m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Чортків. Церква Успіння Пресвятої Богородиці/Наследие. Чортков. Успенская церковь.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Церква Успіння Пресвятої Богородиці у місті Чортків Тернопільської області – пам'ятка дерев'яної архітектури XVII століття в карпатському стилі. Зведена у 1635 році і вважається найстарішою на Поділлі.
—————
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в городе Чортков Тернопольской области - памятник деревянной архитектуры XVII века в карпатском стиле. Возведена в 1635 году и считается самым старым на Подолье.

Колись давно, в період коли церква і держава йшли рука об руку в повному непередбачуваних небезпек і очікуваних неприємних сюрпризів з боку вчорашніх друзів світі, перше що зводилося в місті були надійні укріплення для захисту миру матеріального, а друге — храм, як запорука спасіння душі. І Чортків в цьому плані не був виключенням…
—————
Когда-то давно, в период когда церковь и государство шли рука об руку в полном непредсказуемых опасностей и ожидаемых неприятных сюрпризов со стороны вчерашних друзей мире, первое что возводилось в городе были надежные укрепления для защиты мира материального, а второе - храм, как залог спасения души. И Чортков в этом плане не был исключением ...З отриманням в 1522 році, тоді ще селом під ім’ям Чортковіці, привілеєм Сигізмунда I Старого (1467 – 1548) Магдебурзького права та статусу міста його власник Єжи Чартковський почав будівництво не тільки фортеці біля підніжжя пагорба на лівому березі Серету, а й дерев’яного християнського храму.
—————
С получением в 1522 году, тогда еще деревней под именем Чортковицы, привилегии Сигизмунда I Старого (1467 - 1548) Магдебургского права и статуса города его владелец Ежи Чартковский начал строительство не только крепости у подножия холма на левом берегу Серета, но и деревяного христианского храма.

Майбутні буремні роки XVI століття у зв’язку з постійними татаро-монгольськими набігами, які майже щороку накривали цю землю, приносячи на своїх крилах кров, сльози і розруху, не обіцяли новозбудованій церкві Успіння Пресвятої Богородиці спокійного життя. Тому не стало великим сюрпризом для її вірян вкрай незадовільний стан святині через всього півстоліття після спорудження.
—————
Будущие бурные годы XVI века в связи с постоянными татаро-монгольскими набегами, которые почти ежегодно накрывали эту землю, принося на своих крыльях кровь, слезы и разруху, не сулили новопостроенной церкви Успения Пресвятой Богородицы спокойной жизни. Поэтому не стало большим сюрпризом для ее верующих крайне неудовлетворительное состояние святыни спустя всего полвека после постройки.

Однак, парафіяни не залишили свій храм в біді. Не дивлячись на гнітюче економічне становище, вона була практично заново відбудована в характерному карпатсько-подільському стилі. Освячена святиня була в 1584-му.
—————
Однако, прихожане не оставили свой храм в беде. Несмотря на гнетущее экономическое положение, она была практически заново выстроена в характерном карпатско-Подольском стиле. Освященная святыня была в 1584-м.

Але й цієї християнської твердині довелось простояти не довго, адже світ навколо неї не змінився і руйнівні війни продовжували щороку проноситься повз її дерев’яні стіни, залишаючи свої не виліковні сліди-рани. Так що через п’ятдесят років стан чортківського храму знову викликало серйозні побоювання. Тому у слід за будівництвом нової кам’яної твердині на лівому березі Серету (1610), на правому в 1635 році з’являється нова дерев’яна Успенська церква. Цей рік і вважається початком літочислення нині існуючої православної святині.
—————
Но и этой христианской твердыни пришлось простоять недолго, ведь мир вокруг нее не изменился и разрушительные войны продолжали ежегодно проносится мимо ее деревянных стен, оставляя свои не излечимые следы-раны. Так что через пятьдесят лет состояние чортковского храма вновь вызвало серьезные опасения. Поэтому в след за строительством новой каменной крепости на левом берегу Серета (1610), на правом в 1635 году появляется новая деревянная Успенская церковь. Этот год и считается началом летоисчисления ныне существующей православной святыни.Новий етап у житті храму, що пережив разом з Чортковом за наступне сторіччя дві (1649 і 1672) найбільш руйнівні тепер уже турецько-татарських атаки, пожежу 1637 року і захоплення російськими військами в 1655-му, почався в період воцаріння на Галицьких землях Австрійської імперії. Тоді-то (остання чверть XVIII – XIX століть) тут і з’являється новий іконостас (зберігся) і дві додаткових зруби.
—————
Новый этап в жизни храма, пережившего вместе с Чортковым за следующее столетие две (1649 и 1672) наиболее разрушительные теперь уже турецко-татарских атаки, пожар 1637 и захват русскими войсками в 1655 году, начался в период воцарения на Галицких землях Австрийской империи . Тогда-то (последняя четверть XVIII - XIX веков) здесь и появляется новый иконостас (сохранился) и два дополнительных сруба.

Дивом вціліла тендітна дерев’яна святиня у непрості роки першої половини ХХ сторіччя, коли по українській землі двома руйнівними хвилями прокотилися світові війни, а потім на півстоліття занурилася в атеїстичну кому комуністичного режиму. Так що до 1980-их вона дійшла практично в первозданному вигляді. От тільки дерево нещадний Час не пощадив…
—————
Чудом уцелела хрупкая деревянная святыня в непростые годы первой половины ХХ столетия, когда по украинской земле двумя разрушительными волнами прокатились мировые войны, а затем на полвека погрузилась в атеистическую кому коммунистического режима. Так что к 1980-м она дошла практически в первозданном виде. Вот только дерево беспощадное Время не пощадило ...

Саме тому в 1989 році було розпочато копітку роботу з реставрації самобутньої перлини храмового зодчества, коли її розібрали практично до фундаменту, потім з дотриманням технологій виготовлення та обробки XVII століття були створені аналоги складових. Процес же був завершений ретельним відтворенням пам’ятки архітектури за попередніми кресленнями. Так що в руки Української православної автокефальної церкви святиня була передана в гідному її древніх сивини стані.
—————
Именно поэтому в 1989 году было начато кропотливую работу по реставрации самобытной жемчужины храмового зодчества, когда ее разобрали практически до фундамента, затем с соблюдением технологий производства и обработки XVII века были созданы аналоги составляющих. Процесс же был завершен тщательным воспроизведением памятники архитектуры по предварительным чертежам. Так что в руки Украинской православной автокефальной церкви святыня была передана в достойном ее древних седин состоянии.Церква Успіння Пресвятої Богородиці – це традиційний тридільний храм, який складається з вівтарної частини, нави і бабинця. Святиня вкрита двоспадовим гонтовим дахом з невеличкою вежою і хрестом. В бабинці на верхньому ярусі знаходяться хори, які частково виходять в наву фігурним вирізом.
Особливістю її будови є сильно виступаючи опаски, які візуально розділяють зовнішні фасади будівлі на два яруси, і внутрішнє об’єднання простору включаючи позбавлений світових вікон бабинець з хорами на другому поверсі. В інтер'єрі храму зберігся іконостас XVIII століття.
—————
Церковь Успения Пресвятой Богородицы - это традиционный трехдольний храм, состоящий из алтарной части, нави и притвора. Святыня покрыта двускатной гонтовой крышей с небольшой башней и крестом. В притворе на верхнем ярусе находятся хоры, которые частично выходят в неф фигурным вырезом.
Особенностью ее строения является сильно выступающие опаски, которые визуально разделяют внешние фасады здания на два яруса, и внутреннее объединение пространства включая лишеный световых окон бабинецц с хорами на втором этаже. В интерьере храма сохранился иконостас XVIII века.З XVII століття також походить дерев'яна дзвіниця церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Вона перебуває в північній частині комплексу, являє собою не реконструйовану каркасну триярусну будову, де масивний квадратний другий ярус з опаски під гонтовим дахом покоїться на опорних стовпах відкритого першого, а вінчає споруду восьмигранна надбудова під шатровим дахом.
—————
Из XVII века также происходит деревянная колокольня церкви Успения Пресвятой Богородицы. Она находится в северной части комплекса, представляет собой не реконструированное каркасное трехъярусное строение, где массивный квадратный второй ярус с опаской под гонтовой крышей лежит на опорных столбах открытого первого, а венчает сооружение восьмигранная надстройка под шатровой крышей.

старе фото з польского архіву/старое фото из польского архива


Джерела/источники:
zabytki.in.ua
drymba.net
uk.wikipedia.org
polona.pl

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календарі на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, деревяна церква, деревяная церковь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments