m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Блюдники. Римо-католицька каплица/Наследие. Блюдники. Римо-католическая часовня.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Перша письмова згадка про село Блюдники відноситься до 1443, хоча історики вважають, що село було засноване набагато раніше - в XII столітті, під час розквіту Галича часів Ярослава Осмомисла. Вважають, що галицькі ремісники, які не хотіли платити податок місту, оселилися за його межами. Таким чином виникли села Блюдники (гончарі), Мединя (пасічники), Боднарів (ремісники, що виготовляли бодні).
——————
Первое письменное упоминание о селе Блюдники относится к 1443, хотя историки считают, что село было основано гораздо раньше – в XII веке, во время расцвета Галича времён Ярослава Осмомысла. Считают, что галицкие ремесленники, которые не хотели платить налог городу, поселились за его пределами. Таким образом возникли сёла Блюдники (гончары), Медыня (пасечники), Боднаров (ремесленники, изготовлявшие бодни).


Інша версія заснування села полягає в тому, що раніше вся територія села від Пукасівців до Темирівців була покрита лісами, густими заростями. Тому люди з Темирівців часто бродили в лісах, які були на території сучасного села, тому й назвали цю місцевість Блудники, яка потім з розселенням з Темирівців людей прийняла вже сучасна назва Блюдники.
——————
Другая версия основания села заключается в том, что раньше вся территория села от Пукасовцев до Темировцев была покрыта лесами, густыми зарослями. Поэтому люди из Темировцев часто бродили в лесах, которые были на территории современного села, поэтому и назвали эту местность Блудники, которая потом с расселением из Темировцев людей приняла уже современное название Блюдники.Відомо, що село існувало вже за Ярослава Осмомисла, батька Данила Галицького; існує легенда, що Ярослав мав у Темирівцях коханку, дочку лісника, яка була однорукою; Крилос (Старий Галич) знаходиться всього в 5-6 км від Темирівців.
——————
Известно, что село существовало уже при Ярославе Осмомысле, отце Даниила Галицкого; существует легенда, что Ярослав имел в Темировцах любовницу, дочь лесника, которая была однорукой; Крылос (Старый Галич) находится всего в 5-6 км от Темировцев.

За участь населення у визвольній війні українського народу 1648-1654 рр. село зруйнували дощенту польські війська.
——————
За участие населения в освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг. село разрушили до основания польские войска.

За часів правління Польщі та Австро-Угорської Імперії село було досить розвинене. Місцева шляхта заправляла діяльністю села. Частково зберігся костел XVIII століття (при в'їзді в село від Пукасівців з лівого боку). Ближче, на території біля млина, було місце проживання шляхти, повністю зруйноване за радянських часів. Збереглася тільки алея.
——————
Во времена правления Польши и Австро-Венгерской Империи село было достаточно развито. Местная шляхта заправляла деятельностью села. Частично сохранился костёл XVIII века (при въезде в село от Пукасовцев с левой стороны). Поближе, на территории возле мельницы, было место проживания шляхты, полностью разрушенное в советское время. Сохранилась только аллея.Також збереглася дорога до Селища (від кладовища по липовій алеї через поле в сторону лісу). Якщо піднятися по дорозі наверх (поворот наліво), потрапите в місцевість звану Селище. Раніше тут було село, оточене з усіх боків лісом. Село було повністю винищене радянською владою за зв'язки з ОУН-УПА та українськими партизанами. Люди були розстріляні, інші виселені в віддалені місця. Збереглося лише кладовищі, і то тому що було в лісі.
——————
Также сохранилась дорога к Селищу (от кладбища по липовой аллее через поле в сторону леса). Если подняться по дороге наверх (поворот налево), попадёте в местность называемую Селище. Раньше здесь было село, окружённое со всех сторон лесом. Село было полностью истреблено советской властью за связи с ОУН-УПА и украинскими партизанами. Люди были расстреляны, остальные выселены в удалённые места. Сохранилось только кладбище, и то потому что было в лесу.З приходом Радянської влади в 1939 жителі села піддавалися репресіям, реакцією на які була масова участь в національно-визвольній боротьбі. У 1943 році жителі села допомагали партизанам, які тут проходили.
Після закінчення війни, з поверненням радянської влади, репресії прийняли особливий розмах. Опір терору тривало аж до 50-х років.
——————
С приходом Советской власти в 1939 жители села подвергались репрессиям, реакцией на которые было массовое участие в национально-освободительной борьбе. В 1943 году жители села помогали партизанам, которые здесь проходили.
После окончания войны, с возвращением Советской власти, репрессии приняли особый размах. Сопротивление террору продолжалось вплоть до 50-х годов.

За костел-капличку фактично нічого не відомо, воно й не дивно, старожилів в селі немає - хто розстріляний, хто вивезений в чужі краї. Видомо лише що вона з XVIII століття, мала досить велику крипту на кілька десятків поховань. Хто в них знайшов свій спокій і де ці кістки нині - не відомо. Судячи з ще збережених фрагментів ліпнини, капличка була досить хороша собою, не дивлячись на свою мініатюрність, внутрішній обсяг здається більшим, ніж при погляді зовні. Всередині нічого не збереглося, стельові розписи знищені, що було на стінах і в вівтарної частини - невідомо ...
——————
О костеле-капличке фактически ничего не известно, оно и не удивительно, старожилов в селе нет - кто расстрелян, кто вывезен в чужие края. Известно лишь что она из XVIII века, имела довольно большую крипту на несколько десятков захоронений. Кто в них нашел своё успокоение и где эти кости нынче - не ведомо. Судя по еще сохранившимся фрагментам лепнины, каплычка была довольно хороша собой, не смотря на свою миниатюрность, внутренний объем кажется большим, чем при взгляде снаружи. Внутри ничего не сохранилось, потолочные росписи уничтожены, что было на стенах и в алтарной части - не известно…

1993

Джерела/источники:
wikipedia.org
pslava.info
explorer.lviv.ua

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


Технічний партнер весняної експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

ну как то так =))
Tags: Івано-Франківщина, Ивано-франковщина, каплиця, костел, руина, руїна, церква, церковь, часовня
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments