m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Купичволя. Костел-каплиця св. Йоана Хрестителя/Наследие. Купичволя. Костел.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Купичволя — село в Жовківському районі Львівської області, розташоване за 5 км від траси Львів-Сокаль (від села Боянець). Поселення розкинулося серед лісів, над річкою Желдець. В Купичволі збереглась римо-католицька дерев’яна каплиця (w stuly zakopianskim) св. Йоана Хрестителя, збудована в 1924-1925 рр. для тамтешніх поляків.
————
Купичволя - село в Жовковском районе Львовской области, расположенное в 5 км от трассы Львов-Сокаль (от села Боянец). Поселение раскинулось среди лесов, над рекой Желдец. В Купичволе сохранилась римско-католическая деревянная часовня (w stuly zakopianskim) св. Иоанна Крестителя, построенная в 1924-1925 гг. для тамошних поляков.

В селі існувала деревяна церква щонайменше вже у XVII-XVIII ст. У 1903 р. стараннями пароха села Боянець о. Михайла Грушкевича на місці давнішої була збудована нова деревяна церква за проектом архітекта Василя Нагірного. У 1945 році вона згоріла.
—————
В селе существовала деревянная церковь по меньшей мере уже в XVII-XVIII вв. В 1903 г.. стараниями священника села Боянец о. Михаила Грушкевича на месте древней была построена новая деревянная церковь по проекту архитектора Василия Нагорного. В 1945 году она сгорела.

Мешканці пристосували на церкву покинений польський костел-каплицю, збудовану 1924-1925 роках в "закопанському" стилі і освячену під назвою св. Івана Хрестителя. До 1944 року в каплиці служили римо-католики, опісля вона використовувалася як церква Воздвиження Святого Хреста. Недалеко на захід від неї збудовано нову муровану церкву. Церква у користуванні громади УГКЦ.
—————
Жители приспособили церковью покинутый польский костел-часовню, построенную 1924-1925 годах в "закопанском" стиле и освященную под названием св. Иоанна Крестителя. До 1944 года в часовне служили католики, после она использовалась как церковь Воздвижения Святого Креста. Недалеко к западу от нее построена новая каменная церковь. Церковь в пользовании общины УГКЦ.В структурі будівлі чітко виступає високий дво- схилий дах і цікаве розташування вікон; сама каплиця стоїть на мурованих кронштейнах. Складається з вищої прямокутної нави, до якої з південного сходу прилягає вужчий гранчастий вівтар, а з заходу - невелика прямокутна капличка-ризничка. До вівтаря від заходу пізніше приставлене прямокутне приміщення ризниці, з дотриманням стильових ознак решти будівлі. При західній та північній стінах нави розташовані сучасні їй аркади-галереї з виділенням присінку при вході в костел з північної сторони.
—————
В структуре здания четко выступает высокая двухсклоная крыша и интересное расположение окон; сама часовня стоит на каменных кронштейнах. Состоит из высшей прямоугольной нави, к которой с юго-востока примыкает узкий граненый алтарь, а с запада - небольшая прямоугольная часовня-ризничка. К алтарю с запада позже приставлено прямоугольное помещение ризницы, с соблюдением стилевых признаков остального здания. При западной и северной стенах нефа расположены современные ей аркады-галереи с выделением преддверия при входе в костел с северной стороны.На жаль, галереї зашиті, що спотворило первісний вигляд будівлі. Стіни будівлі складаються з відкритого зрубу. Нава вкрита стрімким двосхилим дахом з великим виносом, що на торцях утворює трикутні причілки з острішками. Вівтар вкритий п'ятисхилим дахом, гребінь якого сягає нижнього краю причілку нави. Подібне двосхиле накриття старої ризниці та присінку. Нова ризниця і галереї-ганки вкриті односхилими дахами.
—————
К сожалению, галереи зашиты, что исказило первоначальный вид здания. Стены здания состоят из открытого сруба. Нава покрыта стремительным двускатной крышей с большим выносом, что на торцах образует треугольные боковые стены с остришками. Алтарь покрыт пятискатной крышей, гребень которой достигает нижнего края боковой стене нефа. Подобное двускатной накрытие старой ризницы и преддверия. Новая ризница и галереи-крыльца покрытые односкатными крышами.Біля святині привертає увагу старі дзвони, очевидно, ще польських часів. В інтер’єрі каплиці, який вдалось оглянути через вибите віконце захристії є нові ікони що висять на стінах і ніби-то дерев’яний вівтар. Загалом каплиця в Купичволі справляє враження своїми колоритними формами і місцем розташування…
—————
У святыни привлекает внимание старые колокола, очевидно, еще польских времен. В интерьере часовни, который удалось осмотреть через выбитое окно захристии есть новые иконы висящие на стенах и будто бы деревянный алтарь. В общем часовня в Купичволя производит впечатление своими яркими формами и местоположением ...Частка костелу в Купичволя невиразна і не зрозуміла на майбутнє, з одного боку він стоїть зачинений, ще досить міцний, але, життя в ньому не видно, хоча територія навколо дбайливо прибрана і вичищена від сміття і диких кущів. Місцеві кажуть - “…Костел не стоїть прото так,він є окрасою села,в ньому проводяться реколекції для молоді і дітей, проводяться катихизації для сімї і молоді!…”. Тому надия Є, що все буде гаразд…
—————
Очень жаль, что попасть в середину так и не удалось, хотя поиск того у кого есть ключ увенчался успехом - ключ находится у местного свяженника. Но, он готовился к службе и довольно категорично отказал нам в нашем желании осмотреть костел изнутри, не согласившись сам и не согласившись отправить кого-то с ключем в наше сопровождение ...
Доля костела в Купичволе невнятная и не понятна на будущее, с одной стороны он стоит закрытый, еще достаточно крепкий, но жизнь в нем не видно, хотя территория вокруг бережно убрана и вычищена от мусора и диких кустарников. Местные говорят - "... костел не стоит в прото так, он является украшением села, в нем проводятся реколекции для молодежи и детей, проводятся катихизации для семьи и молодежи ...". Поэтому надежда Есть, что все будет хорошо…Джерела/источники:
blox.ua
decerkva.org.ua
derev.org.ua

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, дерев'яна архітектура, дерев'яна церква, костел
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments