m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Сусіди. Smoleń. Zamek w Smoleniu Pilcza (Смолень. Пилшинский замок) (PL)

Оригинал взят у dimon_porter в Smoleń. Zamek w Smoleniu Pilcza (Смолень. Пилшинский замок) (PL)
6/12.  Замок №6 в маршруте "Путь Орлиных Гнезд" расположен в  52 км. от Кракова.

У селища Смолен, на пагорбі, зарослим лісом і відносящегося до Краківсько-Ченстоховської Юри (Краківсько-Ченстоховські піднесення), знаходяться розвали Замок Смолен. Абсолютная висота холма 486 метрів.
-----------
У селения Смолень, на холме, поросшим лесом и относящегося к Краковско-Ченстоховской Юры (Краковско-Ченстоховской возвышенности), находятся развалины замка Смолень. Абсолютная высота холма 486 метров.
На думку деяких істориків у перше укріплене селище знаходилося тут вже на початку XIII столітті і було спалено в 1241 році під час навали татаро-монгольських військ.
----------
По мнению некоторых историков первое укреплённое селение находилось здесь уже в начале XIII веке и было сожжено в 1241 году во время нашествия татаро-монгольских войск.Імовірно, в середині XIII століття був побудован новий дерев'яний замок, який називався Пілтші (Pilczy). У 1300 році (ймовірно) замок був спалений військами чеського короля Влацлава II під час боротьби за польський престол з Локеткою I. Не визначеність фактів з'являється через те, що на сусідньому пагорбі Бішьнік (Biśnik) так само виявлені сліди стародавнього поселення.
----------
Предположительно, в середине XIII века был построен новый деревянный замок, который назывался Пилтши (Pilczy). В 1300 году (вероятно) замок был сожжен войсками чешского короля Влацлава II во время борьбы за польский престол с Локеткой I . Не определённость фактов появляется из-за того, что на соседнем холме Бишьник (Biśnik) так же обнаружены следы древнего поселения.В середині XIV століття, за наказом польського короля Казимира III Великого, створюється прикордонна оборонна система що протягнулася від Кракова до Ченстохова. Цей ланцюг замків і фортець що отримала назву „Орлиные гнёзда”. До її складу і входив Пілшінскій замок.
-----------
В середине XIV века, по приказу польского короля Казимира III Великого, создаётся пограничная оборонительная система протянувшуюся от Кракова до Ченстохова. Это цепь замков и крепостей получившая название „Орлиные гнёзда”. В её состав и входил Пилшинский замок.Замок був побудований в готичному стилі. Перший кам'яний замок складався з циліндричної вежі діаметром близько 7.5 метрів і житлового будинку в східній частині пагорба. Їх оточувала кріпосна стіна. Це був Верхній замок. Згодом будується і Нижній замок.
----------
Замок был построен в готическом стиле. Первый каменный замок состоял из цилиндрической башни диаметром около 7.5 метров и жилого здания в восточной части холма. Их окружала крепостная стена. Это был Верхний замок. Со временем строится и Нижний замок.У дворі замку знаходиться колодязь, який за традицією, пробивали в скелі татарські в'язні. Глибина була менш 200 метрів (за іншими джерелами 100 метрів). Зараз колодязь обсипався і має всього глибину 26 метрів.
----------
Во дворе замка находится колодец, который по традиции, пробивали в скале татарские заключенные. Глубина была менее 200 метров (по другим источникам 100 метров). Сейчас колодец осыпался и имеет всего глубину 26 метров.За століття замок поміняв безліч господарів. У 1577 році замок купує освенцимський каштелян Войтех Падневскі з роду Новинів. Він живе в садибі під замком.
Незважаючи на модернізацію, дуже скоро власникам, які стають все більш могутніми і багатими, перестає вистачати місця в старому замку.
----------
За столетия замок поменял множество хозяев. В 1577 году замок покупает освенцимский кастелян Войтех Падневски из рода Новинов. Он живет в усадьбе под замком.
Несмотря на модернизацию, очень скоро владельцам, которые становятся все более могущественными и богатыми, перестает хватать места в старом замке.Обмежена поверхню пагорба ускладнює подальше будівництво, а погане транспортне сполучення призводить до того, що Войтех Падневскі спочатку живе в садибі під замком, а потім вирішує (приблизно в 1610 році) переїхати в Пилицю, де було достатньо місця, щоб побудувати нову розкішну садибу (палац в Пилиці). & nbsp; замок в Смолень з цього часу починає руйнуватися, а його долю остаточно вирішують шведи, які в 1655 році спустошують замок. У 1797 році австрійці приєдналися до знищення замку, використовуючи камені стін для будівництва митниці в Смолені.
----------
Ограниченная поверхность холма затрудняет дальнейшее строительство, а плохое транспортное сообщение приводит к тому, что Войтех Падневски сначала живет в усадьбе под замком, а затем решает (примерно в 1610 году) переехать в Пилицу, где было достаточно места, чтобы построить новую роскошную усадьбу (дворец в Пилице). Замок в Смолень с этого времени начинает разрушаться, а его судьбу окончательно решают шведы, которые в 1655 году опустошают замок. В 1797 году австрийцы присоединились к уничтожению замка, используя камни стен для строительства таможни в Смолене.У сорокові роки XIX століття замок набуває Роман Губицький, який його упорядковує і частково реконструює. В результаті цих робіт біля південної стіни замку знайдено багато людських кісток і середньовічного військового спорядження. Це говорить про збройну атаку на замок в середньовіччі. Роман Губицький в замку Смолень засновує відомий завод з виробництва дробу „Батавия”.
----------
В сороковые годы XIX века замок приобретает Роман Губицки, который его приводит в порядок и частично реконструирует. В результате этих работ возле южной стены замка найдено много человеческих костей и средневекового военного снаряжения. Это говорит о вооруженной атаке на замок в средневековье. Роман Губицки в замке Смолень основывает известный завод по производству дроби „Батавия”.У 50-60 роки XX століття замок захищають від руйнування і проводять попередні археологічні дослідження. У 1972 році починаються роботи по консервації замкових стін.
-----------
В 50-60 годы XX века замок защищают от разрушения и проводят предварительные археологические исследования. В 1972 году начинаются работы по консервации замковых стен.Який же замок без страшних історій. У Смолені їх – хоч греблю гати. Найвідоміша страшилка – про чорну вдову Ельжбету Пилецку. Ельжбета була дочкою першого власника замку – Отто з Пилиці. Коли старий воєвода помер, вона виявилася єдиною спадкоємицею його багатства. Руки і серця найбагатшою панни Королівства Польського змагалися багато гідних кандидатів. Одним з них був моравський шляхтич (дворянин) Візел Чамбор.
----------
Какой же замок без страшных историй. В Смолене их – хоть пруд пруди. Самая известная страшилка – о черной вдове Эльжбете Пилецкой. Эльжбета была дочерью первого владельца замка – Отто из Пилицы. Когда старый воевода умер, она оказалась единственной наследницей его богатства. Руки и сердца самой богатой панны Королевства Польского соревновались многие достойные кандидатов. Одним из них был моравский шляхтич (дворянин) Визел Чамбор.Не розраховуючи на згоду родичів шльонської красуні, Чамбор вдерся в Смолень і викрав Ельжбету. Він відвіз її в свій маєток в Моравії, де вони повінчалися. Однак, Чамбору недовго довелося порадіти молодій дружині і її спадщиною. Через кілька років її викрав багатий моравський магнат Янчик Хінчіцкій. Чамбор не здавався. Він відправився до Кракова зі скаргою на свого земляка.
----------
Не расчитывая на согласие родственников шленской красавицы, Чамбор вломился в Смолень и похитил Эльжбету. Он отвез ее в свое поместье в Моравии, где они обвенчались. Однако, Чамбору не долго пришлось порадоваться молодой жене и ее наследством. Через несколько лет ее выкрал богатый моравский магнат Янчик Хинчицкий. Чамбор не сдавался. Он отправился в Краков с жалобой на своего земляка.Хінчіцкій виявився хитрішим – він убив Чамбора, коли той виходив з лазні. До слова – Хінчіцкій не поніс ніякого покарання за скоєне, оскільки був у фаворі у короля, а Чамбор був відкритим прихильником Тевтонського Ордена.
----------
Хинчицкий оказался хитрее – он убил Чамбора, когда тот выходил из бани. К слову – Хинчицкий не понес никакого наказания за содеянное, поскольку был в фаворе у короля, а Чамбор являлся открытым сторонником Тевтонского Ордена.Новоспечений чоловік Ельжбети не прожив довго. Вона овдовіла вдруге. Родичі не могли більше дивитися на це неподобство і вирішили взяти справу в свої руки і організували її шлюб з Вінсентом Грановським герба Леліва. Грановський відразу з середньостатистичного шляхтича перетворився в одного з найбагатших магнатів Речі Посполитої.
----------
Новоиспеченный муж Эльжбеты не прожил долго. Она овдовела во второй раз. Родственники не могли больше смотреть на это безобразие и решили взять дело в свои руки и организовали ее брак с Винсентом Грановским герба Лелива. Грановский в одночасье из среднестатистического шляхтича превратился в одного из самых богатых магнатов Речи Посполитой.Від цього шлюбу Ельжбета народила чотирьох дітей, а сам Вінсент, що виставив в битві під Грюнвальдом свою власну роту, після перемоги отримав посаду коменданта в місті Торунь. І знову втрутився фатум. Грановський загинув при нез'ясованих обставинах, а Ельжбета втретє овдовіла.
----------
От этого брака Эльжбета родила четверых детей, а сам Винсент, выставивший в битве под Грюнвальдом свою собственную роту, после победы получил должность коменданта в городе Торунь. И опять вмешался фатум. Грановский погиб при необъяснимых обстоятельствах, а Эльжбета в третий раз овдовела.Яка ж була доля Чорної Вдови? Ви не повірете! Вона вийшла заміж 4 раз! Її чоловіком став сам Владислав Ягайло – король Речі Посполитої. Ельжбета стала королевою, але – не на довго. У 1420 році вона померла, а пам'ять про Чорної Вдові Смоленьський замку перетворилася в красиву, але сумну легенду.
----------
Какова же была судьба Черной Вдовы? Вы не поверите! Она вышла замуж 4 раз! Ее супругом стал сам Владислав Ягайло – король Речи Посполитой. Эльжбета стала королевой, но – не на долго. В 1420 году она скончалась, а память о Черной Вдове Смоленьского замка преобразилась в красивую, но печальную легенду.[proof]http://www.travelzone.lv/polska/castle/smolen/index.html
http://www.rech-pospolita.ru/zamok-smolen.html


Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments