m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Ляшкі Муровані. Замок/Наследие. Ляшки Мурованые. Замок.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Замок в селі Муроване. Львівська область. Старосамбірський район.
Також відомий як - Замок у селі Муроване (укр.), Замок у селі Ляшки Муровані (укр.), Laszki Murowane (пол.)
Перший етап будівництва: 2-а половина 15 століття(?)/1-а половина 16 століття
Останній етап будівництва: 2-а половина 19 століття (?)
—————
Замок в селе Мурованое. Львовская область. Старосамборский район.
Также известен как - Замок в селе Мурованое (рус.), Замок в селе Ляшки Мурованые (рус.).
Первый этап строительства: 2-ая половина 15 века(?)/1-ая половина 16 века
Последний этап строительства: 2-ая половина 19 века (?)
на момент відвідування замку тільки закінчився дощ і був дуже потужний вітер, коптер зносило, він майже не тримався за точки ЖПС прив'язки і його ледве вдалося повернути на точку зльоту .../
на момент посещения замка только закончился сильный дождь и был очень мощный ветер, коптер сносило, он почти не держался за точки жпс привязки и его еле удалось верныть на точку взлета...


Містечко Ляшки Муроване розташоване по дорозі від Хирів до Старого самбору, на правому березі річки Ств’яж.
Найстаріший, відомий нам про Ляшки, - це документ від 1374 року. Він стосується надання князем Владіславом Опольчиком (Władysław Opolczyk) існуючого села до Герборда і Фрідреса Фільштайнів (Herbord i Frydrusz Füllstein). За другою версією Ляшки були одрвзу подаровані Владіславом Гербуртам. З цього маємо що Ляшки довелося заснувати набагато раніше. Вони були власністю послідовно родин Гербурту, Тарлава та Мнішекі.
—————
Городок Ляшки Мурованые расположен по дороге от Хирова в Старый Самбор, на правом берегу реки Ствьяж. Старейший, известный нам о Лишках - это документ от 1374 годжа. Он касается предоставления князем Владиславом Опольчиком существующего села Герборду и Фридресу Фильштайнам. По второй версии Ляшки были одрвзу подаренные Владиславом Гербуртам. Из этого имеем, что Ляшки были основаны гораздо раньше. Они были собственностью последовательно семей Гербурт, Тарлава и Мнишек.

сьогоднішній в'їзд на територію замку, чи був він тут раніше? .../сегодняшний въезд на территорию замка, был ли он тут раньше?...


Після Гербуртів на початку XVIст. місцевість переходить до магнатського роду Тарло гербу Topor. Анджей Тарло зводить у поселенні ренесансний замок, який невдовзі постраждав від нападу татар та був відновлений у 1559р., а Міколай Тарло, королівський секретар, у 1560р. добивається для Ляшек Магдебурзького права. Ляшки, Бонковичі та Хирів переходять у 1592р. як придане до Ядвіги Тарловни, що виходить заміж за сандомирського воєводу Єжи Мнішека.

Останній розширив тут існуючий замок до однієї з найбільших у XVII столітті офіційних та, своєчасно, магнатських резиденцій у Річ Посполиті. Про його облаштуванні і декорі розповідають легенди. Досить сказати, що всі крила замку мали два надземні поверхи, підвали та півниці. Вони містили, серед інших, три пекарні, сервант, посуд, 2 цукерні, дві кухні, скарбницю, кімнату із скарбами, 2 скважини, комори, стайню для 20 коней, вугільню та інші приміщення для зберігання обладнання та побутових виробів. Житлова частина складалася з 45 номерів і кімнат різного призначення та обладнання. Мнішекі зібрали тут численні твори мистецтва та унікальні колекції, серед інших і велику бібліотеку.
—————
Последний расширил здесь существующий замок в одну из крупнейших в XVII веке официальных и современных магнатских резиденций в Речи Посполитой. О его обустройстве и декоре рассказывают легенды. Достаточно сказать, что все крылья замка имели два надземных этажа, подвалы и пивници. Они содержали, среди прочих, три пекарни, сервант, посуда, 2 кондитерские, две кухни, казну, комнату с сокровищами, 2 скважины, амбары, конюшни для 20 лошадей, угольную и другие помещения для хранения оборудования и бытовых изделий. Жилая часть состояла из 45 номеров и комнат различного назначения и оборудования. Мнишеки собрали здесь многочисленные произведения искусства и уникальные коллекции, среди прочих и большую библиотеку.

