m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Categories:

Спадщина. Київ. Лавра. Трoїцька церква. Частина 2/Наследие. Киев. Лавра. Троицкая церковь. Часть 2.

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чём

Частина 1/Часть 1
Частина 3/Часть 3Фасади.
У 1730-1740-х роках східний та західний фасади церкви були оздоблені в стилі українського бароко, якому притаманні пишна декорованість, динамічність і святковість. Розписи на фасадах і внутрішніх стінах церкви виконані темперою і олією майстрами лаврської іконописної школи. Розписи екстер'єру змінювали досить часто. Останні виконані у 1900—1902 роках.
На уступах фортечних мурів ліворуч і праворуч Святих врат у 1901—1902 роках Іваном Їжакевичем були написані композиції «Собор преподобних Ближніх печер» та «Собор преподобних Дальніх печер».
—————
Фасады.
В 1730-1740-х годах восточный и западный фасады церкви были украшены в стиле украинского барокко, которому присущи пышная декорованисть, динамичность и праздничность. Росписи на фасадах и внутренних стенах церкви выполнены темперой и маслом мастерами лаврской иконописной школы. Росписи экстерьера изменяли довольно часто. Последние выполнены в 1900-1902 годах.
На уступах крепостных стен слева и справа Святых врат в 1901-1902 годах Иваном Ижакевичем были написаны композиции «Собор преподобных Ближних пещер» и «Собор преподобных Дальних пещер».
Живопис.
Живопис Троїцької надбрамної церкви — найцінніша пам'ятка українського художнього мистецтва початку XVIII ст. Він виділяється бездоганним малюнком, виразністю фарб, високою композиційною майстерністю і включає в себе більш ніж 100 композицій. Сюжети живопису взяті з історії християнської церкви та біблійних переказів. Значну частину площі розписів займає пейзаж, що має символічне значення.
—————
Живопись.
Живопись Троицкой надвратной церкви - самая ценная достопримечательность украинского художественного искусства начала XVIII в. Она выделяется безупречным рисунком, выразительностью красок, высоким композиционным мастерством и включает в себя более 100 композиций. Сюжеты живописи взяты из истории христианской церкви и библейских переводов. Значительную часть площади росписей занимает пейзаж, что имеет символическое значение.Всі частини церкви мають певне символічне значення, що відображене в сюжетах розписів. Чотири фрески заслуговують на особливу увагу:
• «Похід праведників до раю» — на північній стіні при вході до церкви,
• «Перший Вселенський (Нікейський) собор» — на західній стіні,
• «Хрещення ефіопа апостолом Філіпом» — на північній стіні,
• «Вигнання торговців із храму» — над входом.
—————
Все части церкви имеют определенное символическое значение, что отражено в сюжетах росписей. Четыре фрески заслуживают особого внимания:
• «Поход праведников в рай" - на северной стене при входе в церковь,
• «Первый Вселенский (Никейский) собор" - на западной стене,
• «Крещение эфиопа апостолом Филиппом" - на северной стене,
• «Изгнание торгующих из храма" - над входом.Вхід до церкви символізує дорогу до Бога: на стіні зображено «Похід праведників до раю», їх ведуть янголи, яких послав Бог Отець, зображений на стелі. Рай зображено як уявний ландшафт, на якому ходять павичі, слони, верблюди та інші екзотичні тварини.
Фреска в центральному апсиді церкви присвячена Першому Вселенському собору в Нікеї. В самому центрі композиції серед багатьох фігур можна виділити Імператора Констянтина, оточеного церковними ієрархами. Художники зобразили їх одягненими в костюми XVIII сторіччя. З лівого боку фрески зображений Гетьман Іван Скоропадський.
Фреска «Вигнання Торговців з Храму» над входом має динамічну і цікаву композицію — торговці, яких виганяє Ісус Христос, йдуть до справжніх дверей в стіні.
—————
Вход в церковь символизирует путь к Богу: на стене изображено «Поход праведников в рай», их ведут ангелы, которых послал Бог Отец, изображенный на потолке. Рай изображен как воображаемый ландшафт, на котором ходят павлины, слоны, верблюды и другие экзотические животные.
Фреска в центральном апсиде церкви посвящена Первому Вселенскому собору в Никее. В самом центре композиции среди многих фигур можно выделить Императора Константина, окруженного церковными иерархами. Художники изобразили их одетыми в костюмы XVIII столетия. С левой стороны фрески изображен Гетьман Иван Скоропадский.
Фреска «Изгнание торговцев из Храма» над входом имеет динамическую и интересную композицию - торговцы, которых выгоняет Иисус Христос, идут в настоящие двери в стене.Частина 1/Часть 1
Частина 3/Часть 3

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Приватбанк (5363 5426 0205 1337), Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Приватбанк (5363 5426 0205 1337), Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".

ну как то так =))
Tags: Київ, Лавра, росписи, храми, церква, церковь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments