m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Острог. Замок. Часть 1. Погляд з небес/Наследие. Острог. Замок. Часть 1. Взгляд с небес.

Цю статтю я хочу присвятити нашим шановним донатори і друзям. Дякуємо. З Вами ми все зможемо зробити і подолати .../
Эту статью я хочу посвятить нашим уважаемым донаторам и друзьям. Спасибо. С Вами мы все сможем сделать и преодолеть...
Острог - райцентр на півдні Рівенської області. Вже від самої назви міста віє чимось стародавнім - і назва, як і саме місто, подорожуючого не обмане. Не даремно тут в 1981 році було створено Державний історико-культурний заповідник.
В літописах Острог вперше зустрічається під 1100 роком в Іпат'ївському літописі, хоча поселення, без сумнівів, виникло набагато раніше.
—————
Острог - райцентр на юге Ровенской области. Уже от самого названия города веет чем древним - и название, как и сам город, путешественника не обманет. Не зря здесь в 1981 году был создан Государственный историко-культурный заповедник.
В летописях Острог впервые встречается под 1100 годом в Ипатьивськой летописи, хотя поселение, несомненно, возникло намного раньше.

1100 рік - перша згадка в Іпатіївському літописі про Острог як володіння князя Давида Ігоревича.
1340 рік - згадка про першого історично відомого князя династії Острозьких - Данила (помер близько 1386 г.) в Густинському літописі, яке повідомляє про його перемогу в Галичині над військом польського короля Казимира ІІІ Великого. З ім'ям князя Данила пов'язують будівництво в 3-й чверті XIV століття найстарішої в Острозі кам'яної вежі - «Вежі Муровані» (донжон замку Острозьких).
Кінець XIV століття - Острог згадується в літописному «Списку руських міст далеких і ближніх».
1453 рік - Василь Федорович Червоний закінчує спорудження Богоявленського собору (оборонний храм - частина укріплень замку).
—————
1100 год — первое упоминание в Ипатиевской летописи про Острог как владения князя Давыда Игоревича.
1340 год — упоминание про первого исторически известного князя династии Острожских — Данила (умер около 1386 г.) в Густинской летописи, которое сообщает о его победе в Галиции над войском польского короля Казимира ІІІ Великого. С именем князя Данила связывают строительство в 3-й четверти XIV века старейшей в Остроге каменной башни — «Вежи Мурованой» (донжон замка Острожских).
Конец XIV века — Острог упоминается в летописном «Списке русских городов дальних и ближних».
1453 год — Василий Фёдорович Красный заканчивает сооружение Богоявленского собора (оборонительный храм — часть укреплений замка).1576 рік - литовський князь Василь-Костянтин Острозький засновує перше на території східної Європи вищий навчальний заклад - греко-слов'яно-латинську академію (Острозька школа).
1577 рік - Василь-Костянтин Острозький та Іван Федоров засновують друкарню; Іван Федоров переїздить до Острога.
1578 рік - Іван Федоров друкує «Буквар».
1581 рік - друкується перша повна Біблія церковно-слов'янською мовою (Острозька Біблія).
1795 рік - Острог отримує статус міста.
1897 рік - У місті живуть 14 749 чоловік, в тому числі євреї - 9185, українці - 2446, російські - 2199, поляки - 544, татари - 176.
—————
1576 год — литовский князь Василий-Константин Острожский основывает первое на территории восточной Европы высшее учебное заведение — греко-славяно-латинскую академию (Острожская школа).
1577 год — Василий-Константин Острожский и Иван Фёдоров основывают типографию; Иван Фёдоров переезжает в Острог.
1578 год — Иван Фёдоров печатает «Букварь».
1581 год — печатается первая полная Библия церковно-славянским языком (Острожская Библия).
1795 год — Острог получает статус города.
1897 год — В городе живут 14 749 человек, в том числе евреи — 9185, украинцы — 2446, русские — 2199, поляки — 544, татары — 176.Опис 1654 року.
1 - При в’їзді до замку від міста через вал – міст із колод, у поганому стані.
2 - ворота у мурі прості на дерев’яних бігунах, із залізною куною і скобами до замикання.
3 - старий дерев’яний будиночок.
4 - велика мурована церква, з одного боку двері залізні, а з другого їх нема, вся спустошена.
5 - дзвіниця з дерева.
6 - велика мурована вежа, спустошена, без покриття.
7 - стайня, ворота на бігунах.
8 - старий дерев’яний будинок.
9 - вежа пана воєводи.
10 - спустошена криниця.
—————
Опись 1654 года.
1 - При въезде в замок от города через вал - мост из бревен, в плохом состоянии.
2 - ворота в стене простые на деревянных бегунах, с железной куною и скобами для замыканию.
3 - старый деревянный домик.
4 - большая каменная церковь, с одной стороны двери железные, а с другой их нет, вся опустошена.
5 - колокольня с дерева.
6 - большая каменная башня, опустошенная, без покрытия.
7 - конюшня, ворота на бегунах.
8 - старый деревянный дом.
9 - башня господина воеводы.
10 - опустошеный колодец.далі тут/продолжение здесь

Джерела/источники:
castles.com.ua
wikipedia.org
pslava.info

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування експедиції. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Це можуть бути, як грошові кошти перераховані на мою карту Приватбанку (5363 5426 0205 1337), так і талони на паливо або власне саме паливо. Для тих що є нашими друзями за кордоном України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию экспедиции. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Это могут быть, как денежные средства перечисленные на мою карту Приватбанка (5363 5426 0205 1337), так и талоны на топливо или собственно само топливо. Для тех что является нашими друзьями за рубежом Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту"Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
ну как то так =))
Tags: Ровненщина, Рівненщина, взгляд с небес, замок, погляд з небес
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 9 comments