m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Рудки. Церква Успіння Пресвятої Діви Марії/Наследие. Рудки. Успенский костел.

Це крайня стаття перед весняною експедицією 2018 року. Вже цієї ночи буде старт. Ми все ще не досягли мінімальною суми фінансування, тому Ви маєте можливість приєднатися до клубу наших благодійників. Карти для акумуляції коштів:/Это крайняя статья перед весенней экспедиции 2018 года. Уже этой ночи будет старт. Мы все еще не достигли минимальной суммы финансирования, поэтому Вы можете присоединиться к клубу наших благотворітелей. Карты для аккумуляции средств:

5375 4141 0522 0577 monobankРудки засновані 1472 року, а відомі з XIV століття як хутір села Бенькова Вишня (нині - Вишня). У І половині XVIII столітті Рудки отримали магдебурзьке право, а 1867 року стали повітовим центром. Як Вишня, так і Рудки тісно пов'язані з родиною Фредрів, найвідоміші представники якої - драматург Олександр Фредро і митрополит Андрей Шептицькій. Шикарний маєток Фредрів розташований у Вишні, а в церкві в Рудках Фредри поховані.
—————
Рудки основаны в 1472 году, а известные с XIV века как хутор села Бенькова Вишня (ныне - Вишня). В I половине XVIII века Рудки получили магдебургское право, а в 1867 году стали уездным центром. Как Вишня, так и Рудки тесно связаны с семьей Фредро, самые известные представители которой - драматург Александр Фредро и митрополит Андрей Шептицкий. Шикарный особняк Фредро расположен в Вишне, а в костеле в Рудках Фредры похоронены.

Назва "Рудки", ймовірно, походить від слів "рудава", "руда". Так словянські племена називали болота, в ґрунті яких виступала рудувата або червонувата глина. Смуга таких боліт проходить в районі Рудок. Рудки, як присілок Бенькової Вишні, згадується ще у XIV ст. У 1472 році вони вже виступають, як окреме село, що знаходилося в руках родини Тарлів. У 1600 році їхвласником був Юрій Мадалінський, в 1615 році - Юрій Чурило, в 1664 році - Андрій Грудовський. У XVIII ст. Рудки спочатку належали Собєським, потім - Урбанським. У власність Фредрів місто перейшло у ХІХ ст.
—————
Название "Рудки", вероятно, происходит от слов "рудава", "рыжая". Так славянские племена называли болота, в основе которых выступала рыжеватая или красноватая глина. Полоса таких болот проходит в районе Рудок. Рудки, как поселок Беньковая Вишня, упоминается еще в XIV в. В 1472 году они уже выступают, как отдельное село, находившееся в руках семьи Тарле. В 1600 году их владельцем был Юрий Мадалинський, в 1615 году - Юрий Чурило, в 1664 году - Андрей Грудовський.В XVIII в. Рудки сначала принадлежали Собеским, затем - Урбанским. В собственность Фредров город перешел в XIX в.

У II половині XIV століття - I половині XV століття у Рудках була заснована парафія та споруджений перша дерев'яна римо-католицька церква, консекрований єпископом П. Хжонстковським (1435-1452рр.) під титулом св. Войтеха. 1550 року храм відбудували після того, як його знищили татари. У II половині XVI століття парафію було відновлено після майже півстолітнього періоду протестантизму, святиню відремонтовано коштом Мадалінських. У 1685-1728 роках спорудили сучасний мурований бароковий храм завдяки Урбанським.
—————
Во II половине XIV века - I половине XV века в Рудках был основан приход и построен первый деревянный костел, консекрований епископом П. Хжонстковським (1435-1452рр.) под титулом св. Войтеха. В 1550 храм отстроили после того, как его уничтожили татары. Во II половине XVI века приход был восстановлен после почти полувекового периода протестантизма, святыню отремонтировано на средства Мадалинських. В 1685-1728 годах построили современный каменный барочный храм благодаря Урбанским.

Храм зведений з цегли у стилі бароко, тринавний, базиликального типу з напівкруглою апсидою. По осі центральної нави із заходу в XIX ст. прибудований притвор, у південного фасаду - невелике, прямокутне в плані приміщення. Бічні нави значно нижче центральної. Фасади оформлені пілястрами і лопатками. Головний фасад завершує високий двох'ярусний фронтон, пластика якого складається з волют, пірамідальних обелісків в кожному ярусі, лиштв вікон і ніш.
—————
Храм возведен из кирпича в стиле барокко, тринавный, базиликального типа с полукруглой апсидой. По оси центрального нефа с запада в XIX в. пристроен притвор, у южного фасада - небольшое, прямоугольное в плане помещение. Боковые нефы значительно ниже центрального. Фасады оформлены пилястрами и лопатками. Главный фасад завершает высокий двухъярусный фронтон, пластика которого состоит из волют, пирамидальных обелисков в каждом ярусе, наличников окон и ниш.

У 1672 році мав 12 вівтарів, серед них головний - з чудотворною іконою Матері Божої з Дитятком та образами Успіння матері Божої і Св. Войцеха. Чудотворна ікона, відома як Матір Божа Рудківська (перша половина XVI ст.) знаходилася ще у старой римо-католицькой церкві з 1612 року. За переказами, цей образ з православного храму на Поділлі чудесним чином зберігся після того, як церкву на початку XVI ст. спалити татари. залишились на іконі лише деякі сліди вогню. Образ став об'єктом особливого культу. Його вшановували не лише прості люди, але й королі Ян Казимир, Михайло Вишневецький, Ян ІІІ Собєський. 2 липня 1921 року Перемишльський єпископ Йосип Пельчар (беатифікований у 1991 році) коронував чудотворний образ.
—————
В 1672 году было 12 алтарей, среди них главный - с чудотворной иконой Матери Божьей с Младенцем и образами Успения матери Божьей и Св. Войцеха. Чудотворная икона, известная как Матерь Божия Рудковская (первая половина XVI в.) находилась еще в старом костеле с 1612 года. По преданию, этот образ из православного храма на Подолье чудесным образом сохранился после того, как церковь в начале XVI в. сожгли татары. Остались на иконе лишь некоторые следы огня. Образ стал объектом особого культа. Его чествовали не только простые люди, но и короли Ян Казимир, Михаил Вишневецкий, Ян III Собеский. 2 июля 1921 Перемышльский епископ Иосиф Пельчар (беатифицирована в 1991 году) короновал чудотворный образ.

У 1735-1736 роках було збудовано муровану дзвіницю за кошти о. Я. Гродзького. Вежа квадратна в плані, має 4 яруси, складена з цегли. Верхній бароковий ярус було надбудовано в другій половині XIX ст. Найбільш старою частиною являється нижній ярус з контрфорсами на кутах і закладеними під час перебудови XIX ст. арочними воротами.
Є припущення, що дзвіницю перебудовано з оборонної вежі замку. Рудки були укріпленим містом. Карти Міга та дані кадастрової карти 1856 року окреслювали міські укріплення, як земляні фортифікації у вигляді валу і рову.
—————
В 1735-1736 годах былапостроена каменная колокольня за счет о. Я. Гродзького. Башня квадратная в плане, имеет 4 яруса, сложена из кирпича. Верхний барочный ярус был надстроен во второй половине XIX в. Наиболее старой частью является нижний ярус с контрфорсами на углах и заложенными во время перестройки XIX в. арочными воротами.
Есть предположение, что колокольню перестроено из оборонной башни замка. Рудки были укрепленным городом. Карты Мига и данные кадастровой карты 1856 очерчивали городские укрепления, как земляные фортификации в виде вала и рва.

1741 року церкву консекрував архієпископ М. Вижицький під титулом св. Войтеха, Успіння П.Д.М. та Всіх Святих. У 178?-179?, 189?, 1912 та 192?-193? роках відбулась реставрація святині. 2 липня 1921 року єпископ Й. Пельчар здійснив коронацію образу Матері Божої Рудківської з головного вівтаря.
Церкву було закрито совітами у 1946 році. Чудотворну ікону та інше церковне майно таємно вивезли у Перемишль. В храмі влаштували продовольчий склад. У травні 1989 року повернуту церкву освятили, а 15 серпня в день Успіння Пресвятої Діви Марії у Рудках відбувся перший після багатьох років відпуст.
—————
В 1741 году костел консекрувал архиепископ М. Вижицкий под титулом св. Войтеха, Успения П.Д.М. и Всех Святых. В 178? -179 ?, 189 ?, 1912 и 192? -193? годах состоялись реставрации святыни. 2 июля 1921 епископ И. Пельчар совершил коронацию образа Матери Божьей Рудковский с главного алтаря.
Костел был закрыт советами в 1946 году. Чудотворную икону и прочее костельной имущество тайно вывезли в Перемышль. В храме устроили продовольственный склад. В мае 1989 года возвращеный костел освятили, а 15 августа в день Успения Пресвятой Девы Марии в Рудках состоялся первый после многих лет отпуст.

На жаль, 1992 року чудотворний образ, який отримав назву Королеви Бескидів, разом з прикрасами викрали з церкви в Ясені, де з 1968 року він знаходився. У травні 1989 року майбутній єпископ о. Рафал Керницький освятив повернену римо-католицьку церкву. А 11 листопада 1995 року в рудківську церкву повернулася копія чудотворного образу, яку 2 липня 1996 року коронував львівський архієпископ Мар'ян Яворський. У 2003 році храм став Санктуарієм.
Парафію обслуговують дієцезіальні священики.
—————
К сожалению, в 1992 году чудотворный образ, который получил название Королевы Бескид, вместе с украшениями похитили из костела в Ясене, где с 1968 года он находился. В мае 1989 года будущий епископ о. Рафал Керницкий освятил возвращен костел. А 11 ноября 1995 в Рудковский костел вернулась копия чудотворного образа, которую 2 июля 1996 короновал львовский архиепископ Марьян Яворский. В 2003 году костел стал Санктуарием.
Приход обслуживают епархиальные священники.

Головна цікванка храму - каплиця-усипальниця родини Фредро. В каплиці зберігся необароковий дерев'яний вівтар з 70-х років XIX ст. з гербом Фредрів Боньча і дерев'яними фігурами Христа і Марії з XVII ст. Важкий люк закриває хід до крипти, де поховані Фредри. Заслуговує на увагу необароковий надгробок Олександра Фредра і його дружини Софії з Яблоновскіх, виконані з чорного мармуру у львівській майстерні Абеля Марії Пер'єра. У крипті під каплицею стоять п'ять саркофагів: кам'яний саркофаг коронного чесника Яна Собєского з гербом Яніна і чотири сучасні саркофаги з пісковика з прахом Олександра Фредра і членів його родини.
—————
Главная изюминка храма - часовня-усыпальница семьи Фредро. В часовне сохранился необароковий деревянный алтарь с 70-х годов XIX в. с гербом Фредров Боньча и деревянными фигурами Христа и Марии с XVII в. Тяжелый люк закрывает вход в крипту, где похоронены Фредры. Заслуживает внимания необароковое надгробие Александра Фредра и его жены Софии из Яблоновских, выполненые из черного мрамора в львовской мастерской Абеля Марии Перьера. В крипте под часовней стоят пять саркофагов: каменный саркофаг коронного чесника Яна Собеского с гербом Янина и четыре современных саркофага из песчаника с прахом Александра Фредра и членов его семьи.Джерела/источники:
http://rkc.in.ua/index.php?l=u&m=k&f=ozlvsa&p=lvsaruud
http://andy-travel.com.ua/rudki

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0522 0577) - получатель Наталія Ритус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0522 0577) - получатель Наталия Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, костел, храм, церква
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment