?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Flag Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Викоти. Церква Зіслання Святого Духа/Наследие. Выкоты. Церковь Сошествия Святого Духа.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Церква Зіслання Святого Духа — дерев'яна церква у селі Викоти, (Самбірський район, Львівська область) споруджена 1671 році. Це одна з найкрасивіших церков Галичини. Храм є прекрасною пам'яткою дерев'яної сакральної архітектури національного значення.
—————
Церковь Сошествия Святого Духа - деревянная церковь в селе Выкоты, (Самборский район, Львовская область) построена 1671 году. Это одна из самых красивых церквей Галичины. Храм является прекрасной достопримечательностью деревянной сакральной архитектуры национального значения.Дерев`яна церква стоїть неподалік дороги, на південній околиці села. Найдавніші відомості про церкву Зіслання Святого Духа зустрічаються в документах 1507 року.
—————
Деревянная церковь стоит недалеко от дороги, на южной окраине села. Наидавнейшие сведения о церкви Сошествия Святого Духа встречаются в документах 1507 года.Існуюча дерев`яна будівля зведена у 1671 р., як свідчить напис на одвірку. Церква була православною до 1691 року, коли Перемисько-Самбірська-Саніцька єпархія перейшла на унію.
—————
Существующее деревянное здание построено в 1671 году, как гласит надпись на косяке. Церковь была православной до 1691 года, когда Перемышльско-Самборский-Саницька епархия перешла в унию.

В той час село належало панам Оріховським. У 1694 році церква отримала ерекційну грамоту від Михайла Хлопицького, скарбника землі Жидачівської. 1784 року святиня перенесена з іншої частини села на теперішнє місце.
—————
В то время село принадлежало господам Ориховским. В 1694 году церковь получила эректильную грамоту от Михаила Хлопицкого, казначея земли Жидачевской. В 1784 году святыня перенесена из другой части села на нынешнее место.Влітку 2007 року при ремонтних роботах на церкві було знайдено таблицю з надписом (старослов'янською) "Дністер", на якій зображено герб Галицького князівства, зелений лев на синьому фоні, який сперся на скелю із короною Архангела Михаїла. Таблиця на церкві може означати, що в селі була філія страхової компанії, або скоріше за все, будівля була застрахована.
—————
Летом 2007 года при ремонтных работах на церкви было найдено таблицу с надписью (на старославянском) "Днестр", на которой изображен герб Галицкого княжества, зеленый лев на синем фоне, который оперся на скалу с короной Архангела Михаила. Таблица на церкви может означать, что в селе был филиал страховой компании, или скорее всего, здание было застраховано.

Тризрубна, одноверха будівля розміром 18,2 м. х 8,6 м., накрита великою, шоломоподібною банею, яка завершується глухим ліхтарем з маківкою. Відразу видно добудови до оригінальної конструкції храму, адже церква реставрувалася в другій пол. XIX ст.: до вівтаря прибудували ризницю аж з двома дверима, а бабинець розширили на захід і південь.
—————-
Трехсрубная, одноэтажная постройка размером 18,2 м. х 8,6 м., накрытая большой, шлемовидной баней, которая завершается глухим фонарем с куполом. Сразу видно пристройки к оригинальной конструкции храма, ведь церковь была реставрирована во второй пол. XIX века: к алтарю пристроили ризницу аж с двумя дверями, а бабінец расширили на запад и юг.

З північної та південної сторін будівлю оточує широке опасання, що спирається на стовпи. Над вхідними дверима, можна побачити фігурку голуба, вирізьбленого з дерева. Голуб, як відомо, у християнстві символізує Святого Духа.
—————
С северной и южной сторон здание окружает широкое опасение, что опирается на столбы. Над входной дверью, можно увидеть фигурку голубя, вырезанного из дерева. Голубь, как известно, в христианстве символизирует Святого Духа.

для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Vikoty. Wooden Church of the Descent of the Holy Spirit (1671).

Дзвіниця XVII ст. розміром 4,0 м. х 4,0 м. на другому ярусі має підсябиття. Стіни першого ярусу мають значний нахил всередину. Другий ярус, завершений відкритою аркадою, має звис, що імітує подсябиття в оборонній дерев'яній архітектурі. Поруч розташований цвинтар.
—————
Колокольня XVII в. размером 4,0 м. х 4,0 м. на втором ярусе имеет гурдицию. Стены первого яруса имеют значительный наклон внутрь. Второй ярус, завершенный открытой аркадой, имеет свес, имитирующий гурдицию в оборонной деревянной архитектуре. Рядом расположено кладбище.

старі церковні книги/старые церковные книги
декілька старих фото/несколько старых фото


Джерела/источникик:
wikipedia.org
fototeka.ihs.uj.edu.pl
decerkva.org.ua
pslava.info

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337)- получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))