m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Чортків. Замок. Частина 2/Наследие. Чортков. Замок. Часть 2.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...

Початок тут/Начало здесьОсінь 1655 року. Місто і замок захопили об'єднані козацько-російські війська. Брацлавський воєвода Павло Потоцький був захоплений в полон.
1672 рік. Османська імперія почала війну (1672 - 1676) з Річчю Посполитою і вторглася на підконтрольні полякам землі. Величезна турецько-татарська армія, очолювана особисто султаном Мехмедом IV (1642 - 1692) на своєму шляху осаджує, штурмує і руйнує безліч замків і фортець. Після захоплення Кам'янця, турецько-татарські війська продовжили наступ у напрямку Бучача і Львова. По дорозі вони захоплюють і руйнують Чортків. Результатом першого етапу військової компанії був висновок Бучацького мирного договору (18 жовтня 1672), згідно з яким Поділля переходило під владу турків.
----------
Осень 1655 года. Город и замок захватили объединённые казацко-российские войска. Брацлавский воевода Павел Потоцкий был захвачен в плен.
1672 год. Османская империя начала войну (1672 - 1676) с Речью Посполитой и вторглась на подконтрольные полякам земли. Огромная турецко-татарская армия, возглавляемая лично султаном Мехмедом IV (1642 - 1692) на своём пути осаждает, штурмует и разрушает множество замков и крепостей. После захвата Каменца, турецко-татарские войска продолжили наступление в направлении Бучача и Львова. По пути они захватывают и разрушают Чортков. Результатом первого этапа военной компании было заключение Бучачского мирного договора (18 октября 1672), согласно которому Подолье переходило под власть турок.

тут починаються городи/тут начинаються огороды


1672 - 1683 роки. Чортків знаходиться під владою турків. На захоплених землях турки впроваджували новий територіально-адміністративний поділ. Так Чортків став центром Чортківської нахії, що входила до складу Подільського пашалика. Намісник турецький паша влаштував свою резиденцію в Чортківському замку.
1683 рік. Польські війська під керівництвом Андрія Потоцького витіснили турецький гарнізон з міста.
1699 рік. Між Османською імперією і «Священної Лігою» (Австрія, Венеція, Річ Посполита і Росія) був укладений Карловицький мирний договір, згідно з яким Річ Посполита знову отримувала контроль над Поділлям. Чортків офіційно повернувся під владу поляків.
?. Замок переходить у власність роду Садовських.
----------
1672 – 1683 годы. Чортков находится под властью турок. На захваченных землях турки внедряли новое территориально-административное деление. Так Чортков стал центром Чортковской нахии, входившей в состав Подольского пашалыка. Наместник турецкого паши устроил свою резиденцию в Чортковском замке.
1683 год. Польские войска под руководством Андрея Потоцкого вытеснили турецкий гарнизон из города.
1699 год. Между Османской империей и «Священной Лигой» (Австрия, Венеция, Речь Посполитая и Россия) был заключён Карловицкий мирный договор, согласно которому Речь Посполитая снова получала контроль над Подольем. Чортков официально вернулся под власть поляков.
?. Замок переходит в собственность рода Садовских.

тут, вже лютий песець, він же самобуд .../здесь, уже лютый песец, он же самострой...
родзинка огляду - відхоже місце під вежею .../изюминка осмотра - отхожее место под башней...


18 століття. Замковий палац перебудовується. До цього моменту замок втратив своє оборонне значення і тому його укріплення пристосовують під житлові потреби. У цей період дві оборонні вежі, що примикають до старого палацу, були перетворені в палацові ризаліти. Із зовнішньої стіни палацу, на території між виступаючими за лінію стін вежами, була влаштована відкрита тераса. Під терасою перебували підвальні приміщення, подані з зовнішньої сторони замку аркадою.
1779 рік. Г. Садовський здає замок в оренду австрійському уряду. У стінах старіючего укріплення австрійців розмістили склади.
Початок 20 століття. Подільське туристично-краєзнавче товариство провело консервацію руїн замку.
----------
18 век. Замковый дворец перестраивается. К этому моменту замок утратил своё оборонное значение и потому его укрепления приспосабливают под жилые нужды. В этот период две оборонные башни, примыкающие к старому дворцу, были превращены в дворцовые ризалиты. С внешней стены дворца, на территории между выступающими за линию стен башнями, была устроена открытая терраса. Под террасой находились подвальные помещения, представленные с внешней стороны замка аркадой.
1779 год. Г. Садовский сдаёт замок в аренду австрийскому правительству. В стенах ветшающего укрепления австрийцы разместили склады.
Начало 20 века. Подольское туристско-краеведческое общество провело консервацию руин замка.

зайдемо на подвір'я замку/зайдем во двор замка


11 лютого 2010 року. За розпорядженням Кабінету Міністрів України замок в Чорткові був переданий Міністерству регіонального розвитку та будівництва. Раніше замок перебував на балансі адміністрації області. Замок увійшов до складу Національного заповідника «Замки Тернопілля». Його руїни планують спочатку законсервувати, а потім реставрувати.
У серпні 2010 архітектурна майстерня Юрія Вербовецького завершила розробку попереднього проекту, на основі якого можуть бути проведені роботи з реставрації та пристосування замку. Проект розроблявся на замовлення Національного заповідника «Замки Тернопілля».
----------
11 февраля 2010 года. По распоряжению Кабинета Министров Украины замок в Чорткове был передан Министерству регионального развития и строительства. Ранее замок находился на балансе администрации области. Замок вошёл в состав Национального заповедника «Замки Тернопілля». Его руины планируют вначале законсервировать, а затем реставрировать.
В августе 2010 архитектурная мастерская Юрия Вербовецкого завершила разработку предварительного проекта, на основе которого могут быть проведены работы по реставрации и приспособлению замка. Проект разрабатывался по заказу Национального заповедника «Замки Тернопілля».

спустимося в доступний і розчищених підземних ярус/спустимся в доступный и расчищеный подземний ярус
Проект передбачав розмістити в відреставрованих і відремонтованих приміщеннях замку музеї, картинні галереї, ресторани і номери готелів (від простих до елітних), а так само всілякі тематичні атракціони і т.п.
Проект розроблявся ще до того, як на замчище були проведені ґрунтовні археологічні розкопки і тому, ймовірно, проект реставрації та пристосування замку згодом може змінитися. Наприклад, на момент створення проекту не були точні відомості про місцезнаходження замкового колодязя, про структуру зруйнованих замкових веж і підвальних приміщень комплексу.
----------
Проект предусматривал разместить в отреставрированных и отремонтированных помещениях замка музеи, картинные галереи, рестораны и номера отелей (от простых до элитных), а так же всевозможные тематические аттракционы и т.п.
 Проект разрабатывался ещё до того, как на замчище были проведены основательные археологические раскопки и потому, вероятно, проект реставрации и приспособления замка со временем может измениться. Например, на момент создания проекта не было точных сведений о местонахождении замкового колодца, о структуре разрушенных замковых башен и подвальных помещений комплекса. 

Наши дни. Замковый комплекс относительно неплохо сохранился. Оборонительные стены уцелели на значительную высоту практически по всему периметру, сохранились две башни (из 4-х) и руины перестроенного дворца, примыкающего к уцелевшим башням. От большинства внутренних построек остались многочисленные подвалы и фрагменты стен. Замок, переданный на баланс Национального заповедника «Замки Тернопілля», готовят к реставрации.

----------
Наши дни. Замковый комплекс относительно неплохо сохранился. Оборонительные стены уцелели на значительную высоту практически по всему периметру, сохранились две башни (из 4-х) и руины перестроенного дворца, примыкающего к уцелевшим башням. От большинства внутренних построек остались многочисленные подвалы и фрагменты стен. Замок, переданный на баланс Национального заповедника «Замки Тернопілля», готовят к реставрации.

піднімемося наверх і пройдемо руїнами палацу/поднимемся наверх и пройдем руинами дворца
нутрощі південно-західної вежі/внутренности юго-западной башни
Частина 1/Часть 1.

Далі тут/Продолжение здесь

Джерело/источник:
http://zamki-kreposti.com.ua/ternopolskaya-oblast/chertkovskij-zamok-chortkov

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту"Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.


Також допомогти проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина" ви можете через систему PATREON./
Также помочь проекту "Украинские Памятники Архитектуры. Наследие" вы можете через систему PATREON.
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, дворец, замок, палац, подвалы, підвали, руины, руїни
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 5 comments