m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Оcтрог. Татарська вежа/Наследие. Оcтрог. Татарская башня.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Одна з двох уцілілих надвратних веж Острога, правда Татарські ворота (на відміну від Луцьких) уцілілими можна назвати із застереженням, адже вся фронтальна частина башти втрачена, а збережені стіни потребують реставрації.
----------
Одна из двух уцелевших надвратных башен Острога, правда Татарские ворота (в отличие от Луцких) уцелевшими можно назвать с оговоркой, ведь вся фронтальная часть башни утрачена, а сохранившиеся стены нуждаются в реставрации.

Входила до складу міських укріплень, була найважливішою ланкою в загальній системі оборони міста, захищала в'їзд в місто з боку дороги на Звягель (Новоград-Волинський). У плані являє собою поєднання еліпса з прямокутником (обсяг еліпса перевищує обсяг прямокутної частини). Вежа повністю виступала за межі кам'яної оборонної стіни, безпосередньо пов'язаної з її торцевим фасадом, зверненим у бік міста.
----------
Входила в состав городских укреплений, являлась важнейшим звеном в общей системе обороны города, защищала въезд в город со стороны дороги на Звягель (Новоград-Волынский). В плане представляет собой сочетание эллипса с прямоугольником (объем эллипса превышает объем прямоугольной части). Башня полностью выступала за пределы каменной оборонной стены, непосредственно связанной с ее торцовым фасадом, обращенным в сторону города.

Таке планове і об'ємне рішення давало можливість максимально збільшити зону фланкирующего обстрілу з бійниць, радіально розміщених в криволінійної частини споруди і на бічних фасадах прямо вугільного в плані обсягу вежі. Першооснова споруди була двоярусною, в кінці XVI-початку XVII ст. надбудований ренессансниі аттик з бійницями. До теперішнього часу втрачено значну частину еліпсовою обсягу вежі і верх аттика.
----------
Такое плановое и объемное решение давало возможность максимально увеличить зону фланкирующего обстрела из бойниц, радиально размещенных в криволинейной части сооружения и на боковых фасадах прямо угольного в плане объема башни. Первоначально сооружение было двухъярусным, в конце XVI—начале XVII вв. надстроен ренессансныи аттик с бойницами. К настоящему времени утрачена значительная часть эллипсовидного объема башни и верх аттика.

Складена з пісковика на вапняному розчині, кладка армована дерев'яними зв'язками. Триярусна, в першому ярусі був наскрізний арочний проїзд. Третій ярус - аттик з бійницями в формі перевернутої замкової щілини; всередині вежа поярусно мала дерев'яні обхідні галереї.
----------
Сложена из песчаника на известковом растворе, кладка армирована деревянными связями. Трехъярусная, в первом ярусе был сквозной арочный проезд. Третий ярус — аттик с бойницами в форме перевернутой замочной скважины; внутри башня поярусно имела деревянные обходные галереи.

Пам'ятник представляє унікальний тип укріплених міських воріт, який є своєрідно потрактованим різновидом невеликого барбакана, що поєднує функції міських воріт і оборонної вежі. Відноситься до найбільш значним оборонним спорудам, що збереглися до наших днів на території України.
----------
Памятник представляет уникальный тип укрепленных городских ворот, который является своеобразно трактованной разновидностью небольшого барбакана, сочетающего функции городских ворот и оборонительной башни. Относится к наиболее значительным оборонным сооружениям, сохранившимся до наших дней на территории Украины.

Татарские ворота на макете города:


декілька старих фото/несколько старых фото
1978
1985
1991


Джерела/Источники:
zamki-kreposti.com.ua
pslava.info

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування експедиції. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Це можуть бути, як грошові кошти перераховані на мою карту Приватбанку (5363 5426 0205 1337), так і талони на паливо або власне саме паливо. Для тих що є нашими друзями за кордоном України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию экспедиции. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Это могут быть, как денежные средства перечисленные на мою карту Приватбанка (5363 5426 0205 1337), так и талоны на топливо или собственно само топливо. Для тех что является нашими друзьями за рубежом Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту"Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
ну как то так =))
Tags: Ровненщина, Рівненщина, башня, башта, брама, руина, руїна
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment