m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Невірків. Домініканский костел/Наследие. Невирков. Доминиканский костел.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Якщо відхилитися з гарної рівненської траси на жахливу стару сошу, можна побачити остов старого, майже 200-літнього ампірного храму, який все ще стоїть в селі неподалік від ставу. Видно його здаля: кам'яна махіна царює над одноманітним сільським пейзажем королем в екзилі, колосом на підбитих глиняних ногах. Найлогічніше відвідувати це місце оптом з Великими Межирічами - до маєтку Стецьких всього 4 кілометри.
—————
Если отклониться с хорошей ровенской трассы на ужасную старую сошу, можно увидеть остов старого, почти 200-летнего ампирного храма, который все еще стоит в деревне недалеко от пруда. Видно его издалека: каменная махина царствует над однообразным сельским пейзажем королем в изгнании, колоссом на подбитых глиняных ногах. Логичнее посещать это место оптом с Великими Междуречья - в имение Стецких всего 4 километра.Храм недіючий - де взятися зараз в рівненській провінції стільком католикам, щоб осилити ремонт такого гіганта? Он, у сусідньому селі Дивень від старого польського цвинтаря лишилися лише кілька сиротливих надгробків, повалених чи то часом, а чи людьми.
Саме завдяки запустінню не виникає вічна проблема - "А де взяти ключі?". Не треба ключів. В святиню пускають всіх охочих побачити залишки фресок на стінах, напівзруйнованих дерев'яних хорів та більш сучасних та набагато більш розкутіших написів. Навіть на стелі. Це ж як треба було дертися - і як хотіти уславити своє ім'я!
—————
Храм недействующий - где взяться сейчас в Ровенской провинции стольким католикам, чтобы осилить ремонт такого гиганта? Вон, в соседнем селе Дивень от старого польского кладбища остались лишь несколько сиротливых надгробий, поваленных то время, а людьми.
Именно благодаря запустению не возникает вечная проблема - "А где взять ключи?». Не надо ключей. В святыню пускают всех желающих увидеть остатки фресок на стенах, полуразрушенных деревянных хоров и более современных и гораздо более раскованной надписей. Даже на потолке. Это же надо было карабкаться - и как хотеть прославить свое имя!Що відомо про цей храм? Фактично, лише те, про що згадує у своєму путівнику "Дорогами южной Ровенщины" Дмитро Малаков. Навіть в Реєстрі пам'яток Рівненської області не знайти згадки про це село неподалік від Великих Межирічів. Недостатньо старий храм? Недостатньо цікавий? Яка причина того, що реєстр мовчить? Невідомо…
—————
Что известно об этом храме? Фактически, только то, о чем упоминает в своем путеводителе "Дорогами южной Ровенщины" Дмитрий Малаков. Даже в Реестре памятников Ровенской области не найти упоминания об этом селе неподалеку от Великих Межиричей. Недостаточно старый храм? Недостаточно интересен? Какая причина того, что реестр молчит? Неизвестно ...Добре, переходимо до історії.
Вважається, що кляштор домініканців на честь Святої Трійці був заснований тут в 1698 році Миколою Рокшіцкім. Тоді ж, очевидно, на території монастиря був побудований і дерев'яний Троїцький костел. Домініканський костел в Невіркові зведений 1807 року стараннями Яна Стецького. Щоб взнати це, і путівники старі не треба гортати: про цей факт свідчить напис польською мовою над сандриком головного входу, дотепер ще непогано збережений. "З дарів твоїх, боже, жертвує тобі Ян Стецький, 1807".
—————
Хорошо, переходим к истории.
Считается, что монастырь доминиканцев в честь Святой Троицы был основан здесь в 1698 году Николаем Рокшицким. Тогда же, очевидно, на территории монастыря был построен и деревянный Троицкий костел. Доминиканский костел в Невиркове возведен в 1807 году стараниями Яна Стецкого. Чтобы узнать это, и путеводители старые не надо листать: об этом факте свидетельствует надпись на польском языке над сандриками главного входа, до сих пор еще неплохо сохраненая. "С даров твоих бог жертвует тебе Ян Стецкий, 1807".В 1832 році після ліквідації монастиря храм було перетворено на фару (приходський костел).
І в загальних архітектурних рисах, і в деталюванні будівля явно вирізняється класицистичними рисами. Перед головним фасадом зроблено високий чотириколонний портик з незвичайно гострим трикутним фронтоном. Нижня частина стін розкреслена горизонтальними тягами спрощенного русту. Композиція бічних (північного і південного) фасадів також симетрична. що, мабудь, було вираженням суто стилістичними міркуваннями суворості та врівноваженності. Відмінні елементи бічних фасадів - три аркових люнети, оформлених рустом. За ними розташовані бічні нави. Центральна нава вища та ширша за бічні та включає зі сходу вбудовані хори на 4 колонках, а з заходу - вівтарний простір, обмежений з боків двома колонами коринфського ордену.
—————
В 1832 году после ликвидации монастыря храм был превращен в парафиальний (приходской костел).
И в общих архитектурных чертах, и в деталировки здание явно отличается классицистическими чертами. Перед главным фасадом сделано высокий четырехколонный портик с необыкновенно острым треугольным фронтоном. Нижняя часть стен расчерченная горизонтальными тягами упрощенного руста. Композиция боковых (северного и южного) фасадов также симметрична. что, должно быть, было выражением чисто стилистическими соображениями строгости и умиротворения. Отличительные элементы боковых фасадов - три арочных люнета, оформленных рустом. За ними расположены боковые нефы. Центральная неф выше и шире боковых и включает с востока встроенные хоры на 4 колонках, а с запада - алтарное пространство, ограниченное по бокам двумя колоннами коринфского ордена.

Логічно припустити, що неподалік від такого величного храму мусив розташовуватись панський маєток. На жаль, на жаль... Хоча й правда - путівник повідомляє, що колись Невірків славився чудовим парком, закладеним відомим в краї майстром Д. Міклером (Макклером). А Мєчислав Орлович в своїй праці по Волині дає такі відомості: "Був двір Малинських, зараз в приміщенні командування ескадрону Корпусу Прикордонної Охорони". Хто його знає - він же пише, що в селі зберігся дерев'яний домініканський костел 1698 року, фундований Миколаєм Рокшицьким, який в 1808 році просто... гм... відреставрували в класицистичному стилі.
На жаль, сьогодні це все лише спогади.
За радянських часів будівля храму використовувалося як зерносховища. Сьогодні костел колишнього домініканського монастиря перебуває в напівзруйнованому стані, всередині ще видно залишки фресок
Гостей храму привітно обгавкує величезна псина Муха, а біля стін апатично пощипують травичку коники - Циганка та Чорнушка…
—————
Логично предположить, что неподалеку от такого величественного храма должно располагаться помещичье имение. К сожалению, увы ... Хотя правда - путеводитель сообщает, что когда-то Невирков славился прекрасным парком, заложенным известным в крае мастером Д. Миклером (Макклер). А Мечислав Орлович в своей работе по Волыни дает следующие сведения: "Был двор Малинских, сейчас в помещении командования эскадрона Корпуса Пограничной Охраны". Кто его знает - он же пишет, что в селе сохранился деревянный доминиканский костел 1698 года, фундированный Николаем Рокшицким, который в 1808 году просто ... гм ... отреставрировали в класицистичном стиле.
К сожалению, сегодня это все лишь воспоминания.
В советское время здание храма использовалось в качестве зернохранилища. Сегодня костел бывшего доминиканского монастыря пребывает в полуразрушенном состоянии, внутри еще видны остатки фресок
Гостей храма приветливо облаивает огромная псина Муха, а у стен апатично пощипывающими травку коньки - Цыганка и Чернушка...

і на останок старенька літографія.../и на последок старенькая литография...Джерела/источники:
http://www.castles.com.ua/nevyrkiv.html
https://mnogomest.info/attractions/item/dominikanski-kostel-3/
http://arch-heritage.livejournal.com/32830.html

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Ровеньщина, костел, руина, руїна
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments