m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Бердичів. Монастир Босих Кармелітів. Частина 2/Наследие. Бердичев. Монастырь. Часть 2.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


початок тут

Ця частина складається тільки з архівних матеріалів - фотографій, малюнків і листівок .../
Эта часть состоит только из архивных материалов - фотографий, рисунков и открыток...
Після війни єдиним повністю збереженим приміщенням фортеці був дольний (підземний) костел, в якому міська влада в 1950-му році організували спортзал, який проіснував в храмі до початку 90-х. У 1958 році в будинку настоятеля костелу відкривається професійно-технічне училище №3, яке функціонує на території фортеці до 1983 року. Також в 1958 році піднімаються питання про початок реставрації костелу, яка почалася лише в 1970-х.
У 1967 році фортеці-монастиря Босих кармелітів було надано статус пам'ятки архітектури і почалася його повільна реставрація. Але грошей на реставраційні роботи виділяється дуже мало, в зв'язку з чим реставрація йде з численними порушеннями: територія костьолу як слід не вивчається в археологічному плані, велика частина руїн зі збереженими елементами фасадів і архітектурних деталей були вивезені на звалище. Через відсутність охорони, доступ до всіх приміщень фортеці залишається відкритим для сторонніх, що не йде на користь збереження комплексу.
———————
После войны единственным полностью уцелевшим помещением крепости был дольный (подземный) костел, в котором городские власти в 1950-м году организовали спортзал, просуществовавший в храме до начала 90-х. В 1958 году в доме настоятеля костела открывается профессионально-техническое училище №3, функционирующее на территории крепости до 1983 года. Также в 1958 году поднимаются вопросы о начале реставрации костела, которая началась лишь в 1970-х.
В 1967 году крепости-монастырю Босых кармелитов был присвоен статус памятника архитектуры и началась его медленная реставрация. Но денег на реставрационные работы выделяется очень мало, в связи с чем реставрация идет с многочисленными нарушениями: территория костела как следует не изучается в археологическом плане, большая часть руин с сохранившимися элементами фасадов и архитектурных деталей были вывезены на свалку. По причине отсутствия охраны, доступ ко всем помещениям крепости остается открытым для посторонних, что не идет на пользу сохранности комплекса.

план міста на 1874 рік/план города на 1874 год


Так виглядала фортеця-монастир Босих кармелітів в кінці 19-го століття/
Так выглядела крепость-монастырь Босых кармелитов в конце 19-го века.

1895-1905


У 70-ті роки під час проведення реставраційних робіт працівниками Укрреставрації поруч зі входом в келії був знайдений невеликий скарб - в чаші з дорогоцінного металу знаходилися золоті монети. Скарб був конфіскований і переданий державі. У 70-х роках у відреставрованих приміщеннях монастиря працює дитяча музична школа, а з 1979 року поряд з нею відкривається міська художня школа.
На початку ХХ століття праворуч від головного входу розташовувався комплекс приміщень, в яких знаходилися торгові лавки євреїв. Ці приміщення постраждали під час війни, але не були зруйновані повністю. Незважаючи на це, радянські реставратори не вважали за потрібне їх відновлювати і приміщення були розібрані на будматеріал в 1960-х.
——————
В 70-е годы во время проведения реставрационных работ работниками Укрреставрации рядом со входом в кельи был найден небольшой клад - в чаше из драгоценного металла находились золотые монеты. Клад был конфискован и передан государству. В 70-х годах в отреставрированных помещениях монастыря работает детская музыкальная школа, а с 1979 года рядом с ней открывается городская художественная школа.
В начале ХХ века справа от главного входа располагался комплекс помещений, в которых находились торговые лавки евреев. Эти помещения пострадали во время войны, но не были разрушены полностью, что хорошо видно на фотографиях 09 и 14. Несмотря на это, советские реставраторы не сочли нужным их восстанавливать и помещения были разобраны на стройматериал в 1960-х.

1905
1941-1942
Фортечні вежі були знищені під час Другої світової війни. Відновлювати їх не стали/
Крепостные башни были уничтожены во время Второй мировой войны. Восстанавливать их не стали.

після війни/после войны


1950-ті/1950-е


Окремо потрібно згадати про систему підземних ходів фортеці і пов'язаних з нею легенд. У 19-му столітті Бердичів володів протяжної мережею підземних ходів, яка з'єднувала між собою підвали й льохи купецьких будинків, а також підземелля фортеці. У 1867 році в рамках спеціально створеної комісії для обстеження бердичівських підземель було виявлено 130 підземних ходів і 78 льохів, розташованих під міськими вулицями. Ця система пагорбів, пов'язаних підземними ходами, сприяла тому, що в 19-му столітті Бердичів став одним з головних центрів контрабанди у Східній Європі. Природно, підземелля Бердичева обростали численними легендами. За однією з легенд, фортеця була пов'язана з протилежним берегом річки за допомогою підземного ходу, прокладеного під руслом річки Гнилоп'ять. Теоретично, такий підземний хід міг існувати, але ніяких фактів, що підтверджують легенду немає. А найбільш смілива версія легенди, яку розповість вам кожен третій бердічевлянін, стверджує про існування підземного ходу, що веде з фортеці аж до самої Польщі. Походження цієї легенди дуже легко пояснити: до 1793 року Бердичів знаходився в складі Польщі, так що будь-який підземний хід, що зв'язує фортеця і місто, вів до Польщі.
——————
Отдельно нужно упомянуть про систему подземных ходов крепости и связанных с ней легенд. В 19-м веке Бердичев обладал протяжной сетью подземных ходов, которая соединяла между собой подвалы и погреба купеческих домов, а также подземелья крепости. В 1867 году в рамках специально созданной комиссии для обследования бердичевских подземелий было выявлено 130 подземных ходов и 78 погребов, расположенных под городскими улицами. Эта система погребов, связанных подземными ходами, способствовала тому, что в 19-м веке Бердичев стал одним из главных центров контрабанды в Восточной Европе. Естественно, подземелья Бердичева обрастали многочисленными легендами. По одной из легенд, крепость была связана с противоположным берегом реки посредством подземного хода, проложенного под руслом реки Гнилопять. Теоретически, такой подземный ход мог существовать, но никаких фактов, подтверждающих легенду нет. Более же смелая версия легенды, которую расскажет вам каждый третий бердичевлянин, утверждает о существовании подземного хода, ведущего из крепости аж до самой Польши. Происхождение этой легенды очень легко объяснить: до 1793 года Бердичев находился в составе Польши, так что любой подземный ход, связывающий крепость и город, вел в Польшу.1960-ті/1960-е
1970-ті/1970-е


До 1987 року на території фортеці існували входи в підземну систему, але після того, як в 1987 році в підземеллях пропала дівчинка, всі входи в них були забутовани. На сьогоднішній день від системи підземних ходів не збереглося зовсім нічого, лише провали в землі, які іноді трапляються на центральних вулицях міста, нагадують про те, що під містом існують залишки покинутої мережі підземних ходів. У 1990-х в центрі міста в підземні ніші посеред ночі провалилися два старих дореволюційних багатосімейних будинку, що спричинило за собою безліч жертв. Так що історія іноді нагадує про себе такими трагічними випадками.
———————
До 1987 года на территории крепости существовали входы в подземную систему, но после того, как в 1987 году в подземельях пропала девочка, все входы в них были забутованы. На сегодняшний день от системы подземных ходов не сохранилось совсем ничего, лишь провалы в земле, которые иногда случаются на центральных улицах города, напоминают о том, что под городом существуют остатки заброшенной сети подземных ходов. В 1990-х в центре города в подземные ниши посреди ночи провалились два старых дореволюционных многосемейных дома, что повлекло за собой множество жертв. Так что история иногда напоминает о себе такими трагическими случаями.

У 1991 році після краху радянського союзу і атеїстичної доктрини, монастир знову повернувся католицькій громаді і монахам, які почали його відновлення за свій рахунок. Вже в 1991 році було освячено верхній і нижній костели Босих кармелітів і проведена перша за 65 років служба в храмі. До 1997 року були відновлені і почали використовуватися вежа, келії і нижній храм костелу. У наступні роки реставруються будинок настоятеля і внутрішні приміщення верхнього Маріїнського костелу а також його фасад. Реставрація верхнього костелу була завершена лише в 2012 році, коли костел був урочисто відкрито та освячено.
——————
В 1991 году после краха советского союза и атеистической доктрины, монастырь снова вернулся католической общине и монахам, которые начали его восстановление за свой счет. Уже в 1991 году были освящены верхний и нижний костелы Босых кармелитов и проведена первая за 65 лет служба в храме. К 1997 году были восстановлены и начали использоваться башня, кельи и нижний храм костела. В последующие годы реставрируются дом настоятеля и внутренние помещения верхнего Мариинского костела а также его фасад. Реставрация верхнего костела была завершена лишь в 2012 году, когда костел был торжественно открыт и освящен.

кінец 19 століття/конец 19 века
дольний (підземний) костел/дольный (подземный) костел


1910-ті/1910-е


1930-ті/1930-е


1970-ті/1970-е


Підносящуюся на високому лівому березі річки Гнилоп'ять в Бердичеві кам'яно-цегляну Кармелітську обитель, що складається з надвратного корпусу, костелу Непорочного Зачаття Діви Марії і п-образної будівлі келій, сьогодні, як і багато століть тому, надійно зберігають залишки кріпосних стін з бійницями і дозорними вежами. З метою підвищення обороноздатності двох'ярусному надбрамному корпусу (XVIII ст.) були додані ламані контури з двома лініями бійниць і парою важких чавунних воріт, які забезпечили йому ім'я «звивисті». Він складається з двох частин з вежею-перемичкою під захистом символу ордена декорованого бароковим спливов від фронтону і з'єднаний з напівкруглим в плані виступом келейного периметра.
—————
Возвышающуюся на высоком левом берегу реки Гнилопять в Бердичеве каменно-кирпичную кармелитскую обитель, состоящую из надвратного корпуса, костела Непорочного Зачатия Девы Марии и п-образного здания келий, сегодня, как и много столетия тому назад, надежно хранят остатки крепостных стен с бойницами и дозорными башнями. С целью повышения обороноспособности двухъярусному надвратному корпусу (XVIII ст.) были приданы ломанные контуры с двумя линиями бойниц и парой тяжелых чугунных ворот, которые обеспечили ему имя «извилистые». Он состоит из двух частей с башней-перемычкой под защитой символа ордена декорированной барочным сплывом от фронтона и соединен с полукруглым в плане выступом келейного периметра.

трохи листівок/немного почтовых открыток

1880-1910


1903


1905
1910-ті/1910-е
Тринефна шестистовпна хрестоподібна з трансептом базиліка Маріїнського костелу (довжина - 32 м, ширина - 20м, висота - 24м) виконана в стилі бароко з обробкою пілястр і напівколон коринфського ордера і єдиним увінчаним невеликий сигнатуркою куполом на високому світловому барабані з широким фризом, коробовими арками віконних прорізів і люкарнами. Його центральний вирішений увігнутим контуром на всю висоту будівлі вхід передбачають одномаршові напівкруглі сходи, які вінчає портал, широкий фриз з картушами, кругле вікно з перемичками і ступінчастий фронтон з ликом Богородиці, кам'яними різьбленими фігурками святих (Богородиця, Іоанн Хреститель і Терези) та вазонами. Нижній храм повторює контури верхнього з тією лише різницею, що по периметру його оточують крипти-келії.
Замикає внутрішній периметр примикаючий до храму двоповерховий келійний корпус з широким аттиком, який по кутах від костелу вінчають дві симетрично розташовані триярусні вежі-дзвіниці вирішені в тому ж стилі бароко з декоруванням капітелей коринфским ордером, що і святиня. Сама будівля має коридорне планування з одностороннім розташуванням кімнат під напівциркульними і хрестовими склепіннями.
——————
Трехнефная шестистолпная крестоподобная с трансептом базилика Мариинского костела (длинна — 32м, ширина — 20м, высота – 24м ) выполненная в стиле барокко с отделкой пилястр и полуколонн коринфского ордера и единственным увенчанным небольшой сигнатуркой куполом на высоком световом барабане с широким фризом, коробовыми арками оконных проемов и люкарнами. Его центральный решенный вогнутым контуром на всю высоту здания вход предвосхищает одномаршевая полукруглая лестница, которую венчает портал, широкий фриз с картушами, круглое окно с перемычками и ступенчатый фронтон с ликом Богородицы, каменными резными фигурками святых (Богородица, Иоанн Креститель и Терезы) и вазонами. Нижний храм повторяет контуры верхнего с той лишь разницей, что по периметру его окружают крипты-келии.
Замыкает внутренний периметр примыкающий к храму двухэтажный келейный корпус с широким аттиком, который по углам от костела венчают две симметрично расположенные трехъярусные башни-колокольни решенные в том же стиле барокко с декорированием капителей коринфским ордером, что и святыня. Само здание имеет коридорную планировку с односторонним расположением комнат под полуциркульными и крестовыми сводами.ну і ще кілька пропушенних/ну и еще несколько пропушенных

Колектив державного музейного заповідника "Кляштор Босих кармелітів" 20 вересня 1931 року/
Коллектив государственного музейного заповедника "Кляштор Босых кармелитов" 20 сентября 1931 года.ескіз Яна де Вітте/эскиз Яна де Витте


ну і Наполеон Орда, як же без нього .../ну и Наполеон Орда, как же без него...

Джерела/источники:
technolirik.livejournal.com
technolirik.livejournal.com
zabytki.in.ua
polona.pl/search
www.fototeka.ihs.uj.edu.pl
smolbattle.ru/threads
etoretro.ru
my.berdychiw.in.ua

Частина 1

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337)- получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".
ну как то так =))
Tags: Житомирщина, Житомирщіна, дзвіниця, колокольня, костел, крепостные стены, крепость, монастир, монастырь, фортеця, фортечні мури
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments