?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Шпиків. Замок/Наследие. Шпиков. Замок.

Ця стаття побудована на оповіданні Сергія Котелко, про його відвідуванні Шпикова 13 жовтня 2008 року та фотографіях Наталії Пудайло та Ігора Кірпічнікова від 13 жовтня 2008 – 28 травня 2017, ну і моїх, від 22 квітня 2015 року .
—————
Эта статья построена на рассказе Сергея Котелко, о его посещении Шпикова 13 октября 2008 года и фотографиях Натальи Пудайло и Игоря Кирпичникова от 13 октября 2008 – 28 мая 2017, ну и моих, от 22 апреля 2015 года.Шпиків. Тульчинський район Вінницької області, раніше - містечко Шпиків Ямпільського повіту Подільської губернії.
—————
Шпиков. Тульчинский район Винницкой области, ранее  — местечко Шпиков Ямпольского уезда Подольской губернии.Палац розташованан трохи в сторону від траси, незважаючи на свій досить дивний тепер вид здався нам навіть дуже цікавим.
У жовтні 2008 року Шпиків справив своє 500-річчя. Пишуть в газетах, що з розмахом. Правда газета за 2008 рік, а датою заснування вказується 1507. Не зрозуміло ...
Місце, де знаходиться замок дуже мальовниче. Поруч тече річка Шпиківка, біля замку утворює ставок, все дуже красиво. Завдяки рельєфу місцевості, замок в Шпикові по фасаду - двохповерховий, а зсередини - з внутрішнього двору - одноповерховий.
—————
Дворец расположен чуть в сторону от трассы, несмотря на свой довольно странный теперь вид показался нам очень даже интересным.
В октябре 2008 года Шпиков справил свое 500-летие. Пишут в газетах, что с размахом. Правда газета за 2008 год, а датой основания указывается 1507. Не понятно…
Место, где находится замок очень живописное. Рядом течет река Шпиковка, возле замка образует пруд, все очень красиво. Благодаря рельефу местности, замок в Шпикове по фасаду — двух этажный, а изнутри — с внутреннего двора — одноэтажный.Серед перших власників цієї місцевості, укладеної між Шпиковим, Рахнами і Червоним, Антоній Урбанський згадує Петра Одровожа і Петрілла. Потім вони перейшли до Стефана Хемлецкого знатному воїну. Потім Шпиків належав родині Кішка (Koszka). (Чи не родичі Романових? Їхні предки теж носили прізвище Кішка). У 1582 році Іван Кішка (Iwan Koszka), брацлавський суддя, продає Шпиків князю Янушу Острозькому (Janusz Ostrogski). Потім Шпиків разом з Іоганной-Барбарою Замойською (Joanna Barbara Zamoyska), дочкою Томаша Замойського (Tomasz Zamoyski), великого коронного канцлера, що вийшла заміж за Олександра Замойського (Aleksander Koniecpolski) (1620-1659), переходить у власність до Замойских (Zamoyski), а від них - до Конецпольських (Koniecpolski). Від них маєток можливо переходить в сім'ю Любомирських (Lubomirski).
—————
Среди первых владельцев этой местности, заключенной между Шпиковым, Рахнами и Красным, Антоний Урбанский упоминает Петра Одровожа и Петрилла. Затем они перешли к Стефану Хемлецкому знатному воину. Затем Шпиков принадлежал семье Кошка (Koszka). (Уж не родственники ли Романовых? Их предки тоже носили фамилию Кошка). В 1582 году Иван Кошка (Iwan Koszka), брацлавский судья, продает Шпиков князю Янушу Острогскому (Janusz Ostrogski). Затем Шпиков вместе с Иоганной-Барбарой Замойской (Joanna Barbara Zamoyska), дочерью Томаша Замойского (Tomasz Zamoyski), великого коронного канцлера, вышедшей замуж за Александра Замойского (Aleksander Koniecpolski) (1620-1659), переходит в собственность к Замойским (Zamoyski), а от них — к Конецпольским (Koniecpolski). От них имение возможно переходит в семью Любомирских (Lubomirski). Незабаром Шпиків, на той час сильно обтяжений боргами, викуповує Мартін Леонард Свейковський (Marcin Leonard Świeykowski h. Trzaska) (1740-1793). Але ось у кого він його викупив - точно не ясно. Чи то Конецпольські заклали його Любомирським, і Мартін-Леонард викупив його у Станіслава Юзефа Конецпольського (Stanisław Józef Koniecpolski), то чи вже безпосередньо у Любомирських. Були чи не були серед власників Шпикова Любомирські - точно сказати не можу, але Мартін Леонард Свейковський свою кар'єру розпочав на посаді скромного секретаря за князя Станіслава Любомирського (Stanisław Lubomirski). Незабаром же він став одним з чотирьох офіційних опікунів дітей князя, і продовжив тим, що зайнявся скуповуванням і звільненням від боргів маєтків, що належали його роботодавцям. Шпиків і був одною з перших таких покупок. А через 25 років у Мартіна-Леонарда Свейковського було вже близько 30 таких маєтків, куплених не тільки у Любомирських та наведених в зразковий порядок. Все це супроводжувалося численними судовими процесами, але Свейковський їх в основному вигравав. Одним із способів досягнення подібних цілей служили зв'язки з потрібними людьми. А хто в Подільській губернії тоді був самим потрібною людиною? - Станіслав Щенсний Потоцький звичайно! (Szczęsny Stanisław Potocki h. Pilawa (Srebrna)).
—————
Вскоре Шпиков, к тому времени сильно отягощенный долгами, выкупает Мартин Леонард Свейковский (Marcin Leonard Świeykowski h. Trzaska) (1740-1793). Но вот у кого он его выкупил — точно не ясно. То ли Конецпольские заложили его Любомирским, и Мартин-Леонард выкупил его у Станислава Юзефа Конецпольского (Stanisław Józef Koniecpolski), то ли уже непосредственно у Любомирских. Были или небыли среди владельцев Шпикова Любомирские — точно сказать не могу, но Мартин Леонард Свейковский свою карьеру начал в должности скромного секретаря при князе Станиславе Любомирском (Stanisław Lubomirski). Вскоре же он стал одним из четырех официальных опекунов детей князя, и продолжил тем, что занялся скупкой и освобождением от долгов имений, принадлежавших его работодателям. Шпиков и был одним из первых таких покупок. А через 25 лет у Мартина-Леонарда Свейковского было уже около 30 таких поместий, купленных не только у Любомирских и приведенных в образцовый порядок. Все это сопровождалось многочисленными судебными процессами, но Свейковский их в основном выигрывал. Одним из способов достижения подобных целей служили связи с нужными людьми. А кто в Подольской губернии тогда был самым нужным человеком? — Станислав Щенсный Потоцкий конечно! (Szczęsny Stanisław Potocki h. Pilawa (Srebrna)). Щенсни і Свейковський дотримувалися схожих політичних поглядів. Ці відносини призведуть до того, що вже правда після смерті Леонарда, приблизно в 1800-му році молодший син Леонарда, Ян Непомук Свейковський (Jan Nepomucen Świeykowski h. Trzaska) одружується з дочкою Щенсного, Октавією Станіславівною (Oktawia Potocka h. Pilawa (Srebrna) ). Мартін-Леонард, або як частіше про нього пишуть, Леонард Свейковський також зробив непогану офіційну кар'єру, дослужившись в 1790-му році до посади подільського воєводи, до речі останнього в історії; також він був маршалом коронного трибуналу. Займаючись постійно покупками і продажами маєтків, не забував і про благі справи - так в 1767 році він побудував у Шпикові уніатську церкву. За свої заслуги він був нагороджений орденами Св. Станіслава (тисячу сімсот вісімдесят один) і орденом Білого Орла (1784).
—————
Щенсны и Свейковский придерживались схожих политических взглядов. Эти отношения приведут к тому, что уже правда после смерти Леонарда, примерно в 1800-м году младший сын Леонарда, Ян Непомук Свейковский (Jan Nepomucen Świeykowski h. Trzaska) женится на дочери Щенсного, Октавии Станиславовне (Oktawia Potocka h. Pilawa (Srebrna)). Мартин-Леонард, или как чаще о нем пишут, Леонард Свейковский также сделал неплохую официальную карьеру, дослужившись в 1790-м году до должности подольского воеводы, кстати последнего в истории; также он был маршалом коронного трибунала. Занимаясь постоянно покупками и продажами имений, не забывал и о благих делах — так в 1767 году он построил в Шпикове униатскую церковь. За свои заслуги он был награжден орденами Св. Станислава (1781) и орденом Белого Орла (1784).У Леонарда було три дружини; ім'я першої мені невідомо, від неї у Леонарда було дві дочки ;, другою була Ізабелла Дунін-Карвіцка (Izabela Dunin-Karwicka h. Łabędź), яка подарувала йому ще двох дочок і двох синів. Третьою дружиною була Юстина Орловська (Justyna Orłowska h. Lubicz)
21 січня 1793, в одному зі своїх маєтків на Волині, в Колодному, в їм побудованому класичному палаці, Леонард Свейковський помер. З ім'ям Леонарда Свейковського пов'язана деяка загадка - як дату набуття ним Шпикова вказується дата 1750 рік. Але справа в тому що ця ж дата вказана як дата його народження. Іншою датою його народження, вказується 1740-й. Але все одно не думаю що десятирічний шляхтич міг проварачівать подібні угоди. Де тут помилка мені невідомо, документів на цей рахунок я ніяких не бачив. За деякими непрямими ознаками схиляюся до того, що Леонард Свейковських народився раніше, ніж в 1750-м або 1740-му році.
—————
У Леонарда было три супруги; имя первой мне неизвестно, от нее у Леонарда было две дочери;, второй была Изабелла Дунин-Карвицкая (Izabela Dunin-Karwicka h. Łabędź), подарившая ему еще двух дочерей и двух сыновей. Третьей супругой была Юстина Орловская (Justyna Orłowska h. Lubicz)
21 января 1793 года, в одном из своих имений на Волыни, в Колодном, в им построенном классическом дворце, Леонард Свейковский умер. С именем Леонарда Свейковского связана некоторая загадка — в качестве даты приобретения им Шпикова указывается дата 1750 год. Но дело в том что эта же дата указана как дата его рождения. Другой датой его рождения, указывается 1740-й. Но все равно не думаю что десятилетний шляхтич мог проварачивать подобные сделки. Где тут ошибка мне неизвестно, документов на этот счет я никаких не видел. По некоторым косвенным признакам склоняюсь к тому, что Леонард Свейковский родился раньше, чем в 1750-м или 1740-м году.

Звичайно зараз про барокову архітектуру Шпиковського палацу можна тільки здогадуватися, і милуватися малюнком Наполеона орди. На фотографії - в'їзд у внутрішній двір був під центральною, п'ятої вежею, оформленої розходичеюся огорожею зі стовпчиками. .
Те, що ми бачимо - лише частина замку. Взагалі то він частіше згадується як палац, але мені чомусь в даному випадку ближче замок - суворий, темний, вежі по кутах. Збудував його імовірно воєвода Леонард Свейковський, незабаром після покупки Шпикова - датою будівництва вказують 1760 (Афтаназі) - і це одина з непрямих ознак відносно дат життя Леонарда Свейковського, про які я говорив вище. Взагалі ж будь-якої точної документальної бази по шпиківському палацу немає. Все засноване на припущеннях і переказах.
Побудований цей палац був у формі чотирикутника, по кутах якого стояли вежі. З чотирьох веж тепер є тільки одна. Навершя вежі знищено, тепер просто трикутний дах ..
—————
Конечно сейчас о барочной архитектуре шпиковского дворца можно только догадываться, и любоваться рисунком Наполеона орды. На фотографии — въезд во внутренний двор был под центральной, пятой башней, оформленной расходящейся оградой со столбиками. .
То, что мы видим — лишь часть замка. Вообще то он чаще упоминается как дворец, но мне почему то в данном случае ближе замок — суровый, темный, башни по углам. Выстроил его предположительно воевода Леонард Свейковский, вскоре после покупки Шпикова — датой строительства указывают 1760 (Афтанази) — и это один из косвенных признаков относительно дат жизни Леонарда Свейковского, о которых я говорил выше. Вообще же какой либо точной документальной базы по шпиковскому дворцу нет. Все основано на предположениях и преданиях.
Построен этот дворец был в форме четырехугольника, по углам которого стояли башни. Из четырех башен теперь есть только одна. Навершие башни уничтожено, теперь просто треугольная крыша..Так шпиківський палац виглядав в 1977. рустовка на фасаді головної вежі пізніше збили за непотрібністю.
—————
Так шпиковский дворец выглядел в 1977. Рустовку на фасаде главной башни позже сбили за ненадобностью.2008 


2015
2008


2015
Єдина вежа що залишилася. В цьому році і вона почала активно розвалюватися ...
—————
Единственная оставшаяся башня. В этом году и она начала активно разваливаться...
 
2015


2017
Під час Прутського походу 1711 в Шпикові зупинявся Петро Великий. Про це Олександр Сергійович Пушкін пише в "Історії Петра": "9-го липня Петро з села Шпиків хотів було відпустити царицю до Польщі з її дамами, і Катерина вмовила його залишитися при ньому".
—————
Во время Прутского похода 1711 в Шпикове останавливался Петр  Великий. Об этом Александр Сергеевич Пушкин пишет в "Истории Петра" :    "9-го июля Петр из села Шпиков хотел было отпустить царицу в Польшу с ее дамами; и Екатерина уговорила его остаться при нем" .

для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Heritage. Shpykiv. Castle. Center of the yard.

Внутрішній двір. Головний винуватець торжества - тут як тут. Дідусь Ленін, дбайливо пофарбований.
—————
Внутренний двор. Главный виновник торжества — тут как тут. Дедушка Ленин, заботливо покрашенный.

2008


2015


Урбанський згадує будинок, мабуть окремий від основної будівлі палацу. в якому зберігалося безліч лицарських обладунків та військового спорядження, виробленого в т.ч. і в Тульчинських майстернях. Також він згадує про галереї портретів всередині замку, в тому числі і кисті Лампі, серед яких переважали портрети Потоцьких і Свейковських.
—————
Урбанский упоминает дом, видимо отдельный от основного здания дворца. в котором хранилось множество рыцарских доспехов и военного снаряжения, произведенного в т.ч. и в Тульчинских мастерских. Также он упоминает о галлерее портретов внутри замка, в том числе и кисти Лампи, среди которых преобладали портреты Потоцких и Свейковских. Подивишся навкруги на цю руїну і подумаєш - а адже Ленін-то всегда живой ...
—————
Поглядишь вокруг на эту разруху и подумаешь — а ведь Ленин-то всегда живой….Після смерті в 1793 році Леонарда Свейковського Шпиків став володінням його старшого сина Михайла (Michał Świeykowski h. Trzaska) (р. 1780). Щодо нього дані різняться. Одні джерела (Конарський і В. Колесник) одружують його на Генрике Броель-Платер (Henryką Broel-Plater), дочки Ю-В. Платера, інші (Пуласький) - спочатку на Олександрі Бржостовской, з якою він розлучився, а потім на Бенедикті Красицької. Я ж схиляюся до версії Мінаковского, згідно з якою першою дружиною Михайла була Бенедикта Красицька (Benedykta Krasicka) (р. 1790), від якої народився син Леон-Франтішек-Мартин; другий - графиня Олександра Бржостовская (Aleksandra hr. Brzostowska h. Strzemię). Із другою дружиною дітей не було. Але точно відомо, що маєток за Михайла було ще більш розширене. Після його смерті Шпиковом володів його єдиний син - Леон Свейковський (Leon Franciszek Marcin Świeykowski h. Trzaska) (р. ~ 1820-у.1878). У Росії його звали Львом Михайловичем. Він навчався в Кременці, де навіть отримав похвальний лист. Пізніше серед своїх друзів став відомий як великий знавець кулінарного мистецтва. Знайомі характеризували його як людину "благородного і щирого". Але ось чи щасливий він був в сімейному житті - одружений він був тричі, причому перший раз на двох сестрах Туркулл (Turkułł) - дочками Маврикія Туркулла, спочатку старшої - Отілії, потім молодшої - ім'я якої мені не відомо.
—————
После смерти в 1793 году Леонарда Свейковского Шпиков стал владением его старшего сына Михаила (Michał Świeykowski h. Trzaska) (р. 1780). Относительно него данные разнятся. Одни источники (Конарский и В. Колесник) женят его на Генрике Броель-Платер (Henryką Broel-Plater), дочери Ю-В. Платера, другие (Пулаский) — сначала на Александре Бржостовской, с которой он развелся, а затем на Бенедикте Красицкой. Я же склоняюсь к версии Минаковского, согласно которой первой женой Михаила была Бенедикта Красицкая (Benedykta Krasicka) (р. 1790), от которой родился сын Леон-Франтишек-Мартын; второй — графиня Александра Бржостовская (Aleksandra hr. Brzostowska h. Strzemię). Со второй женой детей небыло. Но точно известно, что имение при Михаиле было еще более расширено. После его смерти Шпиковым владел его единственный сын — Леон Свейковский (Leon Franciszek Marcin Świeykowski h. Trzaska) (р. ~ 1820-у.1878). В России его звали Львом Михайловичем. Он обучался в Кременце, где даже получил похвальный лист. Позднее среди своих друзей стал известен как большой знаток кулинарного искусства. Знакомые характеризовали его как человека "благородного и искреннего". Но вот счастлив ли он был в семейной жизни — женат он был трижды, причем первый раз на двух сестрах Туркулл (Turkułł) — дочерями Маврикия Туркулла, сначала старшей — Отилии, затем младшей — имя которой мне не известно.

Однак ні від однієї він не мав дітей. Двох синів подарувала йому третя дружина - дочка полковника Юрія (?) Лахмана, командира (1827-1832) 3-го Українського (Новомиргородського) полку, Лаура Юріївна Лахман. Старшого сина звали Степаном Львовичем (Stefan August Świeykowski h. Trzaska), молодшого - Юрієм Львовичем (Jerzy Świeykowski h. Trzaska). За однією з версій, Лев Михайлович Свейковський продав Шпиків через "примхливий характер останньої дружини". Видно було щось в цій жінці таке, що змушувало Льва Михайловича робити дуже багато, щоб утримати її біля себе. Так, крім продажу родового Шпикова він вибудував для неї новий палац, в Касперівці Таращанського повіту Київської губернії. Однак очевидно це не допомогло, і незабаром Лаура Лахман стане маркграфинею де Ноале (de Noailles).
Так чи інакше, але приблизно в 1865 році Шпиків переходить у власність Миколи Петровича Балашова.
—————
Однако ни от одной он не имел детей. Двоих сыновей подарила ему третья жена — дочь полковника Юрия (?) Лахмана, командира (1827-1832) 3-го Украинского (Новомиргородского) полка, Лаура Юрьевна Лахман. Старшего сына звали Степаном Львовичем (Stefan August Świeykowski h. Trzaska), младшего — Юрием Львовичем (Jerzy Świeykowski h. Trzaska). По одной из версий, Лев Михайлович Свейковский продал Шпиков из-за "капризного характера последней жены". Видно было что-то в этой женщине такое, что заставляло Льва Михайловича делать очень многое, чтобы удержать ее возле себя. Так, помимо продажи родового Шпикова он выстроил для нее новый дворец, в Касперовке Таращанского уезда Киевской губернии. Однако видимо это не помогло, и вскоре Лаура Лахман станет маркграфиней де Ноале (de Noailles).
Так или иначе, но примерно в 1865 году Шпиков переходит в собственность Николая Петровича Балашова.

для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Heritage. Shpykiv. Castle.Це - залишки другої вежі. Справді, до чого вона потрібна? Навіщо взагалі потрібні красиві будівлі в цій країні? Правильно, для того, щоб їх розібрати на цеглу ..
—————
Это — остатки второй башни. В самом деле, к чему она нужна? Зачем вообще нужны красивые здания в этой стране? Правильно, для того, чтобы их разобрать на кирпичи.. 
 


Залишки вежі і фасаду, що виходив на ставок.
—————
Остатки башни и фасада, выходившего на пруд.

Біла будівля справа вгорі - колишня контора заводу, будівля стоїть занедбана ...
Але взагалі в Шпикові красиво ..
—————
Белое здание справа вверху — бывшая контора завода, здание стоит заброшенное…
Но вообще в Шпикове красиво..
 


Ця фотографія підписана в книзі Афтаназі як "Ліве крило, вид з озера, 1994 рік". Швидше за все мова йде про крило, яке пізніше було перебудовано - і потім закинуто - (білий будинок на фотографіях вище)
—————
Эта фотография подписана в книге Афтанази как "Левое крыло, вид с озера, 1994 год". Скорее всего речь идет о крыле,  которое позже было перестроено — и потом заброшено — (белое здание на фотографиях выше)
 
Старі підвали замку. Як ви думаєте що в них тепер? Правильно. Туалет і смітник.
—————
Старые подвалы замка. Как вы думаете что в них теперь? Правильно. Туалет и мусорка.
 
У 1907 році спалахнула сильна пожежа в одной з палацових споруд, в результаті чого постраждав і сам палац. Революція додала йому спустошнь і переробок, в результаті чого значна частина його перестала існувати.
—————
В 1907 году вспыхнул сильный пожар в одном из дворцовых сооружений, в результате чего пострадал и сам дворец. Революция добавила ему опустошения и переделок, в результате чего значительная часть его перестала существовать.

За будівлею - знову можна знайти залишки фундаменту існуючого тут чотирикутника ..
————
За зданием — опять можно найти остатки фундамента существовавшего тут четырехугольника..
 
Саме мальовниче місце - ставок за замком.
—————
Самое живописное место — пруд за замком.Існує й інша версія - Шпиків переходив відразу до Станіславу Щенсному Потоцькому, і потім, як придане його дочки Октавії, перейшов до неї і її чоловікові, згадуваного Яна Непомук Свейковського (Jan Nepomucen Świeykowski h. Trzaska). За польськими джерелами, у подружжя Яна Непомука Свейковського (1783-1837) і Октавії Потоцької була тільки одна дочка, Елеонора (Eleonora Świeykowska h. Trzaska), що вийшла заміж за Едварда Ярошинського (Edward Jaroszyński) (1811-1853). Октавія до речі народилася в Тульчині, а померла (в 1842 році) в Печорі. Очевидно син Елеонори і Едварда Чеслав Ярошинський (Czesław Jaroszyński) (народився він теж в Печорі, в 1840-році), продав маєток Шпиків в 1865 році егермейстру Найвищого Двору Миколі Петровичу Балашеву. Яка версія правильна не знаю, може вони якось перегукуються, можу лише сказати, то перша версія - на основі в основному польських джерел, друга - українських.
—————
Существует и другая версия — Шпиков переходил сразу к Станиславу Щенсному Потоцкому, и затем, в качестве приданного его дочери Октавии, перешел к ней и ее мужу, упоминавшемуся Яну Непомуку Свейковскому (Jan Nepomucen Świeykowski h. Trzaska). По польским источникам, у четы Яна Непомука Свейковского (1783-1837) и Октавии Потоцкой была только одна дочь, Элеонора (Eleonora Świeykowska h. Trzaska), вышедшая замуж за Эдварда Ярошинского (Edward Jaroszyński) (1811-1853). Октавия кстати родилась в Тульчине, а умерла (в 1842 году) в Печере. Очевидно сын Элеоноры и Эдварда Чеслав Ярошинский (Czesław Jaroszyński) (родился он тоже в Печере, в 1840-году), продал имение Шпиков в 1865 году егермейстру Высочайшего Двора Николаю Петровичу Балашеву. Какая версия правильная не знаю, может они как-то перекликаются, могу лишь сказать, то первая версия — на основе в основном польских источников, вторая — украинских.

Ось такий він, замок в Шпикові, нікому не потрібний, забутий і руйнующийся ...
----------
Вот такой он, замок в Шпикове, никому не нужный, забытый и рущащийся...

P.S. Ще декілька фотографій 2015 року від Володимира Галайдюка з інтерьерів підвалу та вежи...Джерела/источники:
Путешествуя Историей с Сергеем Котелко
Наталія Пудайло та Ігор Кірпічніков
Володимир Галайдюк

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".
ну как то так =))

  • 1
Очень живописное место! Хорошо бы привести в порядок!

Хорошо бы - но судьба его, руина =( ... беспросветная...

  • 1