m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Рихти. Палац Підвисоцького/Наследие. Рыхты. Дворец Подвысоцкого.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Від замка плавно перейдемо до палацу. Отже, від Германа Головинського, якому з 1848 року належала Рихта, вона, шляхом спадщини була передана його зятю Костянтину Підвисоцькому - митцю, колекціонеру старовини, критику і історику.
—————
От замка плавно перейдем к дворцу. Итак, от Германа Головинского, которому с 1848 года принадлежала Рыхта, она, путем наследства была передана его зятю Константину Подвысоцкого - художнику, коллекционеру древностей, критику и историку.Підвисоцький розібрав частину замкових мурів і на протилежному березі Жванчика побудував двоповерховий палац, поруч з яким було закладено парк.
—————
Подвысоцкий разобрал часть замковых стен и на противоположном берегу Жванчика построил двухэтажный дворец, рядом с которым был заложен парк.В період Головинських-Підвисоцьких рихтинській замок і палац були осередками літературного життя подільських поляків. В Рихті бувало чимало художників і літераторів, зокрема Міхал Грабовський, Олександр Верига-Даровський, Юзеф Ігнацій Крашевський - найплодовитійший письменник за Книгою рекордіі Гіннеса, який написав 232 романи у 455 томах.
—————
В период Головинских-Подвысоцких рыхтинський замок и дворец были центрами литературной жизни подольских поляков. В Рихте бывало немало художников и литераторов, в частности Михал Грабовский, Александр Верига-Даровский, Крашевский - найплодовитийший писатель по Книге рекордии Гиннеса, написавший 232 романа в 455 томах.

В новому палаці Підвисоцький зібрав бібліотеку з 4 тис. стародруків, серед яких були брестське видання Біблії 1568 року, видання віртуальної Міньковецької держави, рукописи-листи, рукописи спогадів, книги універсалів, урядові акти, родинні архіви давніх родів, історичні документи.
—————
В новом дворце Подвысоцкий собрал библиотеку из 4 тыс. старопечатных книг, среди которых были Брестское издание Библии 1568 года, издание виртуальной Миньковецкого государства, рукописи-письма, рукописи воспоминаний, книги универсалов, правительственные акты, семейные архивы древних родов, исторические документы.цb кадри не розфокусні, то такый шар краски.../эті кадри не расфокусированные, это такой слой краски...


Після смерті Костянтина Підвисоцького Рихта перейшла до його доньки Емілії. Інша частина села на лівому березі Жванчика належала по черзі Тржецьким, Белінським, Галицьким, Левицьким, Бахталовським, Рожаловським.
—————
После смерти Константина Подвысоцкого Рыхта перешла к его дочери Эмилии. Другая часть села на левом берегу Жванчика принадлежала поочередно Тржецьким, Белинским, Галицким, Левицким, Бахталовским, Рожаловським.Після смерті Підвисоцького все мистецьке багатство розійшлось в різні руки, розгубилось. Зокрема, в основу створення відомого тритомника доктора Антонія Ролле «Замки подільські на молдавському прикордонні» була покладена колекція історичних документів з фамільного архіву Підвисоцького. За свідченням Ролле, більшу частину Рихтівської бібліотеки (налічувала понад 12 тисяч томів) і рукописів придбали пан Дзялинський із Курник та Ігель, букініст зі Львова. Колекцію гравюр теж придбав Дзялинський. Решта колекції (картини, портрети, збірки кераміки) розійшлися в різні руки.
—————
После смерти Подвысоцкого все художественное богатство разошлось в разные руки, растерялось. В частности, в основу создания известного трехтомника доктора Антония Ролле «Замки подольские на молдавском пограничнье» была вложена коллекция исторических документов из фамильного архива Подвысоцкого. По свидетельству Ролле, большую часть Рыхтовская библиотеки (насчитывала более 12 000 томов) и рукописей приобрели господин Дзялинский с Курник и Игель, букинист из Львова. Коллекцию гравюр тоже приобрел Дзялинский. Остальные коллекции (картины, портреты, сборники керамики) разошлись в разные руки.Останнім власником був пан Калінін. На початку ХХ століття власник Рожаловський влаштував в палаці лікарню. Нині тут розташована сільська амбулаторія. Будівля страшенно обліплена за всім периметром кахелем.
—————
Последним владельцем был господин Калинин. В начале ХХ века владелец Рожаловський устроил во дворце больницу. Сейчас здесь расположена сельская амбулатория. Здание очень облеплена по всем периметром кафелем.Можливо, що ліплення, розетки та грубі, розташовані всередині можуть бути ще з дореволюційних часів. Але, якщо грубі ще виглядають дещо як стерпно (чавунні затвори вже явно радянських часів), то про ліплення та розетках говорити складно, бо вони покриті таким товстим шаром фарби, що ледве вгадується то що там зображено. Хоча навряд чи б більшовики, та й далі хто або за радянської влади ліпив би ангельські голівки в канву ліпнини.
—————
Возможно, что лепка, розетки и грубы, расположенные внутри могут быть еще с дореволюционных времен. Но, если грубы еще выглядят кое-как сносно (чугунные затворы уже явно советских времен), то о лепке и розетках говорить сложно, ибо они покрыты таким толстым слоем краски, что еле угадывается то что там изображено. Хотя врядли бы большевики, да и далее кто либо при советской власти лепил бы ангельские головки в канву лепнины.

и на останок пожежний вихід .../и на последок пожарный выход...


Джерело/источник:
ukrainaincognita.com

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календарі на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


ну как то так =))
Tags: Хмельниччина, дворец, палац
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment