m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Приозерне (Псари). Садиба Реїв/Наследие. Приозерное (Псари). Усадьба Реев.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Приозерне, яке станом на 2001 рік налічувало 462 людини, відоме ще з ХVІІІ століття, хоча звісно село є набагато старішим. До 1961 року Приозерне звалося Псарами. За совєтів такі "псячі" асоціації комусь не сподобались, і населенний пункт перейменували на Приозерне.
—————
Приозерное, которое по состоянию на 2001 год насчитывало 462 человека, известно еще с ХVІІІ века, хотя конечно село намного старше. До 1961 года Приозерное называлось Псарями. При советах такие "псиные" ассоциации кому-то не понравились, и населенный пункт переименовали в Приозерное.

ще на під'їзді до Прізерного помітний шпиль вежі .../еще на поъезде к Прозерному заметен шпиль башни...


"Нова" в'їздна брама до маєтку, що веде до паркового фасаду/"Новые" въездные ворота в имение, что ведут к парковому фасаду
Но ми їдимо далі, до старої брами.../Но мы едем к старым вратам...


Попетлявши по селу в пошуках під'їзду ми виїжджаємо на велику галявину. Ми на місці .../
Попетляв по селу в поисках подъезда мы выезжаем на большую поляну. Мы на месте...Стара брама з замурованим проїздом/Старые ворота с замурованным проездом


від великої вежи що справа зараз вже її половина/ ще трошки і вона згинет/
от большой башни что справа сейчас уже ее половина, еще немножко и она згинетчерез хвіртку зліва ми потрапляємо на територію садиби/через калитку слева мы попадаем на территорию усадьбы


тут повинен був за задумкою партфункціонерів стояти калмицький сифілітик/тут должен был по замыслам партфункционеров стоять калмыцкий сифилитик


ця алея (яку через хащі вже не впізнати) веде до палацу/эта алея (которую из-за зарослей не узнать) ведет к дворцу


Першим відомим власником цього села був галицький підканцлер Юзеф Яблоновський, з яким і пов’язана певним чином історія палацу. Він же  будує в другій половині ХVІІІ ст. і перший в Псарах палац, що був в стилі класицизму. Про цю будівлю збереглося дуже мало свідчень.
—————
Первым известным владельцем этого села был галицкий подканцлер Юзеф Яблоновский, с которым и связана определенным образом история дворца. Он же строит во второй половине XVIII века и первый в Псарях дворец, что был в стиле классицизма. Об это здание сохранилось очень мало свидетельств.

А ось і він. Красень!/А вот и он. Красавец!пійдем навкруги/пойдем вокруг

Юзеф Яблоновський, передав маєток у спадок своїй дочці від другого шлюбу Урсулі (народилася в 1779 році), дружині Вінцента Глоговського, придворного короля Станіслава Августа. Їх син Станіслав, не маючи дітей, відписав Псари брату Людвіку, а той, в свою чергу, - дочці від другого шлюбу Вільгельміні (1849-1907), дружині графа Станіслава Рея (1833-1873).
О! Нарешті прозвучало епохальне для Приозерного прізвище!
——————
Юзеф Яблоновский, передал имение в наследство своей дочери от второго брака Урсуле (родилась в 1779 году), жене Винцента Глоговского, придворного короля Станислава Августа. Их сын Станислав, не имея детей, отписал Псари брату Людвику, а тот, в свою очередь, - дочери от второго брака Вильгельмине (1849-1907), жене графа Станислава Рея (1833-1873).
О! Наконец прозвучала эпохальнае для Приозерного фамилия!Саме з аристократичним родом Реїв найбільше пов’язують палац в Приозерному. До речі, рід Реїв є одним з відгалужень відомого магнатського клану Потоцьких. Шляхтич на поганий фінансовий стан не нарікав, мав будинок в Парижі, а влітку полюбляв навідуватися до родинних пенатів на Рогатинщині. Тут теж бідністю й не пахло: величезний, повний екзотів, парк ховав чималий палацовий ансамбль, що складався з величної в'їздної брами, фантазійного палацу, флігеля (для прислуги, напевно?), зерносховища та - ну як же без цього! - конюшні.
———————
Именно с аристократическим родом Реев больше всего связывают дворец в Приозерном. Кстати, род Реев является одним из ответвлений известного магнатского клана Потоцких. Шляхтич на плохое финансовое состояние не жаловался, был дом в Париже, а летом любил наведываться к семейным пенатам на Рогатинщине. Здесь тоже бедностью и не пахло: огромный, полный экзотов, парк прятал большой дворцовый ансамбль, состоящий из величественных въездных ворот, фантазийного дворца, флигеля (для прислуги, наверное?), зернохранилища и - ну как же без этого! - конюшни.

Первісний палацовий комплекс виник в Псарах в другій половині XVIII ст. і був типовим дітищем епохи - класицистичним. З колонадою, портиком - все як слід. Вже на 1880 рік ця споруда, зведена з дерева та (так пише Р. Афтаназі) глини не надавалася до нормального життя.
——————
Первоначальный дворцовый комплекс возник в Псарях во второй половине XVIII в. и был типичным детищем эпохи - классицистическим. С колоннадой, портиком - все как следует. Уже на 1880 год это сооружение, возведенное из дерева и (так пишет Р. Афтанази) глины не годилось для нормальной жизни.В  70-х роках ХІХ століття за розпорядженнями графині Вільгельміни Рей (1849 – 1907) ведеться будівництво нової садиби. Архітектором її виступив відомий львівський фахівець Юліян Захаревич. Цікаво, що будуючи нову садибу, старий палац не розбирали аж до 1880 року. У 1880-му старий палац в стилі класицизму розбирають.  В 1882 році будівництво нового «графського гнізда» в еклектичному стилі було завершено.     
—————
В 70-х годах XIX века по распоряжению графини Вильгельмины Рей (1849 - 1907) ведется строительство новой усадьбы. Архитектором ее выступил известный львовский специалист Юлиан Захаревич. Интересно, что строя новую усадьбу, старый дворец не разбирали до 1880 года. В 1880-м старый дворец в стиле классицизма разбирают. В 1882 году строительство нового «графского гнезда» в эклектичном стиле было завершено. 

Вільгельміна Рей/Вильгельмина Рей
Навколо нього було закладено парк площею в 30 га. Там росли дуби, клени, липи, модрини, ясени. А ще були мальовничі ставки, по яким можна було поплавати з вельможами на човнах.  Коли Вільгельміна померла, Псари дісталися її онукам Станіславу Костці (1894-1971) і Людвіку (1896-1978). Брати поділили спадок між собою - і Псари дісталися Людвіку Рею. Аристократична садиба приваблювала бомонд з усього регіону. Так було до 1939 року, поки не прийшла Друга Світова війна. Зі смутком граф Людвік назавжди виїхав до Франції.
——————
Вокруг него был заложен парк площадью в 30 га. Там росли дубы, клены, липы, лиственницы, ясеня. А еще были живописные пруды, по которым можно было поплавать с вельможами на лодках. Когда Вильгельмина умерла, Псари достались ее внукам Станиславу Костци (1894-1971) и Людвику (1896-1978). Братья поделили наследство между собой - и Псари достались Людвику Рею. Аристократическая усадьба привлекала бомонд со всего региона. Так было до 1939 года, пока не пришла Вторая Мировая война. С грустью граф Людвиг навсегда уехал во Францию.

зала перед домашньою каплицею/зала перед домашней часовней


каплиця/часовня
За радянської влади з замкоподібної споруди знущались як могли: тут навіть влаштували колгоспний свинарник. Бідні пацятка царапали ратичками паркетну підлогу, гасаючи по вестибюлях і палацовій капличці та спускаючись парадними сходами у парк.
Цікаве призначення пам’ятка архітектури отримала за незалежної України, а саме тут до 2004 року функціонував жіночий монастир. Пізніше садиба стала власністю УПЦ Київського патріархату і в будинку поволі йшла "реконструкція". Планувалося тут розмістити єпархіальне училище, яке б випускало регентів та псаломщиків. В 2008 році за не зовсім встановлених, «туманних» обставин садибу Реїв купили невідомі громадськості приватні особи. Сумно, що держава на цей продаж історичної спадщини ніяк не відреагувала.
—————
При советской власти над замкоподобным сооружением издевались как могли: здесь даже устроили колхозный свинарник. Бедные свинки царапали копытцами паркетный пол, носясь по вестибюлях и дворцовой часовне и спускаясь по парадной лестнице в сад.
Интересное назначения памятник архитектуры получил в независимой Украине, а именно здесь до 2004 года функционировал женский монастырь. Позже усадьба стала собственностью УПЦ Киевского патриархата и в доме медленно шла «реконструкция». Планировалось здесь разместить епархиальное училище, которое бы выпускало регентов и псаломщиков. В 2008 году при не совсем установленных, «туманных» обстоятельствах усадьбу Реив купили неизвестные общественности частные лица. Печально, что государство на эту продажу исторического наследия никак не отреагировало.

велика, мабуль бальна зала/большой, возможно бальный зал
В наш час палац стоїть та милує своїм оком туристів, але тільки зовні. Всередині – картина жахлива. Нажаль, останні власники не потурбувалися про належну реставрацію історичної спадщини українського народу. Ще в травні 2005 року був “живим” ліфт, яким з цокольного приміщення подавали нагору гарячі блюда, розкішні дерев'яні рами дверей, старі сходи. Більше в палаці мало чого лишилося. Фактично все розікрали та спаплюжили.
—————
На сегодняний день дворец стоит и радует своим глазом туристов, но только снаружи. Внутри - картина ужасная. К сожалению, последние владельцы не позаботились о надлежащей реставрацию исторического наследия украинского народа. Еще в мае 2005 года был "жив" лифт, которым с цокольного помещения подавали наверх горячие блюда, роскошные деревянные рамы дверей, старые ступени. Более во дворце мало чего осталось. Фактически все разворовали и осквернили.пійдем на другий поверх/пойдем на второй этаж
Крім палацу цікавим об’єктом є в’їзна брама, яка побудована аж в 1822 році. Колись в’їзний проїзд був наскрізним, однак в 1970-м він був замурований місцевими радянськими функціонерами. Причина – гарне місце для пам’ятника Леніна. Можна також простежити під’їзну дорогу до помешкання Реїв. Збергелися до наших днів паркові дерева, зокрема, столітні липи. А ставки сильно вже позаростали. Загалом, треба сказати, щось є в цьому палаці містичне. Особливо страшно в ночі. Тому голлівудські режисери фільмів жахів могли знайти гарне місце для своїх зйомок. Головне ж, що треба нині нічого робити, едине що, це врятувати цю пам’ятку архітектури. Бо простояти вона довго без реставрації не зможе.
——————
Кроме дворца интересным объектом являются въездные ворота, построенные аж в 1822 году. Когда въездной проезд был сквозным, однако в 1970-м он был замурован местными советскими функционерами. Причина - хорошее место для памятника Ленина. Можно также проследить подъездную дорогу в дом Реев. Сохранились до наших дней парковые деревья, в частности, столетние липы. А ставки сильно уже заросли. В общем, надо сказать, что-то в этом дворце мистическое. Особенно страшно ночью. Поэтому голливудские режиссеры фильмов ужасов могли найти хорошее место для своих съемок. Главное же, что не надо ничего делать, единственное что, это спасти этот памятник архитектуры. Потому простоять она долго без реставрации не сможет.

замурований прохід що веде до круглої вежі/замурованный проход ведущий к круглой башне
До речі, 31 січня, на першому в 2008 році засіданні постійна комісія обласної ради з питань культури, національного і духовного відродження, підтримала клопотання Міністерства культурної та національної спадщини Республіки Польща щодо створення на базі палацово-паркового комплексу “Садиба графа Рея” в селі Приозерне Рогатинського району Українсько-європейського центру діалогу та співпраці. Комісія вирішила звернутися до Державної служби з питань Національної культурної спадщини України при Міністерстві культури і туризму України щодо вирішення питання права власності на “Садибу графа Рея” та створення на його базі спільно з Міністерством культури та національної спадщини Республіки Польща Українсько-європейського центру діалогу і співпраці”.
—————
Кстати, 31 января, на первом в 2008 году заседании постоянная комиссия областного совета по вопросам культуры, национального и духовного возрождения, поддержала ходатайство Министерства культурного и национального наследия Республики Польша о создании на базе дворцово-паркового комплекса "Усадьба графа Рея" в селе Приозерное Рогатинского района украинском -европейских центра диалога и сотрудничества. Комиссия решила обратиться в Государственную службу по вопросам национального культурного наследия Украины при Министерстве культуры и туризма Украины относительно решения вопроса права собственности на "Усадьбу графа Рея" и создание на его базе совместно с Министерством культуры и национального наследия Республики Польша украинском-европейского центра диалога и сотрудничества ".

подивимось на палац з небес/посмотрим на дворец с небес


Маєтком цікавився Українсько-польський фонд «Псари», який очолюється Марчином Реєм, онуком останнього власника. Фонд провів інвентаризацію споруд і навіть замутив відповідний сайт - www.psary.org (зараз this site can’t be reached). У європейських традиціях прозорості. Які, навіть попри формальну підтримку з боку «всесильного» Віктора Ющенка, ніякого результату не мали.
———————
Имением интересовался украинском-польской фонд «Псари», возглавляемый Марчином Реем, внуком последнего владельца. Фонд провел инвентаризацию сооружений и даже замутил соответствующий сайт - www.psary.org (сейчас this site can not be reached
). В европейских традициях прозрачности. , Даже несмотря на формальную поддержку со стороны «всесильного» Виктора Ющенко, никакого результата не имели.в'їздна група будівль/въездная группа строений

Heritage. Priozernoe (Psary). The Manor of the Reys.

Все це гарно, але віз як кажуть й понині там. Будівля все дальше разграбовується, руйнується та заростає непрохідними хащами. Але досі ще зачаровує. Сюди хочеться повернутися, і виявити … що кому то є справа до цього місця і цієї пам'ятки ...
—————
Все єто хорошо, но воз как говорится и поныне там. Здание все дальше разграбляется, разрушается и зарастает непроходимыми зарослями. Но всё еще до сих пор завораживает. Сюда хочется вернуться, и обнаружить ... что кому то есть дело до этого места и этой памятки ...

трошки старих матеріалів/немного старых материалов

19 століття/19 век


1930-ті роки/1930-е годы
план другого поверху палацу/план второго этажа дворца


план другого поверху брами/план второго этажа ворот


2008
2010Джерела/источники:
frankivchany.if.ua
castles.com.ua
mr-brut.livejournal.com
pslava.info


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


Технічний партнер весняної експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

ну как то так =))
Tags: Івано-Франківщина, Ивано-франковщина, взгляд с небес, дворец, маєток, палац, погляд з небес, руина, руїна, усадьба
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments