?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Міграція на новий хостінг та перелінк фото в статтях/Миграция на новый хостин и перелинк фото.

Межиріч. Свято-Троїцький Монастир. Хори/Межирич. Свято-Троицкий монастырь. Хоры.


У зв'язку з тим що файлосховище DROPBOX повело політику спрямовану проти фотографів, проект переїжджає на нове місце зберігання бази, в зв'язку з цим в деяких старих статтях може бути недоступний фото контент.
База не маленька, близько 150 гігабайт фотографій, посилання на які потрібно виправити в кожній статті.
Останні три місяці ми вже базуємося на новому хостингу, випускаємо нові статті та переробляємо посилання в старих. Хостинг, хвала нашим друзям і спонсорам, оплачений на рік вперед і ми маємо можливість спокійного переходу. Якщо Вас цікавить якась зі старих статей - давай знати і вона з'явитися в першочерговий правці.
Дякуємо за терпіння.
P.S. Трохи пізніше я можливо буду проситиме допомоги в правки статей ...
----------
В связи с тем что файлохранилище DROPBOX повело политику направленную против фотографов, проект переезжает на новое место хранения базы, в связи с этим в некоторых старых статьях может быть недоступен фото контент.
База не маленькая, порядка 150 гигабайт фотографий, ссылки на которые нужно поправить в каждой статье.
Последние три месяца мы уже базируемся на новом хостинге, выпускаем новые статьи и переделываем ссылки в старых. Хостинг, хвала нашим друзьям и спонсорам, оплачен на год вперед и мы имеем возможность спокойного перехода. Если Вас интересует какая то из старых статей - давай знать и она появиться в первоочередной правке.
Спасибо за терпение.
P.S. Чуть позже я возможно буду просить помощи в правке статей...


  • 1
А що втнуло Дропбокс?

у дропбокса існує обмеження на трафік одних і тих же файлів, яке ніде не описано і яке прорахувати неможливо. Коли вони вважали що трафік перевишен було покарання у вигляді закриття доступу до посилань всім крім господаря. У перший раз на добу, у другій на три, в третій на тиждень ... Ну а зараз вони взагалі поміняли політику - тільки робота самому зі своїми файлами або робота в групі - тобто фотографи, до побачення = (

  • 1