m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Крисовичі. Каплиця замку Адама Мнішека/Наследие. Крысовичи. Часовня замка Адама Мнишека.

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чёмКрисовичі, що починаються відразу за південним передмістям Мостиськів - Закостеллям, відомі принаймні з 1440 року. Назва поселення походить від давньоруської шляхетської родини Крисів. На початку XVIII ст. селом володіли спочатку Стефан, а потім його син Міхал Ян Злочовські (Zloczowsci) гербу Грабє (Grabie).
----------
Крысовичи, начинающиеся сразу за южным пригородом Мостисков - Закостельем, известны по крайней мере с 1440 года. Название поселения происходит от древнерусской шляхетской семьи Крысов. В начале XVIII в. селом владели сначала Стефан, а затем его сын Михал Ян Злочовськи (Zloczowsci) герба Грабэ (Grabie).


В середині XVIII ст. Крисовичі дісталися родині Мнішеків (а власне Адаму Юзефу Мнішеку, 1721-1784). Саме він у Крисовичах постав замок. Разом з замком постала і замкова каплиця, яку освятив у 1780 році львівський архієпископ Вацлав Сераковський. Через сто років до каплиці добудували палац.
----------
В середине XVIII в. Крысовичи достались семье Мнишеков (а собственно Адаму Юзефу Мнишеку, 1721-1784). Именно он в Крысовичах посроил замок. Вместе с замком возникла и замковая часовня, которую освятил в 1780 году львовский архиепископ Вацлав Сераковский. Через сто лет к часовне достроили дворец.

За других джерел слідує що Адам Юзеф вибрав Крисовичі як місце родинної резиденції - і на місці замочку Злочовських звів прегарний палац та оточив його чудовим парком. Після його смерті всі маєтності дісталися його сину, 10-літньому на той час Станіславу Мнішеку (1774-1846), майбутньому чоловіку Гелени Любомирської та послу до галицького сейму.
-----------
Из других источников следует что Адам Юзеф выбрал Крысовичи как место семейного резиденции - и на месте замочка Злочовських возвел прекрасный дворец и окружил его великолепным парком. После его смерти все владения достались его сыну, 10-летнему в то время Станиславу Мнишеку (1774-1846), будущему мужу Елены Любомирской и послу в галицкого сейма.

Син Станіслава та Гелени Адам (помер в 1844 р.) нащадків не мав, тож Крисовичі дісталися дочці Людгардзі (Ludgardza, 1823-1911, з 1843 р. заміжня за графом Едвардом Петром Стадницьким, 1817-1902). Так Крисовичі на ціле століття стали власністю роду Стадницьких. Останнім власником села був онук Едварда Петра, граф Станіслав Адам Стадницький (07.12.1878 - близько 1950).
----------
Сын Станислава и Елены Адам (умер в 1844 г..) потомков не імел, поэтому Крысовичи достались дочери Людгардзии (Ludgardza, 1823-1911, с 1843 г.. замужем за графом Эдвардом Петром Стадницким, 1817-1902). Так Крысовичи на целое столетие стали собственностью рода Стадницких. Последним владельцем села был внук Эдварда Петра, граф Станислав Адам Стадницкий (07.12.1878 - около 1950).

Зараз вже майже неможливо встановити, коли точно і ким точно був зведений крисовицький палац - невідомо навіть, як часто і як сильно він перебудовувався. Орієнтовна - лише орієнтовна! - дата - 1780 р. Але резиденція в Крисовичах викликала подив і захват - це безперечно. Перша згадка про маєток є під 1786 р. в "Географії Галичини" Е.А.Куропатницького.
----------
Сейчас уже почти невозможно установить, когда точно и кем точно был возведен крисовицький дворец - неизвестно даже, как часто и как сильно он перестраивался. Ориентировочная - лишь ориентировочная! - дата - 1780 год. Но резиденция в Крысовичах вызывала удивление и восторг - это бесспорно. Первое упоминание о поместье находится под 1786 год в "Географии Галичины" Е.А.Куропатницького.

Найстаріші зображення крисовицького палацу походять з 1820-х років. Деякі з них, здається, писалися по пам'яті, бо з реальністю мають небагато спільного. Так, на акварелі Йосифа Ріхтера вірно показаний сам палац, а от коли справа дійшла до правого павільйону, автора накрила хвиля фантазії. А літографія П.Піллера (за малюнком Антонія Лянге) показує споруду практично такою ж, якою вона є на фотографіях 1939 року.
-----------
Самые старые изображения крисовицького дворца происходят из 1820-х годов. Некоторые из них, кажется, писались по памяти, потому что с реальностью имеют мало общего. Так, на акварели Иосифа Рихтера верно показан сам дворец, а вот когда дело дошло до правого павильона, автора накрыла волна фантазии. А литография П.Пиллера (по рисунку Антония Ланге) показывает сооружение практически таким же, какой оно есть на фотографиях 1939 года.

Одне з найдавніших зображень палацового комплексу в Крисовичах. Початок ХІХ ст. За аквареллю Й.Ріхтера/Одно из древнейших изображений дворцового комплекса в Крысовичи. Начало XIX в. По акварелью Й.Рихтера.


Літографія П.Піллера. І пол. ХІХ ст./Литография П.Пиллера. І пол. XIX в.
Під час війни російські війська пошкодили палац, але каплиця залишилася не ушкодженою. Спалили палац у 1939 році, а у 50-х роках ХХ століття його руїни розібрали, спорудивши з будівельного матеріалу приміщення колгоспу.
До початку Другої світової війни замковою каплицею опікувалися отці-редемптористи з костелу Св. Катерини з Мостиськів. Каплиця мала головний вівтар з образом Христа Розп'ятого. До сьогодні у каплиці збереглися фрески, автором яких, як припускають, був знаменитий львівський художник Станіслав Строїнський.
----------
Во время войны русские войска повредили дворец, но часовня осталась неповрежденной. Сожгли дворец в 1939 году, а в 50-х годах ХХ века его руины разобрали, соорудив из строительного материала помещения колхоза.
К началу Второй мировой войны замковой часовней занимались отцы-редемптористы из костела Св. Екатерины с Мостисков. Часовня имела главный алтарь с образом Христа Распятого. До сих пор в часовне сохранились фрески, автором которых, как предполагают, был знаменитый львовский художник Станислав Строинский.У радянські часи всередині каплиці влаштували колгоспний склад. Повернули святиню римо-католицькій громаді у 1990 році. Протягом наступних 5 років каплицю відновили і добудували до неї приміщення, перетворивши її на храм. Роботи по відновленню храму здійснювалися за проектом львівського художника Валерія Бортякова. У жовтні 1995 році перебудовану святиню освятили під титулом Матері Божої Фатимської, а у жовтні 1997 року церкву оголошено Санктуарієм Матері Божої Фатимської.
-----------
В советские времена внутри часовни устроили колхозный склад. Вернули святыню римо-католической общине в 1990 году. В течение следующих 5 лет часовню восстановили и пристроили к ней помещения, превратив ее в храм. Работы по восстановлению храма осуществлялись по проекту львовского художника Валерия Бортякова. В октябре 1995 году перестроечную святыню освятили под титулом Матери Божьей Фатимской, а в октябре 1997 года церковь объявлено Санктуарием Матери Божьей Фатимской.

Ще декілька стариї фото/еще несколько старых фото
Джерела/источники:
http://andy-travel.com.ua/krisovichi
https://www.castles.com.ua/krysowice.html
https://audiovis.nac.gov.pl/search/
https://polona.pl/search/?query=krysowice&filters=public:1


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Приватбанк (5363 5426 0205 1337), Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Приватбанк (5363 5426 0205 1337), Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, каплиця, костел, церква, часовня
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments