m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Крилос. Дитинець. Давній Галич/Наследие. Крылос. Детинец. Древний Галич.Коли ми говоримо про давній Галич, столицю Галицького, а пізніше Галицько-Волинського князівств, ми маємо на увазі не сучасне місто Галич, а саме село Крилос Галицького району. Саме тут, у Крилосі, розташована більшість пам’яток археології, архітектури та історії літописної столиці, які разом з історичним центром Галича, галицьким замком, музеєм-скансеном в Крилосі, Пантелеїмоновським храмом у Шевченковому та костелом кармелітів у Більшівцях утворюють національний заповідник «Древній Галич».
—————
Когда мы говорим о древнем Галиче, столице Галицкого, а позже Галицко-Волынского княжеств, мы имеем в виду не современный город Галич, а само село Крилос Галицкого района. Именно здесь, в Крылосе, расположено большинство памятников археологии, архитектуры и истории летописной столицы, которые вместе с историческим центром Галича, галицким замком, музеем-скансеном в Крылосе, Пантелеимоновським храмом в Шевченково и костелом кармелитов в Болшовцах образуют национальный заповедник «Древний Галич».Місто короля Данила Галицького дало назву цілому регіонові України - Галичині. Власне тут був один із наймогутніших осередків нашої державності, тут народжувався і загартовувався у переможних звитягах галицьких полків на чолі з мудрими князями український дух. Тут укладали державні документи, писали Літописи, переписували і друкували Євангелія, інші твори мистецтва. Тут споруджували білокам’яні храми, подібних до яких не було у всьому світі, тут працювали славнозвісні галицькі зодчі та майстри ювеліри.
—————
Город короля Даниила Галицкого дало название целому региону Украины - Галиции. Именно здесь был один из самых мощных очагов нашей государственности, здесь рождался и закалялся в победах галицких полков во главе с мудрыми князьями украинский дух. Здесь заключали государственные документы, писали летописи, переписывали и печатали Евангелия, другие произведения искусства. Здесь строили белокаменные храмы, подобных которым не было во всем мире, здесь работали известные галицкие зодчие и мастера ювелиры.

Центральний оборонний вал княжого Галича тягнувся від краю узбіжжя над рікою Луквою до краю яру Мозолевського потоку. Довжина яру становила 624 метри. Вали насипали на попередньо заготовлені дерев’яні конструкції так, щоб зовнішній бік валу і внутрішній бік рову творили похилу площину. На валах розміщували оборонну стіну, оперту на клятв з внутрішнього боку валу.
—————
Центральный оборонительный вал княжеского Галича тянулся от края узбережья над рекой Луквой к краю оврага Мозолевского потока. Длина оврага составляла 624 метра. Валы насыпали на предварительно заготовленные деревянные конструкции так, чтобы внешняя сторона вала и внутреннюю сторону рва создавали наклонную плоскость. На валах размещали оборонительную стену, опертую на клятв с внутренней стороны вала.Дерев’яна конструкція мала чотирикутну форму із складеними колодами на зруб, які з внутрішнього боку валу надійно закривалися воротьми. Винайдені численні печі свідчать, що вали, крім оборонного, мали ще й житлове і господарське призначення. Зокрема, в них проживала військова дружина Галича, зберігалися запаси харчів для тривалої оборони. Вал з висотою 25 метрів, рів та стіна утворювали неприступну фортецю. Фортецю сьогодні намагаються активно відбудовувати.
——————
Деревянная конструкция имела четырехугольную форму со сложенными бревнами на сруб, которые с внутренней стороны вала надежно закрывались воротами. Найденые многочисленные печи свидетельствуют, что валы, кроме оборонительного, имели еще и жилищное и хозяйственное назначение. В частности, в них проживала военная дружина Галича, хранились запасы продовольствия для длительной обороны. Вал с высотой 25 метров, ров и стена образовывали неприступную крепость.Крепость сегодня пытаются активно восстанавливать.В центрі дитинця давньоруського Галича знаходився Успенський собор, який було побудовано в період князювання Ярослава Осмомисла (1153 – 1187 роки). Це був один з найвеличніших храмів середньовічної Європи, а за своїми масштабами в Київській Русі він поступався лише Софії Київській і Десятинній церкви в Києві: його розміри становили 35,5 х 37,5 метрів. До наших днів дійшли лише фундаменти собору, які у 1936 році відкрив археолог Я.Пастернак. Наступного року в притворі храму був винайдений кам’яних саркофаг з остатками, ймовірно, князя Ярослава Осмомисла – фундатора храму.
—————
В центре детинца древнерусского Галича находился Успенский собор, который был построен в период княжения Ярослава Осмомысла (1153 - 1187 годы). Это был один из величайших храмов средневековой Европы, а по своим масштабам в Киевской Руси он уступал лишь Софии Киевской и Десятинной церкви в Киеве: его размеры составляли 35,5 х 37,5 метров. До наших дней дошли лишь фундаменты собора, которые в 1936 году открыл археолог Я.Пастернак. В следующем году в притворе храма был найден каменный саркофаг с остатками, вероятно, князя Ярослава Осмомысла - основателя храма.XV столітті в південно-західному куту фундаментів Успенського собору збудовано каплицю Святого Василія, яка дійшла до наших днів.
——————
XV веке в юго-западном углу фундаментов Успенского собора построена часовня Святого Василия, которая дошла до наших дней.Церква Успіння Богородиці – сьогоднішня домінанта архітектурного ансамблю в Крилосі, зведена протягом 1584 – 1586 років, як єпископська катедра. Цей статус вона зберегла і до сьогодні.
——————
Церковь Успения Богородицы - сегодняшняя доминанта архитектурного ансамбля в Крылосе, возведенная в течение 1584 - 1586 годов, как епископская катедра. Этот статус она сохранила до сих пор.Під час страшного турецько-татарського нападу у 1676 році храм було пограбовано, а більшість мешканців Крилоса вбито або взято в полон. Протягом 1699 – 1702 років церкву відбудували в стилі ренесанс. Крім того, владика Йосиф Шумлянський не тільки реставрував церкву, й збудував навколо неї оборонні укріплення, звів цегляні стіни, кутові вежі та в’їзну браму.
——————
Во время страшного турецко-татарского нападения в 1676 году храм был разграблен, а большинство жителей Крилоса убиты или взяты в плен. В течение 1699 - 1702 годов церковь отстроили в стиле ренессанс. Кроме того, владыка Иосиф Шумлянский не только реставрировал церковь, и построил вокруг нее оборонительные укрепления, возвел кирпичные стены, угловые башни и въездные ворота.Велику мистецьку цінність становить західний портал, фланкований двома пілястрами та завершений фронтоном, тимпан якого оздоблений різьбленою в камені композицією «Успіння Богородиці».
——————
Большую художественную ценность представляет западный портал, фланкованый двумя пилястрами и завершенный фронтоном, тимпан которого украшен резной в камне композицией «Успение Богородицы».Північний портал оздоблений різьбленими з каменю кронштейнами і завершений трикутним фронтоном, у тимпані якого розміщено емблему реставратора церкви – єпископський герб з літерами І.Ш.Є.Л.Г.К. – А-В, які розшифровуються - Йосип Шумлянський, єпископ Галицький, Львівський, Каменець-Подільський – 1702 рік.
—————
Северный портал украшен резными из камня кронштейнами и завершен треугольным фронтоном, в тимпане которого размещена эмблема реставратора церкви - епископский герб с буквами И.Ш.Е.Л.Г.К. - А-В, расшифровываются - Иосиф Шумлянский, епископ Галицкий, Львовский, Каменец-Подольский - 1702.

Всередині храм виглядає не так архаїчно, як ззовні. Іконостас виконав визначний майстер українського живопису початку ХХ ст. Антон Монастирський.
——————
Всередині храм виглядає не так архаїчно, як ззовні. Іконостас виконав визначний майстер українського живопису початку ХХ ст. Антон Монастирський.

Крилоська Чудотворна Ікона Божої Матері:
———————
Крилоская Чудотворная Икона Божией Матери:

Розпис куполу церкви:
———————
Роспись купола церкви:Митрополичні палати є пам’яткою архітектури XVIII століття. Тут розміщувалася літня резиденція митрополита української греко-католицької церкви Андрія Шептицького. А з 1938 року за ініціативою владики та доктора археології Ярослава Пастернака відкрито музей історії давнього Галича, який пізніше і розмістився в колишніх Митрополичих палатах.
———————
Митрополични палаты являеются памятником архитектуры XVIII века. Здесь размещалась летняя резиденция митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого. А с 1938 года по инициативе владыки и доктора археологии Ярослава Пастернака открыт музей истории древнего Галича, который позднее и разместился в бывших митрополичьих палатах.У 2007 році пожертвами М.Духовича відновлено оборонні башти XVII століття із каплицею Св.Михаїла.
———————
В 2007 году пожертвованиями М.Духовича восстановлено оборонительные башни XVII века с часовней Св.Михаила.

старе фото


Погляд на останок/Взгляд на последокДжерело/источник:

andy-travel.com.ua

Технічний партнер весняної експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".
ну как то так =))
Tags: Івано-Франківщина, Ивано-франковщина, взгляд с небес, музей, оборнні споруди, оборонные сооружения, погляд з небес, храми, церкви
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments