m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Микулинці. Палац/Наследие. Микулинцы. Дворец.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Хоча палац на березі Серету і носить ім'я ім'я Реев, але народженням своїм він був зобов'язан зовсім інший магнатської родини. Палац був побудований в 60-х роках 18 ст. на замовлення Людвіги Мнішек (1712 - 1785), яка за допомогою зв'язків свого впливового (на той момент вже покійного) чоловіка, засновника роду Потоцьких срібною Пиляви виклопотала у польського короля Августа III (1 696 - 1763) новий привілей для міста в 1758 році. Від того палацу правда залишилися лише два флігелі, поставлені перпендикулярно до поздовжньої осі палацу і з'єднаних з ним дугоподібними галереями.
—————
Хотя дворец на берегу Серета и носит имя имя Реев, но рождением своим он был обязана совершенно другой магнатской фамилии. Дворец был построен в 60-х годах 18 в. по заказу Людвиги Мнишек (1712 — 1785), которая с помощью связей своего влиятельного (на тот момент уже покойного) супруга основателя рода Потоцких серебряной Пилявы выхлопотала у польского короля Августа III (1696 – 1763) новый привилей для города в 1758 году. От того дворца правда остались лишь два флигеля, поставленных перпендикулярно к продольной оси дворца и соединенных с ним дугообразными галереями.


паркова дорижка на гору до палацу/парковая дорожка на гору к дворцу


Основний корпус в середині 19 ст. був повністю перебудований. У 1815 році маєток викупив австрійський барон (за іншими відомостями великий польський землевласник) Ян Конопка, який мріяв створити елітарну бальнеологічну лікарню на основі місцевих мінеральних вод. В середині 19 століття Ян Конопка почав зводити нову палацову будівлю в стилі ампір.
—————
Основной корпус в середине 19 в. был полностью перестроен. В 1815 году имение выкупил австрийский барон (по другим сведениям крупный польский землевладельц) Ян Конопка, который мечтал создать элитарную бальнеологическую больницу на основе местных минеральных вод. В середине 19 века Ян Конопко начал возводить новое дворцовое здание в стиле ампир.

Побудована в стилі неокласицизму, центральна частина палацу підкреслена на головному фасаді ризалитом з чотирма дерев'яними скульптурами атлантів, піднятими на аркаду першого поверху. Будівля палацу розташовується в в оточенні великого дендропарку (який славиться трьома двохсотлітніми ясенями), за проектом талановитого польського архітектора Августа Фредеріка Мошинського (1738 - 1817). З цього місця ландшафтний парк спускається до річки, а зліва розташовані руїни замку.
—————
Построенная в стиле неоклассицизма, центральная часть дворца подчеркнута на главном фасаде ризалитом с четырьмя деревянными скульптурами атлантов, поднятыми на аркаду первого этажа. Здание дворца располагается в в окружении большого дендропарка (который славится тремя двухсотлетними ясенями), по проекту талантливого польского архитектора Августа Фредерика Мошинского (1738 - 1817). С этого места ландшафтный парк спускается к реке, а слева расположены руины замка.

2010


Старі флігелі і палац формують широкий двір - курдонер. Від головного фасаду, пройшовшись по алеї, можна потрапити до Троїцького собору. Посеред дороги, в оточенні п'яти вікових кленів, знаходиться колодязь. У давні часи в палаці розташовувалися розкішні парадні зали, які прикрашали ампірні розпису на полиці, а сьогодні немає ніяких розписів, а стіни обштукатурити і пофарбували, загубивши колишню велич.
—————
Старые флигели и дворец формируют широкий двор – курдонер. От главного фасада, пройдясь по аллее, можно попасть к Троицкому собору. Посреди дороги, в окружении пяти вековых кленов, находится колодец. В давние времена во дворце располагались роскошные парадные залы, которые украшали ампирные росписи на полке, а сегодня нет никаких росписей, а стены оштукатурили и окрасили, загубив прежнее величие.Центральна частина паркового фасаду прикрашена глухим пілястровим портиком коринфського ордера і домінуючим трикутним фронтоном з круглим слуховим вікном в центрі. Оформлення віконних прорізів цієї частини дзеркально повторює центральному фасаду.
Особливістю бічних дугоподібних галерей палацу є аркоподібне з боку курдонеру і прямокутне в парковій частині оформлення вікон, а так само секційне поділення пілястрами тосканського ордеру міжвіконний простору.
—————
Центральная часть паркового фасада украшена глухим пилястровым портиком коринфского ордера и доминирующим треугольным фронтоном с круглым слуховым окном в центре. Оформление оконных проемов этой части зеркально вторит центральному фасаду.
Особенностью боковых дугообразных галерей дворца является аркообразное со стороны курдонера и прямоугольное в парковой части оформление окон, а так же секционное разделение пилястрами тосканского ордера межоконного пространства.Графиня Юзефа Рей біля палацу/Графиня Юзефа Рей около дворца
Конопка мав задум влаштувати тут елітний курорт, заснований на сірководневих джерелах. Лікарні судилося проіснувати як елітарного закладу під чуйним керівництвом спадкоємців Конопки аж до 1914 року, коли конкуренція з боку аналогічних європейських і вітчизняних курортів, а потім розгорнувшиєся на території Західної України бойові дії Першої світової війни не поставили його за грань існування (в 1918 - 1920 магнатська резиденція була розграбована, праве крило спалено). Палац перетворився в звичайну резиденцію і залишався у володінні до початку Другої світової війни.
—————
Конопка имел замысел устроить здесь элитный курорт, основанный на сероводородных источниках. Лечебнице суждено было просуществовать в качестве элитарного заведения под чутким руководством наследников Конопки вплоть до 1914 года, когда конкуренция со стороны аналогичных европейских и отечественных курортов, а потом развернувшиеся на территории Западной Украины боевые действия Первой мировой войны не поставили его за грань существования (в 1918 — 1920 магнатская резиденция была разграблена, правое крыло сожжено). Дворец превратился в обычную резиденцию и оставался во владении до начала Второй мировой войны.Ім'я останньої господині розкішних апартаментів на березі Серету палац має в своєму серці і понині. Юзефе Конопке в заміжжі Рей (- 1935) в післявоєнний період вдалося відновити колишню велич фамільного гнізда (про розкіш якого в народі ходили легенди), як і про сумну долю власниці - рано втративши чоловіка вона залишилася удвох з єдиною дочкою, яка несподівано померла від нерозділеного любові. Відвідавши палац, можна почути історію про нещасливе кохання її дочки Марії, яка закохалася в багатого чоловіка, але не отримавши схвалення матері отруїлася. Деякі жителі розповідають, що і сьогодні вночі на сходах можна побачити силует дівчини.
—————
Имя последней хозяйки роскошных апартаментов на берегу Серета дворец носит в своем сердце и поныне. Юзефе Конопке в замужестве Рей ( – 1935) в послевоенный период удалось восстановить былое величие фамильного гнезда (о роскоши которого в народе ходили легенды), как и о печальной судьбе владелицы — рано лишившись мужа она осталась вдвоем с единственной дочерью, которая неожиданно скончалась от неразделенной любви. Посетив дворец, можно услышать историю о несчастной любви ее дочери Марии, которая влюбилась в богатого мужчину, но не получив одобрения матери отравилась. Некоторые жители рассказывают, что и сегодня по ночам на лестнице можно увидеть силуэт девушки.

зайдемо всередину/зайдем во внутрь
Після смерті Юзефи упокоєної біля стін Троїцького костелу на фамільной ділянці поруч зі своїми близькими маєток з причини відсутності прямих спадкоємців виявился безхазяйним, що незабаром виправила вторглася на західноукраїнські землі в 1939 році радянська влада.
—————
После смерти Юзефы упокоенной у стен Троицкого костела на фамильном участке рядом со своими близкими имение в виду отсутствия прямых наследников оказалось бесхозным, что в скором времени исправила вторгшаяся на западноукраинские земли в 1939 году советская власть.Бальнеологічну лікарню тут таки відкрили. Бізнес-план реалізувати вдалося за радянської влади. У цей час у палаці Потоцьких влаштували обласну фізіотерапевтичну лікарню, яка є чинною і по сьогодні. Її статус не раз змінювався протягом цього часу: санаторій, обласна фізіотерапевтична, а пізніше бальнеологічна лікарня.
—————
Бальнеологическую больницу здесь таки открыли. Бизнес-план реализовать удалось при советской власти. В это время во дворце Потоцких устроили областную физиотерапевтическую больницу, которая является действующей и по сегодня. Ее статус не раз менялся в течении этого времени: санаторий, областная физиотерапевтическая, а позднее бальнеологическая больница.

аранжерея...


Погляд на останок. Замок та палац за ним/Взгляд на последок. Замок и дворец за ним


про замок дивимось тут/ про замок смотрим здесьhttp://haidamac.org.ua/2010/02/mykulyntsi-ru/ - 2010
http://castle-ua.com/ternopolskaya-oblast/64-dvorets-pototskikh
https://zabytki.in.ua/ru/1303/dvorets-v-mikulintsakh
http://ishchuk.net/Podorozhi/Ukraine/Ternopilska/Terebovlianski/Mykulynci/
https://castlesua.jimdo.com/тернопільська-область/микулинці-палац/
http://castles.com.ua/myk.html


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календарі на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


ну как то так =))
Tags: взгляд с небес, дворец, палац, погляд з небес, тернопольщина, тернопілля
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments