m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Журавно. Палац Скринських-Чарторийських/Наследие. Журавно. Дворец Скрынских-Чарторыйских.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Журавно - містечко в Жидачівському районі, за 20 км від райцентру і з трохи більш як 3 000 населення. Їзди - всього 70 км від Львова. Вперше Журавно згадується в документах від 1435 року, хоча місцеві легенди розповідають, що поселення з'явилося над молодим в цих місцях Дністром ще до татаро-монгольської навали. В актових книгах за 1445 рік Журавно вже названо містом, хоча деякі джерела стверджують, що магдебургію поселення отримало лише в 1563 році.
—————
Журавно - городок в Жидачевском районе, в 20 км от райцентра и с чуть более 3000 населения. Езды - всего 70 км от Львова. Впервые Журавно упоминается в документах от 1435 года, хотя местные легенды рассказывают, что поселение появилось над молодым в этих местах Днестром еще до татаро-монгольского нашествия. В актовых книгах по 1445 году Журавно уже назван городом, хотя некоторые источники утверждают, что магдебургию поселение получило только в 1563 году.

від брами до палацу йде паркова алея/от ворот до дворца идет парковая аллея


справа господарська будівля з колонами/справа хозяйственная постройка с колоннами


а ось задеревами і він, красень-палац/а вот за деревьями и он, красавец-дворец
"Галицька брама", присвячена історії Журавна, цю версію підтверджує: в 1563 року місто отримало привілей на самоврядування, що базувався на магдебурзькому праві, а ще було на 12 років звільнене від всіх податків. Цей привілей був підтверджений у 1622 році.
—————
"Галицкая брама", посвященная истории Журавно, эту версию подтверждает: в 1563 году город получил привилегию на самоуправление, базировавшуюся на магдебургское право, а еще было на 12 лет освобожденіе от всех налогов. Эта привилегия была подтверждена в 1622 году.Взагалі історія Журавно досліджена мало. В середині XVI ст. місто належало роду Журавінських (скоріше не місто в них, а вони у міста позичили ім'я). Журавінські збудували в місті невеликий оборонний замок. Його залишки простояли в Журавному до початку ХХ ст., а потім були розібрані. Легенди ходили про підземні ходи від замку аж до Бакочина, що пролягали під руслом Дністра.
—————
Вообще история Журавно исследована мало. В середине XVI в. город принадлежал роду Журавинских (скорее не город у них, а они у города заняли имя). Журавинские построили в городе небольшой оборонительный замок. Его остатки простояли в Журавном до начала ХХ века, а затем были разобраны. Легенды ходили о подземных ходах от замка до Бакочина, которые пролегали под руслом Днестра.

Одна з вдів з цього роду, Барбара з Гербуртів з Фельштина, вийшла заміж вдруге за Якуба Клуса, а потім, вже втретє - за Станіслава Рея. Саме від третього чоловіка Барбара народила в 1505 році сина Миколая Рея, меморіальна дошка на честь кого зараз прикрашає журавенську ратушу. Докладніше про нього можна прочитати тут.
—————
Одна из вдов из этого рода, Барбара с Гербуртов с Фельдштина, вышла замуж второй раз за Якуба Клуса, а затем, уже в третий раз - за Станислава Рея. Именно от третьего мужа Барбара родила в 1505 году сына Николая Рея, мемориальная доска в честь кого сейчас украшает журавенську ратушу. Подробнее о нем можно прочитать здесь.

Поговоримо краще про палац. Для цього повернемося у 1790-ті роки. Саме тоді Журавно придбав Тадеуш Жебровський (помер близько 1850 року). Після нього місто дісталося його доньці Зузанні, дружини Владислава Скринського (Скшинського), члена Галицьких Штатів. Зузанна передала Журавно у спадок сину, Антонію Скринському. Останньою власницею місцевості була його донька Хелена (1894-1988), дружина князя Казімєжа Єжи Чарторийського (1892-1936). Саме через останніх власників палац в Журавному називають часом палацем Чарторийських, хоча правильніше говорити все-таки про Скринських.
—————
Поговорим лучше о дворце. Для этого вернемся в 1790-е годы. Именно тогда Журавно приобрел Тадеуш Жебровский (умер около 1850 года). После него город досталось его дочери Зузанне, жене Владислава Скринського (Скшинского), члена Галицких Штатов. Зузанна передала Журавно по наследству сыну, Антонию Скринському. Последней владелицей местности была его дочь Хелена (1894-1988), жена князя Казимежа Ежи Чарторыйского (1892-1936). Именно из-за последних владельцев дворец в Журавном называют временамі дворцом Чарторыйских, хотя правильнее говорить все-таки о Скринських.Чому не палац Жебровських? А ось чому. Так, Адам Жебровський звів тут в кінці XVIII - на поч. ХІХ ст. великий класицистичний палац, що у плані нагадував підкову. Головний фасад (південний) прикрашав портик, а ще був великий балкон з колонами тосканського ордеру. Мала резиденція зимовий сад і альтанку з чавунною балюстрадою. Цей палац згорів в 1904 році і більше вже не відбудовувався.
—————
Почему не дворец Жебровских? А вот почему. Так, Адам Жебровский возвел здесь в конце XVIII - нач. XIX в. большой классицистический дворец, что в плане напоминал подкову. Главный фасад (южный) украшал портик, а еще был большой балкон с колоннами тосканского ордера. Имела резиденция зимний сад и беседку с чугунной балюстрадой. Этот дворец сгорел в 1904 году и больше не восстанавливался.

Дуже скоро в Журавному на відстані 100 метрів від старого виріс новий палац, спроектований львівським архітектором, професором Владиславом Седловським (Садловським?). Споруда була вирішена у дусі французького ренесансу з сильним впливом новомодного модернізму. Палац нерегулярний, у плані наближений до подібного на квадрат прямокутника. Десь у 1939 році споруду перебудували та розширили - і це вже точно було зроблено Чарторийськими. Найгарніший вид на палац був з боку великого саду, що й зараз оточує споруду. З цього боку фасад був підкреслений двома ризалітами неоднакової ширини з відкритою терасою між ними. Архітектор свідомо відмовився від регулярного планування інтер'єрів палацу.
—————
Очень скоро в Журавном на расстоянии 100 метров от старого вырос новый дворец, спроектированный львовским архитектором, профессором Владиславом Седловським (Садловским?). Сооружение было решено в духе французского ренессанса с сильным влиянием новомодного модернизма. Дворец нерегулярный в плане приближен к подобному на квадрат прямоугольнику. Где-то в 1939 году сооружение перестроили и расширили - и это уже точно было сделано Чарторийскими. Красивый вид на дворец был со стороны большого сада, что и сейчас окружает здание. С этой стороны фасад был подчеркнут двумя ризалитами неодинаковой ширины с открытой террасой между ними. Архитектор сознательно отказался от регулярной планировки интерьеров дворца.

заглянем в середину/заглянем во внутрь


Залишки різблення і ліпнини, як і зараз тішать око в палаці, виконав відомий львівський майстер Пьотр Віталіс Харасімович (він також оздоблював палац Фредра в Вишні). Бальна зала резиденції була вирішена у стилі Людовіка XVI. Парк навколо заклав ще Тадеуш Жебровський, коли будував свій класицистичний палац. В середині ХІХ століття парк перекомпонував відомий "ландшафтний архітектор" того часу Каміл Ямме (Kamil Jamme). Пізніше, вже на початку ХХ ст., парк знову було трошечки змінено - тоді цим зайнявся майстер зі смішним прізвищем Кубік. До 1939 року парк прикрашали кам'яні колонни та скульптури. З XVII століття до 1918року тут знаходилася п'ятиметрова колонна з погруддям Яна ІІІ Собєського на честь його перемоги над турками під Журавно в 1676 році.
—————
Остатки резьбы и лепнины, что и сейчас радуют глаз во дворце, выполнил известный львовский мастер Петр Виталис Харасимович (он также украшал дворец Фредра в Вишне). Бальный зал резиденции был решен в стиле Людовика XVI. Парк вокруг заложил еще Тадеуш Жебровский, когда строил свой классицистический дворец. В середине XIX столетия парк перекомпоновал известный "ландшафтный архитектор" того времени Камил Ямме (Kamil Jamme). Позже, уже в начале ХХ века, парк снова было немножечко изменен - ​​тогда этим занялся мастер по смешной фамилией Кубик. До 1939 года парк украшали каменные колонны и скульптуры. С XVII века до 1918 года здесь находилась пятиметровая колонна с бюстом Яна III Собеского в честь его победы над турками под Журавно в 1676 году.

Зараз на території палацу і парку знаходиться обласний дитячий протітуберкулезній санаторій. Палац як би є основною спорудою сараторія, на схемі він позначений як головний корпус. Але життя в його середині немає. Двері забиті. Кажуть йде ремонт. Більшість вікон в палаці замінено на пластикові, хоча і під колір дерева - на цьому ремонт і закінчується. Кажуть що на другому поверсі була пожежа, після якого і почалося це затяжне піке з ремонтом. А поки, палац потихеньку вступає в стадію руйнування. Благо що дах ціла і природа ще не встигла пробратися всередину. По знімках з середини палацу можна побачити, що в середині місцями гірше ніж зовні. І це не може не засмучувати ...
—————
Сейчас на территории дворца и парка находится областной детский протитуберкулезний санаторий. Дворец как бы является основным сооружением саратория, на схеме он обозначен как главный корпус. Но жизни в его середине нет. Двери забиты. Говорят идет ремонт. Большинство окон во дворце заменено на пластиковые, хотя и под цвет дерева - на этом ремонт и заканчивается. Говорят что на втором этаже был пожар, после которого и началось это затяжное пике с ремонтом. А пока, дворец потихоньку вступает в стадию разрушения. Благо что крыша цела и природа еще не успела пробраться внутрь. По снимкам из середины дворца можно увидеть, что в середине местами хуже чем снаружи. И это не может не печалить ...цегля з якої складено будівлю/кирпич из которого сложено здание


погляд з небес та старі фото/взгляд с небес и старые фото
Джерела/источники:
castles.com.ua
explorer.lviv.ua
wikimedia.org
pl.wikipedia.org
neo7777vitaha.livejournal.com

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


Технічний партнер весняної експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, взгляд с небес, дворец, палац, погляд з небес, руина, руїна
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments