m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Борщовичі. Костел та дерев'яна церква./Наследие. Борщовичи. Костел и деревянная церковь.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Не характерний для проекту дубль двох пам'яток, але ... матеріалу не багато і було вирішено його групувати.
І так.
Борщовичі відомі не тільки маєтком Артура Кінца, а ще й дерев’яною Церквою Пресвятої Тройці, та костелом. Почнемо з костелу…
—————
Не характерный для проекта дубль двух памяток, но... материала не много и было решено его сгрупировать.
И так.
Борщовичи известны не только имением Артура Кинца, а еще и деревянной церковью Пресвятой Троицы, и костелом. Начнем с костела ...

Костел Благовіщення (за другімі даннимі Введення Пр.Богородиці) звели і освятили в 1898 р. на кошти Зофії Сємєньксьої-Левицької (Zofię Siemieńską-Lewicką).
—————
Костел Благовещения (по другимим данными Введение Пр.Богородицы) возвели и освятили в 1898 г.. на средства Зофии Семеньксой-Левицкой (Zofię Siemieńską-Lewicką).

Місцевий костел Благовіщення вимушено припинив свою духовну діяльність далекого 1963-го.
Минуло 22 роки...
Споруду перетворили... Ні, не у зерносховище: тут були запасники львіського історичного музею.
—————
Местный костел Благовещения вынужденно прекратил свою духовную деятельность дальнім 1963-ом.
Прошло 22 года ...
Здание превратили ... Нет, не в зернохранилище: здесь были запасники львовского исторического музея.

1985-го радянська влада облаштувала у зачиненому храмі музей …першої кінної армії під орудою Будьонного.
Так, католицька духовна святиня мала стати збіркою матеріалів та документів, що засвідчують загарбницькі походи радянських кіннотників на чужі землі.
—————
В 1985-м советская власть обустроила в закрытом храме музей ... первой конной армии под руководством Буденного.
Так, католическая духовная святыня должна была стать сборником материалов и документов, удостоверяющих захватнические походы советских конников на чужие земли.

Кажуть, що в 1990-х роках храм віддали місцевій греко-католицькій громаді (насправді це скоріше мова йде про дерев’яний храм, бо на мапі церков УГКЦ позначен він, а не костел).
Переконатися в останньому мені не судилося, був вечір недільного дня і село було вже уміртворенно порожнім ...
—————
Говорят, что в 1990-х годах храм отдали местной греко-католической общине (на самом деле это скорее речь идет о деревянном храм, потому что на карте церквей УГКЦ обозначен он, а не костел).
Убедиться в последнем мне не суждено, был вечер воскресного дня и село было уже умиртворенно пустым ...

А дерев`яна церква Пресвятої Тройці стоїть на підвищенні, недалеко центру села. Найперша згадка про місцевий храм походить з 1570 року. Його разом зі селом у 1648 р. спалили татари. Потім про церкву пишуть, що у 1808 р. її збудували з різаного соснового дерева з трьома верхами. Тоді вона була дочірньою (філіальною) до церкви у сусідніх Пикуловичах.
—————
А деревянная церковь Пресвятой Троицы стоит на возвышении, недалеко от центра села. Самое раннее упоминание о местном храм происходит с 1570 года. Его вместе с деревней в 1648 сожгли татары. Затем о церкви пишут, что в 1808 году ее построили из резаного соснового дерева с тремя верхами. Тогда она была дочерней (филиальной) церкви в соседних Пикуловичах.У 1892 р. збудували нову цегляну дзвінницю. Весною 1912 р. в результаті пожежі дерев`яна святиня згоріла. Через три роки на церковному подвір`ї поставили тимчасову каплицю і приступили до будівництва нового дерев`яного храму. Деякі ікони малював відомий маляр Петро Холодний (старший). Весною 1922 р. храм освятили. У 1938 р. провели розписи в інтер`єрі.
—————
В 1892 г. построили новую кирпичную колокольню. Весной 1912 года в результате пожара деревянная святыня сгорела. Через три года на церковном дворе поставили временную часовню и приступили к строительству нового деревянного храма. Некоторые иконы рисовал известный художник Петр Холодный (старший). Весной 1922 храм освятили. В 1938 г. провели росписи в интерьере.Відомо, що у церкві знаходилися старовинні ікони св.Онуфрія і св.Параскеви. На стіні церкви є установлена у 2007 р. пам'ятна таблиця "...в честь служіння отця-пароха Василя ОЩИПКА в церкві Пресвятої Трійці в с. Борщовичі в роках 1928-1949". Тризрубна триверха святиня традиційно оточена піддашшям і має прибудовану до вівтаря ризницю.
—————
Известно, что в церкви находились старинные иконы св.Онуфрия и Параскевы. На стене церкви установлена в 2007 году. Памятная таблица "... в честь служения отца священника Василия ОЩИПКО в церкви Пресвятой Троицы в с. Борщовичи в годах 1928-1949". Трехсрубная трехъярусная святыня традиционно окружена навесом и имеет пристроенную к алтарю ризницу.Легко побачити, що у південній стіні восьмерика бані над навою чомусь немає вікна. Можливо, так було задумано архітектором. Дуже незручно, що з північної та східної сторони церкви ростуть вічнозелені дерева, які не дозволяють сфотографувати будівлю з даних сторін.
———————
Легко увидеть, что в южной стене восьмерика бане над навой почему-то нет окна. Возможно, так было задумано архитектором. Очень неудобно, что с северной и восточной стороны церкви растут вечнозеленые деревья, которые не позволяют сфотографировать здание по данным сторон.

Пристоячі жони. Частина композиції «Розп’яття» з Борщович. Кінець XV – початок XVI ст. Львівський музей українського мистецтва/
Пристоящими жены. Часть композиции «Распятие» из Борщовичей. Конец XV - начало XVI в. Львовский музей украинского искусства.Джерела/источники:
http://vgolos.com.ua/articles/shcho_mav_budonnyy_do_kostelu_u_borshchovychah_200115.html
https://castles.com.ua/barszczowice.html
http://map.ugcc.ua
https://vicarman.livejournal.com/3019.html
http://decerkva.org.ua/borschovychi.html
http://www.pslava.info/BorschovychiS_CerkSvTrijci_266,241489.html

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337)- получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments