m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Чесники. Миколаївська церква/Наследие. Чесники. Николаевская церковь.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Таких древніх храмів в Західній Україні - на пальцях перелічіті можна. Майже сім століть історії - Це не жарти. Тім більш цінною Видається ця архаїчна церквиця на Янова пагорбі в селі Чесники Рогатинський район Івано-Франківщини. Туристські групи сюди НЕ возячи. А від поодінчі туристи в село за кілька кілометрів від Рогатина по бережанській трасі навідуються, Довге їдуть Чесники, шукаючи пам'ятку, а потім прогнозовано ахають-охають, вражені автентики и гармонією Міхайлівської церкви (селяни Чомусь ее вперто назівають Вознесенськ).
—————
Таких древних храмов в Западной Украине - по пальцам пересчитать можно. Почти семь веков истории - это не шутки. Тем более ценной представляется эта архаичная церквушка на Яновом холме в селе Чесники Рогатинского района Ивано-Франковской области. Туристские группы сюда не возят. А вот поодиночке туристы в деревню за несколько километров от Рогатина по Бережанской трассе наведываются, долго едут Чесниками, ища памятник, а потом прогнозируемо ахают-охают, пораженые автентикой и гармонией Михайловской церкви (крестьяне почему-то ее упорно называют Вознесенской).

І так. Чесники. Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н.
Інформація за Логвиним.
Миколаївська церква (XIV ст.) В плані трехчастная, з прямокутними нефом (5 х 6 м) і бабинцем (3,3 х 5,5 м), з граненим пятістенним коротким вівтарем (3,6 х 5,4 м), орієнтованим довгою стороною перпендикулярно поздовжньої осі будівлі.
—————
Итак. Чесники. Ивано-Франковская обл., Рогатинский р-н.
Інформация за Логвиным.
Николаевская церковь (XIV в.) в плане трехчастная, с прямоугольными нефом (5 х 6 м) и бабинцем (3,3 х 5,5 м), с граненым пятистенным коротким алтарем (3,6 х 5,4 м), ориентированным длинной стороной перпендикулярно продольной оси здания.

Перекрито храм трьома напівсферичними куполами без барабанів, але зі світловими ліхтариками (висота до них 10 м). Бічні приміщення накриті скатної гонтовой покрівлею, а середнє має квадратний в основі шатровий верх з двома заломами. У XIX ст. на північному і південному фасадах звели величезні контрфорси, що спотворило образ цієї споруди.
—————
Перекрыт храм тремя полусферическими куполами без барабанов, но со световыми фонариками (высота до них 10 м). Боковые помещения накрыты скатной гонтовой кровлей, а среднее имеет квадратный в основании шатровый верх с двумя заломами. В XIX в. на северном и южном фасадах возвели огромные контрфорсы, что исказило образ этой постройки.Так як церква позбавлена яких би то ні було архітектурних деталей - на гладі стін її південного і західного фасадів виділяються тільки плями низеньких (1,5 м) вхідних отворів з вікнами над ними, - вона сприймається надзвичайно монументально. Це враження посилюється разюче простою композицією мас, особливим ладом їх пропорцій і вельми виразним і величним абрисом покрівлі та двухзаломного пірамідального декоративного верху.
Усередині храм виробляє затишне, але піднесене враження.
—————
Так как церковь лишена каких бы то ни было архитектурных деталей – на глади стен ее южного и западного фасадов выделяются только пятна низеньких (1,5 м) входных проемов с окнами над ними, – она воспринимается необычайно монументальной. Это впечатление усиливается поразительно простой композицией масс, особым строем их пропорций и весьма выразительным и величественным абрисом кровли и двухзаломного пирамидального декоративного верха.
Внутри храм производит уютное, но возвышенное впечатление.алтарна частина/алтарная часть


Висотно розкритий простір скромних куполів підкреслюють вузенькі, низько розташовані хори біля західної стіни. Урочистий вигляд інтер'єру надає чотириярусний різьблений позолочений іконостас з яскравим, декоративним живописом ікон (XVIII ст.). Церква належить до унікальних творів української архітектури XIV століття.
—————
Высотно раскрытое пространство скромных куполов подчеркивают узенькие, низко расположенные хоры у западной стены. Торжественный вид интерьеру придает четырехъярусный резной позолоченный иконостас с яркой, декоративной живописью икон (XVIII в.). Церковь принадлежит к уникальным произведениям украинской архитектуры XIV века.

хори
поруччя хорів/перила хоров


ось така вона, реставрація, замість освяченної води - цегла, молоток і рукавиці .../
вот такая она, реставрация, вместо освяченной воды - кирпич, молоток и рукавицы...

Інформація від Пам'ятники містобудування і архітектури УРСР 1985.
МИКОЛАЇВСЬКА ЦЕРКВА, XIV в.
Кам'яна, побудована з ізвестняку, трехчастная, з прямокутним нефом і бабинцем і граненим пятістенним східним об'ємом. Перекрита трьома куполами без барабанів. Гонтовая покрівля над нефом має вигляд квадратного верху з двома заломами, бічні приміщення накриті пластичної скатної гонтовой покрівлею. Незважаючи на невеликі розміри, пам'ятник надзвичайно монументальний.
—————
Информация от Памятники градостроительства и архитектуры УССР 1985.
НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, XIV в.
Каменная, построена из известняка, трехчастная, с прямоугольным нефом и бабинцем и граненым пятистенным восточным объемом. Перекрыта тремя куполами без барабанов. Гонтовая кровля над нефом имеет вид квадратного верха с двумя заломами, боковые помещения накрыты пластичной скатной гонтовой кровлей. Несмотря на небольшие размеры, памятник необычайно монументален.Гладкі площині стін позбавлені декору і ожвавлені лише низенькими вхідними прорізами на західному і південному фасадах з невеликими вікнами над ними. У XIX ст. північний і південний фасади укріплені потужними контрфорсами.
Пам'ятка відноситься до унікальних творів української архітектури XIV ст.
—————
Гладкие плоскости стен лишены декора и оживлены лишь низенькими входными проемами на западном и южном фасадах с небольшими окнами над ними. В XIX в. северный и южный фасады укреплены мощными контрфорсами.
Памятник относится к уникальным произведениям украинской архитектуры XIV в.

піднімимось на хори/поднимемся на хоры


Зовні церква виглядає чарівно, правда покриття даху за витрачені більше ніж 300 тис. гривень на реставраційні роботи, мало би бути зроблено з ґонти, а не з руберойду (цей матеріал зветься «Джерард», кажуть буде стояти 50 років). А у нутрі храму ЖАХ та СТРАХІТТЯ! Розграбований вівтар (зі слів жителів села Чесники, найбільш цінні ікони та навіть старовинний замок з дверей вкрали реставратори). Декілька ікон селяни перенесли у нову церкву.
——————
Внешне церковь выглядит очаровательно, правда покрытие крыши за потраченные более 300 тыс. гривен на реставрационные работы, должно было быть сделано с гонты, а не из рубероида (этот материал называется «Джерард», говорят будет стоять 50 лет). А в внутри храма УЖАС, и КОШМАР! Разграблен алтарь (со слов жителей села Чесники, наиболее ценные иконы и даже старинный замок с дверей украли реставраторы). Несколько икон крестьяне перенесли в новую церковь.

фото 2015 року/фото 2015 года


Символічно, але риштовання для реставраційних робіт було встановлено у 1991р. яке й досі стоїть як символ бездуховності "нашої" 20-ти літній владі.Були тут і бувши Президенти України і великі вчені і крупні можновладці (кажуть селяни:"Гірко плакали та обурювалися”), та віз і нині там.
—————
Символично, но леса для реставрационных работ было установлено в 1991р. которое до сих пор стоит как символ бездуховности "нашей" 20-ти летний власти. Были здесь и бывшие Президенты Украины и великие ученые и крупные чиновники (говорят крестьяне: "Горько плакали и возмущались" ), а воз и ныне там.

так храм віглядав на початку прошлого століття/так храм выглядел в начале прошлого века


80-ті роки/80-е годы


1982

Секретар сільради Ірина Лялька:
«Наприкінці 2007-го робили реставрацію, зірвали ґонтове покриття, бо геть прогнило. І то половину встигли перекрити, а половину накрили клейонкою. Люди вже й не вірили, що з того щось буде. Але потім доробили».
Вчитель історії тутешньої школи Богдан Романів:
«Можливо трохи відійшли від первісного вигляду, але так хоч трохи збережуть середину. Адже раніше там усе замокало, а тепер, надіємося, що храм простоїть довше та збережеться. Бо невідомо, коли держава візьметься за її капітальну реставрацію, чого б дуже хотілося».
Реставрацію робило управління містобудування та архітектури ОДА. Кошти виділили з держбюджету – 300 тисяч гривень.
—————
Секретарь сельсовета Ирина Лялька:
«В конце 2007-го делали реставрацию, сорвали гонтовое покрытие, потому что вовсе прогнило. И то половину успели перекрыть, а половину накрыли клеенкой. Люди уже и не верили, что из этого что-то выйдет. Но потом доделали ».
Учитель истории местнойшколы Богдан Романов:
«Возможно немного отошли от первоначального вида, но так хоть немного сохранят середину. Ведь раньше там все замокало, а теперь, надеемся, что храм простоит дольше и сохранится. Потому что неизвестно, когда государство возьмется за ее капитальную реставрацию, чего бы очень хотелось ».
Реставрацию делало управление градостроительства и архитектуры ОГА. Средства выделили из госбюджета - 300 000 гривен.

1990
За словами начальника обласного управління культури Володимира Федорака (на 2012 рік), у грудні 2011 року управління вже зверталося до Мінкультури щодо завершення робіт за держпрограмою «Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури». Адже таких розпочатих і незакінчених об’єктів на Прикарпатті – дев’ять, чотири з них – на Рогатинщині. Як буде фінансування, то всі роботи продовжать, зокрема і в Чесниках. Йде 2018 рік, а фінансування так і нема…
—————
По словам начальника областного управления культуры Владимира Федорака (на 2012 год), в декабре 2011 года управление уже обращалось в Минкультуры по завершению работ по госпрограмме «Паспортизация, инвентаризация и реставрация памятников архитектуры». Ведь таких начатых и незаконченных объектов на Прикарпатье - девять, четыре из них - на Рогатинщине. Как будет финансирование, то все работы продолжат, в частности в Чесниках. Идет 2018 год, а финансирование так и нет ...

Погляд на останок/Взгляд на последок


Джерела/источники:
pslava.info
castles.com.ua
firtka.if.ua
zamki-kreposti.com.ua

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


Технічний партнер весняної експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

ну как то так =))
Tags: Івано-Франківщина, Ивано-франковщина, оборонна церква, оборонная церковь, реставрация, реставрація, руина, руїна, храм, церква, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments