З 1995 р., залишаючись державним музеєм, Кирилівська церква стала пам’яткою сумісного використання — музеєм-церквою. На сьогоднішній день здійснюється зовнішній ремонт, який просився в останнє десятиліття.
—————
В 60-х годах ХХ в. были сняты разновременные наслоения пола, чтобы снизить его до аутентичного уровня XII века; под полом археологи обнаружили и тщательно исследовали более 20 захоронений.
С 1995 года, оставаясь государственным музеем, Кирилловская церковь стала памятником совместного использования - музеем-церковью. На сегодняшний день осуществляется внешний ремонт, который просился в последнее десятилетие.Це офіційна версія з сайту заповідника Софія Київська до якої зараз відноситься Кирилівська церква. З неофіційними версіями та байками з балачками можно ознайомитись самостійно, в мережі доволі багато інформації…
—————
Это официальная версия с сайта заповедника София Киевская, к которому сейчас относится Кирилловская церковь. С неофициальными версиями и байками с историями можно ознакомиться самостоятельно, в сети достаточно много информации ...Частина 1/Часть 1
Частина 3/Часть 3

панорами з середини церкви дивимось тут/панорамы из середины церкви смотри тут

погляд з небес на церкву тут/взгляд на церковь с небес здесь

Джерело/источник: https://st-sophia.org.ua/uk/muzeyi/kirilivska-tserkva/hisrori/


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".

ну как то так =))
Tags: Киев, Киевщина, Київ, Київщина, розписи, росписи, церква, церковь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments