m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Володимирець. Палац Красицького/Наследие. Владимирец. Дворец Красицкого.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...У тихому мальовничому куточку старого парку, серед столітніх дубів і високих акацій стоїть побудований в 18 столітті величний двоповерховий будинок з колонадою біля парадного входу. Садиба належала родині графа Ф. Красицького, спадкоємця роду герба Рогаля. Будівля мала багате зовнішнє оздоблення фасаду, виконане в стилі ампір. За Польщі тут була резиденція керуючого справами Володимирецького та Городецького спиртзаводів та сільськогосподарського виробництва. Після Другої світової війни в будинку розмістився дитячий будинок, потім контора колгоспу. Зараз палац знаходиться в аварійному стані.
—————
В тихом живописном уголке старого парка, среди столетних дубов и высоких акаций стоит построенный в 18 веке величественный двухэтажный дом с колоннадой у парадного входа. Усадьба принадлежала семье графа Ф. Красицкого, наследника рода герба Рогаля. Здание имело богатое внешнее убранство фасада, выполненное в стиле ампир. При Польше здесь была резиденция управляющего делами Владимирецкого и Городецкого спиртзаводов и сельскохозяйственного производства. После Второй мировой войны в здании разместился детский дом, затем контора колхоза. Сейчас дворец находится в аварийном состоянии.Палац польського графа Фердинанда Красицького був побудований в 1827 році. Парк навколо палацу був знаменитий рідкісними породами дерев, наприклад, європейськими акаціями. На територію парку не пускали нікого, а стежки тут були настільки широкими, що на них прогулювалісь каретами.
—————
Дворец польского графа Фердинанда Красицкого был построен в 1827 году. Парк вокруг дворца был знаменит редкими породами деревьев, например, европейскими акациями. На территорию парка не пускали никого, а тропинки здесь были настолько широкими, что на них  прогулювались каретами.На початку ХХ століття його викупила бельгійська родина де Пурбе, якої він і належав до 1939 року. Маєток не було зруйновано радянською владою тільки тому, що це приміщення вирішили використовувати під дитячий будинок. Тут же розміщувався відділ комуністичної пропаганди - до сих пір на стінах маєтку висять плакати з гаслами на кшталт «Ленін завжди живий». На початку 60-х років палац був відданий під управління місцевого колгоспу.
—————
В начале ХХ века его выкупила бельгийская семья де Пурбе, которой он и принадлежал до 1939 года. Имение не было разрушено советской властью только потому, что это помещение решили использовать под детский дом. Здесь же размещался отдел коммунистической пропаганды - до сих пор на стенах имения висят плакаты с лозунгами наподобие «Ленин всегда живой». В начале 60-х годов дворец был отдан под управление местного колхоза.З 2002 по 2008 рік тут була православна церква, тому до цих пір на фасаді зберігся хрест. Коли церква перейшла в окреме приміщення, маєток закрили, обмеживши доступ всередину. Тепер на те, щоб привести його в належний стан, потрібні мільйони гривень. Цей маєток - єдиний палац на все Полісся, який зберігся, чому й унікальний.
—————
С 2002 по 2008 год здесь была православная церковь, потому до сих пор на фасаде сохранился крест. Когда церковь перешла в отдельное помещение, имение закрыли, ограничив доступ внутрь. Теперь на то, чтобы привести его в надлежащее состояние, нужны миллионы гривен. Это имение - единственный дворец на все Полесье, который сохранился, чем и уникальный.Поблизу маєтку розташувалася мальовнича водойма з островом посередині. Місцеві мешканці називають її басейном, оскільки створена вонв штучно. Краєзнавці розповідають легенду, пов'язану з її виникненням. Пан Фердинанд Красицький, розповідали, був дуже жорстоким і примхливим. Якось одна жінка з кріпаків взяла без дозволу хліб, щоб погодувати своїх дітей. Пану про це доповіли, і він послав за нею охорону. Тікаючи від охоронців, жінка побігла через болото, розташоване поблизу палацу. Забрела, потрапила в трясовину і загинула. З того часу стали ходити чутки, що бачили привид цієї жінки на болоті. Ніби вона ходить і кличе пана, щоб забрати його з собою. Граф злякався і вирішив осушити це болото. Кріпаки робили осушку і дійшли до острівця землі серед болота, який повинні були відкопати. Однак не встигли - прийшла радянська влада. Так і залишився цей острів посеред водойми. А привид кріпосної тут більше не бачили. На даний момент в цьому басейні можна купатися - вода в ньому чиста, оскільки оновлюється з джерела.
—————
Вблизи имения расположился живописный водоем с островом посредине. Местные обитатели называют его бассейном, поскольку создан он искусственно. Краеведы рассказывают легенду, связанную с его возникновением. Господин Фердинанд Красицкий, рассказывали, был очень жестоким и капризным. Как-то одна женщина из крепостных взяла без разрешения хлеб, чтобы покормить своих детей. Господину об этом доложили, и он послал за ней охрану. Убегая от охранников, женщина побежала через болото, расположенное вблизи дворца. Забрела, попала в трясину и погибла. С того времени стали ходить слухи, что видели привидение этой женщины на болоте. Будто она ходит и зовет господина, чтобы забрать его с собой. Граф испугался и решил осушить это болото. Крепостные делали осушку и дошли до островка земли среди болота, который должны были откопать. Однако не успели - пришла советская власть. Так и остался этот остров посреди водоема. А привидение крепостной здесь больше не видели. В настоящий момент в этом бассейне можно купаться - вода в нем чиста, поскольку обновляется с источника.Джерела/источники:
vladimirec.glo.ua
our-travels.info
panoramio.com


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Ровненщина, Рівненщина, дворец, палац, руина, руїна
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 9 comments