?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Язловець. Успенська римо-католицька церква/Наследие. Язловец. Успенская церковь. 2015.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Найграндіознішою спорудою Язловця, не рахуючи замок, була, безсумнівно, величезна церква Успіння, збудованая у 1589-1590 рр. з пісковику у ренесансно-готичному стилі. За буйною рослинністю, окружаючею храм з усіх боків його можна просто не побачити, хоча розташован він у низині, в центрі Язлівця, фактично по над дорогою до замку. Це однонавна споруда з п'ятигранним пресбітерієм та двома низькими напівкруглими каплицями, симетрично прибудованими до костелу у XVII столітті. На горовному фасаді - велика чотириярусна башта (останній ярус, такий затійливо-гарненький, добудований у ХІХ столітті, у епоху романтизму).
—————
Грандиозным сооружением Язловца, кроме замка, была, несомненно, огромная церковь Успения, построенная в 1589-1590 годаз. Из-за буйной растительности, окруживщей храм со всех сторон его можно просто не увидеть, хотя находиться он в низине, в центре Язловца, фактически над дорогой к замку. Из песчаника в ренессансно-готическом стиле. Это однонефное сооружение с пятигранным пресбитерием и двумя низкими полукруглыми часовнями, симметрично пристроенными к костелу в XVII веке. На горовному фасаде - большая четырехъярусная башня (последний ярус, такой затейливо-хорошенький, достроен в XIX веке, в эпоху романтизма).

Храм відомий ще й тим, що тут поховано знаного композитора Миколу Гомулку, який помер у 1609 році. Коли храм без даху, коли всередині повно сміття і є риск бути заваленим - не дуже того Гомулку шанують. Хоча - якщо ще кілька років тому портали - так, знову гарні різбленні портали - блимали проваллями замість дверей, то у 2004 році устрічали новенькі дерев'яні двері. Від людей бережуть? Навряд чи: є ще з боку хід всередину, а поки трошки історії костела…
—————
Храм известен еще и тем, что здесь похоронен известний композитор Николай Гомулка, который умер в 1609 году. Когда храм без крыши, когда внутри полно мусора и есть риск быть заваленным - не очень того Гомулку уважают. Хотя - если еще несколько лет назад порталы - да, снова хорошие резние порталы - мигали провалами вместо двери, то в 2004 году уже встречалі новенькие деревянные двери. От людей берегут? Вряд ли: есть еще со стороны ход внутрь. Но ми пойдем туда чуть позже, а пока немного истории…

Кінець 16 століття. З волі Миколи Язловецького, який володів у той період містом, на невеликій височині в центрі Язловця починається будівництво церкви. Храм, ймовірно, спочатку був головною спорудою монастиря. Зводилася церква спеціально для ченців Домініканського ордену.
1589 - 1590 роки. Будівництво церкви завершено.
—————
Конец 16 века. По воле Николая Язловецкого, владевшего в тот период городом, на небольшой возвышенности в центре Язловца начинается строительство церкви. Храм, вероятно, изначально был главным сооружением монастыря. Возводилась церковь специально для монахов Доминиканского ордена.
1589 – 1590 годы. Строительство церкви завершено.
 
Величний храм, побудований в стилі пізньої готики і ренесансу, зводився з пісковика. церква була однонавового спорудження, витягнута по осі північний захід - південний схід. З південно-східного боку до нефу примикав п'ятигранний пресвитерий, укріплений зовні ступінчастими контрфорсами. Пресвітерій перекритий готичними склепіннями з нервюрами, п'яти яких декоровані різьбленням. З північно-західного боку (тобто з боку головного фасаду) до нефу примикає потужна квадратна в плані 4-ярусна вежа. Зовні межа між 1-им і 2-м ярусом вежі не виділена, кордони між 2-м і 3-м ярусом, а також між 3-м і 4-м ярусами відзначені карнизами.
—————
Величественный храм, построенный в стиле поздней готики и ренессанса, возводился из песчаника. церковь представляла собой однонефное сооружение, вытянутое по оси северо-запад – юго-восток. С юго-восточной стороны к нефу примыкал пятигранный пресвитерий, укреплённый снаружи ступенчатыми контрфорсами. Пресвитерий перекрыт готическими сводами с нервюрами, пяты которых декорированы резьбой. С северо-западной стороны (т.е. со стороны главного фасада) к нефу примыкает мощная квадратная в плане 4-ярусная башня. Снаружи граница между 1-ым и 2-м ярусом башни не выделена, границы между 2-м и 3-м ярусом, а также между 3-м и 4-м ярусами отмечены карнизами.

У храм вели 2 входи. Один з них був влаштований в вежі, інший вхід прорізав бічну стіну нефа. Обидва входи отримали обрамлення у вигляді ренесансних порталів, прикрашених різьбою. Причому бічний портал був куди більш розкішним, ніж стриманий портал головного входу. Церква і монастирські споруди оточувала оборонна стіна з вежею (надбрамною?), зведеною з піщаника.
—————
В храм вели 2 входа. Один из них был устроен в башне, другой вход прорезал боковую стену нефа. Оба входа получили обрамление в виде ренессансных порталов, украшенных резьбой. Причём боковой портал был куда более роскошным, чем сдержанный портал главного входа. Церковь и монастырские постройки окружала оборонная стена с башней (надвратной?), возведённые из песчаника.Оскільки в фундаціонном акті були знайдені деякі непорозуміння, доминиканцам довелося досить довго відстоювати своє право на володіння храмом. У підсумку після неодноразових переходів з рук в руки, черговий суд постановив (в 1639-му році?) остаточно закріпити костел за Домініканським орденом. Починаючи з 1639 і до 1788 року, храм знаходився у власності домініканців.
—————
Поскольку в фундационном акте были найдены некоторые недоразумения, доминиканцам пришлось довольно долго отстаивать своё право на владение храмом. В итоге после неоднократных переходов из рук в руки, очередной суд постановил (в 1639-м году?) окончательно закрепить костёл за Доминиканским орденом. Начиная с 1639 и до 1788 года, храм находился в собственности доминиканцев.17 століття. По обидва боки нефа були симетрично прибудовані дві низькі напівкруглі каплиці.
1642 рік. Відомо, що в цьому році домініканці почали зводити новий 2-поверховий монастирський будинок (або будівлі?).
—————
17 век. По обеим сторонам нефа были симметрично пристроены две низкие полукруглые часовни.
1642 год. Известно, что в этом году доминиканцы начали возводить новое 2-этажное монастырское здание (или здания?).1772 рік. Після Першого поділу Речі Посполитої домініканці поступово залишають Язловець і перебираються в Чортків. Їх нерухомість в Язлівці розпродається. До 1788 року домініканців в місті вже не залишилося. Церква, а так само інші монастирські споруди австрійські власті використовують в якості військового складу.
1824 рік. Львівський архієпископ Анковіч домігся дозволу перевести церкву у власність парафії, але фактично храм повернули віруючим тільки в 1830 році.
—————
1772 год. После Первого раздела Речи Посполитой доминиканцы постепенно покидают Язловец и перебираются в Чортков. Их недвижимость в Язловце распродаётся. К 1788 году доминиканцев в городе уже не осталось. Церковь, а так же другие монастырские сооружения австрийские власти используют в качестве военного склада.
1824 год. Львовский архиепископ Анкович добился разрешения перевести церковь в собственность парафии, но фактически храм вернули верующим только в 1830 году.риб'яче око/рыбий глаз


19 століття. Було добудовано 4-й ярус церковної башти, зведений в стилі романтизму. На відміну від 3-х інших ярусів вежі (квадратних в плані), новий ярус мав форму кубічного обсягу, у якого на місці граней (стиків двох стін) перебували циліндричний виступи-башточки (по одній на кожен кут). Верхня частина 4-го ярусу була декорована безперервним поясом з глухою аркатурой. У верхній частині цього поясу був влаштований карниз. Вежу вінчал шатровий дах.
—————
19 век. Был достроен 4-й ярус церковной башни, возведённый в стиле романтизма. В отличие от 3-х других ярусов башни (квадратных в плане), новый ярус имел форму кубического объёма, у которого на месте граней (стыков двух стен) находились цилиндрический выступы-башенки (по одной на каждый угол). Верхняя часть 4-го яруса была декорирована непрерывным поясом с глухой аркатурой. В верхней части этого пояса был устроен карниз. Башню венчала шатровая крыша.сходи на третій поверх брами якого нема/лестница на третій этаж башни которого нет


сходи на перший поверх/лестница на первый этаж


вхід до амвону/вход на амвон
1930-і роки. Спорудження церкви консервується співробітниками Управління консервації Львівського, Тернопільського і Станіславівського воєводств. У 1931 році скульптури Язлівецької церкви були демонтовані і відіслані до Львова, де вони поповнили фонди Діецезального (?) музею.
—————
1930-е годы. Сооружение церкви консервируется сотрудниками Управления консервации Львовского, Тернопольского и Станиславовского воеводств. В 1931 году скульптуры Язловецкой церкви были демонтированы и отосланы во Львов, где они пополнили фонды Диецезального (?) музея.

для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу

Heritage. Yazlovets. Dominican church of the Assumption.

підвал/подвал
Початок 1990-х років (?). В церкву влучила блискавка, храм горів, в результаті пожежі церква повністю позбувся перекриття нефа.
Наші дні. Успенська церква - єдина збережена споруда старого монастиря. Велика частина основних елементів храму збереглася, але зараз церква знаходиться в аварійному стані. Перекриттів над вежею і нефом немає, прекрасне готичне перекриття пресвітерія вже частково зруйновано.
—————
Начало 1990-х годов (?). В церковь попала молния, храм горел, в результате пожара церковь полностью лишилась перекрытия нефа.
Наши дни. Успенская церковь – единственное сохранившееся сооружение старого монастыря. Большая часть основных элементов храма сохранилась, но сейчас церковь находится в аварийном состоянии. Перекрытий над башней и нефом нет, прекрасное готическое перекрытие пресвитерия уже частично разрушено.

Трошкі архивного/Немного архивного:

1919 - 1939
1972


1986


1988


Джерела/источники:
zamki-kreposti.com.ua
castles.com.ua
pslava.info
explorer.kiev.ua
nac.gov.pl
gazetalubuska.pl


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


ну как то так =))