Dymitr Samozwaniec rys. autor nieznany


Dymitr Samozwaniec, Maryna, wojewoda sandomierski Mniszek rys. A. Oleszczyński


Цариця Московії Марія Мнішек/Царица Московии Мария Мнишек
Замок в Лішках Мурованих прославився ще одним історичним фактом. Саме в ньому, серед інших, і поблизу Самбора, почалася "Дімітріада", експедиція польських, російських та литовських дворян до Москви. Одним з наслідків цього заходу було весілля дочки Єжи Мнішка Марії (Марини) з Димитром Самозванцем, а потім коронунація її на царицю. Марина нарешті була страчена в Москві в 1614 році після кількох років громадянської війни, що виникла в московському князівстві. Її портрети, як цариці, довгий час прикрашали стіни замку. У 17 столітті замок був підданий зміненій долі. Після смерті Єжи Мнішека (1613 р.) він був заставлений за борги його синами Жерзему Другетову, угорськиму магнату.
—————
Замок в Лишках Мурованых прославился еще одним историческим фактом. Именно в нем, среди прочих, и вблизи Самбора, началась "Димитриада”, экспедиция польских, российских и литовских дворян в Москву. Одним из последствий этого мероприятия была свадьба дочери Ежи Мнишка Марии (Марины) с Димитрием Самозванцем, а затем коронунация ее на царицу. Марина была казнена в Москве в 1614 году после нескольких лет гражданской войны, возникшей в московском княжестве. Ее портреты, как царицы, долгое время украшали стены замка. В 17 веке замок был подвергнут повороту судьбы. После смерти Ежи Мнишека (1613) он был заложен за долги его сыновьями Жерзему Другетову, угорские магнату.

через те що пройшов тільки що дощ, я не наважився спускати в досить глибокі рови, довелося обмежитися обходом залишку руїн по колу/
из-за прошедшего только что дождя, я не решился спускать в довольно глубокие рвы, пришлось ограничиться обходом остатка руин по кругу

У цей період він (замок) було однією з найвеличніших магнатівських резиденцій у Польсько-Литовській Співдружності, оточеній масивними стінами та ровами. Не дивно, що Другет, також відомий сучасниками, як Гуменський, заповнил замок своїми військовими. У замку він заснував угорський винний магазин, який торгував його вином. Незабаром сусіди взнали який він страшенний авантюрист, а його збройні експедиції стали справжнім лихом для жителів Перемишля та Саноку. Другетов зруйнувал замок під час перебування тут, взявши частину свого обладнання до своїх володінь у Угорщині.
—————
В этот период он (замок) был одной из величайших магнатских резиденций в Польско-Литовском Содружестве, окруженный массивными стенами и рвами. Неудивительно, что Другет, также известный современниками, как Гуменский, заполнил замок своими военными. В замке он основал венгерский винный магазин, торговавший его вином. Вскоре соседи узнали который он страшный авантюрист, а его вооруженные экспедиции стали настоящим бедствием для жителей Перемышля и Санок. Другетов разрушил замок во время правления здесь, взяв часть своего оборудования в свои владения в Венгрии.Мнішекі повернули своє майно тільки після довгих зусиль у 1638 році. Замок був відновлений у своєї пишноті Францишеком Бернард Мнішек (близько 1590-1661), незважаючи на велику пожежу, яка повинна був поглинути більшість споруд. Мнішек також отримав муніципальні права на Ляшки, завдяки яким були створені Ляшки Муровині, де жило більшість поляків. Перше десятиліття XVIII століття означало для замку період реконструкції укріплень та, можливо, "благоустрою", оскільки це були ті часи, коли оборонні споруди перетворювалися на резиденції. У цей час навколо замку був побудований великий садовий та парковий комплекс з численними проспектами, променадами та польовими композиціями.
——————
Мнишеки вернули свое имущество только после долгих усилий в 1638 году. Замок был восстановлен в своем великолепии Францишеком Бернард Мнишек (около 1590-1661), несмотря на большой пожар, который должен был поглотить большинство построек. Мнишек также получил муниципальные права на Ляшки, благодаря которым были созданы Ляшки Мурованые, где жило большинство поляков. Первое десятилетие XVIII века означало для замка период реконструкции укреплений и, возможно, "благоустройства", поскольку это были те времена, когда оборонные сооружения превращались в резиденции. В это время вокруг замка был построен большой садовый и парковый комплекс с многочисленными проспектами, променадами и полевыми композициями.У середині 18 ст Ляшки більше не мають такого значення для сім'ї Мнішек, як в минулому столітті, то замок повільно почав занепадати. Його обладнання збіднялось з часом, наступні власники організовували свої резиденції в інших частинах країни. Тим не менш, в 1753 році Ян Кароль Мнішек та його дружина Катаржина тут заснували цегляну церкву (в ній зараз знаходиться православна церква). В руках Мнішків поселення пробуде аж до 1815р., коли Станіслав Мнішек, великий сокольничий королівства Галіції та Лодомерії, продасть маєток Едварду Зербоні де Сполетті. А через 20 років замок був спожит вогнем, з якого вижило лише південне крило.
—————
К середине 18 века Ляшки больше не имеют такого значения для семьи Мнишек, как в прошлом веке, и замок медленно начал приходить в упадок. Его оборудование обеднело со временем, ведь следующие владельцы организовывали свои резиденции в других частях страны. Тем не менее, в 1753 году Ян Кароль Мнишек и его жена Катаржина здесь основали каменную церковь (в ней сейчас находится православная церковь). В руках Мнишков поселения пробудет до 1815 года, когда Станислав Мнишек, большой сокольничий королевства Галиции и Лодомерии, продаст поместье Эдварду Зербони де Сполетти. А через 20 лет замок был унічтожен огнем, из которого выжило только южное крыло.Наступним власником Лишек на недовгий час стане Марселій Богданович, який у 1861р. продасть ці землі Міхалу Красіцькому. Лішками в тій чи іншій мірі цікавились такі гранди польського живопису, як Юзеф Мехоффер (автор вітражів у костелі в Дрогобичі) та хрестоматійний, пафосний, яскравий Ян Матейко. Про Ляшки згадував в своїх "Три по три" Алєксандр Фредро, коли їхав з Цісней до своєї родинної Вишні. Таке зацікавлення, коли немає ані замку, ані його багатющих колекцій, ані придворного театру з окремим залом, а залишились лише костел з XVIII ст. та заЛяшки італійського парку, зрозуміти важко.
—————
Следующим владельцем Лишек на недолгое время станет Марсель Богданович, который в 1861г. продаст эти земли Михалу Красицкому. Лишками в той или иной степени интересовались такие гранды польской живописи, как Юзеф Мехоффер (автор витражей в костеле в Дрогобыче) и хрестоматийный, пафосный, яркий Ян Матейко. О Лишках вспоминал в своих "Три по три" Александр Фредро, когда ехал с Цисней к своей семейной Вишне. Такой интерес, когда нет ни замка, ни его богатейших коллекций, ни придворного театра с отдельным залом, а остались только костел с XVIII в. и остатки итальянского парка, понять трудно.

Початок ХХ століття/Начало ХХ века


Виживше і відновлене крило замку збереглося до 1914 року.
Руйнуванню останків замку сприяла Перша світова війна.
Під час обстрілу російської артилерії в жовтні 1914 року дах і, значною мірою, стіни та склепіння були повністю знищені.
Замок залишився напризволяще, однак, заЛяшки стін зберегалися у міжвоєнний період. Вони були остаточно зруйновані радянською владою під час першої польської окупації 1939-1941 років.
—————
Выжившее и восстановленное крыло замка сохранилось до 1914 года.
Разрушению останков замка способствовала Первая мировая война.
Во время обстрела российской артиллерией в октябре 1914 крыша и в значительной степени стены и своды были полностью уничтожены.
Замок остался на произвол судьбы, однако, остатки стен зберегались в межвоенный период. Они были окончательно разрушены советской властью во время первой польской оккупации 1939-1941 годов.

1930-ті роки/1930-е года


Відновити вигляд замку в Лішках Мурованих нелегко. Він невідом до сьогоднішнього дня, немає гравюр або картин на цю тему. Здається, майже неймовірно, що у величезних колекціях, що знаходилися в замку, їх не існувало. Відомий тільки дерев'яний розпил, який демонструє дещо спрощений вид на замок. Цікава історична реконструкція була зроблена багато років тому українським істориком Орестом Масюком, який, можливо, найбільш сумлінно, до сих пір відтворив силует замку. Напевно багато сюрпризів очікує нас у цьому питанні. Сьогодні лише добре збережені замкові рови і бастіони свідчать про розмір і значення цього місця для історії Польщі та України.
——————
Восстановить вид замка в Лишках Мурованих нелегко. Он неведом до сегодняшнего дня, нет гравюр или картин на эту тему. Кажется, почти невероятним, что в огромных коллекциях, находившиеся в замке, их не существовало. Известен только деревянный макет, который демонстрирует несколько упрощенный вид на замок. Интересная историческая реконструкция была сделана много лет назад украинским историком Орестом Масюком, который, возможно, наиболее добросовестно, до сих пор воспроизвел силуэт замка. Наверное много сюрпризов ожидает нас в этом вопросе. Сегодня только хорошо сохранившиеся замковые рвы и бастионы свидетельствуют о размере и значение этого места для истории Польши и Украины.

Орест Масюк, реконструкція/Орест Масюк, реконструкция


при кліку на картинці Ви підете на безліч документів, що стосуються замку з польських архівів/
по клику на картинке Вы отправитесь на множество документов касающихся замка из польских архивовтут і інвентаризаційні сторінки, і опису замку на основі інвентарю з 1748 року і план, і фотографії замку, фрагмент книги (передмова) і прес-вирізки про замок з 1851 по 1911 рік/
тут и инвентаризационные страницы, и описания замка на основе инвентаря с 1748 года, и план, и фотографии замка, фрагмент книги (предисловие) и пресс-вырезки о замке с 1851 по 1911 год.


Джерела/источники:
http://www.tonzbieszczadzki.pl/zabytki_laszki_murowane.htm
https://www.castles.com.ua/murovane.html
http://www.fototeka.ihs.uj.edu.pl/navigart/node/25857
https://polona.pl/item/inwentarz-z-r-1748-kopia-oraz-inne-materialy-dotyczace-zamku-w-laszkach-murowanych,MzEyNjA2OTQ/0/#info:metadata
http://www.tonzbieszczadzki.pl/galeria-zabytki-laszki-1.htm
http://www.fototeka.ihs.uj.edu.pl/navigart/navigart/select?id=search&content=Laszki%20Murowane
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/106177/
http://zamki-kreposti.com.ua/lvovskaya-oblast/zamok-selo-murovanoe-I
http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=16470Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337)- получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA
ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, взгляд с небес, замок, погляд з небес, руина, руїна
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment