?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Flag Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Чортків. Церква Вознесіння Господнього/Наследие. Чортков. Церковь Вознесения Господнего.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Важко переоцінити внесок у розвиток західноукраїнських міст і селищ могутньої магнатської родини Потоцьких, представники якої займали найвищі військово-політичні посади Польського королівства і володіли величезними земельними наділами на теренах Галичини, Волині, Буковини та Поділля. У число облагодіяних ними міст входив і Чортків.
—————
Трудно переоценить вклад в развитие западноукраинских городов и поселков мощной магнатской семьи Потоцких, представители которой занимали высокие военно-политические должности Польского королевства и владели огромными земельными наделами на территории Галичины, Волыни, Буковины и Подолья. В число облагодетельствованных ими городов входил и Чортков.

Ім’ям першого її власника цього прізвища, у званнях якого крім іншого значилося генерал Подільської землі, було князь Стефан (1568 – 1631). Саме йому зобов’язана своїм заснуванням дерев’яна перлина храмової архітектури, розташована всього в парі кварталів від древнього замку. Датою закінчення будівництва споружденної без єдиного цвяха церкви, освяченої на честь святого Миколая, вважається 1630 рік (за іншими відомостями 1613-й).
—————
Именем первого ее владельца этой фамилии, в званиях которого помимо прочего значилось генерал Подольской земли, было князь Стефан (1568 - 1631). Именно ему обязана своим образованием деревянная жемчужина храмовой архитектуры, расположена всего в паре кварталов от древнего замка. Датой окончания строительства сооруженной без единого гвоздя церкви, освященной в честь святого Николая, считается 1630 год (по другим сведениям 1613-й).

Однак, неспокійне XVII століття було не найкращим часом для дерев’яних будівель: постійні набіги кримчаків (в 1640 році місто ними було захоплене); боєзіткнення під час визвольної війни Богдана Хмельницького 1648 – 1655 років, коли Чортків став одним з оплотів повстанців; польсько-турецька війна 1672 — 1676, підсумком якої стала десятирічна окупація міста османськими військами… і як наслідок всіх цих подій – повне руйнування наприкінці століття дерев’яного творіння талановитих майстрів.
—————
Однако, беспокойный XVII век был не лучшим временем для деревянных зданий: постоянные набеги крымчаков (в 1640 году город был ими захвачено) боестолкновения во время освободительной войны Богдана Хмельницкого 1648 - 1655 годов, когда Чертков стал одним из оплотов повстанцев; польско-турецкая война 1672 - 1676 годов, итогом которой стала десятилетняя оккупация города османскими войсками ... и как следствие всех этих событий - полное разрушение в конце века деревянного творения талантливых мастеров.

Новою датою народження храму вважається 1717 рік (згідно з іншими джерелами – 1738-ий), коли біля витоків його відродження став чортківський цех кушнірів, який виступив одним із фінансових спонсорів будівництва. Побудована на колишньому святому місці церква на Нижній Вигнанці була освячена 4 липня на честь Вознесіння Господня.
—————
Новой датой рождения храма считается 1717 год (согласно другим источникам - 1738-й), когда у истоков его возрождения стал Чертковский цех скорняков, который выступил одним из финансовых спонсоров строительства. Построеная на прежнем святом месте церковь в Нижней Выгнанке была освящена 4 июля на честь Вознесения Господня.Майже два століття (до 1905 року) дерев’яна перлина виступала в якості парафіяльного храму сіл Нижня і Верхня Вигнанки, будучи надійним якорем в епоху зміни підданства на австрійське і часи великого сум’яття 1848 – 1849 років, після чого у зв’язку з ветхістю розкривала двері перед своєю паствою лише на великі релігійні свята.
—————
Почти два века (до 1905 года) деревянная жемчужина выступала в качестве приходского храма сел Нижняя и Верхняя Выгнанки, будучи надежным якорем в эпоху изменения подданства на австрийское и времена великого смятения 1848 - 1849 годов, после чего в связи с ветхостью раскрывала двери перед своей паствой только на большие религиозные праздники.

Дивом виживши у вогняному згарище двох світових воєн ХХ століття Вознесенська святиня Чорткова з встановленням на галицьких землях антирелігійного комуністичного режиму країни рад розділила долю багатьох своїх побратимів по нещастю (хоча і в таких трагічних масштабах, зберігши свою унікальність): вона була закрита, а в 1946 році в її стінах остаточно припинилися богослужіння.
—————
Чудом выжив в огненном пожарище двух мировых войн ХХ века Вознесенская святыня Черткова с установлением на галицких землях антирелигиозного коммунистического режима страны советов разделила судьбу многих своих собратьев по несчастью (хотя и в таких трагических масштабах, сохранив свою уникальность): она была закрыта, а в 1946 году в ее стенах окончательно прекратились богослужения.

Пустуюча десятиліттями унікальна будівля, хоч і визнана пам’яткою архітектури, так і не дочекалося допомоги від радянської держави. Порятунок прийшов з рук Української греко-католицької церкви, якій оплот віри був переданий в 1990-му.
—————
Пустующее десятилетиями уникальное здание, хотя и признано памятником архитектуры, так и не дождалось помощи от советского государства. Спасение пришло из рук Украинской греко-католической церкви, которой оплот веры был передан в 1990 году.

Отак вже через шість років силами пастви за підтримки церковної скарбниці були розпочаті масштабні реконструкційні роботи, які повернули церкві не тільки втрачену у вихорі часу дзвіницю та оновили старі фасади, але й доповнили будівлю масивним притвором в південно-західній частині. Роботи з відновлення дерев’яної перлини було завершено в 1997 році.
На цей час храм Вознесіння Господнього є чинним і відноситься до Бучацької єпархії УГКЦ.
—————
Так уже через шесть лет силами паствы при поддержке церковной казны были начаты масштабные реконструкционные работы, которые вернули церкви не только утраченную в вихре времени колокольню и обновили старые фасады, но и дополнили здание массивным притвором в юго-западной части. Работы по восстановлению деревянной жемчужины были завершены в 1997 году.
В настоящее время храм Вознесения Господня действует и относится к Бучанской епархии УГКЦ.

Частини тризрубної дерев’яної церковної будівлі довжиною 25м з одним (бічні) і двома (середній) заламами верхніх ярусів при однаковій висоті мають різний периметр і завершення, згладжені за допомогою симетричною даху над бічними частинами. Вінчає конструкцію переважна висота зімкненої покрівлі центральній частині і три декоративних главки.
—————
Части трехсрубного деревянного церковного здания длиной 25м с одним (боковые) и двумя (средний) заломами верхних ярусов при одинаковой высоте имеют разный периметр и завершения, сглажены с помощью симметричной крыши над боковыми частями. Венчает конструкцию подавляющая высота сомкнутой кровли центральной части и три декоративных главки.

Візуальним об’єднувальним елементом конструкції Вознесенської церкви, який зливає воєдино давню споруду і нову масивну прямокутну прибудову притвору під вальмовим дахом, служить між’ярусне опасання. А внутрішній простір жваво підкреслює різьблена двоярусна арка між бабинцем і нефом.
—————
Визуальным объединяющим элементом конструкции Вознесенской церкви, который сливает воедино древнее сооружение и новую массивную прямоугольную пристройку притвора под вальмовой крышей, служит мижьярусное опасение. А внутреннее пространство живо подчеркивает резная двухъярусная арка между притвором и нефом.Новозбудована за стародавніми канонами триярусна квадратна в плані (сторона 5м) дзвіниця з опасанням першого рівня і заламами другого увінчана відкритим арочним майданчиком під нависаючим зімкнено-схилим дахом.
—————
Построенная по древним канонам трехъярусная квадратная в плане (сторона 5м) колокольня с опасением первого уровня и заломами второго увенчана открытой арочной площадкой под нависающим смычно-склоненой крышей.

декілька старих фото/несколько старых фото


Джерела/источники:
zabytki.in.ua
polona.pl

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календарі на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


ну как то так =))


  • 1
Интересное сооружение!

только , имхо, "заеdроремонченое" малость внутри... =)

  • 1