m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Categories:

Спадщина. Буськ. Церква св. Параскеви/Наследие. Буск. Церковь св. Параскевы.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


Ми знімали цю церкву у 2013 та 2017 роках/Мы снимали эту церковь в 2013 и 2017 годахЯкщо іти від костелу, нікуди не звертаючи - і йти довго-довго - то вул. М.Шашкевича виведе до тризрубної одноверхої Параскевської церкви (1708, вул Шашкевича, 56а). Де поділася її дзвіниця з XVIII ст., не відомо.
----------
Если идти от костела, никуда не сворачивая - и идти долго-долго - то ул. М.Шашкевича выведет к трихсрубной одноэтажной Параскевской церкви (1708, ул Шашкевича, 56а). Куда поделась ее колокольня с XVIII в., не известно.Храм було зведено у 1708 році в передмісті Довга Сторона (зараз це вулиця Шашкевича), про що свідчить напис на надпоріжнику дверей бабинця. Конструкція святині є доволі унікальною для українських церков, адже є рідкісним випадком дерев"яного храму у вигляді ротонди. Наприкінці XVIII століття невідомий народний майстер розмалював барабан і верхню частину стін.
----------
Храм был построен в 1708 году в пригороде Длинная Сторона (сейчас это улица Шашкевича), о чем свидетельствует надпись на надпорожнике дверей бабинца. Конструкция святыни довольно уникальна для украинских церквей, ведь является редким случаем деревяного храма в виде ротонды. В конце XVIII века неизвестный народный мастер разрисовал барабан и верхнюю часть стен.

Перша перебудова церкви відбулась у 1807 році, коли було піднято стіни вівтарного зрубу. Зроблено це було задля встановлення нового високого вівтаря, який не влізав у старий низький простір вівтарної частини храму. Можливо десь в той же час було прибудовано бабинець (за інших джерел його добудували в 1833 році. І він колись був більшим.
-----------
Первая перестройка церкви состоялась в 1807 году, когда были подняты стены алтарного сруба. Сделано это было для установления нового высокого алтаря, что не влезал в старое низкое пространство алтарной части храма. Возможно где-то в то же время был пристроен бабинец (по информации из других источников его достроили в 1833 году. И он когда-то был большим.Той старий бабинець пам'ятає доглядачка храму (церква недіюча), дуже симпатична жінка, колишня вчителька англійської мови. Вона не лише розкаже історію церкви, а й згадає, яким дивовижно-прекрасним видавався її інтер'єр для них, дітей передмістя, котрі бігали сюди заглядати в шпаринку. Рідний храм жителі Буська люблять, бляхою не ображають.
-----------
Тот старый бабинец памнит смотрительница храма (церковь недействующая), очень симпатичная женщина, бывшая учительница английского языка. Она не только расскажет историю церкви, но и вспомнит, каким удивительно-красивым казался ее интерьер для них, детей пригорода, которые бегали сюда заглядывать в щелочку. Родной храм жители Буска любят, железом не обижают.

На початку ХХ століття з північного боку вівтаря було прибудовано ризницю.
У 1963 році церкві надано статус пам"ятки архітектури.
Чергова реконструкція храму відбулась у 1983 році, коли за проектом І. Могитича і В. Швеця церкві було надано первісного вигляду. Було розібрано бабинець і ризницю, понижено до початкового рівня стіни вівтарної частини храму, а також відкрито старі вікна.
Свого часу богослужіння в церкві проводив отець Омелян Петрушевич, батько президента ЗУНР Євгена Петрушевича. Цілком ймовірно, що саме в цьому храмі був хрещений мабутній політичний діяч.
-----------
В начале ХХ века с северной стороны алтаря было пристроено ризницу.
В 1963 году церкви присвоен статус памятки архитектуры.
Очередная реконструкция храма состоялась в 1983 году, когда по проекту И. Могитича и В. Швеца церкви был надан первоначальный вид. Были разобраны бабинец и ризница, снижены до начального уровня стены алтарной части храма, а также открыто старые окна.
В свое время богослужения в церкви проводил отец Емельян Петрушевич, отец президента ЗУНР Евгения Петрушевича. Вполне вероятно, что именно в этом храме был крещен будущий политический деятель.

З запису в живому журналі rbrechko.livejournal.com від 2015 року:
На жаль, сьогодні церква перебуває в аварійному стані. У 2007 році храм навіть було відімкнено від електопостачання, шоб уникнути можливої пожежі від електричного замикання. Потребує заміни гонтове покриття даху, а також частина брусів, які або прогнили, або сильно понищені шкідниками, через що в стінах утворились отвори і щілини, а сама церква трохи похилилась. Реставраційні роботи потрібно провести якомога швидше, бо інакше не буде що відновлювати. Навіть попри те, що у 2007 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію на відновлення храму, кошти на реставрацію не було виділено і на даний момент їх немає. Цікаво, що після того як кілька років тому в храм повернули іконостас, церква перестала нахилятись. Люди, які наглядають за святинею, напівжартома кажуть, що зараз іконостас тримає увесь храм.
-----------
Из записи в живом журнале rbrechko.livejournal.com от 2015 года:
К сожалению, сегодня церковь находится в аварийном состоянии. В 2007 году храм даже был отключен от электроэнергии, чтоб избежать возможного пожара от электрического замыкания. Требует замены гонтовое покрытия крыши, а также часть брусьев, которые или прогнили, или сильно уничтожены вредителями, из-за чего в стенах образовались отверстия и щели, а сама церковь немного накренилась. Реставрационные работы нужно провести как можно скорее, иначе нечего будет восстанавливать. Даже несмотря на то, что в 2007 году было изготовлено проектно-сметную документацию на восстановление храма, средства на реставрацию не было выделено и на данный момент их нет. Интересно, что после того как несколько лет назад в храм вернули иконостас, церковь перестала наклоняться. Люди, которые присматривают за святыней, полушутя говорят, что сейчас иконостас держит весь храм.Храм зведено за канонами народної архітектури галицької школи. Це дерев'яна двозрубна одноверха церква. Побудована з соснових брусів. Належить до рідкісного типу центричних споруд, що нагадують своєю планово-просторовою структурою ротонду. Центральний восьмигранний зруб витягнутий по осі схід-захід, до нього зі сходу примикає гранований пятистінний зруб. Центральний об'єм перекритий восьмигранним шатровим верхом, який поставлено на восьмерик з двома заломами і завершено сліпим ліхтарем. Центральний і східний зруби оточені піддашшям на приставних кронштейнах. Покриття ґонтове. Хори розміщені в центральному зрубі над аркою.
----------
Храм построен по канонам народной архитектуры галицкой школы. Это деревянная двухсрубная одноэтажная церковь. Построена из сосновых брусьев. Относится к редкому типу центрических сооружений, напоминающих своей планово-пространственной структурой ротонду. Центральный восьмигранный сруб вытянутый по оси восток-запад, к нему с востока примыкает граненый пятистинний сруб. Центральный объем перекрыт восьмигранным шатровым верхом, поставленным на восьмерик с двумя уступами и завершен слепым фонарем. Центральный и восточный срубы окружены навесом на приставных кронштейнах. Покрытие гонтовое. Хоры расположены в центральном срубе над аркой.Всередині церква не справляє враження покинутої пам'ятки архітектури: тут і іконостас на місці, і ікони в рушниках, і килими на підлозі. Тихо, затишно, тісненько. На стелі розписи В. Леонтовича (1833, поновлені в 1889-1890 р. М.Сирським), за другими джерелами автор невідом. Зовні на підвалині основного зрубу нави та її брусах вирізьблені поминальні написи. Неподалік від церкви зберігся старий кіркут.
----------
Внутри церковь не похожа заброшенной памятники архитектуры: здесь и иконостас на месте, и иконы в полотенцах, и ковры на полу. Тихо, уютно, тесно. На потолке росписи В. Леонтовича (1833, восстановлены в 1889-1890 г.. М.Сирським), по другим источникам автор не известен. Снаружи на фундаменте основного сруба нави и ее брусьях вырезанные поминальные надписи. Неподалеку от церкви сохранился старый киркут.На момент останнього відвідування на весні 2017 (перше у 2013 року), пам’ятку почали таки відновлювати, знят старий та гнілий гонт, підсилені фундаменти, церква стоїть в будівельних лісах, тільки як завжди на самих робітників я не попав =(. За інформацією з prozorro капітальний ремонт і реставрація мав би закінчитися 31 грудня 2017 року. Але що там і як на данний час інформації в мене немає…
----------
На момент последнего посещения весной 2017 (первое в 2013 году), памятник начали таки восстанавливать, снят старый и гнилой гонт, усиленны фундаменты, церковь стоит в строительных лесах, только как всегда на самих рабочих я не попал = (. По информации из prozorro капитальный ремонт и реставрация должен закончиться 31 декабря 2017года. Но что там и как в настоящее время информации у меня нет ...

Разом з підсиленням фундаментів працювали археологи. Науковий  співробітник інституту  археології  Львівського  національного  університету  ім. І.Франка Петро Довгань, який спільно із членами товариства “Бужани” проводить археологічне дослідження на території храму, повідомив про знахідку на місці розкопок 80-ти стародавніх монет, двох срібних перснів та наіконного обрамлення.
----------
Вместе с усилением фундаментов работали археологи. Научный сотрудник института археологии Львовского национального университета им. И.Франко Петр Довгань, который совместно с членами общества "Бужаны" проводит археологическое исследование на территории храма, сообщил о находке на месте раскопок 80-ти древних монет, двух серебряных колец и наиконного обрамления.Джерела/источники:
https://www.castles.com.ua/busk.html
https://rbrechko.livejournal.com/226006.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Церква_святої_Параскеви_(Буськ)
http://www.pslava.info/BuskM_CerkSvParaskevy,208926.html
http://decerkva.org.ua/busk_paraskevy.html
http://www.buskeradio.in.ua/u-busku-bilya-tserkvi-sv-paraskevi-arheologi-znayshli-80-starovinnih-monet-xiv-stolittya/
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-10-31-001524-a

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337)- получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, дерев'яна архітектура, дерев'яна церква, деревяная церковь, деревянная архитектура, реставрация, реставрація
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments