m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Дунаїв. Оборонна церква св. Станіслава/Наследие. Дунаив. Оборонная церковь. 2018. Part 2.

початок тут/начало здесь

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


До 1766 тинк на стінах усьєї церкви збили задля виконання нових розписів, які, ймовірно, виконав Антоніо Тавелліо. Він розписував палац у Дунаєві, покої Вацлава Сераковського у Львові. Залишили лише розписи Вижицького на склепінні. При візитації архієпископа В. Сераковського було описано намальований на стіні головний вівтар з розміщеним у срібній рамі в стіні образом Матері Божої з Дитям. У каплицях стояли старі дерев'яні вівтарі. На хорах знаходився зіпсований органчик. У дзвіниці знаходились дзвони «св. Станіслав», «Св. Ян Непомук», «Св. Тереза» у сигнатурці. 11 травня 1766 В. Сєраковський консекрував церкву, на згадку про що розмістили чергову пам'ятну таблицю.
—————
К 1766 году штукатурку на стенах всей церкви сбили для выполнения новых росписей, которые, вероятно, выполнил Антонио Тавеллио. Он расписывал дворец в Дунаиве, покои Вацлава Сераковского во Львове. Оставили только росписи Вижицкого на своде. При визитации архиепископа В. Сераковского было описано нарисованный на стене главный алтарь с размещенным в серебряной раме в стене образом Матери Божьей с Младенцем. В часовнях стояли старые деревянные алтари. На хорах находился испорченный органчик. В колокольне находились колокола «св. Станислав », « Св. Ян Непомук », « Св. Тереза ​​» в сигнатурке. 11 мая 1766 В. Сераковский консекрировал церковь, в память о чем разместили очередную памятную таблицу.

поки чекаємо ключницю, що йде відкрити нам храм - познімаємо через залізну решітку/
пока ждем ключницу, идущюю открыть нам храм - поснимаем через железную решетку
2013
Через кілька днів він підписав декрет з вказівками перенесення епітафій, виконання декотрих нових елементів спорядження храму. Церкову 1896 пошкодила пожежа, після чого дах покрили металевими листами. До 1907 відновили головний вівтар, фрески у апсиді, а 1909 Леонард Вінтеровський наново розписав наву. Відновлення завершили лише 1912 року.
—————
Через несколько дней он подписал декрет с указаниями переноса эпитафий, выполнение некоторых новых элементов снаряжения храма. Церковь в 1896 году повредил пожар, после чего крышу покрыли металлическими листами. До 1907 года восстановили главный алтарь, фрески в апсиде, а в 1909 году Леонард Винтеровський заново расписал неф. Восстановление завершили только в 1912 году.При візитації 1820 зазначено наявність 3 вівтарів — головний фресковий з 4 дерев'яними різьбами святих, бічними дерев'яними. У церкві не було срібних прикрас, вотів, реквізованих австрійцями. У 1878 відновили і позолотили вівтарі, причому головний вже був дерев'яним.
—————
При визитации 1820 года указано наличие 3 алтарей - главный фресковый с 4 деревянными резьбами святых, боковые деревяннымие. В церкве не было серебряных украшений, вотовы, реквизированных австрийцами. В 1878 году восстановили и позолотили алтарь, причем главный уже был деревянным.В час боїв Першої світової війни кулі та осколки снарядиі пошкодили дах, склепіння церкві, дзвони були реквізовані російським військом. У міжвоєнний час було проведено відновлення будівлі. куплено новий дзвін. Останній передвоєний священик Казимир Лозинський помер 1946, через що невідома доля майна церкві. У післявоєнний час він стояв зачиненим, а через пошкоджений дах відбулось замокання ділянок фресок на склепіннях, стінах. Церкву закрили 1948. На початку 1990-х років церкву передали віруючим РКЦ і у 1992–2003 провели перші роботи по його відновленні.
—————
Во время боев Первой мировой войны пули и осколки снарядов повредили крышу, своды церкви, колокола были реквизированы русским войском. В межвоенное время было проведено восстановление здания. куплено новый колокол. Последний передвоенный священник Казимир Лозинский умер в 1946 году, через что неизвестна судьба имущества церкви. В послевоенное время он стоял закрытым, и через поврежденую крышу состоялось намокания участков фресок на сводах, стенах. Церковь закрыли в 1948 году.

На початку 1990-х років церкву передали віруючим РКЦ і в 1992-2003 роках провели перші роботи по його відновленню. Ймовірно, до 2014 року були частково укріплені розпису в вівтарній частині, де в 2013 році ще стояли будівельні ліси. За місцевими переказами підземелля церкви були пов'язані з місцевим замком, що знаходився навпроти - підземним ходом. Місцевий священик Юзеф Куц размуровивая і розчищаючи великі підвали виявив множинні людські останки. З яких вони часів - незвісно, відповісти на це може тільки дорога експертиза, на проведення якої грошей природно немає. У священика був план організувати в підвалах щось на зразок місцевого музею про храм, але коштів поки на це не знайшлося і було прийнято рішення поки підвали законсервітовати, залишивши тільки невеликий зальчик для хозинвентаря.
—————
В начале 1990-х годов церковь передали верующим РКЦ и в 1992-2003 провели первые работы по его восстановлению. Вероятно, к 2014 году были частично укреплены росписи в алтарной части, где в 2013 году еще стояли строительные леса. По местным легендам подземеля церкви были связаны с местным замком, что находился напротив - подземным ходом. Местный священник Юзеф Куц размуровывая и расчищая обширные подвалы обнаружил множественные человеческие останки. С каких они времен - неизвесно, ответить на это может только дорогостоящая экспертиза, на проведение которой денег естественно нет. У священника был план организовать в подвалах нечто вроде местного музея о храме, но средств пока на это не нашлось и было принято решение пока подвалы законсервитовать, оставив только небольшой зальчик для хозинвентаря.

заглянемо на хори/заглянем на хоры
хиткі сходи на третій ярус вежі/шаткая лестница на третий ярус башни


і гарні донизу/и хорошие вниз


у захристті йде ремонт/в захристье идет ремонт


частково речи знесено до скарбниці/частично вещи снесени в скарбницу


заглянемо в підвал/заглянем в подвал


далі за кладкою ще приміщення, але поки вирішили шлях до них обмежити/дальше за кладкой еще помещения, но пока решили путь к ним ограничить


Це був третій підхід проекту до храму. Перший відбувся в 2013, другий і третій в цьому році. У другій не вдалося потрапити в середину, ні священика, ні ключниці в Дунаіве не було. Зате третій підхід дав великий матеріал по інтер'єру і вдалося піднятися ... до колишнього бойового ярусу. До нього ще треба буде обов'язково повернутися, озброївшись гарним світлом (а не ліхтариком мобілки =)), ретельно відфотографувати периметр, вивченням якого, я впевнений ніхто не займався ... А ось на дзвіницю піднятися не вдалося, дуже кволі дерев'яні сходи не місце для експеріментів з моїми 130 кілограмами ...
—————
Это был третий подход проекта к храму. Первый состоялся в 2013, второй и третий в этом году. Во второй не удалось попасть в середину, ни священника, ни ключницы в Дунаиве не было. Зато третий подход дал обширный материал по интерьеру и удалось подняться … к бывшему боевому ярусу. К нему еще нужно будет обязательно вернуться, вооружившись хорошим светом (а не фонариком мобилки =) ), тщательно отфотографировав периметр, изучением которого, я уверен никто не занимался… А вот на колокольню взобраться не удалось, очень хлипкая деревянная лестница не место для экспериментов с моими 130 килограммами...

йдемо до даху, де можливо зберігся бойовий ярус і вже на сходах перша знахідка/
идем на крышу, где видимо сохранился боевой ярус и уже на лестнице первая находкахоча це насправді пізніша добудова/хотя это на самом деле поздняя достройка
ще не зовсім гарно видно, но ось вона, перша стара бійниця/еще не совсем хорошо видно, но вот она, первая старая бойница


і ось вони, рідненькі, ховаються за перекриттям даху/и вот они, родные, прячутся за перекрытием крыши


колись це була зовнішня стіна з бійницями/когда это была внешняя стена с бойницами


заглянемо в отвір, ведучий під дах церкви на склепіння/заглянем в отверстие, ведущий под крышу церкви на своды


да, це він, бойовий ярус оборонної церкви, шкода, мало світла, немає штатива - тому дослідження дуже поверхневе та й попросили нас поки по склепінню не шастати/
да, это он, боевой ярус оборонной церкви, жаль, мало света, нет штатива - поэтому исследование очень поверхностное да и попросили нас пока по своду не шастать

а це надбудова над захристям/ а это надстройка над захрестием


і на останок пара панорам, зовні та в середені церкви/и на последок пара панорам, снаружи и внутри церкви
для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/
для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углуHeritage. Dunaiv. Church of St. Stanislaus


Heritage. Dunaiv. Church of St. Stanislaus. Inside the church.

декілька старих фото/несколько старых фото

початок ХХ століття/начало ХХ века
1914


друга світова війна/вторая мировая война


1990


1993


стаття 2013 року/статья 2013 года

Джерела/источники:
wikipedia.org
relicfinder.info
delcampe.net
opole.pl
pslava.info
zamki-kreposti.com.ua
castles.com.ua

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


Технічний партнер весняної експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, взгляд с небес, костел, оборонна церква, оборонная церковь, погляд з небес, розписи, росписи, храм, церква, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments