m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Жовква. Церква Пресвятої Трійці/Наследие. Жолква. Церковь Пресвятой Троицы.Церква Пресвятої Трійці — дерев'яна церква у м. Жовква Львівської області, споруджена 1720 року. Видатна пам'ятка архітектури та монументального мистецтва галицької школи. 21 червня 2013 року на 37-й сесії Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО, що проходила у Камбоджі, Церква Пресвятої Трійці, разом з іншими дерев'яними церквами карпатського регіону, була включена у список світової спадщини ЮНЕСКО.
—————
Церковь Пресвятой Троицы - деревянная церковь в г. Жовква Львовской области, построенная 1720 году. Выдающийся памятник архитектуры и монументального искусства галицкой школы. 21 июня 2013 на 37-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей в Камбодже, Церковь Пресвятой Троицы, вместе с другими деревянными церквями карпатского региона, была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Історія.
Першу будівлю церкви звели 1601 року. 17 червня 1719 року в місті спалахнула пожежа, яка поширилася на схід і знищила все Львівське передмістя. Тоді згорів і храм Пресвятої Трійці. Нову церкву, що збереглася й донині, було збудовано 1720 року коштом парафіян та королевича Костянтина Владислава Собєського на місці згорілої.
—————
История.
Первое здание церкви возвели 1601 году. 17 июня 1719 года в городе вспыхнул пожар, который распространился на восток и уничтожил весь Львовский пригород. Тогда сгорел и храм Пресвятой Троицы. Новую церковь, сохранившуюся и по сей день, было построено в 1720 году на средства прихожан и королевича Константина Владислава Собеского на месте сгоревшей.Церква становить собою дерев'яну тризрубну будівлю із цегляною добудовою — ризницею. Білокам'яне обрамлення вікон та портал перенесені сюди із розібраної замкової вежі.
У храмі знаходиться п'ятиярусний іконостас, що налічує приблизно 50 ікон, створений майстрами Жовківської школи малярства та різьби Івана Рутковича на початку XVIII ст. В іконописі втілено новаторський пошук — образи святих наділені елементами українського типажу. Іконостас виготовлений з липи, його декор має глибоке різьблення, котре виконав Ігнатій Стобенський.
—————
Церковь представляет собой деревянную трехсрубное здание с кирпичной пристройкой - ризницей. Белокаменное обрамление окон и портал перенесены сюда из разобранной замковой башни.
В храме находится пятиярусный иконостас, насчитывает около 50 икон, созданный мастерами Жолковской школы живописи и резьбы Ивана Рутковича в начале XVIII века. В иконописи воплощен новаторский поиск - образы святых наделены элементами украинского типажа. Иконостас изготовлен из липы, его декор имеет глубокую резьбу, которую выполнил Игнатий Стобенський.Ось що писав Г. Н. Логвин в своєї книжці “По Україні”:
…Той, хто писав ікони для цього іконостаса, був неабияким колористом. Його улюблені кольори – зелений теплого тону, свіжо-синій та глибокі вишнево-червоні, з якими він любить зіставляти ніжно-білі. Архангел Ми-хаїл намальований з поетичною проникливістю і гарячою любов’ю до людини, її гідності й фізичної краси. Юнак в рицарському убранні – уособлення моральної чистоти, один з найбільш поетичних юнацьких образів в українському мистецтві XVIII ст…
—————
Вот что писал Г. Н. Логвин в своей книге "По Украине":
... Тот, кто писал иконы для этого иконостаса, был большим колористом. Его любимые цвета - зеленый теплого тона, свеже-синий и глубокие вишнево-красные, с которыми он любит сопоставлять нежно-белые. Архангел Мы-Хаил нарисован с поэтическим проницательностью и горячей любовью к человеку, его достоинства и физической красоты. Юноша в рыцарском одеянии - олицетворение нравственной чистоты, один из самых поэтических юношеских образов в украинском искусстве XVIII в ...У 1978—79 роках церкву і, зокрема, іконостас було реставровано. Приміщення церкви було передано у користування музею, а вже в часи незалежності було передано спочатку православній, а потім греко-католицькій громаді. Храм належав УГКЦ з часу заснування. В 1993 церква знову передана віруючим УГКЦ.
—————
В 1978-79 годах церковь и, в частности, иконостас был реставрирован. Помещение церкви было передано в пользование музея, а уже во времена независимости было передано сначала православной, а затем греко-католической общине. Храм принадлежал УГКЦ с момента основания. В 1993 году церковь вновь передана верующим УГКЦ.

Витяг з "Пам'ятники містобудування і архітектури" 1985 року.
ТРОЇЦЬКА ЦЕРКВА 1720 г. (вул. Львівська, 90). Дерев'яна, тризрубна, триверха, з широким піддасися на випусках вінців. Складається з квадратного центрального зрубу, меншого прямокутного бабинця, витягнутого по осі північ - південь, і гранованого пятістенного зрубу, до якого зі сходу примикає цегляна прибудова. Всі зруби перекриті витягнутими шлемовидними главами на восьмерик. Компонуванням мас створений врівноважений пірамідальний силует, в якому домінує центральний верх.
—————
Выдержка из "Памятники градостроительства и архитектуры" 1985 года.
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, 1720 г. (ул. Львовская, 90). Деревянная, трехсрубная, трехглавая, с широким поддашием на выпусках венцов. Состоит из квадратного центрального сруба, меньшего прямоугольного бабинца, вытянутого по оси север – юг, и граненого пятистенного сруба, к которому с востока примыкает кирпичная пристройка. Все срубы перекрыты вытянутыми шлемовидными главами на восьмериках. Компоновкой масс создан уравновешенный пирамидальный силуэт, в котором доминирует центральный верх.В інтер'єрі висотно розкриті верхи підпорядковані простору центрального обсягу. На стінах - поліхромна живопис XVIII ст. У 1976-1981 рр. реставрована (архітектори Б.Я. Кіндзельскій, І.Р. Могитич). Пропорційний лад споруди, виконаний на відносинах золотого перетину, а також виразні деталі (ліхтарики, пластичні фігурні кронштейни і карнизи над вікнами) ставлять спорудження в ряд видатних творів галицької школи народної архітектури.
—————
В интерьере высотно раскрытые верхи подчинены пространству центрального объема. На стенах – полихромная живопись XVIII в. В 1976-1981 гг. реставрирована (архитекторы Б.Я. Киндзельский, И.Р. Могытыч). Пропорциональный строй сооружения, выполненный на отношениях золотого сечения, а также выразительные детали (фонарики, пластичные фигурные кронштейны и карнизы над окнами) ставят сооружение в ряд выдающихся произведений галицкой школы народной архитектуры.Погляд на останок/Взгляд на последок


Джерела/источники:
wikipedia.org/wiki
pslava.info
Mykola_Swarnyk

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календарі на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, дерев'яна церква, деревяная церковь, иконостас, іконостас
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments