m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Семенівка. Храм св. арх. Михаїла/Наследие. Семеновка. Храм св. арх. Михаила.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Дерев`яна церква збудована селянами з дозволу короля у 1718 році з соснового дерева на дубових фундаментах. На надпоріжнику південних дверей є різьблений напис (переклад з "Інскрипції на дерев'яних церквах" В.Слободян): "Року Божого 1718 дня 31 місяця червня". Біля церкви існувала дерев`яна дзвіниця з 4-ма дзвонами. У 1901 році в селі було 246 греко-католиків, а в 1939 році - лише 16 українських родин.
——————
Деревянная церковь построена крестьянами с разрешения короля в 1718 году из соснового дерева на дубовых фундаментах. Над порогом южных дверей есть резная надпись (перевод с "Инскрипции на деревянных церквях" В. Слободян): "Года Божьего 1718 дня 31 июня месяца". У церкви была деревянная колокольня с 4-мя колоколами. В 1901 году в селе было 246 греко-католиков, а в 1939 году - только 16 украинских семей.

У дерев`яній церкві Св. Арх. Михайла у 1930-х роках ще періодично відбувались богослуження, які проводив священник з сусідніх Милошевич. На них приходили також українці з цього села, висловлюючи таким чином підтримку жменьці місцевих українців. Невідомо, як вдалося вистояти у ті складні часи скромній церковці. До 1939 р. вона перебувала під опікою місцевих спадкоємців Християна Штавфера. У 1980-х роках в церкві мав бути розміщений архів(?). Церква тепер у користуванні громади УГКЦ. Пам'ятка архітектури національного значення.
—————
В деревянной церкви Св. Арх. Михаила в 1930-х годах еще периодически происходили богослужения, которые проводил священник из соседних Милошевич. На них приходили также украинцы из этого села, выражая таким образом поддержку горстке местных украинцев. Неизвестно, как удалось выстоять в те сложные времена скромной церквушке. До 1939 г. она находилась под опекой местных наследников Христиана Штавфера. В 1980-х годах в церкви должен был быть размещен архив (?). Церковь теперь в пользовании общины УГКЦ. Памятник архитектуры национального значения.

Знаходиться на початку села (якщо їхати зі сторони Пустомит), біля дороги, оточена високими деревами. Тризрубна триверха розмірами 12,8 м. х 6,5 м. Складається з трьох наближених до квадрату в плані зрубів (нава ширша). До вівтаря з південної сторони прибудована ризниця. У південній стіні нави існує бічний вхід до церкви. Будівля оточена піддашшям, яке опирається на випусти вінців зрубів.
——————
Находится в начале села (если ехать со стороны Пустомит), у дороги, окружена высокими деревьями. Тризрубна трехъярусная размерами 12,8 м. Х 6,5 м. Состоит из трех приближенных к квадрату в плане срубов (неф шире). К алтарю с южной стороны пристроена ризница. В южной стене нефа существует боковой вход в церковь. Здание окружено навесом, которое опирается на выпусти венцов срубов.

Середина 1970-х років/Середина 1970-х годов


1985


1990
Під опасанням стіни зберегли з відкритого не фарбованого зрубу, надопасання шальовані вертикально дошками і лиштвами. Бабинець, наву і вівтар завершують четверики з одним заломом (над навою більший), вкриті пірамідальними верхами, які вінчають маківки. На захід від церкви, під кутом до неї, розташована деревяна, квадратова у плані, двоярусна стовпова дзвіниця розмірами 3,1 м. х 3,1 м., вкрита пірамідальним наметом.
—————
Под опасением стены сохранились из открытого не крашеного сруба, над опасанеи шалёвано вертикально досками и наличниками. Бабинец, неф и алтарь завершают четверики с одним заломом (над навой больший), покрытые пирамидальными верхами, которые венчают купола. К западу от церкви, под углом к ней, расположена деревянная, квадратная в плане, двухъярусная столбовая колокольня размерами 3,1 м. Х 3,1 м., покрытая пирамидальным шатром.Джерела/источники:
http://decerkva.org.ua/semenivka.html
http://www.pslava.info/SemenivkaS_CerkSvMyxajila,241822.html
Tags: Львовщина, Львівщина, дерев'яна дзвіниця, дерев'яна церква, деревяная церковь, деревянная звонница
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments