m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Затурці. Маєток Липинських/Наследие. Затурцы. Имение Липинских.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Маєток Липинських, за висловом останнього його власника Станіслава Липинського, "розташований над відвічним шляхом з Києва до Кракова". Земельна власність складала 710 га. Сама садиба (житловий будинок з подвір'ям, господарським двором, парком та фруктовим садом і городом) заснована над джерелами, які живлять витік річки Турії.
—————
Имение Липинских, по выражению последнего его владельца Станислава Липинского, "расположенj над вечным путем из Киева в Краков". Земельная собственность составляла 710 га. Сама усадьба (жилой дом с двором, хозяйственным двором, парком и фруктовым садом и огородом) основана над источниками, которые питают исток реки Турии.Будинок, у якому народився і зростав В'ячеслав Липинський, споруджено на фундаментах 1871 року, закладених батьком Казимиром Липинським, відставним штабс-капітаном саперних військ. Під час першої світової війни родинне гніздо поруйновано до фундаменту. На цій основі у 1927-1931 роках брат В'ячеслава Липинського Станіслав побудував двоповерховий палац, звівши над цегляними стінами першого поверху другий дерев'яний мансардного типу.
—————
Дом, в котором родился и рос Вячеслав Липинский, построен на фундаментах 1871 года, заложенных отцом Казимиром Липинским, отставным штабс-капитаном саперных войск. Во время первой мировой войны семейное гнездо было разрушено до основания. На этой основе в 1927-1931 годах брат Вячеслава Липинского Станислав построил двухэтажный дворец, возведя над кирпичными стенами первого этажа второй деревянный мансардного типа.У 1939 році на базі маєтку Липинських було створено радгосп. В часи німецької окупації тут функціонувало господарство, постачаючи продукцію для потреб окупантів.
Взимку 1944 року з відступом німецьких військ пожежею знищено другий мансардний поверх будинку Липинських.
—————
В 1939 году на базе имения Липинских был создано совхоз. Во времена немецкой оккупации здесь функционировало хозяйство, поставляя продукцию для нужд оккупантов.
Зимой 1944 года с отступлением немецких войск пожаром уничтожено второй мансардный этаж дома Липинских.

У 1946 році засновується племінне підприємство з вирощування коней з початковою назвою "Держплемконюшня", перейменоване пізніше у "Держкінзавод", за яким закріпилася абревіатура "ГЗК".
У 1960-х роках тут створюється Волинська обласна племстанція з вирощування великої рогатої худоби, перенесена пізніше у с.Рокині Луцького району. В Затурцях залишається Локачинське районне племпідприємство спеціалізоване на свинарстві.
—————
В 1946 году основывается племенное предприятие по выращиванию лошадей с первоначальным названием "Держплемконюшня", переименованое позже в “Госконьзавод", за которым закрепилась аббревиатура "ГОК".
В 1960-х годах здесь создается Волынская областная племстанциях по выращиванию крупного рогатого скота, перенесеная позже в с.Рокини Луцкого района. В Затурцах остается Локачинское районное племпредприятие специализированное на свиноводстве.

Завдяки існуванню в садибі Липинських державних підприємств зберігся частково відбудований після Другої світової війни мурований одноповерховий будинок, який використовувався як адмінприміщення та житло для управлінського персоналу. На хвилі національного відродження кінця 1980-х -- початку 1990-х років піднімається питання щодо збереження та відбудови палацу за зразком 1930-х років та створення в ньому музею В.К.Липинського і родини. Однак, у цей час споруда перебуває вже у приватній власності (Локачинське племпідприємство за виконані ремонтні роботи у новому адмінприміщенні цим будинком розрахувалося з кооперативом "Універсал").
—————
Благодаря существованию в усадьбе Липинских государственных предприятий сохранился частично восстановленый после Второй мировой войны каменный одноэтажный дом, который использовался как админздание и жилье для управленческого персонала. На волне национального возрождения конца 1980-х - начала 1990-х годов поднимается вопрос о сохранении и восстановлении дворца по образцу 1930-х годов и создание в нем музея В.К.Липинського и семьи. Однако, в то время время сооружение находится уже в частной собственности (Локачинское племпредприятие за выполненные ремонтных работ в новом админпомещении этим домом рассчиталось с кооперативом "Универсал").

Зі створенням відділу у Волинському краєзнавчому музеї "Музей В'ячеслава Липинського у с.Затурці" розпочинаються ремонтно-реставраційні роботи. Лише у 1996 році будівлю викуплено і вона перейшла у державну власність. Того ж року до музею віднесено територію парку, якому рішенням Волинської обласної ради надано статус "Пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення". Загальна площа, зафіксована Державним актом на право постійного користування землею, складає 4,1 га.
—————
С созданием отдела в Волынском краеведческом музее "Музей Вячеслава Липинского в с.Затурцы" начинаются ремонтно-реставрационные работы. Лишь в 1996 году здание выкуплено и оно перешло в государственную собственность. В том же году к музею отнесена территория парка, которому решением Волынского областного совета предоставлен статус "Памятник садово-паркового искусства местного значения". Общая площадь, зафиксированная Государственным актом на право постоянного пользования землей, составляет 4,1 га.Постановою Кабінету Міністрів України з 2001 року садиба Липнських визнана "Пам'яткою історії національного значення" (охоронний номер 030015-н).
10 червня 1990 року з ініціативи Затурцівського осередку Народного Руху України проведено багатолюдний мітинг з нагоди освячення символічної могили та пам'ятного знака у вигляді дубового хреста на місці поховання В'ячеслава Липинського. А 15 березня 2002 року тут встановлено йому пам'ятник.
Садиба Липинських - яскравий приклад того, як при бажанні місцевого населення можна і потрібно рятувати наше Спадщина ...
—————
Постановлением Кабинета Министров Украины с 2001 года усадьба Липнських признана "Памятником истории национального значения" (охранный номер 030015-н).
10 июня 1990 по инициативе Затурцивського организации Народного Руха Украины проведено многолюдный митинг по случаю освящения символической могилы и памятного знака в виде дубового креста на месте захоронения Вячеслава Липинского. А 15 марта 2002 здесь установлен ему памятник.
Усадьба Липинских - яркий пример того, как при желании местного населения можно и нужно спасать наше Наследие…

Старі фотографії періоду реставрації/Старые фотографии периода реставрации

Джерело/источник:
wikipedia.org
mapio.net
tutbuv.com

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Волинь, Волынь, дворец, маєток, палац, усадьба
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments