m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Щирець. Оборонна церква Різдва Богородиці/Наследие. Щирец. Церква Рождества Богородицы.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Церква Різдва Богородиці. У XVI ст. споруджена на узгір'ї, де, можливо, знаходився у ХІІ ст. старовинний Щирець.
Це пам'ятка архітектури оборонного характеру, товщина стін якої сягає 180 см.
В її архітектурному комплексі — мури княжих часів, храм і дзвіниця під гонтом.
—————
Церковь Рождества Богородицы. В XVI веке построена на холме, где, возможно, находился в XII столетии древній Щирец.
Это памятник архитектуры оборонного характера, толщина стен которой достигает 180 см.
В ее архитектурном комплексе - стены княжеских времен, храм и колокольня под гонтом.

До церкви веде тільки одна дорога, з півдня. І упирається вона зовсім не в фасад церкви, а її тил .../
К церкві ведет только одна дорога, с юга. И упирается она совсем не в фасад церкви, а её тыл...обійдемо навкруги/обойдем вокругбудиночок "невідомого архітектора"/домик "неизвестного архитектора"


Щирець (найвища точка, так звана "церковна" гора - 313 м н.р.м. у південно-східному боці міста).
Колись це була замкова гора! Тут, на лівому березі річки Щерек, в XV столітті піднімалася оборонна твердиня.
Та вже документи XVII ст. фіксують нову назву гори – Монастир.
Може бути, що оборонні мури навколо храму дійшли до нас від того древнього монастирського комплексу.
—————
Щирец (высшая точка, так называемая "церковная" гора - 313 м над уровнем моря в юго-восточной стороне города).
Когда-то это была замковая гора! Здесь, на левом берегу реки Щерек, в XV веке поднималась оборонная крепость.
Но уже документы XVII в. фиксируют новое название горы - Монастырь.
Возможно, что оборонительные стены вокруг храма дошли до нас от того древнего монастырского комплекса.цій ділянці стіни залишилося жити зовсім трохи .../этому участку стены осталось жить совсем чуть-чуть...
Сама ж церква раз по разу нищилась.
Після чисельних татарських набігів, пожеж та руйнацій храм відбудували тільки у 1662 році, а свій теперішній вигляд вона отримала у 1892 році.
Спочатку церква була трибанною, з деревяними куполами на кам’яних стінах, а після перебудови та реконструкції 1893 року, виконаної за проектом знаного галицького архітектора Василя Нагірного, вона постає однобанною.
—————
Сама же церковь раз за разом уничтожалась.
После многочисленных татарских набегов, пожаров и разрушений храм отстроили только в 1662 году, а свой нынешний вид она получила в 1892 году.
Первоначально церковь была трехбанная, с деревянными куполами на каменных стенах, а после перестройки и реконструкции в 1893 году, выполненной по проекту известного галицкого архитектора Василия Нагорного, она предстает однобанной.

зайдемо з тилу на подвір'ї церкви/зайдем с тыла на подворье церкви


бійниці з сторони подвір'я/бойніци со сторони подворья


Реконструкція церкви Різдва Богородиці не була схвалена тодішніми архітекторами.
Архітектор, який побажав залишитися інкогніто, писав у газеті "Діло" : "Перебудова змінила давніший гарний вигляд старовинної церкви. Коли собі уявимо, як на чотирикутних ґраняках спочивали копулясті розсілі дахи – кожний іншої форми з нерівними кривими лініями, то признаймо, що це мусила бути гарно зґрупована святиня."
"Діло". Львів, 31 серпня 1934р. ч. 231.
—————
Реконструкция церкви Рождества Богородицы не было одобрено тогдашним архитекторами.
Архитектор, пожелавший остаться инкогнито, писал в газете "Дело": "Перестройка изменила древний красивый вид старинной церкви. Когда себе представим, как на четырехугольных граняках покоились куполообразные расседлые крыши - каждый другой формы с неровными кривыми линиями, то признаем, что это должна была быть хорошо сгрупірованная святыня ".
"Дело". Львов, 31 августа 1934г. ч. 231.ділянка що обвалюється/обваливающийся участок


При реконструкції церкви у 1934 році за проектом львівського архітектора Лева Левинського встановили новий купол, а також усунули колишні вишукані арочні обмурування навкруг купольних вікон.
Тоді ж було домуровано бабинець з тесаного каменю.
Згодом в межах мурів, поруч з в’їзною брамою-дзвіницею церкви Різдва Богородиці, збудували приміщення дяківської школи. У ХІХ ст. вона вже не функціонувала, а споруда використовувалася для господарських потреб церкви.
—————
При реконструкции церкви в 1934 году по проекту львовского архитектора Льва Левинского установили новый купол, а также устранили бывшие изысканные арочные обмуровки вокруг купольных окон.
Тогда же был достороен бабінец из тесаного камня.
Впоследствии в пределах стен, рядом с въездными воротами-колокольней церкви Рождества Богородицы, построили помещения дьяковской школы. В XIX в. она уже не функционировала, а сооружение использовалось для хозяйственных нужд церкви.Кам’яно-дерев’яна дзвіниця стоїть в західній частині огорожі.
Нижній ярус мурований, верхній з дерева. Відомо, що у 1918 р. на одному з контрфорсів нижнього ярусу були ще помітні цифри “1700″ – можливо, дата одного з ремонтів.
Башта в східній частині огорожі колись слугувала капличкою.
—————
Каменно-деревянная колокольня стоит в западной части ограждения.
Нижний ярус каменный, верхний из дерева. Известно, что в 1918 году. На одном из контрфорсов нижнего яруса были еще заметны цифры «1700» - возможно, дата одного из ремонтов.
Башня в восточной части ограждения когда служила часовней.

декілька старих фото/несколько старых фото
а так церква виглядала на початок ремонту/а так церковь выглядела на начало ремонта

lvivcenter.org
schyrec.com
castles.com.ua
karpaty.info

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337)- получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, бойницы, бійниці, мури, оборонна церква, оборонная церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments