m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Стиборівка. Церква Пресвятої Богородиці/Наследие. Стыборовка. Церковь Пресвятой Богородицы

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Дерев'яна церква збудована, як свідчить напис на надпоріжнику західних дверей, у 1702 році і вважається однією з найстаріших (разом з церквою з села Лукавець) на Брідщині. На правому одвірку тих же дверей різьблений напис повідомляє, що церква була важена на кам’яний фундамент 21 серпня 1829 року. За легендою її перенесли зі села Гаї Старобрідські (сьогодні с. Гаї, на південний-схід від міста Бродів), за іншій інформацієй - вона з Загір’я, там вона була як церква Воскресіння Христового, а у 1829-го була перенесена до с. Стиборівки.
—————
Деревянная церковь построена, как гласит надпись на надпорjжникjv западных дверей, в 1702 году и считается одной из старейших (вместе с церковью из села Лукавец) на Бродовщине. На правом косяке тех же дверей резная надпись сообщает, что церковь была поднята на каменный фундамент 21 августа 1829 года. По легенде ее перенесли из села Гаи Старобридськи (сегодня с. Гаи, на юго-восток от города Броды), по другой информацией - она из Загорья, там она была как церковь Воскресения Христова, а в 1829-м была перенесена в с . Стыборовка.Під час Першої світової війни, 1915 року, снаряд пошкодив вівтар, відірвавши його від нави, а також іконостас. У 1917 році почалася неграмотна відбудова, в результаті якої вівтар став нижчий від захристії. Остаточно церква відреставрована у 1928 році. На схід від старої дерев'яної знаходиться мурована з 1937 року церква (закінчена на поч. 1990-х рр.), яку збудував майстер Василь Хоміцький за проектом архітектора Олександра Лушпинського.
—————
Во время Первой мировой войны, в 1915 году, снаряд повредил алтарь, оторвав его от нефа, а также иконостас. В 1917 году началась неграмотное восстановление, в результате которой алтарь стал ниже захристия. Окончательно церковь отреставрирована в 1928 году. К востоку от старой деревянной находится каменная, 1937 года (закончена в нач. 1990-х гг.), которую построил мастер Василий Хомицкий по проекту архитектора Александра Лушпинского.Дерев'яна церква знаходиться на схилі північної околиці села, на цвинтарі. Тризрубна, одноверха. Збудована з деревяних дубових брусів на грубих дубових підвалинах розмірами 37 см. х 42 см. Прямокутний бабинець пізніший, з соснового дерева, доставлений в другій половині ХІХ ст. До нього з півдня і сходу прибудована захристія.
—————
Деревянная церковь находится на склоне северной окраины села, на кладбище. Тризрубная, одноэтажная. Построена из деревянных дубовых брусьях на грубых дубовых основаниях размерами 37 см. Х 42 см. Прямоугольный бабинец позднейший, из соснового дерева, доставлен во второй половине XIX в. К нему с юга и востока пристроено захристие.У 1937 році парафію церкви очолив о. І. Прокопчук, після нього — отці С. Пиріг, С. Пасічник, Оришкевич. Після отця Оришкевича церкву закрили, проте служби відправлялися. За радянських часів, у 1962—1989 роках священиків на парафії не було. Із здобуттям Україною незалежності в селі організували дві громади: греко-католицьку та УАПЦ. У 1990 році більшістю голосів вирішили, що сільська церква буде греко-католицькою, проте парафіяни УАПЦ мають право відправляти богослужіння почергово з католиками.
—————
В 1937 году приход церкви возглавил в. И. Прокопчук, после него - отцы С. Пирог, С. Пасечник, Оришкевич. После отца Оришкевича церковь закрыли, однако службы отправлялись. В советское время, в 1962-1989 годах священников на приходы не было. С обретением Украиной независимости в селе организовали две общины греко-католическую и УАПЦ. В 1990 году большинством голосов решили, что сельская церковь будет греко-католической, однако прихожане УАПЦ имеют право отправлять богослужение поочередно с католиками.Церква оточена піддашшям, опертим на випусти вінців зрубів. Стіни підопасання з відкритих брусів зрубу, надопасання - оббиті бляхою (ще в 1990-х роках. стіни надопасання, як і піддашшя навколо нави та частково вівтаря були покриті гонтом), стіни захристії вертикально шальовані дошками і лиштвами. При північній стіні нави залишився двосхилий дашок на деревяних стовпах. Нава накрита пірамідальним наметовим дахом з двома заломами. Чотириярусний іконостас з XVIII ст., ікони мальовані на полотні. На жаль в середину попасти нам не здовелося, так що якщо хто має фото з середини, добавляйте в коментарах.
—————
Церковь окружена навесом, опирающимся на выпусти венцов срубов. Стены подопасеннья из открытых брусьев сруба, надопасанья - обитые жестью (еще в 1990-х годах стены надопасенья, как и крыльцо вокруг нави и частично алтарь были покрыты гонтом), стены захристия вертикально шалёваны досками и наличниками. При северной стене нефа осталася двускатная крыша на деревянных столбах. Нава накрыта пирамидальной палаточной крышей с двумя уступами. Четырехъярусный иконостас с XVIII в., иконы рисованы на холсте. К сожалению внутрь попасть нам не довелось, так что если имеет фотографии изнутри, добавляйте в комментариях.На південний схід від церкви збереглася дерев'яна двоярусна дзвіниця накрита пірамідальним дахом, збудована у 1878 р. місцевими майстрами Грицьком Саганом і Степаном Дубиною. Обидві будівлі є типовими зразками народної архітектури галицької школи та внесені до реєстру пам'яток архітектури національного значення.
—————
К юго-востоку от церкви сохранилась деревянная двухъярусная колокольня накрыта пирамидальной крышей, построенная в 1878 году местными мастерами Григорием Саганом и Степаном Дубиной. Оба здания являются типичными образцами народной архитектуры галицкой школы и внесены в реестр памятников архитектуры национального значения.

декілька фото з 1988 року/несколько фото из 1988 годаДжерела/источники:
decerkva.org.ua
nadrichne.org.ua
pslava.info
wikipedia.org


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


Технічний партнер весняної експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, дерев'яна архітектура, дерев'яна дзвіниця, дерев`яна церква, деревяная церковь, деревянная архитектура, деревянная звонница
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments