m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Самбір. Костел св. Станіслава і монастир бернардинців/Наследие. Самбор. Костел. Монастырь.

Проекту потрібна Ваша допомога/Проекта нужна Ваша помощь

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Костел святого Станіслава (1709-1751 р.р.) і монастир бернардинців — культова споруда і монастир в Україні, розташовані в м. Самбір Львівської області. Основа комплексу відноситься до 1698 року. До складу монастиря входить костел святого Станіслава, дзвіниця і монастирські келії.
Перший бернардинський монастир був збудований у 1471—1476 роках. До сьогодні ці будівлі не збереглися. Спорудження кам'яного монастиря розпочато в 1698 році.
----------
Костел святого Станислава (1709-1751 г.г.) и монастырь бернардинцев - культовое сооружение и монастырь в Украине, расположенные в г. Самбор Львовской области. Основа комплекса относится к 1698 году. В состав монастыря входит костел святого Станислава, колокольня и монастырские кельи.
Первоначальный монастырь бернардинцев был построен в 1471-1476 годах. До сих пор эти здания не сохранились. Сооружение каменного монастыря началось в 1698 году.

Історія.
Спочатку був закладений цвинтар (на місці, де зараз знаходиться виправно-трудова колонія для неповнолітніх). Було збудовано капличку в центрі цвинтаря. У ній відправляли Службу Божу до 1474 року, коли було збудовано костел Внебовзяття Пресвятої Богородиці.
-----------
История.
Сначала было заложено кладбище (на месте, где сейчас находится исправительно-трудовая колония для несовершеннолетних). Была построена часовня в центре кладбища. В ней отправляли Литургию до 1474 года, когда был построен костел Успения Пресвятой Богородицы.

У 1498 році монастир був спалений татарами. Бернардини у 1514 році приступили до будівництва мурованої оборонної святині. Монастир оточили міцними та високими мурами, з цегли та каменю. Із західного боку монастиря знаходилась брама, а з південного — чотирикутна в плані вежа з хвірткою.
------------
В 1498 году монастырь был сожжен татарами. Бернардини в 1514 году приступили к строительству каменной оборонной святыни. Монастырь окружили крепкими и высокими стенами, из кирпича и камня. С западной стороны монастыря находились ворота, а с южной - четырехугольная в плане башня с калиткой.

пройдемо в костел через нинішнє училище культури/пройдем в костел через нынешнее училище культуры


парадні сходи на другий поверх/парадная лестница на второй этаж
бокові сходи/боковая лестница


На початку XVIII ст. до Самбора прибули Єзуїти, які у 1709 р. почали будувати костел за проектом архітектора Я. Деламарса. Закінчилось будівництво у 1751 році. Насичені архітектурним декором фасади та інтер`єр костелу до нашого часу є яскравим зразком високого бароко. На той час поряд вже постала колегія (1749 р.), а у 1756 році закінчилося будівництво наріжної кам’яниці для гуманітарної гімназії.
------------
В начале XVIII в. в Самбор прибыли иезуиты, которые в 1709 году начали строить костел по проекту архитектора Я. Деламарса. Закончилось строительство в 1751 году. Насыщенные архитектурным декором фасады и интерьер костела до нашего времени является ярким образцом высокого барокко. К тому времени рядом уже появилась коллегия (1749), а в 1756 году закончилось строительство наружной каменицы для гуманитарной гимназии.

Монастир Єзуїтів був найбагатшим в місті. Але у 1773 році папа Климентій розпустив орден, а все їхнє майно в Самборі було сконфісковане австрійською владою, яка всі монастирські будівлі використала для своїх потреб: у монастирі та колегії розмістили циркулярний уряд, згодом староство, в наріжній кам`яниці – гімназія, в приміщенні костелу – військові магазини.
----------
Монастырь Иезуитов был самым богатым в городе. Но в 1773 году папа Климент распустил орден, а все их имущество в Самборе было конфисковано австрийской властью, которая все монастырские здания использовала для своих нужд: в монастыре и коллегии разместили циркулярное правительство, впоследствии староство, в каменице - гимназия, в помещении костела - военные магазины.У 1847 році влада віддала єзуїтський костел ордену отців Бернардинців, і він став називатися костелом Св. Станіслава.
Проте у 1905 році було знесено усі монастирські будівлі, на їх місці почали будівництво приміщень повітового суду та в'язниці.
-----------
В 1847 году власти отдали иезуитский костел ордену отцов бернардинцев, и он стал называться костелом Св. Станислава.
Однако в 1905 году было снесено все монастырские здания, на их месте начали строительство помещений уездного суда и тюрьмы.

В нових приміщеннях монастир проіснував до 1939 року. 1987 року костел відреставровано і пристосовано під концертний зал органної музики, який підпорядковано Самбірському училищу культури. Саме ж училище розташувалось у приміщеннях монастиря. Будівля унікальна своїми акустичними якостями. Відлуння триває 6,5 секунд.
-------------
В новых помещениях монастырь просуществовал до 1939 года. В 1987 году костел отреставрирован и приспособлен под концертный зал органной музыки, который подчинен Самборском училищу культуры. Само же училище расположилось в помещениях монастыря. Здание уникально своими акустическими качествами. Эхо продолжается 6,5 секунд.

перейдемо до кам'яниці, де зараз учбовий корпус/перейдем в каменицу, где нынче учебний корпус


Архітектура.
Костел — бароковий, прямокутний у плані, тринавний, базилікального типу. Головний фасад з низькими двоярусними вежами, завершеними трикутними фронтонами. Костел мурований, складається з прямокутної нави з 4-ма арками і вужчого від неї пресбітерія з трьома арками.
-----------
Архитектура.
Костел - барочный, прямоугольный в плане, трехнавный, базиликального типа. Главный фасад с низкими двухъярусными башнями, завершенными треугольными фронтонами. Костел каменный, состоит из прямоугольной нави с 4-мя арками и узкого от нее пресбитерия с тремя арками.

тут збереглось багато груб/тут сохранилось много груб


коли дойшов час знімати в кам'яниці скінчилось місто на картках, тому знімали на старенький другий айпед міні =)

До південного фасаду костелу примикає двоповерховий корпус келій. Будівля кам'яна, коридорної системи з хрестовими склепіннями на першому поверсі. Південно-західний кут монастирської будівлі включає чотиреярусну, квадратну в плані під шатровим дахом дзвіницюю, яка на фотографіях початку ХХ віку ще була двохповерховою.
-----------
К южному фасаду костела примыкает двухэтажный корпус келий. Здание каменное, коридорной системы с крестовыми сводами на первом этаже. Юго-западный угол монастырского здания включает четырехярусную, квадратную в плане под шатровой крышей колокольню, которая на фотографиях начала ХХ века еще была двухэтажной.

Ну і трошкі архівного матеріалу/ну и немного архивного материала


1985


200х


https://uk.wikipedia.org/wiki/Костел_святого_Станіслава_і_монастир_бернардинців_(Самбір)
http://guide-ua-pl.info/самбір/
http://www.pslava.info/SambirM_CloisterBernardyniv_Keliji,207704.html
http://mycreationsismylife.blogspot.com
http://wikimapia.org/24472657/uk/Самбірський-коледж-культури-і-мистецтв
https://www.castles.com.ua/sambir.html
https://polona.pl/search/?query=sambor&filters=public:1

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337)- получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, концертний зал, костел, орган, церква, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments