m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Кліцько. Успенська церква/Наследие. Клицько. Успенськая церковь.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Перші відомості про місцеву церкву походять з 1515 року. В коментарях до акту генеральної візитації парафії 1730-1733 рр. дослідник І. Скочиляс зазначив, що церква в Кліцьку збудована 1603 року. На стінах церкви збереглися багато різьблених написів. Іконостас був зроблений у 1674 році, тоді ж розмалювали інтер`єр. Реставрація церкви відбулася у 1686-1687 рр. (вигляд до реставрації – акварель Антіна Вариводи, 1931 р.), а 1707 року під неї був підведений кам`яний фундамент. Обновлена у 1808 та 1880 рр. В церковному інвентарі, складеному 12 липня 1838 року, зазначено, що церква збудована 1692 р.(?) і мала розмір 5 на 3,5 сажня. З 1877 року парохом в селі був о. Антін Бачинський. Варто зазначити, що при о. Бачинському церква була відремонтована 1880 року. Він також мав намір збудувати нову церкву і 1905 року попросив дозволу на розібрання діючої, адже в 1904 році відомий архітектор Василь Нагірний виготовив проект нової мурованої церкви. Але справа не була доведена до кінця. З 1955 по 1989 рр. церква використовувалася на архів та склад книжок, що і врятувало її від руйнації. Існуючий вигляд отримала після реставрації, яку розпочали в 2005 р. 22 квітня 2008 р. горіла – в результаті було частково пошкоджено покрівлю і стіни. Церква в користуванні громади УГКЦ. Пам’ятка архітектури національного значення.
—————
Первые сведения о местной церкви происходят с 1515 года. В комментариях к акту генеральной визитации прихода 1730-1733 гг. исследователь И. Скочиляс отметил, что церковь в Клецко построена 1603 году. На стенах церкви сохранились много резных надписей. Иконостас был сделан в 1674 году, тогда же разрисовали интерьер. Реставрация церкви состоялась в 1686-1687 гг. (Вид до реставрации - акварель Антона Вариводы, 1931 г.), а в 1707 году под нее был подведен каменный фундамент. Обновлена в 1808 и 1880 годах. В церковном инвентаре, составленном 12 июля 1838 года, указано, что церковь построена 1692 (?) и имела размер 5 на 3,5 сажени. С 1877 года настоятелем в селе был о. Антон Бачинский. Стоит отметить, что при о. Бачинскому церковь была отремонтирована 1880 года. Он также намеревался построить новую церковь и в 1905 году попросил разрешения на разборку действующей, ведь в 1904 году известный архитектор Василий Нагорный изготовил проект новой каменной церкви. Но дело не было доведено до конца. С 1955 по 1989 гг. церковь использовалась как архив и склад книг, что и спасло ее от разрушения. Существующий вид получила после реставрации, начатой ​​в 2005 г.. 22 апреля 2008 горела - в результате была частично повреждена кровля и стены. Церковь в пользовании общины УГКЦ. Памятник архитектуры национального значения.Героїчні зусилля було докладено, щоб покриту бляхою, пофарбовану у блакитний колір церкву відчистити від фарби, відремонтувати її верхи і перекрити їх якісним гонтом ручної роботи. Ця робота була проведена протягом 2006-2007 років. Кошти на це зібрали самі парафіяни. Та, на превеликий жаль, у квітні 2008 року церкву підпалив один з мешканців села, з соціально неблагополучної родини і не зовсім психічно здоровий. Спершу дим йшов між стелею храму і покрівлею, і ззовні його не було видно - аж потім, коли він просочився з-під гонту, люди забили на сполох. Пожежу ліквідували аж вісім відділень Державної пожежної охорони з Городоцького і трьох сусідніх районів. Та все ж таки вогонь встиг знищити 20 кв. м покрівлі і пошкодити 20 кв. м стін бабинця. Поки що пошкоджена частина лише тимчасово "залатана" - на справжню реставрацію треба збирати кошти.
—————
Героические усилия были приложены, чтобы покрытую жестью, окрашенную в голубой цвет церковь отчистить от краски, отремонтировать ее верхом и перекрыть их качественным гонтом ручной работы. Эта работа была проведена в течение 2006-2007 годов. Средства на это собрали сами прихожане. Но, к сожалению, в апреле 2008 года церковь поджег один из жителей села, из социально неблагополучной семьи и не совсем психически здоровый. Сначала дым шел между потолком храма и кровлей, и снаружи его не было видно - только потом, когда он просочился из-под гонта, люди забили тревогу. Пожар ликвидировали аж восемь отделений Государственной пожарной охраны с Городокского и трех соседних районов. И все же огонь успел уничтожить 20 кв. м кровли и повредить 20 кв. м стен притвора. Пока повреждена часть только временно "заплатанная" - в настоящую реставрацию надо собирать средства."Храм Успіння Пресвятої Богородиці в Кліцьку зведений 1603 року, дзвіниця також походить з XVII ст. Церкву не раз ремонтували і поновлювали у XVII–ХІХ ст., проте відголоски давніх традицій галицького храмобудування у ній навіть дужчі, ніж у Комарно. Церква в Кліцьку – унікальний храм-літопис. Крім стандартних різьблених написів, в яких зафіксовані дати ремонту та підважування церкви, на стінах з усіх боків храму видніються нерівно вирізані слова і зображення хрестів, залишені звичайними парафіянами у XVIII–XIX ст. Деякі з них ще можна розібрати. Так, дізнаємося, що «та церква буд. 1603 р.», а «року Божого 1735 злодії церкву викрали» (тобто обікрали). Є навіть цілий вірш во славу Господа, що закінчується словами «неустанно влекуть апостоли».
—————
"Храм Успения Пресвятой Богородицы в Клецко построеный в 1603 году, колокольня также происходит из XVII в. Церковь не раз ремонтировали и восстанавливали в XVII-XIX вв., Однако отголоски древних традиций галицкого храмостроения в ней даже сильнее, чем в Комарно. Церковь в Клецко - уникальный храм-летопись. Кроме стандартных резных надписей, в которых зафиксированы даты ремонта и подваживания церкви, на стенах со всех сторон храма видны неровно вырезанные слова и изображения крестов, оставленные обычными прихожанами в XVIII-XIX вв. Некоторые из них еще можно разобрать. Так , узнаем, что «та церква буд. 1603 р. », а «року Божого 1735 злодії церкву викрали» (то есть обокрали). Есть даже целый стих во славу Господа, заканчивается словами «неустанно влекут апостолы».У западинах різьблених написів залишилася блакитна фарба як нагадування про величезну працю, вкладену у відродження церкви. Якщо в Комарно церква потерпала від старості, то в Кліцьку довелося робити подвійну роботу, спочатку ліквідовуючи наслідки попередніх «оновлень» – храм стояв блакитний і під бляхою, як сотні інших по всій країні. Ідею відновлення церкви у первісному вигляді подав тодішній голова інституту «Укрзахідпроектреставрація» академік Іван Могитич, нині покійний. Він неодноразово приїздив до Кліцька, а коли громада взялася до справи, виступив у ролі наукового консультанта. Одним із перших підтримав цю ідею уродженець Кліцька Іван Андрійович Гель. Цей громадський і політичний діяч, колишній дисидент і політв’язень, правозахисник та борець за відродження греко-католицької церкви фактично став основною рушійною силою відновлення храму. Вже літня людина з підірваним здоров’ям він усі свої гонорари та журналістські виплати віддавав на реставрацію і особисто контролював, як ведуться роботи. Без нього відновлення Успенської церкви не відбулось би. Крім Івана Андрійовича, пожертви, звісно, давали й парафіяни.
—————
Во впадинах резных надписей осталась голубая краска как напоминание об огромном труд, вложенном в возрождение церкви. Если в Комарно церковь страдала от старости, то в Клецко пришлось делать двойную работу, сначала ликвидируя последствия предыдущих «обновлений» - храм стоял голубой и под жестью, как сотни других по всей стране. Идею восстановления церкви в первоначальном виде подал тогдашний глава института «Укрзападпроектреставрация» академик Иван Могитич, ныне покойный. Он неоднократно приезжал в Клецко, а когда община взялась за дело, выступил в роли научного консультанта. Одним из первых поддержал эту идею уроженец Клецко Иван Андреевич Гель. Этот общественный и политический деятель, бывший диссидент и политзаключенный, правозащитник и борец за возрождение греко-католической церкви фактически стал основной движущей силой восстановления храма. Уже пожилой человек с подорванным здоровьем он все свои гонорары и журналистские выплаты отдавал на реставрацию и лично контролировал, как ведутся работы. Без него восстановление Успенской церкви не произошло бы. Кроме Ивана Андреевича, пожертвования, конечно, давали и прихожане.для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Heritage. Klitsko. Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary.Чотири тисячі євро надала для відновлення храму німецька благодійна організація «Церква в потребі», до якої громада зверталася з листами. Підготовчу роботу виконали самі парафіяни, зокрема, фарбу, що глибоко в’їлася в деревину, відшкрябували вручну, а запрошені з Косова майстри професійно перебрали верхи церкви й перекрили її колотим ґонтом, вивареним у маслі.
І диво сталося – храм і дзвіниця знову «дерев’яні». На черзі – заміна цементного фундаменту церкви. Для того щоб підмурок «дихав» (а це вкрай необхідно для дерев’яного храму), його слід робити з каміння, та ще й без розчину. Всередині церкви, де нині змішуються запахи ладану і свіжого дерева, можна побачити іконостас – «збірник» різночасових ікон і різьблення."
—————
Четыре тысячи евро предоставила для восстановления храма немецкая благотворительная организация «Церковь в нужде», к которой общество обращалось с письмами. Подготовительную работу выполнили сами прихожане, в частности, краску, что глубоко въелась в древесину, видшкрябывали вручную, а приглашенные из Косово мастера профессионально перебрали крышу здания и перекрыли ее колотым гонтом, вываренным в масле.
И чудо произошло - храм и колокольня вновь «деревянные». На очереди - замена цементного фундамента церкви. Для того чтобы фундамент «дышал» (а это крайне необходимо для деревянного храма), его следует делать из камней, да еще и без раствора. Внутри церкви, где сейчас смешиваются запахи ладана и свежего дерева, можно увидеть иконостас - «сборник» разновременных икон и резьбы. "Капитально отремонтирована в 1686 г., в 1707 г. подведен каменный фундамент. Деревянная, трехсрубная, трехглавая. Состоит из трех квадратных в плане срубов с большим квадратом в центре. Центральный сруб выше боковых, перекрыт четырехскатным шатром с двумя заломами, боковые срубы - четырехскатными шатрами с одним заломом. Поддашие лежит на выпусках венцов. Срубы над поддашием ошалеваны с нащельниками, стены укреплены стяжками. Построена из липового дерева на дубовых подвалинах. На наружных стенах многочисленные надписи различного содержания, наиболее ранняя относится к 1661 г. В формах сооружения прослеживаются архаические черты, присущие деревянной архитектуре XVI в. Памятник отличается миниатюрными размерами. В интерьере все главы открыты до основания фонарей. В центральном срубе на верхнем уровне четверика и на уровне второго залома - крестовые затяжки. В бабинце и восточном срубе на уровне заломов - по одной паре крестовых затяжек. Центральный объем отделен от бабинца двухъярусным вырезом. На стенах - альфрейная живопись. В интерьере - живопись 1674 г. К западу от здания расположена колокольня. Деревянная, двухъярусная, с шатровым завершением, каркасной конструкции. Памятники составляют гармоничный ансамбль галицкой школы народной архитектуры.
—————
Капитально отремонтирована в 1686 г., в 1707 г. Подведен каменный фундамент. Деревянная, трехсрубная, трехглавая. Состоит из трех квадратных в плане срубов с большим квадратом в центре. Центральный сруб выше боковых, перекрытый четырехскатным шатром с двумя уступами, боковые срубы - четырехскатнымы шатрами с одним залом. Поддашие лежит на выпуск венцов. Срубы над поддашием ошалеваны с нащельниками, стены укреплены стяжками. Построена из липового дерева на дубовых подвалинах. На наружных стенах многочисленные надписи различного содержания, наиболее ранняя относится к 1661 г. В формах сооружения прослеживаются архаические черты, присущие деревянной архитектуре XVI в. Памятник отличается миниатюрнымы размерами. В интерьере все главы открыты до основания фонарей. В центральном срубе на верхнем уровне четверика и на уровне второго залома - крестовые затяжки. В притворе и восточном срубе на уровне заломов - по одной паре крестовых затяжек. Центральный объем отделен от притвора двухъярусным вырезом. На стенах - альфрейная живопись. В интерьере - живопись 1674 г. К западу от здания расположена колокольня. Деревянная, двухъярусная, с шатровым завершением, каркасной конструкции. Памятники составляют гармоничный ансамбль галицкой школы народной архитектуры.

Акварель. Антин Варивода.


Джерела/источники:
www.derev.org.ua
andy-travelua.livejournal.com
nevsepic.com.ua
denied.org.ua
rbrechko.livejournal.com

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, дерев'яна дзвіниця, дерев'яна церква, деревяная церковь, деревянная звонница, иконостас, іконостас
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments