m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Жидачів. Римо-католицька церква Успіння Діви Марії/Наследие. Жидачев. Успенская церковь.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...




Жидачів є одним із найстаріших міст Городів Червінських. В II половині X ст стали залежними від Пястів. Князь Київський зайняв його в 981 р., а Болєслав Хоробрий, повертаючись із Києва, приєднав їх до своєї держави. В 1031 р. Русини зайняли Городи Червінські, але знову були опановані Болєславом Сміливим. Після 1340 року були приєднані до Королівства Каземира Великого.
—————
Жидачев является одним из старейших Городов Червинских. Во II половине X века стали зависимыми от Пястов. Князь Киевский занял его в 981 году, а Болеслав Храбрый, возвращаясь из Киева, присоединил их к своему государству. В 1031 году Русины заняли Города Червинские, но опять были овладены Болеславом Смелым. После 1340 года были присоединены к Королевству Каземира Большого.











Жидачів, як містечко, існувало вже в XIII ст. Однак є припущення, що могло бути містом ще в XI ст. Був важливим центром (розташованим на перехресті торгівельних шляхів), оскільки вже в 1301 році тут була католицька парафія. Місцевість розташована над рікою Стрий - притоці Дністра. Місто заснували румунські або угорські поселенці.
—————
Жидачев, как городок, был уже в XIII в. Однако есть предположение, что мог быть городом еще в XI в. Был важным центром (расположенным на перекрестке торговых путей), поскольку уже в 1301 году здесь был приход. Местность расположена над рекой Стрый - притоке Днестра. Город основали румынские или венгерские поселенцы.













„Удеч” або „жудечу” румунською мовою означає „право” (по-латині ,judex”). За часів правління короля Казимира Великого місто отримало привілеї Магдебурзького Права. Вже тоді на горі за містом стояв замок. Від XIV ст. до I-го розподілу Польщі в 1772 р. Жидачів був садибою повіту в Руському Воєводстві, на Галицькій Землі. Близько XIV ст. в Жидачеві поселились євреї.
—————
"Удеч" или "жудечу" на румынском языке означает "право" (по-латыни, judex »). Во времена правления короля Казимира Великого город получил привилегии Магдебургского права. Уже тогда на горе за городом стоял замок. От XIV в. до I-го раздела Польши в 1772 году Жидачев был усадьбой уезда в Русском Воеводстве, на Галицкой Земли. Около XIV в. в Жидачеве поселились евреи.













Парафія існувала від 1301 р. В 1387 р. король Владислав Ягелло подарував маєток-село Рогізно церкві в Жидачеві. В 1403 році брат Ягелла-Свідригелло, отримав від короля місто Жидачів разом з іншими Городами Червінськими та оздобив церкву в 1415 році.
—————
Приход существовал с 1301 года. В 1387 король Владислав Ягелло подарил имение-деревню Рогизно церкви в Жидачеве. В 1403 году брат Ягеллы-Свидригелло, получил от короля город Жидачов вместе с другими Городами Червинскими и украсил церковью в 1415 году.











Король Зигмунт Старий дав місту право влаштовувати базар тричі на рік, але, здається, це не дуже допомогло Жидачеву. Місто, яке часто нищили татарські напади, переходи військ, зарази, хвороби та інше - в результаті чого воно поступово занепадало.
—————
Король Зигмунт Старый дал городу право устраивать базар три раза в год, но, кажется, это не очень помогло Жидачеву. Город, который часто уничтожали татарские нападения, переходы войск, заразы, болезни и прочее - в результате чего он постепенно приходил в упадок.









Надовго в пам’яті мешканців та істориків залишився візит короля Яна III Собєського до Жидачева. В 1676 році, готуючись до відсічі турецькому війську, на чолі котрого був Ібрагім Шейтан, король заснував у Жидачеві військовий табір.
—————
Надолго в памяти жителей и историков остался визит короля Яна III Собеского в Жидачева. В 1676 году, готовясь к отражению турецком войске, во главе которого был Ибрагим Шейтан, король основал в Жидачеве военный лагерь.











Майже місяць тривали бої під Журавном. Вирішальна битва відбулась 17 жовтня того ж року. Підписано мирну угоду, а Собєський, як переможець, відібрав близько 12 000 ясирів (в’язнів). За свою перемогу Собєський дякував Богу саме в жидачівськой церкві.
—————
Почти месяц продолжались бои под Журавном. Решающая битва состоялась 17 октября того же года. Подписано мирное соглашение, а Собеский, как победитель, получил около 12 000 Ясир (заключенных). За свою победу Собеский благодарил Бога именно в Жидачевском церкве.











Парафію ериговано в 1301 році, Є найстарішою з існуючих у Львівській Архидієцезії Латинського Обряду. Від початку свого існування церква була дерев'яною, а довкола нього був цвинтар. Теперішня церква була освячена в 1612 році. Головний вівтар Успіння Пресвятої Діви Марії було консекровано 12 жовтня 1612 року.
—————
Приход ериговано в 1301 году, является старейшей из существующих в Львовской Архидиецезии латинского обряда. С начала своего существования церковь была деревянной, а вокруг него было кладбище. Нынешняя церковь была освящена в 1612 году. Главный алтарь Успения Пресвятой Девы Марии было консекровано 12 октября 1612 года.









Парафія обходить відпуст 7 жовтня в день Божої Матері Розарію. В сучасній церкві зберігся порталь над головним входом, що був подарований жидачівським старостою Золчинським у 1612 році.
—————
Приход обходит отпуст 7 октября в день Божьей Матери Розария. В современной церкви сохранился портал над главным входом, который был подарен Жидачевскім старостой Золчинським в 1612 году.











Найтрагічніший момент в історії парафії та церкви настав під час війни та після неї. В 1963-1989 рр. парафія була зделегалізована. Безбожна ідеологія била по віруючих людях і нищила святі та культурні об'єкти. Церкву відібрали у вірних.
—————
Трагический момент в истории прихода и церкви наступил во время войны и после нее. В 1963-1989 гг. приход был зделегализован. Безбожная идеология била по верующих людях и уничтожала святые и культурные объекты. Церковь отобрали у верующих.











Публічно, на очах багатьох людей, було звалено вежу з церкви. Знищено старі вівтарі, на котрих відправлялась Пресвята Євхаристія, Викрадено дзвони (за вийнятком найменшого), зруйновано дзвіницю, по-звірячи вирвано органи та знищено амбону.
—————
Публично, на глазах многих людей, была свалена башню с церкви. Уничтожено старые алтари, на которых отправлялась Евхаристия, Похищени колокола (за исключением маленького), разрушено колокольню, зверски вырвани органы и уничтожено амвон.









Щоби доповнити дії спустошення, навмисне замальовано настінні розписи та малюнки, що нагадували про візит та перебування в Жидачеві Яна III Собєського - видатного короля. Але це ще не кінець духовної трагедії. З церкви зроблено склад меблів. Потім - автобусну станцію. В місці, де тепер священник відправляє Євхаристію, стояв бар, біля котрого розпивалися алкогольні напої.
—————
Чтобы дополнить действия опустошения, специально закрашены настенные росписи и рисунки, напоминающие о визите и пребывания в Жидачеве Яна III Собеского - выдающегося короля. Но это еще не конец духовной трагедии. Из церкви сделано склад мебели. Потом - автобусную станцию. В месте, где теперь священник отправляет Евхаристии, стоял бар, у которого розпивалися алкогольные напитки.









І врешті прийшли „кращі часи” для церкви - зі святині зробили музей. Це велике святокрадство, що здійснювалось на святому об'єкті, відбилось тавром також у людських душах, тому що багато людей забуло дорогу, якою йдеться до Бога!
—————
И наконец пришли "лучшие времена" для церкви - из святыни сделали музей. Это большое святотатство, что осуществлялось на святом объекте, отразилось клеймом также в человеческих душах, потому что многие люди забыл дорогу, которая ведет к Богу!









На хвилях відлиги у 1989 році вірні, котрі не втратили віри в серці, почали працю по поверненню святині парафії. Урочисте посвячення церкви тодішнім Апостольським Адміністратором у Любачеві, Отцем-Кардиналом Мар'яном Яворським, відбулося 11 листопада 1989 року.
—————
На волнах оттепели в 1989 году верные, что не потеряли веры в сердце, начали работу по возвращению святыни прихода. Торжественное посвящение церкви тогдашним Апостольским Администратором в Любачеве, Отцом-кардиналом Марьяном Яворским, состоялось 11 ноября 1989 года.

архівні фото/архивные фото





















Джерела/источники:
rkc.in.uahttps://www.delcampe.net/en_GB/collectables/search?search_mode=all&excluded_terms=&is_searchable_in_descriptions=0&is_searchable_in_translations=0&term=Żydaczów&show_type=all&display_ongoing=ongoing&started_days=&started_hours=&ended_hours=&display_only=ongoing&min_price=&max_price=¤cy=all&seller_localisation=&view=&order=&country=
pslava.info
polona.pl
web.archive.org
delcampe.net


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


Технічний партнер весняної експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com





ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, костел, храм, церква, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments