m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Броди. Замок та палац/Наследие. Броды. Замок и дворец.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Територія, на якій знаходиться Бродівський замок, здавна приваблювала жителів околиць, як місцевість, де можна було сховатися від численних ворогів, знайти притулок у важку хвилину.
—————
Территория, на которой находится Бродовский замок, издавна привлекала жителей окраин, как местность, где можно было спрятаться от многочисленных врагов, найти приют в трудную минуту.

аерофотозйомка прошлого століття/аэрофотосъемка прошлого века


проект знімав замок та палац з землі у 2013 році, з того часу тут фактично нічого не змінилось, хоча було багато наобіцяно.../
проект снимал замок и дворец с земли в 2013 году, с тех пор здесь практически ничего не изменилось, хотя было много наобещано ...


Ця територія вважається одним з найбільш ймовірних місць локалізації дитинця давньоруських Бродів. Можливо, в кінці 80-х років XVI століття тут спорудив свою дерев'яну захисну садибу засновник Бродів як міста магдебурзького права (1586 г.) Белзького воєвода Станіслав Жолкевський.
—————
Эта территория считается одним из наиболее вероятных мест локализации детинца древнерусских Бродов. Возможно, в конце 80-х годов XVI столетия тут соорудил свою деревянную защитную усадьбу основатель Бродов как города магдебургского права (1586 г.) белжский воевода Станислав Жолкевский.Перші відомості про будівництво замку в місті Броди відносяться до 1580-х років. Після придбання Бродів в 1629 році тодішній польний гетьман коронний Станіслав Конецпольський побудував тут замок нового бастіонного типу.
—————
Первые сведения о строительстве замка в городе Броды относятся к 1580-м годам. После приобретения Бродов в 1629 году тогдашний польный гетман коронный Станислав Конецпольский построил здесь замок нового бастионного типа.

Станіслав Конецпольський


детальний план Бродів 1780 року/детальный план Бродов 1780 года


Броди на кольоровому фрагменті мапи фон Міга (1779-1782)/Броды на цветном фрагменте карты фон Мига (1779-1782)


діорама в місцевому музеї/диорама в местном музее
Бродівський замок побудований в 1630-1635 рр. за наказом Станіслава Конєцпольського, за проектом відомого французького інженера де Боплана і під наглядом італійського зодчого Андреа дель Акви.
—————
Бродовский замок построен в 1630—1635 гг. по приказу Станислава Конецпольского, по проекту известного французского инженера де Боплана и под наблюдением итальянского зодчего Андреа дель Аквы.

портал в різні роки


Замок п'ятикутний в плані і був складений з п'яти бастіонів та куртин (валів), в середині яких знаходилися каземати. Замок оперізував глибокий рів, який час від часу наповнювали водою. В'їзд в середину фортеці здійснювався по греблі і через підйомний міст і равелін з боку міста.
—————
Замок пятиугольный в плане и был составлен из пяти бастионов и куртин (валов), в середине которых находились казематы. Замок опоясывал глубокий ров, который время от времени наполняли водой. Въезд в середину крепости осуществлялся по запруде и через подъёмный мост и равелин со стороны города.Всіх казематів, враховуючи шестигранні (в місцях примикання бастіонів), налічувалося 75, використовували як казарми і склади. Комендант жив в дерев'яному будинку на території замку. На дитинці до середини XVIII століття перебували дерев'яна каплиця і дерев'яний ж будиночок, в якому жили власники міста та коменданти фортеці.
—————
Всех казематов, учитывая шестигранные (в местах примыкания бастионов), насчитывалось 75, использовались как казармы и склады. Комендант жил в деревянном доме на территории замка. На детинце до середины XVIII столетия находились деревянная часовня и деревянный же домик, в котором жили владельцы города и коменданты крепости.Замок і фортеця витримали тривалу кілька тижневу облогу козацьких військ під час повстання Хмельницького в 1648 році. Під час битви при Берестечко твердиня також грала роль польської військової бази. Звідси для обстрілу козацького табору на річці Пляшівка переміщали гармати. Також тут потім містили полонених козаків.
—————
Замок и крепость выдержали продолжавшуюся несколько недель осаду казацких войск во время восстания Хмельницкого в 1648 году. Во время битвы при Берестечко твердыня также играла роль польской военной базы. Отсюда для обстрела казацкого лагеря на реке Пляшевке перемещали пушки. Также тут потом содержали пленных казаков.

В кінця 1660-х років був проведений ремонт фортеці, і в разі небезпеки тут знову могли ховатися місцеві жителі. Зокрема, так відбувалося під час турецьких походів 1672 та 1676 років.
У 1772 році після чергового поділу Польщі Броди відійшли Австрії.
—————
В концу 1660-х годов был проведён ремонт крепости, и в случае опасности здесь опять могли скрываться местные жители. В частности, так происходило во время турецких походов 1672 и 1676 годов.
В 1772 году после очередного раздела Польши Броды отошли Австрии.

поглянемо з небес. 2018/взглянем с небес. 2018.
У 1812 році Вінцент Потоцький за наказом австрійського уряду розібрав фортифікації з боку міста (знищені равелін, надбрамна вежа з годинником, два бастіони зі сторони міста, засипаний рів). До теперішнього часу вціліли три з половиною куртини з казематами і два бастіони. На замковому дворі зберігся двоповерховий палац XVIII століття, побудований Станіславом Потоцьким.
—————
В 1812 году Винцент Потоцкий по приказу австрийского правительства разобрал фортификации со стороны города (уничтожены равелин, надвратная башня с часами, два бастиона со стороны города, засыпан ров). До настоящего времени уцелели три с половиной куртины с казематами и два бастиона. На замковом дворе сохранился двухэтажный дворец XVIII века, построенный Станиславом Потоцким.

У післявоєнний (радянський) період в замку розміщувалася військова частина, і в цей час замок сильно постраждав від перебудов. У 2007 році з ініціативи музею та районних органів влади розпочата робота по відновленню пам'ятки: проведена регіональна конференція «Бродівський замок - пам'ятка європейського значення в системі фортифікацій на території Галичини і Волині», проводяться роботи з прибирання замкових казематів та створення експозиції.
—————
В послевоенный (советский) период в замке размещалась военная часть, и в это время замок сильно пострадал от перестроек. В 2007 году по инициативе музея и районных органов власти начата работа по восстановлению достопримечательности: проведена региональная конференция «Бродовский замок — памятник европейского значения в системе фортификаций на территории Галиции и Волыни», проводятся работы по уборке замковых казематов и создание экспозиции.

фото з польських архівів/фото из польских архивов
палац


Але, за останні 5 років, суттєво нічого з місця не зрушилось, все та ж облуплена розруха і безнадія, каземати = туалети, палац - обшарпапана будівля, парк всередині фортеці - запущені зелені насадження ...
—————
Но, за последние 5 лет, существенно ничего с места не сдвинулось, всё та же облупленная разруха и безнадега, казематы = туалеты, дворец - обшарпапаное здание, парк внутри крепости - запущенные зеленые насаждения…

каземати


и на останок, панорама/и на последок, панорама

для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Heritage. Brody. Castle.

Джерела/источники:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бродский_замок
https://polona.pl/search/?query=Brody&filters=public:1
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/21727:1/
https://castlesua.jimdo.com/львівська-область/броди-фортеця-замок/
http://forum.zamki-kreposti.com.ua/topic/532-/
http://www.brodyhistory.org.ua/photo/zamok/
http://guide-ua-pl.info/броди/

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


Технічний партнер весняної експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, взгляд с небес, дворец, замок, палац, погляд з небес, руины, руїни
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments