m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Categories:

Спадщина. Кременец. Собор св. Миколая/Наследие. Кременец. Собор св. Николая.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Історію храму можна починати вести з 1538 року, коли королева Бона стала фундаторкою дерев'яного костелу, який був парафіяльним і носив титул Успіння Діви Марії. Монастир засновано у 1606 року луцьким біскупом (латинським єпископом) Марціном Шишковським при дерев'яному парафіяльному костелі Успіння Діви Марії, для якого записала фундуш в 1538 році королева Польщі Бона Сфорца.
—————
Историю храма можно начинать вести с 1538 года, когда королева Бона стала основательницей деревянного костела, который был приходским и носил титул Успения Девы Марии. Монастырь основан в 1606 году луцким бискупом (латинским епископом) Марцином Шишковским при деревянном приходском костеле Успения Девы Марии, для которого записала фундуш в 1538 году королева Польши Бона Сфорца.

Тоді ж на кошти місцевої шляхти, яка почала окатоличуватись, ченці зводять новий мурований костел на місці дерев'яного попередника та двоповерховий чернечий корпус. Також звели цегляну стіну, завдяки якій монастир відмежовувався від решти міста.
—————
Тогда же на средства местной шляхты, которая начала окатоличиваться, монахи строят новый костел на месте деревянного предшественника и двухэтажный монашеский корпус. Также возвели кирпичную стену, благодаря которой монастырь отстранялся от остального города.

2013
зайдемо всередину/зайдем во внутрь
У 1648 році під час нападу на Кременець козаків Максима Кривоноса монастир було знищено, проте після закінчення воєнних дій він відновив свою діяльність. Магнат Станіслав Потоцький (київський воєвода) надав значні кошти для костелу (XVIII ст.). У ХVІІІ столітті поруч з костелом звели масивну двоярусну пізньобарокову дзвіницю.
На початку 19 століття монастир володів селом Бонівка (нині Кременецького району), парафія охоплювала католиків м. Кременець і близько 40 навколишніх сіл.
—————
В 1648 году во время нападения на Кременец казаков Максима Кривоноса монастырь был уничтожен, однако после окончания военных действий он возобновил свою деятельность. Магнат Станислав Потоцкий (киевский воевода) предоставил значительные средства для костела (XVIII в.). В XVIII веке рядом с костелом возвели массивную двухъярусную позднебароковую колокольню.
В начале 19 века монастырь владел селом Боновка (ныне Кременецкого района), приход охватывал католиков м. Кременец и около 40 окрестных сел.

2016


При монастирі, дроечі, діяла братська школа і друкарня, де була надрукована "Кременецька граматика".
Історію Миколаївського собору не можна буде вважати повноцінною без згадки про ще два храми. Першим з них є стара дерев'яна церква св. Миколая, перші згадки про яку сягають 1553 року. Відомо, що вона розташовувалась в середмісті Кременця і протягом століть кілька разів перебудовувалась. Цей храм згорів влітку 1802 року. Для проведення богослужінь парафіянам було виділено трапезну Богоявленського монастиря.
—————
При монастыре, кстати, действовала братская школа и типография, где была напечатана "Кременецкая грамматика".
Историю Николаевского собора нельзя будет считать полноценной без упоминания о еще двух храмах. Первым из них является старая деревянная церковь св. Николая, первые упоминания о которой достигают 1553 годом. Известно, что она располагалась в центре Кременца и в течение веков несколько раз перестраивалась. Этот храм сгорел летом 1802 года. Для проведения богослужений прихожанам было выделено трапезную Богоявленского монастыря.

Після польського повстання у 1830-1831 роках за указом Миколи І францисканський монастир було закрито, а його будівлі передали православним. В грудні 1832 року монастирський костел висвятили в Миколаївський собор, яким він є і по сьогодні.
Крім храму і дзвіниці до наших днів збереглись прилеглий чернечий корпус і фрагменти монастирської огорожі, в нішах якої колись були зображені євангельські сцени.
—————
После польского восстания в 1830-1831 годах по указу Николая I францисканский монастырь был закрыт, а его здания передали православным. В декабре 1832 монастырский костел рукоположили в Николаевский собор, он и по сей день.
Кроме храма и колокольни до наших дней сохранились прилегающий монашеский корпус и фрагменты монастырской ограды, в нишах которой когда-то были изображены евангельские сцены.При реконструкції храм втратив готико-ренесансний вигляд і знайшов риси бароко. У соборі є церковна лавка пожертвувана Імператором Олександром III Олександровичем, коли Він був ще Спадкоємцем Престолу «на вічне поминання за упокій душі Государя Цесаревича і Великого Князя Миколи Олександровича», як свідчить напис на лицьовій стороні дарохранильниці.
—————
При реконструкции храм утратил готико-ренессансный вид и обрел черты барокко. В соборе имеется дарохранительница пожертвованная Императором Александром III Александровичем, когда Он был еще Наследником Престола «на вечное поминовение за упокой души Государя Цесаревича и Великаго Князя Николая Александровича», как гласит надпись на лицевой стороне дарохранительницы.

Миколаївська церква (XVI ст.) Тричастинне, з квадратним бабинцем, неф і з граненим пятістенним вівтарем. Неф і бабинець перекриті напівциркульні склепіння, вівтар - зімкнутий. З півдня до храму примикає квадратна в плані каплиця, купол якої поставлений не за допомогою вітрил, але тромпів, подібно вірменським храмам. Фасади церкви і каплиці оформлені пілястрами і карнизом спрощеного характеру в стилі ренесансної архітектури. У XVI ст. з півночі до церкви був прибудований двоповерховий корпус келій (58: 12 м) а на захід від неї в XVIII в. зведений квадратний в плані (10: 10 м) двоярусна дзвіниця з мальовничим завершенням в стилі бароко.
Логвин Г.Н. Україна і Молдова. - М :. Мистецтво, 1982 р
—————
Николаевская церковь (XVI в.) трехчастная, с квадратными бабинцем, нефом и с граненым пятистенным алтарем. Неф и бабинец перекрыты полуциркульными сводами, алтарь – сомкнутым. С юга к храму примыкает квадратная в плане часовня, купол которой поставлен не при помощи парусов, но тромпов, подобно армянским храмам. Фасады церкви и часовни оформлены пилястрами и карнизом упрощенного характера в стиле ренессансной архитектуры. В XVI в. с севера к церкви был пристроен двухэтажный корпус келий (58: 12 м), а на запад от нее в XVIII в. возведена квадратная в плане (10: 10 м) двухъярусная колокольня с живописным завершением в стиле барокко.
Логвин Г.Н. Украина и Молдавия. – М.: Искусство, 1982 гфото з польських архівів/фото из польских архивов
Миколаївський собор знаходиться на Широкій вулиці; кам'яна дуже витончена дзвіниця розташована навпроти входу в соборі і служить в той же час воріт для входу в церковній огорожі. "Миколаївський собор в Кременці" знаходиться за адресою: Кременець, вул. Т. Шевченко.
—————
Николаевский собор находится на Широкой улице; каменная очень изящная колокольня расположена против входа в собор и служит в тоже время воротами для входа в церковную ограду. "Николаевский собор в Кременце" находится по адресу: Кременец, ул. Т. Шевченко.

декілька старих фото/несколько старых фото

1982
1991


Погляд на останок/Взгляд на последок


Джерела/источники:
rbrechko.livejournal.com
wikipedia.org/wiki
kremenets.glo.ua
pslava.info
polona.pl
nac.gov.pl
alyoshin.ru
shukach.com

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування весняної експедиції. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Це можуть бути, як грошові кошти перераховані на мою карту Приватбанку (5363 5426 0205 1337), так і талони на паливо або власне саме паливо. Для тих що є нашими друзями за кордоном України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию весенней экспедиции. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Это могут быть, как денежные средства перечисленные на мою карту Приватбанка (5363 5426 0205 1337), так и талоны на топливо или собственно само топливо. Для тех что является нашими друзьями за рубежом Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту"Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, взгляд с небес, погляд з небес, собор, церква, церковь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments