m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Журавники. Церква св. Дмитра/Наследие. Журавники. Церковь св. Дмитрия.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Цей храм не засвічений в літературі, ні в серйозній, ні в популярній, путівниковій. Є буквально лічені згадки, без докладної історії і, тим більше, без елементарного аналізу архітектури та найменших спроб визначити її контекст. Тим часом, пам'ятник навіть дуже цікавий, не просто так з'явився серед оточуючих його сільських церков традиційного українського типу.
—————
Этот храм не засвечен в литературе, ни в серьезной, ни в популярной, путеводительной. Есть буквально считанные упоминания, без подробной истории и, тем более, без элементарного анализа архитектуры и малейших попыток определить ее контекст. Между тем, памятник очень даже интересный, не просто так появившийся среди окружающих его сельских церквей традиционного украинского типа.

Отже, православна церква св. Дмитра в селі Журавники, Горохівський район, Волинської області.
Це явно не місцева архітектура, а прийшла іздалека, зі столиці Російської імперії, де подібний тип храму в кінці XIX століття зайняв своє істотне місце в загальній картині храмобудування. З'єднання базилікальною (або зальної) поздовжньої композиції з формами і декором російських обрисів XVII століття було однією з цілей національного еклектичного стилю другої половини XIX століття. Це завдання вирішували відразу кілька великих архітекторів, наприклад, Д.І. Грімм, Л.Н. Бенуа і А.Н. Померанцев.
—————
Итак, православная церковь св. Дмитрия в селе Журавники, Гороховский район, Волынской области.
Это явно не местная архитектура, а пришедшая издалека, из столицы Российской империи, где подобный тип храма в конце XIX века занял свое существенное место в общей картине храмостроения. Соединение базиликальной (или зальной) продольной композиции с формами и декором русского узорочья XVII века было одной из целей национального эклектичного стиля второй половины XIX столетия. Эту задачу решали сразу несколько крупных архитекторов, например, Д.И. Гримм, Л.Н. Бенуа и А.Н. Померанцев.Гусь-Криштальний/Гусь-Хрустальный


Але значну концептуальну річ, що стала підсумком цих пошуків, вдалося створити тільки Л.Н. Бенуа. Це Георгіївський собор в Гусі-Кришталевому (нинішня Володимирська область), на мальцевських кришталевих заводах. Грандіозний собор став втіленням ідеї російської національної базиліки, в інтер'єрі відсилає до Візантії і раннього християнства, а зовні - до мереживних храмів російського XVII століття. Синтез вийшов дивний, але вельми оригінальний, а образ - запам'ятовується. Проект собору в Гуса Кришталевому був опублікований в архітектурній пресі і породив ряд наслідувань.
—————
Но значительную концептуальную вещь, ставшую итогом этих поисков, удалось создать только Л.Н. Бенуа. Это Георгиевский собор в Гусе-Хрустальном (нынешняя Владимирская область), на мальцевских хрустальных заводах. Грандиозный собор стал воплощением идеи русской национальной базилики, в интерьере отсылающей к Византии и раннему христианству, а снаружи - к узорчатым храмам русского XVII века. Синтез получился странный, но весьма оригинальный, а образ - запоминающийся. Проект собора в Гусе Хрустальном был опубликован в архитектурной прессе и породил ряд подражаний.

Гусь Залізний/Гусь-ЖелезныйА ось Георгіївський собор в Гусі-Залізному. Фото початку ХХ століття. Звичайно, храм в Журавниках і менше, і примітивніше за задумом. Це спрощений варіант на тему - немає повноцінних бічних прибудов з главами, образущей триголового основний храмової частини, немає і малих наметів з боків дзвіниці, немає розкішних ґанків. Декор теж простіше, хоча і з кахельними плитками.
—————
А вот Георгиевский собор в Гусе-Железном. Фото начала ХХ века. Конечно, храм в Журавниках и меньше, и примитивнее по замыслу. Это упрощенный вариант на тему - нет полноценных боковых приделов с главами, образущих трехглавие основной храмовой части, нет и малых шатров по бокам колокольни, нет роскошных крылец. Декор тоже проще, хотя и с изразцовыми плитками.

Одне з них якраз і існує до цього дня у волинському селі Журавники.
У 1905-му обабіч пожвавленої  нині траси на Львів і виріс великий і величний храм, який вже відзначив своє 110-річчя. Мимо цього храму проїхали тисячі машин і пройшли тисячі людей. І не було жодного, хто б не помилувався цією дивовижної краси архітектурною спорудою. Храм справляє враження і всередині. То не звична нам сільська церквиця, а за розмірами – справжній собор. На Великдень тут, кажуть, і не протовпитися, але й у інші празникові дні та в святу неділю тут доволі людно. Прекрасна акустика: з хорів чутно кожне слово молитви, яке далеко внизу священик промовляє перед початком сповіді…
—————
Одно из них как раз и существует по сей день в волынском селе Журавники.
В 1905-м вдоль оживленной сейчас трассы на Львов и вырос большой и величественный храм, который уже отметил свое 110-летие. Мимо этого храма проехали тысячи машин и прошли тысячи людей. И не было ни одного, кто бы не полюбовался этим удивительной красоты архитектурным сооружением. Храм производит впечатление и внутри. Это не привычная нам сельская церквушка, а по размерам - настоящий собор. На Пасху здесь, говорят, не протолкнуться, но и в другие праздничные дни и в святое воскресенье здесь довольно людно. Прекрасная акустика: с хоров слышно каждое слово молитвы, которое далеко внизу священник говорит перед началом исповеди ...

Цей храм у Журавниках споруджено за кошт італієця графа Роберто Бассаліні, а його проект був утверджений Правлячим Синодом Руської Православної Церкви. Служив граф генералом у російській армії.  І Журавники – а тоді містечко Дружкопіль – разом з прилеглими селами отримав у свою власність. У сусідніх Бранах він мав свій палац, але там вже стояв і ще був міцним Свято-Покровський храм. Тому й вирішив граф спорудити церкву у Дружкопілі. Цеглу для будівництва завозили аж з Уралу, звідки родом була дружина Бассаліні Катерина. У Бранах же спорудили капличку, яка була точною копією дружкопільської церквиці. Там і поховали італійця.
—————
Этот храм в Журавниках построен на средства итальянца графа Роберто Бассалини, а его проект был утвержден Правящим Синодом Русской Православной Церкви. Служил граф генералом в российской армии. И Журавники - а тогда городок Дружкопиль - вместе с прилегающими селами получил в свою собственность. В соседних Бранах он имел свой дворец, но там уже стоял и был еще крепким Свято-Покровский храм. Поэтому и решил граф построить церковь в Дружкополе. Кирпич для строительства завозили аж с Урала, откуда родом была жена Бассалини Катерина. В Бранах же построили часовню, которая была точной копией Дружкопольская церквушки. Там и похоронили итальянца.


До цього в селі існувала дерев’яна Аннозачатіївська церква, але через те, що вона потребувала капітального ремонту і не вміщала усіх прихожан – її розібрали, а на тому місці возвели нову кам’яну, яка і стоїть до сьогоднішнього дня. Стараннями мешканців та уроженців села до ювілею церкви було проведено ремонтні роботи. У 2005 році місцева громада відзначила 100-ліття храму.
—————
До этого в селе существовала деревянная Аннозачатиевская церковь, но потому, что она нуждалась в капитальном ремонте и не вмещала всех прихожан - ее разобрали, а на том месте возвели новую каменную, которая и стоит по сей день. Стараниями жителей и уроженцев села к юбилею церкви были проведены ремонтные работы. В 2005 году местная община отметила 100-летие храма. Но, за прошедшие 12 лет после ремонта, церковь опять требует к себе внимания, на куполе появилась неприятная растительность которую уже нужно убирать пока она не нанесла непоправимый вред.

декілька схожіх храмів у Беларусі/несколько похожіх храмов в Беларуси

Бобруйск


Гродна


Погляд на останок/Взгляд на последокДжерела/источники:

istvolyn.info
arch-heritage.livejournal.com
volyn.church.ua

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Волинь, Волынь, взгляд с небес, погляд з небес, церква, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments