m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Гута. Костел-усипальниця Платер-Зиберга/Наследие. Гута. Костел-усыпальница Платер-Зиберга.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Декілька слів про село Гута. Розташоване за 8 км. на захід від зал. станції Сокаль, на схилах берегів безіменного потоку. Складається з двох частин: північна до війни називалася Мошків і була більшою за кількістю дворів від південної частини, яка носила назву Шмитків. Цікаво, що на поч. 1930-х рр. у Мошкові не було церкви. Єдиний храм був на західній околиці Шмиткова. Після встановлення радянської влади, назви цих сіл об`єднали в нейтральну для совєтів назву Гута. До села курсують маршрутки зі Сокаля та Червонограда.
—————
Несколько слов о селе Гута. Расположеное в 8 км. к западу от жд. станции Сокаль, на склонах берегов безымянного потока. Состоит из двух частей: северная до войни называлась Мошкив и была больше по количеству дворов от южной части, носившей название Шмиткив. Интересно, что в нач. 1930-х гг. в Мошкиве не было церкви. Единственный храм был на западной окраине Шмиткива. После установления советской власти, названия этих сел объединили в нейтральное для советов название Гута. В село курсируют маршрутки из Сокаля и Червонограда.

Неподалік від Себечівського лісу, на краю стрімкого схилу, на захід від церкви Покрова Пр. Богородиці, на диво, майже повністю ( маю на увазі конструкцію ) стоїть мурована надгробна каплиця в неоготичному стилі. Місце для неї вибрали специфічне, очевидно, щоб її було видно з усіх сторін. Крім того, частково під основу каплиці зробили насип. Зі сходу (зі сторони церкви) біля каплиці проходить цегляний мур (дивно, що його не розібрали).
—————
Неподалеку от Себечивского леса, на краю стремительного склона, к западу от церкви Покрова Пр. Богородицы, удивительно, но почти полностью (имею в виду конструкцию) стоит каменная надгробная часовня в неоготическом стиле. Место для нее выбрали специфическое, очевидно, чтобы ее было видно со всех сторон. Кроме того, частично под основание часовни сделали насыпь. С востока (со стороны церкви) возле часовни проходит каменная стена (странно, что его не разобрали).

Від заходу є цегляна підпірна стінка насипу. Каплиця висока, накрита ще старою бляхою, орієнтована з півночі вівтарем на південь. Складається з двох частин: нави та гранчастого вівтаря, кути яких зовні зміцнені контрфорсами. Перед входом ростуть дерева. Над входом (дверей нема) – велике вікно-розетка над яким напис : “CIENIOM RODZINY” ( тобто, “тіням родини” ). В інтер`єрі вівтарна частина трохи вища, її стіни розписані всілякою дурнею.
—————
С запада прісутствует кирпичная подпорная стенка насыпи. Часовня высокая, накрытая еще старой жестью, ориентированная с севера алтарем на юг. Состоит из двух частей: нави и граненого алтаря, углы которых снаружи укреплены контрфорсами. Перед входом растут деревья. Над входом (дверей нет) - большое окно-розетка над которым надпись: "CIENIOM RODZINY" (то есть, "теням семьи»). В интерьере алтарная часть несколько выше, ее стены расписаны всякой ерундой.

Зовні, з півдня, є відкритий вхід під вівтарну частину, де колись були поховані Станіслав Костка Платер-Зиберг (1823-1896), фундатор святині, та його дружина Марія Тереза Борх з Чарторийських (1834-1875). З серидини гробниця виглядає як звичайний підвал.
—————
Снаружи, с юга, открытый вход под алтарную часть, где когда-то были похоронены Станислав Костка Платер-Зиберг (1823-1896), основатель святилища, и его жена Мария Тереза Борха с Чарторыйских (1834-1875). Из середины гробница выглядит как обычный подвал.

За деякими відомостями ні Станіслав, ні його дружина тут все таки поховані не були, а їх могили знаходяться в склепи Бебренского кладовища у Бебренскої волості, Ілукстськиго краю (нині це Латвія) зведеному у 1875 році. Зовні, в стіні склепу замуровані 4 мармурові плити з прізвищами графів Плятеров: Станіслав Плятер-Зіберг, Марія (при народженні Борха) Плятер-Зіберг, Ядвіга Плятер-Зіберг, Марія (при народженні Плятер-Зіберг) Велопольский. Виглядає він більш простішим ніж гутівска усипальниця.
----------
По некоторым сведениям ни Станислав, ни его жена тут все таки похоронены не были, а их могилы находятся в склеп Бебренского кладбища в Бебренской волость, Илукстский край (ныне это Латвия) построенном в 1875 году. Снаружи, в стене склепа замурованы 4 мраморные плиты с фамилиями графов Плятеров: Станислав Плятер-Зиберг, Мария (при рождении Борха) Плятер-Зиберг, Ядвига Плятер-Зиберг, Мария (при рождении Плятер-Зиберг) Велопольская. Выглядит он гораздо проще чем гутовская усыпальница.

склеп на Бебренском кладовищі/склеп на Бебренском кладбище

Походження роду графів Плятеров слід шукати в середньовічній Німеччині, в Вестфалії, коли в 1210 році був вперше згаданий Вестфальський лицар Гумберт фон Плятер. Предки Плятеров прийшли в Балтію разом з хрестоносцями. Поселившись в Латгалії, вони асимілювалися і прийняли польську культуру, створивши родинні зв'язки з родом Зібергов. Згодом, Плятер-Зібергі стали одним з найвидатніших і впливових пологів в Латгалії. Їх власність перебувала не тільки в Латгалії, Відземе і Курземе, але і в Польщі і Литві. На кошти Плятер-Зібергов побудовано кілька садиб, замків, церков, облаштовані парки
----------
Происхождение рода графов Плятеров следует искать в средневековой Германии, в Вестфале, когда в 1210 году был впервые упомянут Вестфальский рыцарь Гумберт фон Плятер. Предки Плятеров пришли в Балтию вместе с крестоносцами. Поселившись в Латгалии, они ассимилировались и приняли польскую культуру, создав родственные связи с родом Зибергов. Со временем, Плятер-Зиберги стали одним из самых выдающихся и влиятельных родов в Латгалии. Их собственность находилась не только в Латгалии, Видземе и Курземе, но и в Польше и Литве. На средства Плятер-Зибергов построено несколько усадьб, замков, церквей, обустроены парки.

вернемось до гутівсої усипальниці/вернемся к гутовской усыпальнице

Загалом, каплиця в таку погоду виглядає мальовничо: частково оголені від тиньку зовнішні стіни, дерева і кущі біля неї, цегляні мури…
—————
В общем, часовня в такую погоду выглядит живописно: частично обнаженные от штукатурки внешние стены, деревья и кусты у нее, кирпичные валы ...

заглянемо в підвал під алтарною частиною/заглянем в подвал под алтарной частью

Погляд на останок/Взгляд на последокДжерела/источники:
rodovid.org
visitdaugavpils.lv
wikimapia.org

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, костел, руина, руїна, усипальниця, усыпальница
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments