m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Пустомити. Палац/Наследие. Пустомиты. Дворец.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Назва «Пустомити» скоріш за все походить від «пустого мита». З княжих часів тут, напевне, була митниця, яка з початком розвитку сусідніх Львова та Щирця втратила своє значення. У 1417 році поселення з тодішньою назвою Митко щирецький війт Іван Нишолек продав якомусь Станіславові Коритку за 300 празьких грошів, що підтверджено актом короля Владислава Ягайла.
————
Название «Пустомиты» скорее всего происходит от «пустой пошлины». С княжеских времен здесь, наверное, была таможня, которая с началом развития соседних Львова и Щирца потеряла свое значение. В 1417 году поселение с тогдашней названием Митко щирецкий староста Иван Нишолек продал какому-то Станиславу Коритко за 300 пражских грошей, что подтверждено актом короля Владислава Ягайло.Під назвою Пустомити село вперше згадується у 1441 році у Львівській судовій книзі. У першій половині XVI століття містечком володів Ян Дзедушицький. У 1528 році він продав Пустомити Яну Тарновському, в якого їх у 1541 році знову викупив син Яна Дзедушицького Микола. У 1617 році власником поселення був Рафал Дзедушицький. В середині XVІІ століття Пустомитами володів його син Олександр.
—————
Под названием Пустомиты село впервые упоминается в 1441 году во Львовской судебной книге. В первой половине XVI века городком владел Ян Дзедушицких. В 1528 году он продал Пустомиты Яну Тарновскому, у которого их в 1541 году вновь выкупил сын Яна Дзедушицького Николай. В 1617 году владельцем поселения был Рафал Дзедушицких. В середине XVII века Пустомитами владел его сын Александр.

У 1787 році Пустомити належали панові Якубові Домінському, з1820 року - Яну Любичу Хоєцькому. А з 1880 році раніше ні чим не примітні Пустомити стали курортом. Тодішній власник містечка Лонгін Дунка зацікавився джерелом мінеральної сірчистої води, яке було відомо ще з кінця XVIII століття. За завданнями Дунки доктор Вонсович зробив хімічний аналіз води і вона виявилася схожою на Великолюбінську. У 1882 році відкрилася купальня і зведено двоповерховий будинок на 26 кімнат. Згадки про купальню є в путівнику Галичиною Мечислава Орловича. Курорт припинив свої існування з початком Першої світової війни.
—————
В 1787 году Пустомиты принадлежали господину Якубу Доминському, с 1820 года - Яну Любич Хоецкому. А с 1880 году ранее ни чем не примечательные Пустомиты стали курортом. Тогдашний владелец городка Лонгин Дунк заинтересовался источником минеральной сернистой воды, которое было известно еще с конца XVIII века. По задачам Дунк доктор Вонсович сделал химический анализ воды и она оказалась похожей на Великолюбинскую. В 1882 году открылась купальня и возведен двухэтажный дом на 26 комнат. Упоминания о купальню есть в путеводителе Галицией Мечислава Орловича.

На початку 1890-х Пустомити належать графу Людвику Грохольському, а на межі століть переходять до доктора Владислава Гаванського, а пізніше - до Іпотечного банку у Львові. Вже в банку містечко купують Казимир і Владислав Марси. Це ще не кінець: Марси продають Пустомити якомусь Левакомському. Пізніше цей шмат землі взагалі був поділений на більш дрібні ділянки, тож в 1939 р. від всього колишнього маєтку лишився лише двір з парком. Хто той двір збудував, коли - невідомо. Роман Афтаназі висловлює припущення про злам XVIII і ХІХ століть, натомість здається, що перед нами споруда більш пізнього часу. Курорт припинив свої існування з початком Першої світової війни.
—————
В начале 1890-х Пустомиты принадлежат графу Людвику Грохольскому, а на рубеже веков переходят к доктору Владиславу Гаванскому, а позже - в Ипотечному банку во Львове. Уже в банке городок покупают Казимир и Владислав Марси. Это еще не конец: Марси продают Пустомиты какомуто Левакомському. Позже этот кусок земли вообще был разделен на более мелкие участки, поэтому в 1939 г. от всего бывшего имения остался только двор с парком. Кто тот двор построил, когда - неизвестно. Роман Афтанази высказывает предположение о сломе XVIII и ХIХ веков, но кажется, что перед нами сооружение более позднего времени. Курорт прекратил свое существование с началом Первой мировой войны.

Будівля була перебудована в 1920-х рр., після чого втратила багато з свого дотихчасового легкого і елегантного силуету. Саме тоді з'явилися леви перед входом.  Інтер'єри теж були змінені - крім, ймовірно, двох восьмибічних залів на першому та другому поверсі. Англійський, себто ландшафтний парк, що оточував палац (і зараз є частиною міського парку) був невеликим, але симпатичним, з великою кількістю старих дерев.
Ось і все, що відомо про споруду. Зараз всередині - жодних слідів панської розкоші. Все по-конторському ніяк.Сьогодні в досить скромній двоповерховій будівлі знаходиться районна державна адміністрація.
—————
Здание было перестроено в 1920-х гг., после чего потеряло многие из своего до тех временного легкого и элегантного силуэта. Именно тогда появились львы перед входом. Интерьеры тоже были изменены - кроме, вероятно, двух восьмибоковых залов на первом и втором этаже. Английский, то есть ландшафтный парк, окружавший дворец (и сейчас является частью городского парка) был небольшим, но симпатичным, с большим количеством старых деревьев.
Вот и все, что известно о постройке. Сейчас внутри - никаких следов барской роскоши. Все по-конторском никак. Сегодня в довольно скромном двухэтажном здании находится районная государственная администрация.

Прямокутна видовжена будівля, одноповерхова з мансардою. Вибудована з цегли, потинькована. Дах бароковий, критий бляхою, з заломом. Головний фасад прикрашений ризалітом з фронтоном. Парковий фасад має гранчастий ризаліт, побудований на терасі. За палацом — залишки пейзажного парку. За архітектурою — палац у Пустомитах належить до типових зразків псевдокласицизму.
—————
Прямоугольное удлиненное здание, одноэтажное с мансардой. Выстроено из кирпича, оштукатуренное. Крыша барочная, крытая железом, с заломом. Главный фасад украшен ризалитом с фронтоном. Парковый фасад имеет граненый ризалит, построенный на террасе. За дворцом - остатки пейзажного парка. По архитектуре - дворец в Пустомытах относится к типичным образцов псевдоклассицизма.Джерела/источники:
andy-travel.com.ua
castles.com.ua
wikipedia.org
polona.pl

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, дворец, палац
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment