m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Буськ. Волянське городище та Онуфрієвська церква/Наследие. Буск. Городище и церковь.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
В ХІ—ХІІІ столітті на Волянах існує Волянське городище — дерев'яно-земляний замок, на території якого нині розташована Онуфріївська церква (1680) та оригінальна капличка Св. Онуфрію з 1864, видовбана у стовбурі 1000-літнього дуба. На пагорбах довкола замчища виявлено сліди поселень періоду неоліту, а також селище слов'яно-руського часу.
----------
В XI-XIII веке на Волянах существует Волянское городище - деревянно-земляной замок, на территории которого сейчас находится Онуфриевская церковь (1680) и оригинальная часовня Св. Онуфрия с 1864, выдолбленная в стволе 1000-летнего дуба. На холмах вокруг замчища обнаружены следы поселений периода неолита, а также поселок славяно-русского времени.Археологи виявили на городищі залишки наземної споруди XII ст., три поховання XIII-XVII cт., численні фрагменти кружальної кераміки, залізні ножі, ключ, скоби, цвяхи та ін. Прийшли до висновку, що найраніший керамічний матеріал можна датувати першою половиною XII - XIII cт.
----------
Археологи обнаружили на городище остатки наземной постройки XII в., три захоронение XIII-XVII вв., многочисленные фрагменты кружальной керамики, железные ножи, ключ, скобы, гвозди и др. Пришли к выводу, что самый ранний керамический материал можно датировать первой половиною XII - XIII вв.Церква св. Онуфрія, 1680 р. Охоронний №1342/1.
Пам’ятка розташована на місці стародавнього городища в оточенні валів, на високому пагорбі над річкою Солотвиною, в передмісті Воляни. Спочатку церква була монастирською і складалась з центрального зрубу з великим вівтарем. В 1905 році відремонтована.
----------
Церковь Св. Онуфрия, 1680год. Охранный №1342 / 1.
Памятка находится на месте древнего городища в окружении валов, на высоком холме над рекой Солотвиною, в пригороде Воляны. Первоначально церковь была монастырской и состояла из центрального сруба с большим алтарем. В 1905 году отремонтирована.для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу

Heritage. Volyansky hillfort and Onufriyevskaya church (1680).

Дерев’яна, тризрубна, одноверха. Складається з квадратового в плані центрального зрубу (7,20×6,98 м.), меншого квадратового бабинця і прямокутного вівтаря, витягненого вздовж осі схід-захід. Зруби зроблені з сосни, вони базуються на дубових підвалинах. Наріжні з’єднання зв’язані в простий замок з односторонніми вирізами. Композиційно вирізняється високий центральний зруб з величним восьмигранним барабаном, встановленим на четверику за допомогою плоских парусів.
----------
Деревянная, трехсрубная, одноэтажная. Состоит из квадратного в плане центрального сруба (7,20 × 6,98 м.), менее квадратного притвора и прямоугольного алтаря, вытянутого вдоль оси восток-запад. Срубы сделаны из сосны, они базируются на дубовых основаниях. Краеугольные соединения связаны в простой замок с односторонними вырезами. Композиционно отличается высокий центральный сруб с величественным восьмигранным барабаном, установленным на четверике с помощью плоских парусов.

Перекритий центральний об’єм великим витягненим верхом, увінчаним маківкою на відкритому ліхтарику (загальна висота перевищує 15 м.) низькі бічні зруби накриті двосхилими дахами, гребені яких досягають середини барабану. Пропорції храму з яскраво вираженим горизонтальним членуванням підкреслені низьким, дещо присадкуватим піддашшям.
----------
Перекрытый центральный объем большим вытянутым верхом, увенчанным куполом на открытом фонаре (общая высота превышает 15 м.) Низкие боковые срубы накрыты двускатными крышами, гребни которых достигают середины барабана. Пропорции храма с ярко выраженным горизонтальным членением подчеркнуты низким, несколько приземистым навесом.

В інтер’єрі – невисокий бабинець з дещо плескатим перекриттям, відокремлений від середнього зрубу низьким арковим прорізом, контрастує з відкритим вгору до зеніту верху центральним простором.
Дерев’яний ступінчастий п'ятиярусний іконостас І пол.. XVIII ст.. з різьбою в стилі розвиненого бароко відділяє вівтар від центрального зрубу. Орнаментальний настінний живопис в інтер’єрі відноситься до 1906 р.
В 1970 р. проведено реставраційні роботи (архітектор І.Р. Могитич)
-----------
В интерьере - невысокий бабинец с несколько плоским перекрытием, отделенный от среднего сруба низким арочным проемом, контрастирует с открытым вверх к зениту верхом центрального пространства.
Деревянный ступенчатый пятиярусный иконостас и 1 пол. XVIII века с резьбой в стиле развитого барокко отделяет алтарь от центрального сруба. Орнаментальная настенная живопись в интерьере относится к 1906 году.
В 1970 проведены реставрационные работы (архитектор И. Р. Могитич).Дзвіниця церкви св. Онуфрія XVIII ст.. Охоронний №1342/2.
На північний захід від церкви розташована дерев’яна, квадратова в плані (3.99×391 м.), двоярусна, четверик на четверику, накрита наметовим верхом, дзвіниця, виконана в стовповій конструкції. Для неї характерні монументальні пропорції. Висота дзвіниці перевищує 13 м. Відкрита частина ярусу для дзвонів оформлена підкосами, решта стін обшальовані.
-----------
Колокольня церкви св. Онуфрия XVIII в. Охранный №1342 / 2.
К юго-западу от церкви расположена деревянная, квадратная в плане (3.99 × 391 м.), двухъярусная, четверик на четверике, накрытая палаточным верхом, колокольня, выполненная в столбовой конструкции. Для нее характерны монументальные пропорции. Высота колокольни превышает 13 м. Открытая часть яруса для колоколов оформлена подкосами, остальные стены обшалёваны.

Обидві споруди складають самобутній ансамбль народної архітектури галицької школи. Недалеко від дзвіниці знаходиться каплиця вирубана в 1864 році, в стовбурі засохлого старого дуба, обсягом стовбура біля 6 м. за переказами вік дерева біля 1000 років (фото на початку статті).
----------
Оба сооружения составляют самобытный ансамбль народной архитектуры галицкой школы. Недалеко от колокольни находится часовня вырублена в 1864 году, в стволе засохшего старого дуба, объемом ствола около 6 м. По преданию возраст дерева у 1000 годов (фото в начале статьи).


Джерела/источники:
wikipedia.org
busk.io.ua
geo.viaregia.org
parafia.org.ua
kolokray.com
pslava.info

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337)- получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, взгляд с небес, городище, дерев'яна дзвіниця, дерев'яна церква, деревяная церковь, деревянная звонница, погляд з небес
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments